WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
stimulacija samostalnik
1 spodbuda
navadno v ednini
stimulacija je spodbuda, ki človeka pripravi do tega, da si za kaj prizadeva, da se loti določene dejavnosti ali da ravna na določen način
 •  
  • Potrebno jim je le dati stimulacijo, da razmišljajo samo o nogometu.
  • Ostale oddaje pa pogosto ne nudijo dovolj stimulacije, ki bi ga vodila v razmišljanje, socialno komunikacijo, raziskovanje …
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Dodatno stimulacijo za izboljšanje študija bi prineslo spodbujanje konkurence znotraj posameznih fakultet, na primer tako, da bi študentje lahko poslušali in prosto izbirali isti predmet pri različnih predavateljih.
  • Pri višjih družbenih slojih pa si šola in zadovoljstvo nista v medsebojnem nasprotju, igrača ima tudi vlogo intelektualne stimulacije.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Lepotne parade so tudi enkratna priložnost za iskanje novih manekenskih talentov, ki jih tiskani mediji kasneje izkoristijo za najrazličnejše projekte, kar je tudi glavna stimulacija za prijavljena dekleta.
  • Mladi kot da potrebujejo nekakšno stimulacijo za življenje.
Na vrh
 
2 finančna sredstva
pogosto v množini
stimulacija so finančna sredstva ali finančne ugodnosti, ki jih država da podjetjem ali državljanom, da jih spodbudi k določenemu ravnanju pri poslovanju ali upravljanju financ, s čimer skrbi za vzdržno stanje gospodarstva
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Četudi bi država v tem trenutku uvedla interventni odkup ali povečala izvozne stimulacije, je to samo gašenje požara, saj bodo spet zaslužili le trgovci, ki si že lep čas kujejo dobičke na račun kmetov, zadrug in celotne predelovalne industrije.
  • Zaradi slabšega odkupa govejega mesa in bistveno zmanjšane porabe bo vlada predlagala naslednje ukrepe: dogovor o intervenciji na trgu, privatno ali javno skladiščenje in uvedbo dodatnih stimulacij za izvoz.
  • Nič natančnega tudi še ne vemo, kako bo s finančnimi stimulacijami za obrtnike; te namreč močno vplivajo na odločitve obrtnikov, ali bodo sprejeli kakšnega vajence.
  • Podjetja, kot so povedali direktorji, so povsem nemočna, saj tudi notranji ukrepi za zniževanje bolnišk v obliki denarnih stimulacij niso učinkoviti.
  • Varčevanje v drugem stebru z močnimi davčnimi stimulacijami spodbuja tudi zakonodajalec, da bi na tak način dosegli čim večje število zavarovancev in preprečili poglabljanje socialnih razlik.
  • Po drugi strani pa se slovensko mlekarstvo ukvarja s 25 odstotki presežkov mleka, za katere država tudi ni pripravljena poskrbeti z ustreznimi stimulacijami.
  • Več zgledov ...
  • Zahteval bi natančno statistiko o izobrazbi nezaposlenih in na osnovi teh podatkov bi načrtoval zaposlitveno politiko v občini; to pomeni, da bi podjetja, ki bi odpirala delovna mesta za dalj časa nezaposlene, dobila posebne stimulacije.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Stimulacije države v poklicno izobraževanje so majhne, vajenci ne dobivajo štipendij.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Klavnice se ne menijo za pogodbe z rejci in skupaj z državo, ki to posredno podpira s stimulacijami za izvoz mesnih izdelkov, podpira rejce držav EU na račun lastne blagajne, predvsem pa slovenskih rejcev.
  • Zato obrtna zbornica skupaj s šolskim ministrstvom in ministrstvom za delo razmišlja o uvedbi državnega sklada, iz katerega bi črpali dodatne štipendije za učence dualnega izobraževanja, prav tako se strinjajo o nujnosti dviga stimulacij za delodajalce za vajenca.
 • stimulacija v obliki česa
  • Izvoznikom so odobrili stimulacije v obliki ugodnih posojil in jamstev.
  • Za ključne kadre in komercialiste pa uporabljajo stimulacijo v obliki bonusov.
Na vrh
 
2.1 pri plači
stimulacija je dodatek pri plači, s katerim se nagrajuje in spodbuja dobro opravljeno delo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Mesečna stimulacija člana uprave lahko znaša deset odstotkov.
  • Računsko sodišče je ugotovilo, da so občinskim funkcionarjem januarja in marca 1994 nezakonito plačevali dodatno stimulacijo na delovno uspešnost.
  • Negativne stimulacije, od katerih ne bo odstopil, je uvedel zato, ker želi v podjetju vzpostaviti red.
  • Vendar pa si na ministrstvu prizadevajo, da bi tisti najbolj delovni lahko v prihodnje dobili višjo stimulacijo, ki naj bi znašala tudi do 20 odstotkov plače.
  • V podjetju so uvedli dodatno stimulacijo in tako bodo delavci dobili junijske plače, ki bodo za desetino višje od plač po kolektivni pogodbi.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Gre za dodatno stimulacijo zaposlenih na centru in ni nujno, da mora biti izplačana vsak mesec.
  • Predstavniki slovenskih sindikalnih central (Dušan Rebolj, Boris Mazalin) so uvodoma opozorili na neustrezno usklajevanje plač: ob nespremenjeni vsoti denarja za plače v gospodarstvu ne ostane nič za stimulacije delavcev.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • V anonimnem pismu so bile med drugim navedene obdolžitve, da se je predsednica okoriščala z družbenim denarjem, da je na delovno mesto profesionalne sekretarke OZ RK Sevnica imenovala kar svojo snaho in ji dodeljevala stimulacijo na plačo tudi, ko je bila ta na porodniškem dopustu, da je izvajalca del pri obnovi pročelja stavbe RK izbrala mimo javnega razpisa in še bi lahko naštevali.
  • Stimulacijo na prisotnost na delu pa so jim pred kratkim še zmanjšali.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Napitnin ne smejo obdržati, vendar pa na koncu meseca dobijo del skupne napitnine v obliki stimulacije pri plači.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Lastniki mega marketov se sicer radi hvalijo z uspehi in tudi s tem, da spoštujejo kolektivno pogodbo, ne povedo pa, da so se njihovi veliki dobički, ki si jih delijo maloštevilne vodstvene strukture in člani nadzornih svetov, večajo predvsem na račun minimalnega zvišanja delavskih plač, da izplačujejo vse manj stimulacij za delo.
  • Je pa zanimivo, da je z načinom obračunavanja stimulacij za najodgovornejše delavce v KC, ki po mnenju računskega sodišča ni primerno, pred časom soglašalo tudi ministrstvo za zdravje.
  • Sodišče je tudi ugotovilo, da so dobili delavci občinske uprave nedovoljeno stimulacijo za delovno uspešnost.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Če kdo dodatno dela, dobi nadure ali stimulacijo.
  • Predvsem bi radi zmanjšali število bolniških dopustov, zato so uvedli stimulacijo za tiste, ki določeno obdobje ne gredo na bolniško.
  • Ureditev razmerij med Celjskim sejmom in občino je namreč za Celjane precej pomembna, zato je svetnik Janez Lampret vložil pobudo, da tistim, ki gradiva še niso pripravili, za tiste mesece ukinejo stimulacijo.
  • V decembru so imeli v Lami realizacijo 36 odstotkov nad planom in po dogovoru bi morali delavcem izplačati pet odstotkov stimulacije in 26.000 tolarjev bruto v gotovini, ker je v dogovoru zapisano, da se za vsak odstotek preseganja za več kot deset odstotkov izplača tisoč tolarjev bruto.
  • Poleg tega izplačujemo še dodatno stimulacijo glede na rezultate.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Obračun in izplačilo stimulacije praviloma poteka mesečno.
  • Višina stimulacije je odvisna tudi od odnosa do sodelavcev.
 • stimulacije in bonitete
  • Zanimivo je tudi, da so skupni prejemki v podjetjih s tujim kapitalom pod slovenskim povprečjem in da so v njih stimulacije in bonitete najnižje.
  • Prispevki se obračunavajo iz bruto prejemkov tudi od stimulacij in bonitet ter pri regresih za letni dopust v delu, ki presega 70 odstotkov povprečne plače predpreteklega meseca zaposlenih v Sloveniji.
 •  [x- odstotna stimulacija /   [x odstotkov stimulacije
  • Tajnica občine ima po pravilniku koeficient 6,5 in dobi 30 - odstotno stimulacijo.
  • Novinarji, ki naj bi nezadovoljstvo s plačnim sistemom izražali že dalj časa, zdaj pričakujejo 10 - odstotno linearno povišanje osnovnih plač novinarjev po poklicni kolektivni pogodbi in dodatno 10 - odstotno stimulacijo na predlog odgovornega urednika.
  • Župan dobi poleg tega še 40 odstotkov stimulacije.
  • Po sklepu direktorja in kolegija podjetja so tem delavcem odtegnili 20 odstotkov stimulacije pri plači, tistim pa, ki so 4. maja delali, so odobrili 8 odst. dodatka.
 • stimulacija v višini česa
  • Oba carinika v omenjenih primerih lahko pričakujeta stimulacijo v višini polovice mesečne plače, višjo nagrado pa jima lahko odobri le minister za finance.
  • Poleg tega pripada direktorju za uspešno delo še stimulacija v višini 20 odstotkov bruto plače.
Na vrh
3 aktiviranje telesa
navadno v ednini
stimulacija je spodbujanje delovanja dela telesa z dotiki, masažo ali z električnimi impulzi, s čimer dosežemo, da se njegovo delovanje aktivira, izboljša ali popravi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Najpomembnejši del terapije so električna stimulacija mišic in motorične vaje, s katerimi naj bi dosegli regeneracijo celic živčnega sistema.
  • S telesno dejavnostjo in z mišično stimulacijo smo skrbeli tudi za postopno večanje mišične mase in učinkovito krčenje kože, ki je bila najbolj problematična na trebuhu, kar je značilno za to obliko debelosti.
  • Če je mački srce prenehalo utripati, bo neposredna stimulacija srca morda pomagala, da bo znova začelo biti.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pri diabetesu bi s stimulacijo živcev vzpostavili ponovno normalno delovanje slinavke.
  • Naslednji korak je neposredna stimulacija možganov, saj je le tako mogoče ponazoriti tudi zapletene navidezne svetove, v katerih bi uporabnik zaznaval hrapavost, toploto in podobno.
  • V Franciji je vrsta bolnikov deležna novega zdravljenja z električno stimulacijo možganov.
  • Raziskujejo možnosti za stimulacijo mišic pri paraplegikih, ki imajo prekinjene živčne poti, mišice kot aktivatorje pa imajo še vedno zmožne za delo.
  • V akupresuri za stimulacijo ključnih točk na površju kože uporabljamo prste in palce ali pa moksibustijo (oblika toplotne terapije z zvitki posušenih in stisnjenih zelišč v obliki cigare).
  • Masaža poteka leže na hrbtu, trebuhu in boku in v sedečem položaju, konča pa se s stimulacijo akupresurnih točk na vratu in obrazu.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Čeprav so nedavne raziskave na živalih pokazale, da lahko točkovna mrežnična stimulacija povzroči v možganih vizualne učinke, ni bilo mogoče z gotovostjo ugotoviti, kako bodo možgani obdelali bolj zahtevno informacijo, in če jo bodo sposobni sestaviti v smiselno sliko tako, da bi bilo mogoče pomagati slepim bolnikom.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Porodnici ponudijo prhanje s toplo vodo, ki sprosti mišice, precej uporabljajo tudi toplotno stimulacijo in aromaterapijo.
Na vrh
 
3.1 o spolnem vzburjenju
stimulacija je dotikanje spolno pomembnih delov telesa za doseganje spolnega vzburjenja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Nekatere raziskave kažejo, da spolna stimulacija ustvari biokemično oviro, ki prepreči prenos sporočil o bolečini do možganov, s tem pa zmanjšajo zavest o bolečini kar za 70 do 100 odstotkov.
  • Večkratni orgazmi so odvisni od stalne seksualne stimulacije in spolnega interesa.
  • Kljub temu pa se mi zdi vibrator dobra naprava za tiste, ki za orgazem potrebujejo dodatno stimulacijo.
Na vrh
4 dražljaj
stimulacija je dražljaj, ki ga zaznamo z enim od šestih čutov
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zato nas veselje ob uporabi teleteksta sili v razmišljanje, ali v drugih medijih res potrebujemo vse te vizualne stimulacije, da smo sploh pripravljeni sprejeti informacijo.
  • Novodobni porabnik očitno potrebuje izjemno močno vizualno stimulacijo, ki ga bo prepričala, naj si privošči kaj novega.
  • Z gotovostjo lahko trdimo, da vaje telesnega izražanja v glasbi direktno vplivajo na razvoj inteligence, kajti le te ustvarjajo, zadružujejo in razširjajo mentalne slike, ki jih hrani in pomaga ustvarjati mnoštvo čutnih stimulacij.
  • Dolgotrajne raziskave so pokazale, da ljudje več kot 85 % energije in možganskega delovanja porabimo zaradi nenehnih stimulacij iz okolja, zaradi odsotnosti teh vplivov v komori pa se energija izjemno hitro obnavlja in se uporablja za fizični in mentalni razvoj.
  • Za beleženje t. i. zemljevida možganov so znanstveniki pogosto uporabljali elektrode, ki so jih namestili v možgane, nato pa merili električno aktivnost kot odgovor na stimulacijo iz okolja.
Na vrh