WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
standardiziran pridevnik
1 poenoten glede na veljavne predpise
standardiziran OBRAZEC ali POSTOPEK je v skladu s predpisi poenoten z vsemi drugimi primerki svoje vrste
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Nazivna vrednost A je poštnina za standardizirano pismo v notranjem prometu z maso do 20 gramov.
  • Ko otrok potoži, da ga praska v grlu, mu dajte 10 kapljic standardiziranega izvlečka.
  • Količnik inteligentnosti je mera, ki jo izračunamo na osnovi rezultatov, dobljenih s standardiziranimi testi inteligentnosti.
  • Člani odbora tudi niso podprli predloga, po katerem naj bi iz zakona črtali dva člena, vprašanje standardiziranih finančnih instrumentov pa naj bi uredili s posebnim zakonom.
  • Znanje učencev ob koncu prvega in drugega obdobja po standardiziranem postopku preverja osnovna šola sama.
  • Za standardizirano dopisnico bo treba po novem odšteti 26 tolarjev, za nestandardizirano pa tolar več.
  • Več zgledov ...
  • V modernem času poznamo več standardiziranih oblik hitre in počasne prehrane.
  • Socialna delavka na centru za socialno delo ima skoraj za vsak svoj korak predpisan obrazec ali standardizirano obliko zapisovanja.
  • Pri vsakem biku navajamo rodovniško številko, ime in standardizirano plemensko vrednost (PV12 - povprečje je enako 100 in standardna deviacija je enaka 12).
  • Na sliki je prikazan povprečni zimski indeks NAO, definiran kot razlika med standardiziranima vrednostma zračnega tlaka, izmerjenima na postaji Stykkisholmur (65,5 ° S, 22,4 ° Z) in postaji Lizbona (38,7 ° S, 9,1 ° Z).
  • Zanimala ga je sveža in nova uporaba znanih materialov in že standardiziranih elementov.
  • V zadnjem času so se gonila s klinastim jermenom zelo razširila in jermen ter jermenice so že standardizirani strojni elementi.
  • Možnost izmenjave in pretoka dokumentov, ki je okrepila pretok ljudi, je bila posledica razvoja standardiziranega državnega jezika.
Na vrh
 
1.1 računalništvo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Gre za standardizirani vmesnik in format hranilnih naprav (diskov) primeren za nove generacije prenosnih naprav.
  • Res pa je, da imajo uporabniki programa nekaj več težav, če želijo postaviti okvire v položaj, ki ni podrejen tej standardizirani obliki.
  • Da se lahko vse e-storitve povezujejo v standardizirani obliki tudi z državo.
  • V nasprotju s tem spletne storitve natančneje definirajo standardizirano obliko sporočil in protokole za komunikacijo.
  • Podjetje Sun Microsystems je zaslovelo kot ponudnik celovitih sistemov, zgrajenih iz standardiziranih elementov.
  • Gre za široko razširjen, standardiziran jezik, ki ga podpirajo številni generatorji sintaktične analize.
Na vrh