WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
suveren pridevnik
1 neodvisen
suverena DRŽAVA, INSTITUCIJA ali ČLOVEK, ki opravlja uradno funkcijo, je neodvisna in o svojih zadevah odloča sama, brez tujega vmešavanja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V Ufi namreč pravijo, da je Baškirija suverena republika, zato bo v prihodnje sama odločala, kateri zvezni zakoni bodo še veljali na njenih tleh.
  • Svet je še vedno razdeljen na sistem suverenih držav in njim podrejena ozemlja.
  • ... dejstvo, da ima malteški red v mednarodnem pravu status suverene entitete, države torej.
  • ... da bo Hongkong ponovno postal suvereno ozemlje Kitajske, zaradi česar ima Peking legitimno pravico na njem razpostaviti vojsko.
  • Leta 1991 smo končno tudi Slovenci zaživeli kot popolnoma suveren narod v lastni državi.
  • Tudi tisti, ki so kot papež sprva glasno obsojali napad na Irak, na ta suvereni subjekt mednarodnega prava, so zdaj bolj ali manj tiho.
  • Več zgledov ...
  • Parlament kot izvoljeni predstavnik suverenega ljudstva pooseblja demokratično načelo kot obliko vladavine.
  • Leta 1815 je ustanovljena Nemška zveza, t. j. mednarodnopravna združitev 35 suverenih vladarjev in štirih svobodnih mest.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Če pride do konfederacije, je to zveza popolnoma suverenih držav, med katere je treba na novo povleči meje.
  • Kontrolor pa je pri svojem delu popolnoma suveren in mu ni treba upoštevati mojega mnenja kot direktorja, saj mu tudi po drugi liniji nič ne morem.
  • A če je ideal absolutno suverene nacionalne države temelj ameriških pogledov na mednarodno pravo, je odklonilno stališče ZDA do Mednarodnega kazenskega sodišča precej osamljeno.
  • V Bosni je šlo za medetnično vojno v državi, ki nikoli ni zaživela kot dejansko suverena.
  • Zatrjevati, da je bil Piranski zaliv zgodovinsko zmeraj slovenski, v trenutku, ko po skorajda sto hektarjih formalno suverenega slovenskega ozemlja v njegovem najpomembnejšem delu ob zalivu že skoraj pol stoletja tacajo hrvaški policisti, pa je seveda sila nerodno.
 • PRIDEVNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Državni zbor je suveren pri izvajanju svoje zakonodajne funkcije.
  • Sicer pa je bilo v več polemičnih dialogih včeraj večkrat slišati, da je parlament suveren pri odločanju in se mu ni treba ravnati po mnenjih in predlogih stroke.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Na eni strani imamo torej jugoslovansko državo, ki ne prizna, da je 26. junija 1991 Slovenija postala suverena, po drugi pa slovenska država izplačuje pokojnine upokojenim jugoslovanskim državljanom ...
  • Ta država je suverena, torej nad njo ni višje oblasti; je splošno priznana kot subjekt mednarodnih odnosov in mednarodnega prava.
 • neodvisen in suveren / suveren in neodvisen
  • Slovenija je neodvisna in suverena država, je enakopravni mednarodni subjekt in se lahko z večjimi pogaja brez občutkov manjvrednosti.
  • Evropska unija je skupnost neodvisnih in suverenih držav.
  • Ruski zunanji minister Igor Ivanov je sočasno Beli hiši sporočil, da je "Rusija suverena in neodvisna država in da zato sama odloča o tem, s kom in na kakšni ravni bo vzdrževala odnose ".
 • suveren in samostojen / samostojen in suveren
  • Slovenija se mora na vseh področjih delovanja obanašati kot dejansko suverena in samostojna država.
  • - Makedonija in Zvezna republika Jugoslavija, dve samostojni in suvereni državi, še vedno nimata urejene medsebojne meje.
 • demokratičen in suveren / suveren in demokratičen
  • Med drugim se je potrudil in v slovenščini citiral kitico Prešernove Zdravljice o vragu, sosedu in mejaku ter dodal, da je Avstrija tudi zavoljo partizanskega oboroženega odpora zoper nacifašizem postala demokratična in suverena država.
  • Danes v suvereni in demokratični Sloveniji taka zgradba ne bi več delovala provokativno, ampak ambiciozno, kar bi bilo tudi prav.
 • enakopraven in suveren / suveren in enakopraven
  • Dobro bi bilo, da bi bil ta primer precedenčen in da bi prisilil zahodne države, da začnejo pojmovati prihodnjo Evropo kot prostovoljno zvezo enakopravnih in suverenih držav, ne pa kot federacijo, v kateri imajo glavno besedo trenutno močnejše in bogatejše članice.
  • To ne bo pot v Canosso, kajti Juščenko Moskvi ni ničesar dolžan, pravzaprav bo Putina moral opomniti, da je Ukrajina suveren in enakopraven ruski partner.
 • svoboden in suveren
  • Turčija je z njo znova postala svobodna in suverena država, čeprav so ji meje precej stisnili.
  • Zgodovinsko se je Evropska unija oblikovala kot demokratična zveza svobodnih in suverenih držav.
Na vrh
 
1.1 ki izhaja iz najvišje oblasti
suverena PRAVICA ali DELOVANJE je pravica institucije ali ljudi, ki imajo najvišjo oblast
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zdajšnja (ur. op.: sprememba ustave) je za državljane in državo lahko bolj usodna, ker politični eliti odpira možnost, da del suverenih pravic slovenske države preda v roke tujcem.
  • Nekateri členi sporazuma ... pomenijo prenos dela suverene oblasti z države članice na organe Evropske skupnosti ...
  • ... če in ko se bo vključila v NATO, bo Republika Slovenija to storila kot svobodna in neodvisna država, po svoji suvereni volji.
  • Prav zato je kasneje v mednarodni praksi prevladalo načelo o suvereni enakosti držav, ki na formalni ravni odpravlja razlikovanje tudi na bolj in manj pomembne države in uvaja le razlikovanje med različnimi rangi diplomatskih predstavnikov.
  • Slovenija nekaj suverenih pristojnosti, kot je denimo monetarna politika, prenaša na EU, socialna in plačna politika in še nekatere druge pa ostajajo v domeni države.
  • V EU ne gre za odstopanje dela suverenosti nacionalne države tej nadnacionalni strukturi niti za prenos dela njihove suverenosti, ampak za skupno izvrševanje dela suverenih funkcij njenih članic.
  • Več zgledov ...
  • Šlo je predvsem za možnost suverenega odločanja o lastni usodi, lastni državi in za možnost suverenega odločanja na temelju lastnih interesov o mednarodnih povezavah in o vključevanju Slovenije v evro-atlantske integracije ...
  • Vodja Delegacije evropske komisije v Sloveniji Eric van der Linden je ob tem dodal, da je odločitev o teritorialni delitvi suverena odločitev vsake države.
Na vrh
1.2 o človeku
suveren ČLOVEK je samozavesten in gotov vase in ne pusti, da bi mu drugi ukazovali
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Res pa je, da se lahko postaviš zase samo, če si suverena osebnost, to pa je premo sorazmerno z razgledanostjo in inteligenco.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Zna stresati ironične šale, njegova moč prepričevanja je izjemna in zelo suveren je.
  • Če dekle potegne kondom iz torbice, odpade marsikatera zadrega, podobno je tudi, če ga ona »inštalira«, predvsem pa, če je dovolj suverena, da lahko zahteva uporabo kondomov ali odkloni spolni odnos.
  • Je pa dejstvo, da niti približno ni tako suveren, kot si želi pokazati.
  • Renata je tako suverena, tako fina ženska, tako nič ne komplicira življenja, da je pravi užitek in zdravilo klepetati z njo.
  • Sem precej suverena in nisem tipična, ženska ' ženska, ki si jo predstavljam kot milo, svetlolaso.
Na vrh
2 ki dobro obvlada
če je ČLOVEK v neki DEJAVNOSTI ali NALOGI suveren, to zelo dobro obvlada, zato nastopa samozavestno in prepričljivo, ali če je njegov IZDELEK, zlasti film ali plošča, suveren, je zelo dobro narejen
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Posebej bi omenil Mežanovo, ki je bila v monološkem nastopu zelo suverena, učinkovala je kot nenavadna prikazen, ki ni od tega sveta.
  • Nadja je videti v svojem taksiju zelo suverena in nič ne spominja na dekle, ki je, kakor pravi, z veliko tremo pred letom peljalo svojo prvo stranko.
  • Med lonci sem povsem suverena.
  • Kot njen odrski kontrast in rivalka pa je bila mezzosopranistka Bruna Baglioni povsem suverena : glasovno dominantna, izrazita, odrsko močna pojava ...
  • Clinton je bil v odgovorih večinoma dokaj suveren, na neprijetna vprašanja ali ni odgovarjal ali pa je dolgovezil in okolišil, tudi niso zaznali njegove napovedovane bliskovite jeze.
  • To je zlasti opazno pri uspešnežih, ki prisegajo na individualizem in so pri svojem poklicnem delu dokaj suvereni in neodvisni (top položaji, ustvarjalni poklici), obenem pa sodijo med ljudi, ki resnično ljubijo svoje delo in jim služba pomeni zelo veliko.
  • Več zgledov ...
  • Prav tako je bila v vseh odtenkih svoje vloge glasovno suverena Anne Schwanewilms kot njegova Senta, ki je obenem dobro podoživljala usodo nesrečno zaljubljenega dekleta.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Ko sem v kolofonu knjige iskal prevajalca, sem ugotovil, da ga ni, kar pomeni, da je Rak v svoji večjezičnosti tako suveren, da tudi v slovenščini njegove besede zvenijo prepričljivo in s tako izklesanim slogom in stilom, da bi mu jih lahko zavidal prav vsak povsem domači pisoči potopisec.
  • Potem tudi tiskovna konferenca ni bila prav kratka, ker se tako nova prvakinja kot Putzerjeva nista poskušali mučiti z angleščino, temveč z maternim jezikom in s pomočjo prevajalke, Janica pa je bila tudi v angleščini tako suverena, kot je ta čas na smučeh.
  • Legendarni kubanski muzikanti so tako suvereni v preobračanju ritmov, da je Cooder tokrat najbolj necooderjevski, kameleonsko povsem potopljen v zvočni svet sinkop, zamotanih melodičnih in ritmičnih obrazcev, očitno fasciniran nad veščino in predvsem mentalnim metronomskim špilom sodrugov.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Občinstvo je bilo navdušeno, saj tako suverenega nastopa od otrok niso pričakovali.
  • Dober govor, dobra interpretacija, vsaj pri dveh odlično petje, sproščenost in suvereno obvladovanje odra ... predvsem pa njihova energija in karizma ter uživanje v igranju so na premieri potegnili za sabo številno občinstvo ...
  • Le to, da na nacionalki že dolgo nisem videli tako suverenega in tekočega vodenja oddaje.
  • Najnovejši roman Matjaža Zupančiča Sence v očesu, ki je izšel v Jurčičevi zbirki pri Mondeni, izpričuje avtorjevo suvereno obvladovanje zakonitosti vselej priljubljenega literarnega in filmskega žanra kriminalke.
  • Minimalna scenska oprema in suverena igra sta občinstvo kar "odnesla" v Tebe in staro Grčijo.
  • Odlična igralska zasedba (poleg Conneryja blestita še Christian Slater in F. Murray Abraham), učinkovita scenografija in suverena režija filmu zagotavljajo zelo spodobno kvaliteto.
  • Več zgledov ...
  • Rezultat ni ravno filmska mojstrovina, je pa nadvse suveren žanrski izcedek, ki vse potrebne inercije poišče v človeški duševnosti.
  • A kakorkoli, Poletje v zlati dolini, ki ga poleg slovenskega poganja še bosanskohercegovski, francoski in angleški denar, je zrel in suveren film.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Jožef Ropoša je kot tujec Angelo suveren, vendar na nekaterih mestih nekoliko neodločen.
  • Prva plošča nove brežiške zasedbe je slišati tako suverena, kot bi si marsikatera skupina želela za svojo tretjo ali četrto.
  • Nisem si mislil, da bom kdaj dočakal tudi to: prevod je suveren in ustvarjalen, angleščina tekoča in lahkotna, kot tudi mora biti.
 • suveren in prepričljiv
  • Med njimi sta blesteli predvsem dve sopranistki, imenitna grofica Elisabeth Kulman in igralsko živahna, glasovno odlična Suzana, Slovenka Bernarda Bobro; v vseh duetih, ansamblih in arijah je bila res suverena in prepričljiva.
  • Pred občinstvom suverena in prepričljiva. Takšna je Alenka Godec ...
Na vrh
 
2.1 v športu
če je ŠPORTNIK suveren na tekmovanju, nastopi dobro in samozavestno in doseže dober rezultat, ali če doseže suvereno ZMAGO, zmaga s precejšnjo prednostjo pred tekmeci
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V najbolj množičnem razredu do 125 ccm si je po odličnem štartu in suvereni vožnji z zmago v prvi preizkušnji odločilno prednost privozil domačin Sebastijan Eder.
  • Toda obramba Olimpije se je izboljšala v tolikšni meri, da Alba ni več mogla do suverene igre v napadu.
  • Iztok Čop in Luka Špik sta s suverenim nastopom v polfinalu najavila naskok na naslov svetovnih prvakov.
  • Italijan Gianluca Bortolami je po suvereni zmagi v tretji etapi zadovoljen oblekel rumeno majico.
  • Pred zadnjo tretjino so železarji imeli suverenih 3:0, potem pa popoln preobrat v zadnjem delu in reprezentančni vratar Gaber Glavič je kar trikrat moral po plošček v svojo mrežo.
  • Pokal Amerike, ki ga je marca letos švicarski jadralski konzorcij Alinghi s 16 - člansko posadko krmarja Russella Couttsa po gladki zmagi nad novozelandsko jadrnico Black Magic ( suverenih 5:0 je bilo) iz Aucklanda prinesel v Evropo.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Nepoučeni bi mislil, da Zagreb in Maribor najbrž nastopata kakšno kategorijo nižje kot Koper, kajti rumeno-modri so bili proti obema zelo suvereni, zgodnja zadetka v prvi tretjini srečanja pa sta jim omogočila mirno igro.
  • Po prvi tretjini sicer ni kazalo, da bodo Jeseničani doživeli poraz, saj so bili predvsem v obrambi precej suvereni.
  • Odhaja tudi David Koci, eden najobetavnejših čeških branilcev in tako je že jasno, da državni češki prvak ne bo tako suveren kot v minuli sezoni.
  • Pred svojimi vrati je bil tako suveren kot nekoč Franc Beckenbauer, ki si je prav tako ogledal obračun v Mozartovem mestu.
  • V kvalifikacijski tekmi sta bila dovolj suverena, da sta si zagotovila položaj med najboljšo petnajsterico, ki bo nastopila danes.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Angleži so zelo suvereni, vsi drugi pa smo si mnogo bolj izenačeni.
  • Njegova zmaga je bila suverena.
Na vrh
3 o avtomobilu, barki
če je AVTO ali BARKA pri vožnji suveren, je zmogljiv in omogoča udobno vožnjo
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • ... zelo suveren pa je avto na dolgih ovinkih.
  • ... še celo več, tudi na mokri cestni podlagi je lega alfe 147 zelo suverena.
  • Nadvse suveren je na avtocesti, zato se mu šest prestav zelo poda, pa še za manjšo naftno žejo skrbijo.
  • Novi mali turbodizel je tudi v šibkejši različici dovolj suveren, zelo olikan in nepožrešen motor.
  • Priklop štirikolesnega pogona to nevšečnost povsem odpravi, hkrati pa omogoča dokaj suvereno premagovanje brezpotij, seveda ne takšnih, kot jih zmorejo najbolj grobi terenci, toda iz plitvega blata ali čez srednje zahteven vzpon kia sportage spleza brez težav.
  • S 85 KONJSKIMI MOČMI SICER NE GRE PRIČAKOVATI POSEBNIH ČUDEŽEV, TODA AVTOMOBIL JE TAKO NA RAVNIH CESTAH KOT NA BREZPOTJIH DOKAJ SUVEREN, PRI ČEMER JE TREBA ŽRTVOVATI UŠESA ZARADI NE RAVNO VZORNO ZADUŠENEGA MOTORNEGA TRUŠČA.
  • Več zgledov ...
  • Tu je avtomobil precej bolj suveren, saj je opremljen s stalnim štirikolesnim pogonom, ki obema kolesnima paroma razdeli po polovico motornega navora.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • 1,25 - litrski motorček je sicer živahen in se rad vrti tudi daleč v rdeče polje, vendar to vedno ni dovolj za suvereno vožnjo.
  • Motorne moči je dovolj za suvereno pospeševanje in skoraj neopazen dvig premca.
  • Ta je rahlo dolgo izračunan, se pravi v prid manjši porabi goriva, se pravi, da peta prestava ni tista, od katere bi smeli pričakovati suverena pospeševanja, vseeno pa v zadnji prestavi doseže največjo hitrost.
  • Velika moč motorjev zagotavlja suverene plovne lastnosti in sprejemljive hitrosti za tako veliko in težko barko: tovarna obljublja največjo hitrost prek 30 vozlov, mi pa smo dosegli 28 vozlov.
  • AUDI Allroad quattro z močjo 120 kW Že več kot 50.000 proizvedenih Audijevih avtomobilov allroad quattro staplja s kombinacijo nastavljanja višine podvozja in zračnega vzmetenja udobje in dinamiko zgornjega razreda s suverenimi terenskimi voznimi lastnostmi.
  • Točke dobiva z odličnim motorjem ter prav tako suverenim podvozjem in domišljeno ter praktično notranjostjo.
  • Več zgledov ...
  • Prepriča predvsem miren in suveren tek motorja brez izrazite turbo luknje.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • V vožnji je dizelski motor precej bolj suveren od bencinskega; čeprav je moči premalo za kaj več od udobnega križarjenja, je motor dovolj prožen, da enako učinkovito opravi z avtocesto in s strmim kolovozom.
  • Tudi pri hitro voženih zavojih avtomobil ni povsem suveren, kajti nagibanje karoserije lahko pri nekaterih voznikih zbuja nelagodje.
Na vrh