WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
stigmatiziran pridevnik
1 zaznamovan; ožigosan
stigmatiziran POSAMEZNIK ali SKUPINA ima v družbi negativen status bodisi zaradi telesnih posebnosti bodisi zaradi določenih oblik vedenja, ki so za večino nesprejemljive
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Včasih gre le za večjo možnost in verjetnost odpuščanja in tu je treba ločiti med ekonomskim procesom, ki naredi stigmatizirane skupine bolj ranljive, in pa med socialno psihološkim, ki narekuje pazljivost in paranoidnost.
  • Devetdeseta so denimo izrazito izpostavila vprašanje identitete in poudarila različne marginalne ali stigmatizirane posameznike in skupine ter delitve, ki so drugačne od klasične opredelitve glede na spol.
 • PRIDEVNIK0+kot+PRIDEVNIK1 
  • Slovenska ljudska stranka - ki je načelno avtonomistična stranka, deluje pa vsake toliko časa v izrazito centralističnih vladah - stori vse za to, da bi liberalci tam tudi ostali, se pravi, da bi bili v Sloveniji stigmatizirani kot anacionalni, protinacionalni.
 • PRIDEVNIK0+kot+SAMOSTALNIK1 
  • /.../ slovenski turistični industriji, če bi bila Slovenija stigmatizirana kot leglo okužbe s to nevarno bakterijo.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Zame je duševna bolezen takšna kot druge bolezni. Osebno se ne počutim stigmatiziranega, še več, psihiatrična izkušnja mi pomeni eno pomembnejših izkušenj v življenju,” je svoje pripovedovanje začel Marko.
  • Letošnja tema praznovanja je nadvse ustrezna, saj so bolniki z aidsom še vedno stigmatizirani in dogaja se, da se tudi medicinske sestre bojijo dela z njimi.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Depresija ni norost, saj gre le za motnje v razpoloženju. Depresivni ljudje se pogosto počutijo stigmatizirane.
  • Besedo hendikep vse bolj zamenjuje manj stigmatiziran izraz ljudje s prizadetostmi.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK1 
  • Tudi sami se negativno stigmatiziranih severnih sosed in sosedov nismo ustrašili, čeprav so nas nekateri z njimi plašili.
 • marginaliziran in stigmatiziran / stigmatiziran in marginaliziran
  • Ne razumem zakaj Mladina, ki pogosto jemlje v bran marginalizirane in stigmatizirane skupine v družbi, v primeru 60 let zamolčanih žrtev in njihovih svojcev ravna po kriterijih ideološkega izločevanja in poskuša z obračanjem številk izbrisati problem zamolčanih.
 • stigmatiziran in odrinjen na rob družbe
  • Prepričevala me je, naj nastopim v javnosti, in sprva sem okleval, potem pa privolil, ker se mi zdi, da smo bolniki, okuženi z virusom HIV ali oboleli za aidsom zelo stigmatizirani in odrinjeni na rob družbe.
 •  [odnos, reakcija do stigmatiziranega
  • Med cilji afektivne (čustvene) narave lahko omenimo navajanje učenca na vzpostavljanje pozitivnega čustvenega odnosa do stigmatiziranega.
Na vrh