WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
statičen pridevnik
1 mirujoč; negiben
v statični PREDSTAVI, IGRI ali AKTIVNOSTI ni veliko gibanja ali dogajanja, čeprav je navadno pričakovano in zaželeno
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Režiserji so pogosto uprizorili zelo statično predstavo, nakar so v ospredje postavili odlične pevce.
  • Zato tudi sovražim recitacije ali statične predstave, v katerih stojiš pri miru in govoriš.
  • Težko je verjeti, da lahko med najboljše igre sodi tako statična igra, kot je biljard. Pa vendar, Billiards je vredna vsakega dolarja, ki ga avtorji zahtevajo zanjo.
  • Tretja igra, nekakšen križanec rokometa, nogometa in odbojke, bo še najbolj statična. Igralci bodo enkrat metali, drugič servirali in tretjič brcali žogo proti velikemu golu, v katerem bo pet statičnih vratarjev in tri različno velike luknje, ki jih bo treba zadeti.
  • Statičnih vaj moči v rekreativni športni vadbi ne cenimo.
  • Vsekakor je čas, ki ga partnerja preživita skupaj pri jogi, dobro izkoriščen in se izpopolnjena vrneta domov, pa tudi medsebojni odnosi se izboljšajo, « je komentirala Elen, ki ima najraje kombinacijo dinamičnih in statičnih vaj.
  • Več zgledov ...
  • In sami dobro veste, kako je: moški običajno prešuštvuje zato, ker je doma seks postal nekaj preveč rutinskega, preveč statičnega ali pa preveč redkega.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Wernickejeva postavitev edine Beethovnove opere je precej statična, mrakobna, opremljena le z najnujnejšimi scenskimi elementi in rekviziti.
  • Sama razstava se tako iz tradicionalne statične postavitve spreminja v dinamični umetniški proces.
  • Moti edino, da so člani skupine na odru preveč statični in okorni.
  • Prav tako je bila vloga Kristjana Cavazze popolnoma statična.
  • Kljub temu se zdi jogijska meditacija precej bolj statična, morda po svoji zunanji obliki nezdružljiva s karatejem.
  • Filmi so bili še bolj statični kakor pred desetletji.
  • Več zgledov ...
  • Sicer pa je, žal, univerza dokaj statična, ne želi se spreminjati, ne želi odpirati novih mest.
  • Način ribolova z mirujočo vabo je dokaj statičen, vendar je zanj potrebno veliko znanja in koncentracije, da ribi vabo na dnu pravilno ponudimo in opazimo njen prijem.
  • Čeprav so pesniško neoporečna in pevna, so sem in tja dolgovezna, dramaturgija pa je preveč statična. Res je tudi, da za bogove in nadljudi ni primerno, da hitijo in se nespodobno, sproščeno zabavajo.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Qi gong so torej notranje vaje, pri katerih se premikajo vsi notranji organi: Qi se giblje, čeprav je praktikant videti povsem statičen.
  • Špela je progo presmučala v okviru svojih letošnjih zmožnosti in rezultatov, Mojca pa je bila zakrčena in povsem statična.
  • Sistem je popolnoma statičen in ne zahteva premika posode, da bi jo zaznal.
Na vrh
 
1.1 o fotografiji, filmu
statična PODOBA ali POSNETEK prikazuje objekt v mirovanju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Raziskovanje odnosov med statično in gibljivo podobo ter skozi intimno zgodbo spraševanje o času, časovnem.
  • Ko kamero preklopimo v način za shranjevanje slik in pritisnemo sprožilec, se v bistvu sproži sedem sekundno snemanje statičnega posnetka in normalnega zvoka.
 • statičen in  [gibljiv
  • Raziskovanje odnosov med statično in gibljivo podobo ter skozi intimno zgodbo spraševanje o času, časovnem.
  • Kot statična ali gibljiva slika, ki sicer lahko "živi" dlje kot fotografiranec ali filmanec, prej ali slej pa le "umre".
Na vrh
1.2 o mišici
šport
medicina
statična METODA ali NAČIN mišičnega raztezanja zahteva zadrževanje posameznih telesnih delov v skrajnem položaju giba
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V drugem primeru pa mišica ne spreminja svoje dolžine, ampak se v njej povečuje napetost, kar imenujemo statični način mišičnega napenjanja.
  • Tako se lahko uporablja izometrična ( statična ) in izotonična (dinamična) metoda razvoja moči.
  • Statično metodo raztezanja lahko v prilagojeni obliki uporabljamo tudi pred začetkom vadbe kot ogrevanje, vendar so takrat gibi bolj previdni in lahkotni, namen raztezanja pa je samo ogrevalni.
  • Za povečanje gibljivosti so pri potapljačih zelo primerne različne statične metode raztezanja (enostavno raztezanje, recipročna inhibicija ipd.), ker z njimi, ob razvoju gibljivosti, vplivamo tudi na psiho vadečih.
Na vrh
1.3 v informacijski tehnologiji
računalništvo
statična NAPRAVA ali VSEBINA ne predvideva interaktivnega delovanja ali sprotnega posodabljanja podatkov
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • S kabelskim modemom pa boste na žalost dobili statičen IP naslov, ki bo ves čas enak in dodeljen le vam.
  • Samsungu je uspelo razviti trenutno najhitrejši statični pomnilnik DDR3 SRAM.
  • Velika prednost dinamičnega prevajalnika, ki je statični prevajalnik ne pozna, so informacije o stanju programa in računalnika med izvajanjem.
  • Obstaja tudi tretji način uporabe PB-ja v spletu, ki pa je na voljo le za objavo statične vsebine.
  • Mešalnik bo spremenil le programsko kodo, statične vsebine HTML pa ne.
  • Pri predvajanju gibljive slike težav sicer ni, je pa zato slika pri predvajanju statične vsebine slabša, kot bi bila brez te slabosti.
  • Več zgledov ...
  • Omogočeno je tudi vpisovanje statičnih povezav (rout), česar nekateri usmerjevalniki nimajo, pa včasih vendarle pride prav (npr. pri hkratni povezavi v internet in matično podjetje).
  • Rešitev je primerna tudi za druge spletne strani, ki imajo pretežno statično vsebino, torej tudi za spletna mesta, ki so namenjena elektronskemu poslovanju z državnimi ustanovami in profitnimi organizacijami.
  • Strežniški programčki lahko s statičnimi metodami zelo preprosto komunicirajo eden z drugim.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • V večdimenzionalni bazi podatkov, ki je namenjena analitikom, so podatki statični. To pomeni, da bazo tu in tam ob vnaprej določenih intervalih (dnevno, tedensko, mesečno) ali kadarkoli ali kadarkoli po potrebi napolnimo s podatki iz obstoječe operativne baze podatkov, potem pa podatkov ni več mogoče spreminjati.
 • statičen in/ali  [dinamičen
  • Celice tabele lahko vsebujejo povezave s spletnimi dokumenti, ki so lahko statične ali dinamične.
  • Povezovalni modul SmartCenter 97 lahko poleg običajnih dokumentov povezuje tudi statične ali dinamične spletne strani, kot so na primer vremensko poročilo ali valutni tečaji.
  • Access lahko ustvari tudi statične in dinamične spletne strani.
Na vrh
2 fiksen; nespremenljiv
ki se dlje časa ne spreminja ali ne razvija 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za to, da se je Jeff lotil tega velikega dela, je bil bil poleg želje po določitvi najboljšega šahista vseh časov še en razlog potreba po nadgradnji preveč statičnega sistema izračuna ratinga, ki ga uporablja mednarodna šahovska organizacija FIDE od leta 1970.
  • Statično znanje namreč v zdajšnjih razmerah ni dovolj, saj ga je treba neprestano pridobivati, izkušnje, ki jih je delavec pridobil na enem delovnem področju, pa ni nujno, da mu bodo koristile tudi na drugem.
  • Glede novega veka naj opozorimo na Boulainvillierja ali Gobineauja, katerih teorije prekrivanja so se navezovale na statične naravne postavke, medtem ko so posledice navidez biološke rasne teorije pri nacionalnih socialistih vodile daleč preko tega.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Sicer pa je, žal, univerza dokaj statična, ne želi se spreminjati, ne želi odpirati novih mest.
  • Krajina ni statična, nasprotno, neprestano se spreminja.
  • Gre za to, kdaj uporabiti kakšen element pogajanj, da jih dinamiziramo. Če bi bili vsi elementi statični, bi bilo pogajanje težko.
  • Eno temeljnih vprašanj nadaljnjega razvoja Sepa in drugih subregionalnih pobud je tudi v tem, kako dejansko uresničujejo komplementarno vlogo v razmerju do EU in drugih vodilnih vseevropskih organizacij. Komplementarnost ne more biti statična, ob ustanovitvi (denimo Sepa) načeloma deklarirana, nikoli pa konkretno opredeljena.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Zbor je mestoma zelo razigran, mestoma preveč statičen.
  • Letošnji založniški kongres je spet pokazal, da v založništvu kot gospodarski panogi ni kake posebne enotnosti in pripravljenosti na premik iz sedanje precej statične situacije.
 • statičen in  [dinamičen
  • Ob tem so nenadzorovani predmeti lahko tudi v ločeni statični ali dinamični knjižnici.
  • Goseničar je opremljen s kovinsko gosenico ter ima vzdolžno in prečno statično in dinamično stabilnost na nagnjenih terenih.
Na vrh
 
2.1 o financah
finance
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Polne nezadovoljstva z izbiro Slovenskega inštituta za revizijo, ki bo po statični metodi iz otvoritvenih bilanc ugotavljal delež nenominiranega kapitala v zavarovalnicah.
  • Po Boletovih besedah je tudi neumnost med letom zapirati proračunske luknje s statičnim davkom, kot so trošarine.
  • Nadgradnja metode neto sedanje vrednosti Osnova oziroma najbolj uveljavljeno in teoretično pravilno merilo za statično presojanje novih naložb je metoda neto sedanje vrednosti (v nadaljevanju: NSV).
  • Dejstvo pa je, da so se ocene o zmožnosti posameznih podjetij za dograditev celotne verige bistveno spremenile po novem izračunu statične vrednosti posameznih podjetij, « pojasnjuje minister.
Na vrh
3 o statiki
gradbeništvo
statični POSEG ali IZRAČUN temelji na vedenju o obremenitvi in nosilnosti gradbenih konstrukcij
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Obisk zbirk v gradu je možen le začasno, ko bo konec turistične sezone, bodo opravili statično sanacijo.
  • Po omenjeni nesreči je Zavod za raziskavo materialov in konstrukcij pregledal objekte ter izvedel dodatne statične izračune.
  • Pomembno je, da vsak položaj pri statičnem raztezanju zadržite ravno na pragu občutenja bolečine ter skušate postopno z globokim dihanjem in osredotočenjem na mišico povečati amplitudo giba.
  • S tovrstno utrditvijo stavbnih vogalov je povečana tudi statična trdnost objekta.
  • S statično obnovo in novimi ometi pa prenova štiri stoletja stare cerkve še ne bo končana.
 • statičen in  [protipotresen, gradben /   [protipotresen, gradben in statičen
  • V njej potekajo arheološke raziskave, opravljene so stavbne raziskave in statična ter protipotresna sanacija.
  • Seveda ni šlo vse gladko, prenova je zajemala tudi statično in protipotresno prenovitev zgradb, ne le ohranjanje historične arhitekture, naleteli so na kopico težav in zagrešili so tudi kako napako.
  • Od zunaj se trenutno ne vidi veliko, znotraj pa je stavba popolnoma gola, je dejala direktorica muzeja Taja Čepič in povedala, da pravkar zaključujejo protipotresno in statično obnovo, sočasno pa potekajo tudi arheološka izkopavanja.
  • Že leto zatem je inženir Ribnikar opravil prvi ogled in ocenil, da je relativno ohranjen objekt potreben statičnih in gradbenih posegov.
 • izvesti statično sanacijo  [doma, zgradbe
  • Natančnejši pregled pa je pokazal, da bo potrebno izvesti ne le statično sanacijo, ampak tudi injeciranje.
  • S tem denarjem bi pripravili dokumentacijo in izvedli statično sanacijo doma, sanacijo vlage ter obnovili streho, kar je najbolj potrebno.
 • naročiti statične  [meritve, analize / naročiti statični  [pregled
  • Veliko pozornosti so morali v osrednji knjižnici nameniti tudi dotrajani stropni konstrukciji, za kar so nedavno znova naročili zajetnejše statične meritve.
  • Ministrstvo je naročilo statični pregled objekta, kar je trajalo do novembra, v začetku decebra pa so ustavili dela.
 • statične  [preverbe, izračuni, analize pokažejo
  • A kaj ko so nadaljnja preračunavanja in statični izračuni pokazali, da bi bila cena previsoka.
  • Poleg tega so statične preverbe pokazale, da nadgradnja ni mogoča.
Na vrh
 
statična kamera / statična videokamera
film
statična kamera se med snemanjem ne premika
 • Takrat sem raziskoval formo statičnega kadra, vsi filmi so namreč posneti s statično kamero.
 • Res pa je, da so vse večje trgovine, nakupovalna središča in blagovnice že uvedle najrazličnejše oblike zaščite: med prodajnimi policami se sprehajajo najeti varnostniki v uniformi ali celo v civilu, pomagajo si s posebnimi zrcali, statičnimi in gibljivimi videokamerami, ki jih nadzorujejo z enega mesta, vrednejše blago je na najrazličnejše načine dodatno zaščiteno.
statična elektrika
elektrika
statično elektriko, ki se sprošča ob dotiku, ustvarjajo umetni materali, npr. plastika
 • Leta 1780 je začel dolgo vrsto raziskav o učinkih statične elektrike na živce in mišice žabjih krakov.
 • Neprestano je treba preverjati, ali na delovnih mestih ni orodja ali predmetov, ki ustvarjajo statično elektriko.
statična apneja
šport
statična apneja je športna disciplina, v kateri plavalci tekmujejo v potapljanju na vdih
 • Potem smo šli v vodo in dve, tri ure trenirali statične in dinamične apneje (apneje v mirovanju in dolžinske apneje).
statična vrv
alpinizem
vrv, ki se ne razteguje
 • V steno se je nabilo okoli 40 razteznih sider za sam izvlek nosil pa je bilo potrebno okoli 300m statičnih vrvi.
 • Štirje višinski nosači so v prvi bazni tabor prenesli 600 metrov statične vrvi, 8 šotorov, 15 armafleksov, 5 kuhalnikov, 40 plinskih bombic, 20 snežnih klinov in več kot 20 kilogramov hrane.