WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
strpnost samostalnik
1 sprejemanje drugačnosti; toleranca
strpnost je sposobnost človeka, da sprejme mnenja in način življenja ljudi, ki so drugačni od njega in jih zaradi drugačne narodnosti, spolne ali verske pripadnosti ne obsoja
 • GLAGOL+k+SAMOSTALNIK3 
  • Strinjamo se z vsemi, ki pozivajo k večji strpnosti do prebežnikov in azilantov in k stvarnejšemu pristopu k tej problematiki.
  • Kot odziv na rasno nestrpnost so se v zadnjem času v središču Ljubljane pojavili grafiti, ki pozivajo k večji rasni strpnosti.
  • Udeležence festivala bodo pozvali k strpnosti do tujcev in prijateljstvu z našo južno sosedo.
  • Ločevanje ljudi, ki so verniki in državljani, je nemogoče, je še poudaril Rode ter pozval k strpnosti in izogibanju tovrstnim težavam, ki jih dejansko ni in ki lahko nastanejo le zaradi ideoloških razlik.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Pri nas se pač ne moramo pohvaliti s strpnostjo do drugačnosti. Pa ne le do tujcev in marginalnih družbenih skupin, pač pa tudi do vsega, o čemer imamo drugačno mnenje.
  • Sožitje narodov z različno kulturo dosežemo le s strpnostjo do drugačnosti in s priznavanjem enakih pravic za večinski narod in manjšino.
  • Šola privzgaja vrednote, kot so strpnost do različnosti, solidarnost do ljudi v stiski, jasno je, da je kraja nedopustno dejanje, da je treba spoštovati vsakogar, ne glede na etično, versko, spolno in drugo pripadnost, /.../.
  • Tako kot prvič je tudi tokrat namen druženja pokazati in pripomoči k večji strpnosti do tujcev.
  • Slovenci potrebujemo veliko učno uro strpnosti do drugačnih, tujcev in beguncev ter spoštovanja tudi njihovih človekovih pravic in dostojanstva.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Slikanica se navezuje na prizadevanja, da bi že pri otrocih razvijali strpnost do drugačnosti in zavest o enakih možnosti ne glede na raso, spol, socialni status in videz.
  • Razvijamo strpnost, to nepogrešljivo kategorijo medsebojnih odnosov, brez katerih preprosto ni mogoče zasnovati sodobne družbe ob koncu 20. stoletja, /.../.
  • Ker učenje jezikov pomaga razvijati strpnost in pomaga razumeti ljudi iz različnih kulturnih in jezikovnih okolij.
  • Če zagovarjam strpnost, imam mnogo manj možnosti, da bom izvoljen.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Rada bi poudarila, da Koran na vsaj desetih mestih vztraja pri tem, da ni prisile v vero, in dosledno zagovarja versko strpnost.
  • Uvedba verske strpnosti pa v slovenske dežele ni prinesla bistvenih sprememb.
  • Že pred Gandhijem se je zavzemal za odpravo kast, versko strpnost in obsojal vsako vrsto nasilja.
  • Naj v tej zvezi pripomnimo, da vsi mednarodni dokumenti o vzgoji in izobraževanju naročajo, da mora šola vzgajati za rasno, narodnostno in versko strpnost.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Takrat so pokazali tudi veliko mero strpnosti do življenjskih stisk več kot 80 ilegalcev, ki so jih brez njihove vednosti ponovno nastanili v njihovi najbližji okolici.
  • Te kulture so razvile visoko stopnjo strpnosti do drugače mislečih ljudi in spoštljiv odnos do živih bitij.
  • Za Slovenijo je značilna nizka stopnja strpnosti do drugače mislečih in drugačnih, kar nam nalaga vzgojo za človekove pravice tudi po načelu, da ni dopustno storiti nič takega, kar sami ne želimo, da bi nam drugi storili.
  • Še pred desetletji je bila stopnja strpnosti precej nižja, sploh pa v srednjem veku, ko so homoseksualce sežigali na grmadah.
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Pri nas se pač ne moramo pohvaliti s strpnostjo do drugačnosti. Pa ne le do tujcev in marginalnih družbenih skupin, pač pa tudi do vsega, o čemer imamo drugačno mnenje.
  • Sožitje narodov z različno kulturo dosežemo le s strpnostjo do drugačnosti in s priznavanjem enakih pravic za večinski narod in manjšino.
 • strpnost in razumevanje
  • Če postanete prijateljice, ji bosta lažje povedali, kaj vaju moti, /.../ da ni od mila in kakšnega spreja za telo še nihče umrl in da sta strpnost in razumevanje boljša podlaga za dobre odnose kakor pa tečnarjenje.
  • Sicer pa je v teh primerih dobrodošla precejšnja mera strpnosti in razumevanja do drugih.
  • To pa so svoboda, svoboda posameznika in skupnosti, tudi narodne, politična demokracija, strpnost in razumevanje med ljudmi ne glede na različna politična, duhovna in socialna pripadanja, je med drugim poudaril slavnostni govornik.
 • spoštovanje in strpnost
  • S tem sem izrazil spoštovanje in strpnost do vere in verske svobode.
  • /.../ mobilnost pa tako ne bi bila le akademski izziv, temveč tudi kulturna izkušnja, ki bi pripomogla k boljšemu razumevanju, spoštovanju in strpnosti do mnogih kulturnih razlik v Evropi.
Na vrh
 
1.1 upoštevanje; dopuščanje
strpnost je upoštevanje, dopuščanje in razumevanje človekovih NAVAD in MNENJ, ki so drugačna od naših lastnih
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ali ne bi bilo iz ljubezni do bližnjega in iz potrebe po medsebojni strpnosti bolje dopustiti, da vsakdo odloča po svoji vesti, svobodno?
  • Za njuno okolico je zdaj kljub vsemu pomembneje, da sta velikanki dosegli stopnjo medsebojne strpnosti, ki obljublja mir.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Ne smemo pozabiti, da vseskozi poudarjamo tudi strpnost do sodelavcev.
  • Za palete in razne okvirje uporabljam manj kakovosten les, drugi finalni izdelki, za mizarstvo, zahtevajo več strpnosti in pridnosti za stroji.
  • Gotovo pa But računa na strpne pogovore, saj pravi, da vsaka koalicija zahteva strpnost in upoštevanje mnenja drugega in da gre v koaliciji predvsem za partnerski odnos, četudi so razlike v politični moči velike.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V vseh treh občinskih svetih pa bo zagotovo potrebna velika mera strpnosti in pripravljenosti za kompromis, sicer pogače ne bodo razdelili na tri dele, ampak prej razdrobili v kupček drobtinic.
  • Še posebej, če bi, denimo, poslanci in ministri v vsakem svojem nagovoru izražali kar največjo možno mero strpnosti.
 • GLAGOL+k+SAMOSTALNIK3 
  • Na njem pozivajo k strpnosti do Ljubljančanov, ki so v poletnih dneh okupirali obalo, kar gre domačinom včasih že rahlo v nos.
  • Tudi s korektnim poročanjem o govorih slovenskih škofov bomo pripomogli k večji strpnosti in medsebojnemu razumevanju v slovenski družbi.
Na vrh
2 potrpežljivost
strpnost je potrpežljivo čakanje, da se nekaj zgodi, spremeni
 •  
  • Pri rokometu sem se naučila predvsem strpnosti in proučevanja nasprotnika, kar je zelo pomembno tudi pri boksu, /.../
  • Danes smo brale v Dnevniku, da nas direktor in invalidski sindikat pozivata k strpnosti, toda v tej tovarni smo strpni že 32 let in tega ne prenesemo več.
  • S seboj na banko odnesite veliko mero strpnosti in razumevanja, poleg pa še mogoče kakšno steklenico vode, saj kaj lahko se zgodi, da boste čakajoči v vrsti od vročine, ki se bo menda še kar nadaljevala, postali malce omotični.
  • V vseh krizah zagovarjajo predvsem zadržanost, strpnost in postopnost.
  • Je občutljiv in težaven proces, ki zahteva rahločutnost in strpnost.
  • Arbitražni postopek bo po njegovem mnenju zahteval čas, strpnost in mirno ozračje.
  • Več zgledov ...
  • Na DARS-u pričakujejo, da bodo z deli končali že sredi julija in voznike pozivajo k strpnosti in razumevanju.
  • Policisti voznike pozivajo k strpnosti in jih hkrati opozarjajo, naj upoštevajo prometno signalizacijo.
Na vrh