WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
stranka samostalnik
1 politična organizacija
 • na čelu stranke
  • Na prvi tiskovni konferenci po demonstracijah 5. oktobra v Beogradu je Šainović pojasnil, da predsednika stranke voli kongres SPS. To pomeni, da bo Milošević ostal na čelu stranke vsaj do kongresa, napovedanega za 25. november.
  • Na čelo stranke je bil z 78,2 odstotka glasov izvoljen nekdanji vodja stranke, 61 - letni Lothar Risky, ki je stranki predsedoval med letoma 1993 in 2000.
 • v imenu stranke
  • Člani naše stranke imajo vso pravico do svojih stališč in mnenj, katere lahko tudi objavijo, vendar v svojem imenu in ne v imenu stranke.
  • Poglede na informacijsko razvito Slovenijo nam je v imenu stranke Zelenih Slovenije predstavil predsednik sveta stranke Boris Šuštar.
 • stranka pod vodstvom  [X
  • Potem je stranka pod vodstvom Podobnika prevzela ime Slovenska ljudska stranka.
  • Omenjena opozicijska stranka pod vodstvom Aung San Su Kyi, ki jo je vladajoča hunta v ponedeljek po 20 mesecih izpustila iz hišnega pripora, se namreč ukvarja tudi s človekoljubno dejavnostjo.
Na vrh
 
2 uporabnik storitev
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Butiki so praviloma v zakotnejših kotičkih in k njim redko kdo zaide po naključju. Imajo pa zato zveste stranke in jim nekako celo ugaja, da njihov oblikovalski adut ni preveč oblegan, saj tako ohranjajo občutek ekskluzivnosti.
  • Cenjene stranke obveščamo, da imamo novo poslovalnico v Velenju, na Prešernovi 8 /.../.
  • Zdaj moramo zbuditi pri potencialni stranki željo po izdelku oziroma storitvi.
  • Vem, da ste naša dobra stranka, toda v zadnjem času vse pogosteje pozabljate plačati.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Ponudba osebnega bančništva je namenjena vsem zahtevnejšim strankam in je osredotočena predvsem na izboljšanje servisa za stranko. S to storitvijo je stranki olajšan dostop do bančnih storitev, saj se osebni bančnik laže posveti svoji stranki.
  • Poleg tega je prednost te trgovine v tem, da lahko stranki ustrežejo s posebnim naročilom, tudi šivanjem po meri.
  • Novi tiskalniki bodo našim strankam omogočili, da izkoristijo spletne storitve in informacije ter tako povečajo prednost pred konkurenco zdaj in v prihodnosti.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Microsoft je nekatere velike stranke obvestil, da bo polna različica sistema stala 319 dolarjev
  • Izstopiti moraš iz množice, z drugačno ponudbo, če želiš uspeti. Zato vedno iščem nekaj novega, drugačnega, kar bo pritegnilo stranke.
 • PRIDEVNIK+SAMOSTALNIK3 
  • - Če delate v prodaji, morate biti strankam dostopni.
  • Po njegovih besedah sta UnixWare in Tarantella različni tehnologiji, namenjeni različnim strankam, ki zahtevata različne načine prodaje.
 • SAMOSTALNIK1+SAMOSTALNIK2 
  • Za čim večje zadovoljstvo strank pa so lani uvedli tudi informacijsko pisarno, in kot je povedala njena vodja Mateja Jaklič, so stranke zadovoljne, saj dobijo informacije na enem mestu.
  • Vsak prostor in želje stranke so drugačne, zato jim ob obisku svetuje, nariše idejno skico, seveda pa delajo tudi po načrtu arhitekta.
  • Najpomembnejše je zgraditi zaupanje strank in v zadnjem poldrugem letu opažamo, da smo na pravi poti.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Vem, da se včasih stranke pritožujejo, češ da je stranišče umazano.
 • SAMOSTALNIK1+z+SAMOSTALNIK6 
  • Dobro se uveljavlja tudi uredba o poslovanju s strankami, ki terja, da organi obravnavajo vsako kritiko, pripombo in predlog in nanj tudi odgovorijo.
 • SAMOSTALNIK1+za+SAMOSTALNIK4 
  • Svoj odnos kažemo v izvajanju kakovostnih storitev za naše stranke, naj bodo to naši poslovni partnerji ali pacienti.
  • Uredili bodo sedem okenc za stranke skupaj s trgovskim kotičkom in poštnimi predali, prostor za štirinajst dostavljalcev in vse potrebne pomožne prostore.
 • SAMOSTALNIK1+do+SAMOSTALNIK2 
  • Tega se zavedajo tudi v nekaterih bankah, zato se trudijo za pristnejši in čim bolj oseben odnos do strank.
  • Osebni pristop do strank je po mnenju Bank Austrie Creditanstalt potrebno še posebej negovati.
 • na željo stranke
  • Njihov glavni proizvod je bučno olje, vendar so na željo strank začeli izdelovati tudi posebno olje, ki ga pridelajo iz mešanice bučnih semen in orehovih jedrc.
  • Kupljeno zamenjamo na željo stranke brez težav.
 • po naročilu stranke
  • Instalacijo pripadajočih gonilnikov in programske opreme po naročilu stranke zaračunamo skladno s cenikom storitev in 20 % popustom.
  • Po naročilu stranke je pred leti v njegovi delavnici nastal zelo domiselno oblikovan lovski nakit.
Na vrh
 
3 stran v upravno-pravnih postopkih
 • PRIDEVNIK1+SAMOSTALNIK1 
  • Včeraj se je sojenje nadaljevalo z zaslišanjem prič, sodbo pa bodo vpletene stranke dobile po pošti.
  • Če pa se neka zainteresirana stranka ne strinja s pogoji na svojem zemljišču, lahko vsak trenutek sproži postopek za spremembo teh dokumentov.
  • Pravno - informacijski center nevladnih organizacij je pripravil pamflet o mediaciji, s katerim skuša pozvati čim več sprtih strank, ki se podajajo na sodišče, naj spore skušajo rešiti hitreje in ceneje s pomočjo mediacije in naj se tako izognejo sodnim postopkom.
  • Če posredovanje sodišča ni uspešno, sodišče pravdnim strankam jamči vrsti red obravnavanja v sodnem postopku, kot je bil oblikovan v času vložitve tožbe.
  • Vrhovno sodišče s sklepom zavrže zahtevo za varstvo zakonitosti, če je ta nedovoljena ali prepozna, sicer pa izvod zahteve pošlje nasprotni stranki in ta v petnajstih dneh od prejema nanjo lahko odgovori.
 • SAMOSTALNIK1+med+SAMOSTALNIK6 
  • Zamenjava je obvezujoč dogovor med dvema pogodbenima strankama, da zamenjata eno sredstvo za drugo.
  • Spori med pogodbenimi strankami so sestavni del poslovanja podjetij in se jim večkrat ni mogoče izogniti.
  • Poravnalec bo o sporazumu med strankama obvestil tožilca in ta bo kazensko ovadbo nato dolžan zavreči.
  • Po neuspešnih poskusih poravnave med strankami v postopku in tudi izven njega je Upravna enota Tržič aprila letos že tretjič obravnavala ta primer na prvi stopnji.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Komisija po končanem ugotovitvenem postopku pripravi poročilo o ugotovljenem dejanskem in pravnem stanju zadeve. Poročilo se vroči strankam z osebno vročitvijo.
  • To pomeni, da ji mora tožena stranka povrniti vso škodo, torej tudi izgubljen zaslužek.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče opozori stranko na možnost, da se lahko odpove glavni obravnavi v roku, ki ga določi sodišče.
  • Funkcija notarja se od odvetnika loči predvsem v tem, da odvetnik zastopa svojo stranko, notar pa ne zastopa nobene stranke, pač pa mora uravnoteženo paziti na interese obeh strank.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Vse tri tožene stranke so se pritožile na višje sodišče v Ljubljani.
  • V tem primeru se stranki sporazumeta za vključitev tretje strani v razreševanje konflikta, ker sta sami prišli v brezizhoden položaj.
 • na zahtevo stranke
  • Kadar se začne postopek na zahtevo stranke oziroma po uradni dolžnosti, če je to v interesu stranke, pa pred odločitvijo ni potreben poseben ugotovitveni postopek, mora pristojni organ izdati odločbo in jo vročiti stranki čimprej...
  • Če uresničevanja pravic iz prejšnjega odstavka ni mogoče doseči sporazumno, izda Zavod na zahtevo stranke o tem odločbo v upravnem postopku.
Na vrh
 
politična stranka
politika
 • Priprave na volitve so v polnem teku. Politične stranke predstavljajo programe, razvojne strategije in kandidate.
 • Nekatere politične stranke se javno zavzemajo za boj proti korupciji, vendar delujejo neprepričljivo.
pomladna stranka
politika
 • Po državnozborskih volitvah leta 1996 pomladne stranke SKD, SLS in SDS sklenejo dogovor o skupni povolilni koaliciji in sestavljajo seznam kandidatov za ministrske položaje.
 • V krogu pomladnih strank razmišljajo, da bi predlagali svojega kandidata za mandatarja in do volitev oblikovali prehodno tehnično vlado.
zelena stranka
politika
 • Pred volitvami l. 1990 je bila izvedena ena prvih anket javnega mnenja, koga bi ljudje volili. Več kot trideset odstotkov bi po tedanji anketi volilo zeleno stranko.
 • Pred petimi leti je na prvih demokratičnih volitvah stranka Zelenih dobila skoraj devet odstotkov glasov, danes pa je v Sloveniji kar nekaj zelenih strank in gibanj, ki niti skupaj verjetno ne bi prišli v parlament.
sistem sorazmerne zastopanosti strank
politika
 • Slabosti sistema sorazmerne zastopanosti strank sta, da ljudje ne glasujejo neposredno za kandidate, ampak le za stranke, in da pripeljejo do velike politične razdrobljenosti v parlamentu.
 • - Tako večinski kot volilni sistem sorazmerne zastopanosti strank v parlamentu imata svoje dobre in slabe strani, vendar je slednji za slovenske politične razmere primernejši.