WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
subjektivno prislov
1 v skladu z lastnimi občutji
če človek subjektivno vrednoti kaj, ne izhaja iz dejstev, temveč iz svojih lastnih občutij in pojmovanj
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Drugo je bil sam položaj MVAC ter njenega političnega vodstva, kot ga je samo subjektivno doživljalo in ocenjevalo.
  • Čas pač poteka objektivno enakomerno, vse od velikega poka dalje; ta stalnost je njegovo bistvo. Subjektivno se spreminja samo človekovo dojemanje časa.
  • Niso verificirana objektivno s testiranjem, temveč subjektivno, prek prepričanja somišljenika ali tistega, od katerega se uči in verjame njegovim trditvam.
  • Kako tehtna je bila razprava na seji sveta staršev, je težko objektivno opredeliti. Subjektivno pa jo opredeljuje vsak po svoje.
  • Reakcije so bile od čestitk lastnikov jaht, da smo končno dobili primerjavo pogojev med zavarovalnicami, do kritik zavarovalnic, da so podatki prikazani subjektivno oziroma da izpostavljajo določeno zavarovalnico, pa do dobronamernih opozoril, da so na posameznih mestih napake (za eno od njih se opravičujemo Matiji Gorjanu, saj ni bil avtor prispevka), o drugih bomo spregovorili v nadaljevanju.
Na vrh
 
1.1 individualno; osebno
če ima kaj subjektivno opredeljene lastnosti, so te pogojene s posameznikovim dojemanjem sveta
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Starost je torej precej subjektivno obarvan pojem, medicinsko pa gre za obdobje po 65. letu.
  • Ta niansa, odtenek, subjektivno obarvan pogled in perspektiva je seveda ključna stvar.
  • Gre za poudarjeno subjektivno zaznamovan pogled na družbo in svet, v katera se junaki romana počasi le vklapljajo.
  • Zaznava korupcije je zelo subjektivno pogojena. Gre le za enega od možnih virov za ocenjevanje dejanskega stanja.
  • Skratka, mladostnikova osebnost je s subjektivno obstoječo hierarhijo zelo raznolikih vrednot, ciljev in idealov.
  • Duševno zdravje ne pomeni le odsotnosti duševne bolezni. Vključuje subjektivno dobro počutje in dobro samopodobo, zavedanje in sprejemanje lastnih zmogljivosti, intelektualnih in čustvenih potencialov, obenem pa tudi zavedanje lastnih omejitev v odnosu do sebe in drugih.
  • Več zgledov ...
  • "Menimo, da je imenovanje varuha koristno ne samo za uporabnike zdravstvenih storitev, ki se nemalokrat počutijo nemočne in subjektivno brezpravne, temveč tudi za zdravstvene institucije, ki te storitve ponujajo," je povedal predlagatelj, svetnik dr. Janez Vrbošek.
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Zaznavanje sebe in drugih vedno poteka skozi objektiv samopodobe, ki percepcijo subjektivno obarva.
  • Ta občutek je v precejšnji meri subjektivno obarvan, enake stopnje zoženja sapnic, ki je ugotovljena z meritvijo pljučne funkcije, namreč bolniki ne čutijo enako.
  • Morda je ključ za naš uspeh prav to, da smo subjektivno pristopili tudi do filma, torej, da nismo želeli narediti objektivne mojstrovine, ampak smo raje naredili film, v katerega smo dali same sebe.
  • Umetnosti, vsaj v tokratnem intervjuju, ne dojema subjektivno, ampak kot nekakšen »topološki model«.
  • Vsaj v temeljnih izraznih okvirih jo vpleta v krščansko mitološko topiko, ki pa jo tematsko subjektivno modificira.
  • Tako pa lahko tistih nekaj posameznikov, ki jih problemi zanimajo po profesionalni plati, zgolj subjektivno presoja vrednost čistega zraka na eni in delovnih mest na drugi strani.
  • Več zgledov ...
  • V ospredje sta postavila fenomenološki pogled na religijo: religija je proizvod pripadnikov družbe, ki subjektivno interpretirajo svet okoli sebe in mu dajejo pomen.
  • /.../ moment of excellence, čudoviti trenutek to je izjemno stanje občutkov in zavesti, pri katerem se oseba subjektivno počuti zelo dobro in občuti tudi svojo neizmerno moč.
  • /.../: časa, ki ti je dan, objektivno ne moreš podaljšati, lahko pa ga subjektivno. Čas se ti najbolj vleče, če doživljaš jasno in zavestno vsak trenutek posebej.
Na vrh
1.2 pristransko
če človek subjektivno vrednoti kaj, ne upošteva znanih dejstev in dovoli, da pri presoji nanj vplivajo osebna čustva ali vzgibi
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Oblikovanje strani bo vedno zelo subjekivno ocenjevano.
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Sodnica je sicer povsem subjektivno presodila, da so navedbe v dnevniku nerelevantne.
  • Ker ni prič, je tvegano soditi, saj ena in druga stran dogodek subjektivno opisujeta.
  • O prašenju, miniranju in obremenjenih cestah se je doslej govorilo zelo subjektivno.
Na vrh
2 glede na položaj
če je človek subjektivno odgovoren, ima funkcijo ali je na položaju, ki zahteva odstop zaradi neprimernega delovanja, navadno v politiki ali gospodarstvu
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Bili so pa tudi ljudje, ki so se nagibali k nasilju in so objektivno in subjektivno odgovorni za kršitev človekovih pravic.
  • Mislim sicer, da za stranko ne bilo dobro, da v tem položaju, kot je po volitvah, menja predsednika, toda Peterle je tudi subjektivno odgovoren za takšen volilni poraz.
 • subjektivno in  [objektivno odgovoren
  • Bili so pa tudi ljudje, ki so se nagibali k nasilju in so objektivno in subjektivno odgovorni za kršitev človekovih pravic.
  • Za tako zlorabo je po prepričanju protestnikov subjektivno in objektivno odgovorna generalna državna tožilka Zdenka Cerar.
Na vrh