WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
subjektiven pridevnik
1 ki ne temelji na dejstvih
subjektiven DEJAVNIK ali RAZLOG dopušča razsodbe, ki ne temeljijo na dejstvih
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Izrekel jih bo lahko le sodnik za prekrške, tako da subjektivni faktor, ali je kakšen voznik bolj ali manj simpatičen policistu, odpade.
  • Slovenija je do leta 1996 zbirala podatke o površinah kmetijskih kultur na osnovi subjektivnih ocen kmetijskih svetovalcev.
  • Uspeh in neuspeh sta posledica subjektivne ocene lastne primerjave s relevantnimi drugimi.
  • Seveda pa je trajanje poroda povsem odvisno od subjektivnih dejavnikov - otrokove lege in velikosti.
  • Do pobega, ki je bil že nekaj časa načrtovan, je prišlo iz objektivnih in subjektivnih razlogov, pravijo na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij.
  • Pa vendar je bilo treba za natančno primerjavo nekaj več, saj čisto subjektivna ocena, kar tako po občutku, ni dovolj.
  • Več zgledov ...
  • Kje je po osemdesetih letih slovenski balet, je lahko tudi stvar subjektivne presoje.
  • Obstoj napake ni odvisen od subjektivne presoje ocenjevalca.
  • Odločamo se vedno na temelju lastnega, subjektivnega pojmovanja svojih koristi.
  • O posrečenosti oblikovanja ne gre razpravljati na dolgo in široko, saj gre za subjektivno mnenje.
 • subjektiven in  [objektiven
  • V raziskavi smo namreč ugotovili, da je odločitev za otroka odvisna od objektivnih in subjektivnih pogojev.
  • Vsekakor je bilo zelo slabo, obstajajo pa objektivni in subjektivni razlogi.
 • kaj temelji na subjektivni  [oceni, razlagi / kaj temelji na subjektivnih  [občutjih, ocenah, podatkih
  • Belci treniramo na osnovi znanstvenih izsledkov in metod, vadba Afričanov temelji bolj na izkušnjah in subjektivnih občutjih.
  • Iz navedenega sledi, da očitki in javni nastopi gospe Marije Senčar temeljijo izključno na njenih subjektivnih ocenah.
  • Ocene, kaj je nasilje, ne bi smeli prepustiti subjektivni presoji.
Na vrh
 
1.1 pristranski
subjektiven ČLOVEK ali subjektivno MNENJE izhaja iz interpretacije dejstev, ki dopušča, da pri presoji nanj vplivajo osebna čustva ali vzgibi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ta kandidat, ki ga predlagamo mi, je bolj strokoven. Seveda gre tu za subjektivno izbiro. Kako argumentirati, kako sploh opredeliti to strokovnost?
  • V resnici tovrstno preverjanje pomeni le korekcijo učiteljevega subjektivnega ocenjevanja.
  • Peter Stanovnik poudarja, da gre pri tem predvsem za subjektivno percepcijo tistih, ki so sodelovali pri anketah IMD.
Na vrh
1.2 glede na položaj
subjektivna ODGOVORNOST posameznika izhaja iz njegovega položaja, navadno v politiki ali gospodarstvu
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Kriminalisti še nadaljujejo preiskavo o morebitni subjektivni odgovornosti za izbruh požara.
  • Elektro Ljubljana odgovarja, če do škode pride zaradi ravnanja delavcev oziroma subjektivne odgovornosti, sicer pa ne.
  • Pri dokazovanju Kučanove subjektivne odgovornosti ali celo krivde za zadevo JBTZ ima Janša torej precej težav.
Na vrh
2 individualen; oseben
subjektivni OBČUTKI ali POJMOVANJE so odvisni od posameznikovega dojemanja okolja in nimajo potrditve v zunanjem svetu
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Objektivno stališče postane skoraj nemogoče, prevladuje subjektivno doživljanje.
  • Danes še nimamo naprave, ki bi znala meriti tako subjektiven občutek, kot je okus.
  • Seveda pa je treba paziti na to, da asimilacija tujcev ne povzroči subjektivnega občutka ogroženosti.
  • Pa vendar je bilo treba za natančno primerjavo nekaj več, saj čisto subjektivna ocena, kar tako po občutku, ni dovolj.
  • Kje je po osemdesetih letih slovenski balet, je lahko tudi stvar subjektivne presoje.
  • Obstoj napake ni odvisen od subjektivne presoje ocenjevalca.
  • Več zgledov ...
  • Objektivno stališče postane skoraj nemogoče, prevladuje subjektivno doživljanje.
  • Danes še nimamo naprave, ki bi znala meriti tako subjektiven občutek, kot je okus.
  • Seveda pa je treba paziti na to, da asimilacija tujcev ne povzroči subjektivnega občutka ogroženosti.
  • subjektivna ocena na liniji klanja je konformacija klavnih polovic, kjer se vizuelno ocenjuje izraženost posameznih
  • Prašnikar mora zaradi objektivnih in subjektivnih okoliščin oblikovati novo reprezentanco.
  • Všeč mi je, ker veliko stvari delam sama in je oddaja tako včasih moj subjektivni pogled.
  • Odbor obolelih za ALS je na Kebrov prispevek razumljivo odgovoril prizadeto: Kakovost življenja je subjektiven pojem. O kakovosti življenja bolnikov z ALS lahko najbrž govorijo tisti, ki to življenje živijo.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Pri nas je razveza možna iz tako rekoč vsakega vzroka, tudi izrazito subjektivnega, ki ni po meri partnerja.
  • Odnos do različnih tipkovnic je zelo subjektiven, zato je toliko težje izbrati najboljše.
  • Odločitev o koncu vojne bo potemtakem povsem subjektivna : ko bo Bush rekel, da je vojne konec, bo vojne konec.
  • Dobro razpoloženje, ki ga občutim v omenjeni gostilni, je čisto subjektivno in naključno.
  • In kako naj sem lotimo ločevanja laži od resnice, saj gre pri tem za popolnoma subjektivno dojemanje realnosti.
  • Zunanjosti ne bomo ocenjevali, saj je to precej subjektivno početje.
Na vrh