WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
stigmatizirati glagol
1 zaznamovati, ožigosati
ČLOVEK ali KULTURNO OKOLJE stigmatizira ČLOVEKA ali SKUPINO LJUDI, če ga obsoja zaradi določene oblike vedenja ali zaradi njegove telesne posebnosti, ali stigmatizira OBLIKO VEDENJA, ker se mu to zdi neprimerno in ga zato ne odobrava; pogosto gre za tabuizirane teme, ki se jih sramujemo
  • kdo stigmatizira koga
  • kdo stigmatizira koga kot
  • kdo stigmatizira kaj
  • kdo stigmatizira kaj kot
  • kaj stigmatizira koga
  • kdo stigmatizira koga s čim
  • kdo stigmatizira koga zaradi česa
  KDO/KAJ
   
  • Presvobodno opisno ocenjevanje, pravi, se lahko sprevrže v zapisovanje vrednostnih sodb, ki lahko še bolj stigmatizirajo otroke kot številčne ocene; opisna ocena se v tem primeru lahko spremeni v nekakšen dosje.
  • V takih primerih je gotovo primerna pomoč in podpora, ki ne bo postavila uživanja v ospredje, a bo vseeno pozorna na momente, ki so povezani z uživanjem drog, a jih ne bo stigmatizirala kot uživalce drog.
  • Mnogim se namreč prav sporazumevanje ne zdi pomembno, ker je to volilno neuporabno in so dogovore raje stigmatizirali kot izdajo.
  • To je eden zelo motečih dejavnikov na poti do inovacij, saj inovirati vselej še kako pomeni tudi tvegati. Namesto da bi okolje spodbujalo tveganje, stigmatizira ljudi, ki so poskusili, pa so bili neuspešni.
  • Podatki ankete med 45 uživalci drog z Obale kažejo, da se ti še zmeraj bojijo stikov z etabliranimi institucijami, želijo ohraniti anonimnost, saj jih družba še vedno stigmatizira.
  • Zato je podoba ženskih demonstracij najprej močno izkrivljena, nato pa politično zlorabljena. Ženske demonstracije so najprej stigmatizirali z antiafežejevstvom: /.../.
  • Še nekaj me je dodatno zbodlo. Ker naj bi po mačističnem stereotipnem dojemanju kot ženska predstavljala šibkejši člen napadenega cilja, me javno stigmatizira zaradi dela, ki ga opravljam.
  • Razkrila je, da so duševni bolniki stigmatizirani huje kakor bivši zaporniki, huje celo kakor morilci.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Pisati o otrocih je veliko težje in bolj občutljivo kot o odraslih, saj jih lahko že z drobno napako ali omembo dodatno stigmatiziramo, je opozoril Matjaž Hanžek.
  • Ker naj bi po mačističnem stereotipnem dojemanju kot ženska predstavljala šibkejši člen napadenega cilja, me javno stigmatizira zaradi dela, ki ga opravljam.
 • NEDOLOČNIK+GLAGOL
  • Hkrati pa družba žensk, ki se prostovoljno odločijo, da bodo gospodinje, ne bi smela stigmatizirati ali finančno kaznovati.
  • Poročilo jih ne izpostavlja kot kritične skupnosti, niti jih ne želi stigmatizirati, temveč opozarja na posledice, ki jih razširjanje prepovedanih drog terja po vseh državah vzhodne in srednje Evrope, še posebno pa znotraj specifično urejenih romskih skupnosti.
  • Tudi sedaj se je ponovilo podobno, kot da bi me kdo hotel stigmatizirati že vnaprej, kot da bi si kdo želel, da se vendarle ne bi prijavil kot kandidat.
 • stigmatizirati koga na  [ta, neki, tak, drugačen način
  • Ne pristajam pa na način, da se o že preverjenih dejstvih in ugotovitvah pristojnih služb dvomi in da se na ta način stigmatizira in diskreditira posameznika v javnosti /.../.
Na vrh