WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
stremeti glagol
1 prizadevati si
če ČLOVEK stremi k pozitivnemu CILJU, si s trudom prizadeva, da bi ga dosegel
  • kdo stremi k čemu
  • kdo stremi za čim
  • kdo stremi po čem
  • kdo stremi kam
  • kdo stremi, da
  • kaj stremi k čemu
  KDO/KAJ
   
  • Zato luterani, kalvinisti in drugi, ki stremijo h krščanski popolnosti, slabo jedo.
  • Popolnost zna biti v življenju prej ovira kot prednost, a vendarle mnogi kljub temu stremijo k popolnosti.
  • Nikoli se ne zadovoljite z doseženim; vedno poskušajte stremeti k višjim ciljem in boljšim rezultatom.
  • Sicer pa mladi vedno stremimo k še višjim ciljem, zato razmišljam tudi o tem, da bom nekoč šel v tujino.
  • Slovenija si lahko - po mnenju ministrice - zastavi bistveno višje cilje in stremi k doseganju tako razvitih držav, kot so Danska, Finska ali Irska.
  • Duša torej vedno stremi k napredku in duše v medživljenju tudi stremijo k lastnemu napredku ter napredku duš na zemlji.
  • Dejstvo je torej, da sodobne kmetije, ki stremijo k dobremu razvoju, potrebujejo računalnik.
  • Pri svojem delu je bil dosleden, vedno je stremel k novostim in napredku.
  • Več zgledov ...
  • Mar ne bi morali zato stremeti k odločitvam, ki niso samo ekonomsko naravnane in ki pod črto ne sledijo zgolj dobičku?
  • Nenehno moramo stremeti za tem, da s trajno ozelenitvijo vinogradov ustvarimo raznolik ekosistem, ki omogoča preživetje čim večjemu številu rastlinskih in živalskih vrst.
  • Nikoli ni stremel za vzponom po cerkveni hierarhični lestvici in je vse častne službe odklonil.
  • Najbolj zanimiv moto, ki ga je slišala: Če si nečesa močno želiš, stremi vse stvarstvo k temu, da se ti sanje uresničijo.
  • Viktor Krajnc je namreč človek, ki vedno stremi naprej in zelo rad sprejema nove izzive.
  • Sploh človek, ki stremi po tem, da bi osvajal nove teritorije.
  • Po naravi stremi človek navzgor, k lepšemu in boljšemu.
  • Čeprav velik del dokončanih plastičnih maket konča kot igrača, ki zdrži nekaj otroških bitk, večina graditeljev vendarle stremi h kakovostni upodobitvi izvirnika, ki ga ponazarja maketa.
  • Vsi vemo, da tudi južne države ščitijo svoje trge in stremijo k temu, da povečujejo domačo proizvodnjo.
  • Kakor išče drevo svetlobo, tako rojeni v znamenju Topola stremijo po spoznanju.
  • Večina ljudi stremi k sreči in zadovoljstvu, pa tudi k zdravju.
  • Do sedaj sem vedno stremel, da je bil bralec teksta profesionalec.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Viktor Krajnc je namreč človek, ki vedno stremi naprej in zelo rad sprejema nove izzive.
  • Ne pozabite, da bodo delodajalci vedno stremeli za najnižjo točko v vašem razponu.
  • Nikoli se ne zadovoljite z doseženim; vedno poskušajte stremeti k višjim ciljem in boljšim rezultatom.
  • Nenehno moramo stremeti za tem, da s trajno ozelenitvijo vinogradov ustvarimo raznolik ekosistem, ki omogoča preživetje čim večjemu številu rastlinskih in živalskih vrst.
  • Nikoli ni stremel za vzponom po cerkveni hierarhični lestvici in je vse častne službe odklonil.
  • V poslovnem delovanju vse bolj stremimo k odličnosti.
  • Ob izgubi prepotrebnega denarja za saniranje slovenskega dolga v tujini bi pomenila neuspela prodaja banke tudi veliko sramoto v tistem delu sveta, kamor vse bolj stremimo.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Zato imam ob večji odgovornosti tudi več svobode v igri, saj moram stremeti k izpolnitvi strelske norme.
  • Učitelji na predmetni stopnji in v srednjih šolah bi morali stremeti k še večji didaktični usposobljenosti.
  • Vsi bomo morali stremeti h kakovosti in tudi pšenico bomo morali začeti tržiti.
Na vrh
 
1.1 želeti si; hlepeti
če ČLOVEK stremi za BOGASTVOM ali PRIZNANJEM, si tega zelo želi, navadno tako, da si škodi, ker se ne zna zadovoljiti, s tem, kar ima
  • kdo stremi za čim
  • kdo stremi po čem
  • kdo stremi k čemu
  KDO/KAJ
   
  • V življenju nisem nikoli stremel za priznanji.
  • Bili smo pošteni ljudje, nikoli nismo stremeli za bogastvom drugih.
  • Dekleta včasih celo zbolijo, ker stremijo za lepo postavo.
  • Skrivnost sreče v življenju spozna tisti, ki je zadovoljen s tem, kar ima, neha stremeti po še večjem ter najde notranji mir.
Na vrh
2 vzpenjati se; siliti
če rečemo, da ZGRADBE stremijo NAVZGOR, menimo, da segajo zelo visoko
  • kaj stremi kam
  KDO/KAJ
   
  • Odprto nebo, arhitektura, ki stremi navzgor, kvišku, proti nebu, odprte ulice, občutek, da tam nekje, na koncu ulice šumi morje ... Hkrati pa je njegov nočni obraz poln barov, nočnih klubov, kjer se pleše do zore.
  • Več ko je bilo mrtvih herojev, večji in bolj moŠTEVNIKentalni so bili tudi spomeniki. Stremeli so k nebu, kot da želijo doseči olimpijske višave, preživele potomce pa napraviti čim manjše.
  • najraje rekel naglas, da ne razumeš, da prav nič ne razumeš, od kod vse to razkošje in okrašeni stolpi, ki stremijo navzgor kot kake gromozanske antene.
Na vrh
 
3 težiti; biti nagnjen
če CILJI stremijo VIŠE, so zahtevneje postavljeni |ali| če STVAR stremi k ČEMU, kaže težnjo po bližini s čim
  • kaj stremi kam
  KDO/KAJ
   
  • Toda cilji, postavljeni na lanskem forumu v Novi Gorici, stremijo še više: turistični devizni priliv naj bi do leta 2006 povečali na 1,6 milijarde evrov, do leta 2010.
  • Radikalna negativnost opozarja na resničnost, ki je najraje ne bi videli: nasilnost sodobne potrošniške družbe, v kateri vse stremi navzgor, k več ugleda, več moči ... Na dnu te družbe so gastarbajterji in ostarele prostitutke.
  • Kako zna zasukati besede, ko so »zadeve takšne, da bolj stremijo k temu, da jih predstavimo pogledu, kot pa izrečemo«, in spodbudi k risanju kroga, k vlečenju premice.
  • Še več da celo sreča, sprava in blaženost, vključno s kompletno umetnostjo, stremi h glasbi.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Vsebinsko mora delo stremeti k informiranju in ozaveščanju javnega mnenja o pomembnosti izbrane teme.
Na vrh
 
3.1 o ljudeh
če ČLOVEK stremi k določenemu RAVNANJU, se navadno nezavedno vede na tak način
  • kdo stremi k čemu
  KDO/KAJ
   
  • Moškega, ki vzbuja njeno poželenje, se loti odločno in spretno. Ugovorov ne sprejema. Med ljubljenjem stremi k nadzorovanju in zadrževanju orgazma.
  • Sodelavci in poslovni partnerji ga imajo radi, saj jih zna razveseliti. Instinktivno stremi k prilagajanju, sklepanju kompromisov in usklajevanju nasprotujočih si stališč.
Na vrh