WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
stereotipen pridevnik
1
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Stereotipna predstava o homoseksualcu kot o feminilnem in pasivnem moškem je tako zakoreninjena, da moškega, ki prevzame “ aktivno ” oziroma “ moško ” vlogo, četudi v odnosu z drugim moškim, nimajo nujno za homoseksualca.
  • Opazil je namreč, da imajo obiskovalci muzeja izdelane stereotipne predstave o drugih kulturah, denimo o Pigmejcih ali Indijancih, o lastni kulturi pa nimajo nikakršnega mnenja.
  • Lahko bi torej dokazovali, da za Slovenijo ne držijo stereotipne predstave o ksenofobičnih, nacionalističnih pokomunističnih deželah.
  • Tudi pri nas so spet prišle na površje stereotipne predstave o manjši sposobnosti žensk, kar precej vpliva na njihove vstopne možnosti na trg delovne sile.
  • Prva ugotovitev, ki precej razbija stereotipne predstave o narkomanih, je prav gotovo ta, da niso redkost tisti, ki "čisto normalno" delajo ali študirajo.
  • Družba ima o gejih stereotipne predstave.
  • Več zgledov ...
  • Te stare stereotipne podobe o jugoslovanskih narodih in njihovem karakterju so postale že tako dolgočasne, da niso več za nobeno rabo.
  • K utrjevanju stereotipne podobe ženske kot matere in gospodinje izdatno prispeva tudi televizijska fikcija.
  • Treba bo spremeniti stereotipno podobo Turka, ki v naših predstavah še vedno nosi košate brke: nedavna raziskava je pokazala, da se vse več prebivalcev te evropsko - azijske države brije.
  • Stereotipna podoba umetnika, ki spi do opoldneva in komaj čaka, da pride večer in gre lahko spet na deci črnega, je zgrešena.
  • Vsi ti pa razmišljajo le o tisti togi, stereotipni podobi lepe, prsate tajnice, ki je danes v poslovnem okolju bolj redkost kot pravilo.
  • Nasproti mu stojijo stereotipne podobe Slovenca, Hrvata, Srba, Američana, Rusa, vsaka z značilnim atributom: planšarskim klobukom, rdeče - belo šahovnico, šajkačo, kavbojsko opravo in krzneno kučmo.
  • Rada bi ovrgla stereotipne vloge vsakega od spolov in jima zares podeliti enakovredne vloge.
  • Sestram ljudje večkrat pripisujejo stereotipne vloge, in ker so poskušali nastopajoči te predsodke ovreči, so (pretirano) poudarjali, da so sestre mnogo več kot to.
  • S takšnim pristopom spadata med ustvarjalce, ki si drznejo z lastno izpostavitvijo razkriti stereotipne vloge in predstave, ki določajo odnose med spoloma.
  • Stereotipni pogled na moške je, da so bolj usmerjeni v storilnost kot v čustvenost.
  • Novi zakon bi spreminjal našo mentaliteto, naš, v marsičem še izrazito tradicionalni in stereotipni pogled na to, kaj so starševske dolžnosti, kaj sta naloga in poslanstvo modernega očeta.
  • Stereotipni pogledi na vlogo spolov se seveda rahljajo, vendar se to godi precej počasi in realna slika niti od daleč ne doseže želja in zahtev, ki jih imamo in jih lahko zdaj tudi precej jasno artikuliramo.
  • Veseli me, da je med slovensko mladino vedno manj stereotipnih razmišljanj o Afriki.
  • Stereotipno razmišljanje, da pristanejo med brezdomci in drogeraši samo pripadniki najnižjih in najmanj izobraženih slojev, je vsekakor zmotno.
  • Primer takšnega stereotipnega razmišljanja: afriški kolega se je pogovarjal z nekim otrokom, ki ga je vprašal, ali je ropar, ker je temnopolt.
  • Stereotipno razmišljanje je ovira, ki jo je treba premagati.
  • Zelo stereotipno in pričakovano vprašanje: zakaj ste se odločili za poklic pilota?
  • Reševali so tudi danes stereotipna vsakdanja vprašanja, ali je še mogoče živeti z javno goloto, se sprehajati gol.
  • Leta in leta mi postavljajo isto stereotipno vprašanje - ali vas je vaše delo kaj spremenilo?
Na vrh