WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
subvencioniran pridevnik
1 ki ima državno finančno podporo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Vemo, da imamo še možnosti subvencionirane stanarine in možnosti skrbi za posebne skupine študentov.
  • Do zdaj je prejemnik socialne pomoči imel pravico še do subvencionirane stanarine v višini deset tisoč tolarjev.
  • Podoben nesmisel je plačevanje drugih prispevkov, recimo za bivanje otrok v vrtcih, subvencionirane stanarine in še bi se našlo kaj.
  • Imamo učbeniške sklade, prevoze, subvencionirano prehrano ...
  • S predlogom zakona o šolski prehrani se ukinja brezplačna malica vsem dijakom, zato ne morejo pristati na ukinitev pravice do 100-odstotno subvencionirane dijaške prehrane .
  • Tisti, ki ima status dijaka je imel subvencionirano prehrano in pika.
  • Več zgledov ...
  • S prvim januarjem so se povišale najemnine neprofitnih stanovanj, hkrati so se tudi zvišali kriteriji za pridobitev pravice do subvencionirane najemnine .
  • Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.
  • Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin.
  • Otroci izgubijo pravico do subvencionirane malice , izgubijo pravico bivanja v dijaških domovih.
  • Ker sem samohranilka, ima subvencionirano malico , za kosila tako dajem mesečno 56 evrov.
  • Opozoril je, da so včeraj '' zelo na tiho '' sprejeli ukinitev subvencionirane malice za dijake.
  • V lanskem šolskem letu je pravico do subvencioniranega kadrovskega štipendiranja pridobilo enajst podjetij iz vseh treh posavskih občin, podeljenih pa je bilo sedemindvajset kadrovskih štipendij.
  • Sem sodi tudi izvajanje posavske štipendijske sheme, sistema subvencioniranega kadrovskega štipendiranja .
  • Logično vprašanje, ki torej sledi, je, »ali bi bila podjetja pripravljena sodelovati v sistemu subvencioniranega kadrovskega štipendiranja «?
  • Prošnjo za sprejem vložijo tudi kandidati, ki so v preteklem študijskem letu pridobili pravico do subvencioniranega bivanja , vendar je do 10. avgusta 2010 še niso koristili.
  • Študentje, ki se potegujejo za sprejem v študentski dom ali za subvencionirano bivanje pri zasebnikih, imajo samo še danes čas za oddajo prošenj.
  • V do sedaj veljavni uredbi so imeli študenti pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan v času predavanj in drugih študijskih obveznosti, razen od 15. julija do 15. avgusta.
  • Sedaj bodo imeli pravico do enega subvencioniranega obroka na dan za vsak delovni dan v času predavanj in drugih študijskih obveznosti, razen v obdobju od 15. julija do vključno 15. avgusta.
  • Temna stran prehranjevanja na bone je, da imajo upravičenci pravico do subvencioniranega obroka za vsak delovni dan.
  • Do sedaj je bilo namreč dovolj denarja za vse, ki so zaprosili za subvencionirano svetovanje .
  • Mali podjetniki, ti lahko imajo največ 50 zaposlenih, lahko dobijo subvencionirano svetovanje , če imajo poslovne težave ali razvojne projekte.
  • Med programe, ki naj bi se po slovenskem predlogu financirali iz strukturnih skladov, sodi tudi vaučerski program subvencioniranega svetovanja .
  • Vsi dijaki, vajenci in študenti višjih in visokih šol, ki se šolajo izven kraja stalnega prebivališča, imajo pravico do nakupa subvencionirane mesečne vozovnice .
  • Slovenske železnice so avgusta ponudile dijakom, vajencem in študentom elektronsko vlogo za subvencionirano šolsko vozovnico .
  • Še najprej bodo to pot ubrali tisti, ki žive ob progi, saj jih enotna cenejša vozovnica stane veliko več kot bi jih stala redna ( subvencionirana ) vozovnica za vlak.
  • Bojijo se, da bo subvencionirani uvoz iz Avstrije (domnevno s strani EU) razmere še dodatno zapletel.
  • Zaradi zelo velikega, poceni in subvencioniranega uvoza z Madžarske je vlada RS v skladu s 14. in 28. členom sporazuma s Cefto sprejela zaščitne ukrepe in zvišala carino ter posebno carinsko dajatev brez predhodnega opozorila.
  • Malo manj zapleteno, a prav tako dolgotrajno je dokazovanje subvencioniranega uvoza .
  • Študentje, ki se izobražujejo zunaj kraja stalnega prebivališča, imajo pravico do subvencioniranega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi.
  • Pred reformami na področju dela dijakov in študentov je po njihovem namreč treba zagotoviti zadostno število študentskih postelj, povečati število in višino državnih štipendij, subvencioniran prevoz za dijake in študente ter pripraviti konkretne analize in projekcije učinkov reform.
  • Sicer pa bi tu država morala poskrbet za subvencioniran prevoz za vse dijake in študente.
  • Razpis, na katerem je na voljo 900.000 evrov, predvideva subvencionirano zaposlitev ...
  • Pripravili so ga v sodelovanju s francoskim in nizozemskim ministrstvom za delo, ki programe subvencioniranih zaposlitev za dolgotrajno brezposelne in invalide uspešno izvajata že več let.
  • Od konca usposabljanja na delovnem mestu in do vključitve v subvencionirano zaposlitev ne bo smelo preteči več kot šest mesecev.
  • EU in druge države so se dogovorile za zniževanje in trajne omejitve subvencioniranega kmetijskega izvoza , tako po količini kot glede na zneske.
  • Omejeno je tudi subvencioniranje kmetijskega izvoza in to tako po vrednosti subvencij in obsegu subvencioniranega izvoza .
  • V pogajanjih z WTO ji grozi ukinitev še dodatnih 1,3 milijona ton subvencioniranega izvoza sladkorja.
  • Študenti so morali zaradi nedelovanja sistema plačati polno in ne subvencionirano ceno ...
  • Večina staršev, ki imajo otroke v vrtcu v Hrastniku, ima precej subvencionirano ceno .
  • Enostavno povedano: tudi za pomoč na domu je potrebno postaviti ustrezne kriterije, kdo je upravičen do subvencionirane cene .
  • Preostali denar pa bi lahko porabili še za subvencionirana kosila , pri čemer bi morali imeti prednost tisti, ki živijo v dijaških domovih.
  • Zakon namreč predvideva možnost subvencioniranega kosila le v primerih, ko je dohodek na družinskega člana nižji od petih odstotkov povprečne slovenske plače.
  • Vmes seveda tudi veselo udrihajo drug čez drugega, da hitreje mine čas, ko gredo lahko v parlamentarno menzo na poceni, z DDV-jem subvencionirano kosilo .
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Toda tu se kaže zarota: ta ponudba je državno subvencionirana, ravno z namenom, da bi si mladi lahko ceneje kupili stanovanja.
  • Zdaj v Furlaniji še zmeraj prodajajo »deželni« bencin po državno subvencioniranih cenah.
  • Vlada namreč zaradi podvojitve cen kruha v letu dni ni več dohajala povečano povpraševanje po državno subvencioniranem kruhu.
  • Ministrstvo je za mednarodne festivale in prireditve skupaj namenilo 130 milijonov tolarjev, od gledaliških festivalov je najobilneje subvencioniran Primorski poletni festival s 15 milijoni.
  • Zato pri nas še vedno konoplje ni mogoče gojiti, v nasprotju z EU, kjer je to področje finančno obilno subvencionirano.
  • Vlada verjetno tudi ne bo pretirano vztrajala pri prestrukturiranju močno zadolženih korporacij, kajti zaposleni v teh velikanih japonskega državnega kapitalizma veljajo poleg obilno subvencioniranih in pred tujo konkurenco zaščitenih kmetov za najzvestejše volivce LDP.
  • Več zgledov ...
  • A vseeno, čeprav so knjige s strani države v primerjavi z drugimi umetniškimi zvrstmi izdatno subvencionirane, so še vedno predrage.
  • Tisti, ki na njem uspe, ima zimsko šolo v naravi izdatno subvencionirano.
  • Turnir je izredno dobro organiziran in tudi izdatno subvencioniran (35 evrov za štartnino, štiri dni igranja, žetone in hrano).
  • V Quebecu je zelo lahko izdati knjigo, nacionalna literatura je bogato subvencionirana.
  • Saj vemo, da je elektrika iz obnovljivih virov zaenkrat bogato subvencionirana, denar za to pa mora od nekje priti.
  • Enoletni porodniški dopust je zagotovo najdaljši na svetu, ki je stoodstotno subvencioniran.
  • S predlogom zakona o šolski prehrani se ukinja brezplačna malica vsem dijakom, zato ne morejo pristati na ukinitev pravice do stoodstotno subvencionirane dijaške prehrane.
  • V šolskem letu 2008-2009 je bil prvič uveden, torej so prvič vsi dijaki imeli stoodstotno subvencioniran topli obrok in mislimo, da je to prav.
  • Tudi zakon o subvencioniranju študentske prehrane je bil sprejet v letošnjem letu, po besedah ministrice pa zagotavlja trajno subvencionirane prehrane študentom.
  • Da politični funkcionar trajno živi v trajno subvencioniranem stanovanju, nam je sicer lahko všeč ali pa ne - a dejstvo je, da je pred leti to pravico pridobil, da mu je to omogočil sistem in konec.
  • V proračunu ministrstva imamo že predvidenih 500 milijonov tolarjev, s katerimi bomo v naslednjem letu uvedli nove programe trajno subvencioniranih delovnih mest oziroma nov trinivojski sistem javnih del.
  • V delno subvencionirane polnega delovnega časa je bilo vključenih skoraj 70 tisoč delavcev, zavod pa je skupno izplačal 31,8 milijona evrov.
  • Kako so zadovoljni z dijaško prehrano, ki bo z novim šolskim letom le delno subvencionirana in ne več v celoti kot letos?
  • Seveda je velik del te literature delno subvencioniran, a ne samo pri nas, tako je povsod po svetu.
  • Ob presežkih mleka, ki ga moramo izvažati po krepko subvencioniranih cenah - lani je bilo za izvozne spodbude porabljeno 3,8 milijarde tolarjev - je za zdaj spodleteli uvoz mleka iz BiH čuden tudi zaradi velike razlike v kakovosti mleka.
  • Od tega stanejo sestavine manj kot 40 penijev, kar je četrtina cene za skodelico londonskega kapučina (in desetkrat manj kot krepko subvencionirani obrok šolarja ali dijaka v Franciji).
  • Naši kmetje so v tej zgodbi namreč dokazali, da imajo pamet tipičnih proračunskih uporabnikov, saj so se obnašali, kot da je samoumevno, da jim država pokriva stroške, ki nastanejo zaradi nepredvidenih izpadov v že tako krepko subvencionirani kmetijski proizvodnji.
  • Belorusija, ki ima še vedno tesne vezi s Kremljem, je še deležna visoko subvencioniranega plina.
  • Uvoz nas ne sme presenečati, ko pa imajo v tujini, zlasti v zahodnih državah, visoko subvencionirano kmetovanje, to pomeni zagotovljeno pridelavo, saj kmetje dobijo od države premije.
  • Namreč, če gremo v Evropo, mora kmetijstvo to pričakati tudi pripravljeno z ustrezno strukturo kmetijske proizvodnje, ki bi se lahko edina postavila v bran proti visoko subvencionirani proizvodnji v Evropski uniji.
  • Z izvozom so lani ustvarili tretjino prihodka, prodaje na tujem pa v tekmi z močno subvencioniranim evropskim piščančjim mesom niso povečali.
  • Izvoz številnih kmetijskih pridelkov in živil je praviloma močno subvencioniran in se zato izvaja po bistveno nižjih cenah, kot veljajo na domačem tržišču.
  • Tam je kmetijstvo seveda močno subvencionirano, dohodkovni položaj pa si izboljšuje s številnimi dopolnilnimi dejavnostmi.
 • PRIDEVNIK0+iz+SAMOSTALNIK2+ 
  • Portorož ni javno podjetje in ni financirano niti subvencionirano iz proračuna , pač pa ustvarja svoj prihodek s poslovanjem na svetovnem pomorskem tržišču brez pomoči države.
  • Deleži sredstev bodo proporcionalni glede na vrednosti zalog posameznih založnikov v skupni vrednosti zalog vseh založnikov, pri tem pa gre za zaloge naslovov, ki so bili v letu 1997 in 1998 subvencionirani iz proračuna .
  • Da bi lastnike gozdov spodbudili k večjemu izvajanju gojitvenih in varstvenih del v njihovih gozdovih, so vlaganja v gozdove na področju gojenja subvencionirana iz proračuna .
  • Pri tem je veliko drugih področij, ki jih kristjani ne podpiramo in sprejemamo, a so subvencionirana iz državnih sredstev .
  • Obrestna mera bo po sklepu občinskega sveta v celoti subvencionirana iz sredstev od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč.
  • Iz nam sosednjih dr žav, so bili najbolj množični Madžari, ki imajo zaradi velike podpore države oz. Ministrstva za šport in Ministrstva za zdravje, udeležbo subvencionirano iz proračunskih sredstev .
 •  [dumpinški in subvencioniran  [uvoz /   [brezplačen ali subvencioniran /   [kakovostna in subvencionirana prehrana /   [redna in subvencionirana cena
  • Vsaka od pogodbenic se zavezuje, da ne bo izvažala blaga v drugo pogodbenico po dumpinških ali subvencioniranih cenah na način, ki škodljivo vpliva na lokalno proizvodnjo druge pogodbenice.
  • Veljavni zakon o varstvu konkurence je po mnenju poznavalcev sicer razmeroma dober zakon, vendar po eni strani prekompleksen (poleg omejevanja konkurence obsega tudi ukrepe proti dumpinškemu in subvencioniranemu uvozu in nedovoljene špekulacije) in zato manj pregleden, po drugi strani pa pomanjkljiv.
  • Uravnavanje negativnih vplivov na konkurenco, torej nedovoljene špekulacije, nelojalno konkurenco, problematiko dumpinškega in subvencioniranega uvoza, posebne zaščitne ukrepe naj bi določil tretji predpis, dotlej pa ostajajo v veljavi določila zakona o varstvu konkurence, ki obravnavajo ta področja.
  • Sem sodijo na primer brezplačna ali subvencionirana prehrana, ugodni *krediti, popusti pri nakupih in uporaba avtomobilov podjetja.
  • Mnoge države posvečajo posebno skrb materam in otrokom; nekatere imajo programe za razdeljevanje subvencionirane ali brezplačne hrane v zdravstvenih domovih.
  • Do subvencioniranega ali brezplačnega obroka bo tako upravičen prav vsak izmed 248 tisoč 772 učencev in dijakov.
  • Več zgledov ...
  • K takim zmotnim sklepom zavajajo dobro razvejena mreža kakovostnih in subvencioniranih vrtcev, dolžina plačanega porodniškega in starševskega dopusta, davčne olajšave za otroke, sistematično spodbujanje aktivnega očetovstva in očetovskega dopusta ...
  • Naj vas spomnim, da smo recimo v zakon o šolski prehrani tudi v 3. člen med cilje zapisali, da ob upoštevanju načel trajnostne potrošnje zagotavlja kakovostna in subvencionirana šolska prehrana, s katero se vpliva na optimalni razvoj učencev in dijakov, na razvijanje zavesti o zdravi prehrani in kulturi prehranjevanja in tako naprej.
  • Cilj zakona je zagotavljanje kakovostne in subvencionirane prehrane
  • Osnova za doplačilo je vrednost ugodnosti, ki ste jo prejeli na podlagi Pogodbe o zagotovitvi posebne ugodnosti in se dnevno znižuje, odvisna pa je od razlike med redno in subvencionirano ceno telefonskega aparata.
  • Odvisna je od razlike med redno in subvencionirano ceno telefonskega aparata.
  • Razliko med redno in subvencionirano ceno pokrijejo namreč v dobri veri, da se bo naložba poplačala – da bo uporabnik posledično doprinesel toliko več dobička.
 • financiran s strani  [ Evropske skupnosti, države
  • V preteklih letih je bilo bivanje subvencionirane s strani Evropske skupnosti, letos ne več.
  • Vsi ostali viri, se pravi in sončna energija in energija vetra morajo biti subvencionirani s strani države tako da hidroelektrarne so edini vir, ki pa se lahko same financirajo.
Na vrh