WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
standarden pridevnik
1 usklajen z veljavnimi merili
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Statistični urad je seznanil člane Sveta s Predlogom uredbe o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev, ki bo nadomestila uredbo iz leta 1998.
  • Garderobna omara je standardnih dimenzij, z odlagalno površino dimenzije 60 cm x 55 cm.
  • Enačba je dobljena na izračunih velikega števila ljudi in pomeni povprečne vrednosti zgornjih meja frekvence srčnega utripa z ustreznim standardnim odklonom.
  • Petindvajset od 28 držav se razlikuje za manj kot pol standardne deviacije od mednarodnega povprečja.
  • Poprečna mlečnost v kontroli proizvodnosti je bila 5347 kg mleka na kravo v standardni laktaciji.
  • V tabeli so podane standardne vezne entalpije nekaterih vezi med atomi pri temperaturi 298 K.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Tuji investitorji so kljub dokaj standardni zakonski regulativi še vedno precej nezaupljivi, zlasti ko gre za večje naložbe.
  • Govorili so tudi o storitvah, pa niti ne toliko o najbolj standardnih zadevah, kot sta denimo turizem in transport.
  • Kljub velikosti osnovna plošča ni povsem standardne oblike.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK0 
  • Oprema, ki jo potrebujete za fotografiranje, je bolj ali manj standardna.
  • Sortiment večjih ponudnikov jabolk pri nas je v glavnem dokaj standarden in večini kupcev že kar poznan.
  • Seznam športov je bolj ali manj standarden z vsemogočnim nogometom na prvem mestu.
 • bolj ali manj standarden
  • V bolj ali manj standardni konkurenci je bil velika osvežitev pariški NAO.
  • Urniki muzejev so bolj ali manj standardni, tudi v Sloveniji je večina zaprta ob ponedeljkih kot domala povsod v Evropi.
 • kaj odstopa od standardnega  [merila, vzorca
  • Pripravljalci izobraževalnih programov, na primer za slovenščino, namreč ne odstopajo od standardnih meril za pripravo učnega načrta.
  • Podatki objavljenih sklepov o oddaji javnih naročil odstopajo od standardnega vzorca.
  • Kolikor je seznanjen, so boljši učenci zadovoljni s knjigami, ki nekoliko odstopajo od standardnega obveznega šolskega branja.
 • opremiti kaj s standardnim  [pomnilnikom, naborom
  • Tako bodo imeli v prihodnje več možnosti tudi tekmovalci, ki bodo modele opremili s cenejšimi standardnimi motorji.
  • Vse modele je možno opremiti s standardnimi oziroma razširjenimi nadzornimi ploščami.
Na vrh
 
1.1 izdelan po uveljavljenih postopkih ali merah
standardna IZDELAVA zagotavlja oblikovanost ali proizvodnjo po uveljavljenih postopkih ali merah
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Od zgodnje pomladi do pozne jeseni dodajamo na dva tedna standardno tekoče gnojilo za vrtnice.
  • Nizka udobna kabina Na voljo sta dve kabini: nižja in standardna.
  • Cena za ponujeno mleko je bila 73,5 tolarja za liter standardne kakovosti.
  • Kuhinja je standardno opremljena s tekočo sladko vodo in hladilnikom standardne velikosti.
  • Novo gradbišče bo po besedah strokovnjakov namenjeno izključno gradnji standardnih stanovanj za najem in varčevalce.
  • Milanski proizvajalec poleg klasičnih steklenic standardne oblike in barve dobavlja tudi najrazličnejše steklenice posebnih oblik in barv.
  • Več zgledov ...
  • V tujini je mogoče kupiti vitrine velikosti, ki so razmeroma drage; še neprimerno dražje pa so vitrine standardnih velikosti, ki vam jih izdelajo po meri (Slika 1).
  • Toalete so tri, in sicer pred vsako glavno kabino po ena. Vse imajo ročni WC, ena kopalnica je opremljena s standardnim tušem, eno pa vam opremijo s tušem po naročilu.
  • Največja moč Pmax gre za največjo moč, ki jo sončna plošče zmore v standardnih razmerah, kar pomeni zmogljivost pri 25 ° C in pri žarčenju 1000W / m2.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Meso je bilo mehko in omaka okusna, vendar narejena po dokaj standardnem vzorcu.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK0 
  • Kakor že rečeno, je strojna oprema dokaj standardna.
Na vrh
1.2 o računalniškem formatu
informacijska tehnologija
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Tabelo lahko tudi na spletno stran hitro dodate z uporabo gumba na standardni orodni vrstici.
  • Ta format za datoteke je bil razvit v želji, da bi postal standardni format datotek na Internetu.
  • Kasete so lahko od različnih prodajalcev, s pomočjo standardnega vmesnika pa nato tvorijo eno transakcijo.
  • SQL (Structured Query Language) je jezik, v katerem Access 97 shranjuje poizvedbe. To je standardni jezik za poizvedovanje po podatkih, ki se uporablja v številnih bazah podatkov.
  • HTML (HyperText Markup Language) standardni jezik za pripravo besedilnih dokumentov za svetovni splet. HTML pa pravzaprav ni običajen računalniški programski jezik.
Na vrh
1.3 o jeziku
standardni JEZIK, ki je navadno določen s knjižno normo, je s strani večine govorcev sprejet kot pravilen in primeren za javno rabo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na standardni jezik južne Anglije je vplival cockney, londonski dialekt, ki ga je groteskno upodobil Dick Van Dyke v filmu Mary Poppins Walta Disneya. Cocknejski naglas se širi po vsej jugovzhodni Angliji.
  • Jezik bi, po mojem, morali bolj približati živi govorici, narečja in regionalne posebnosti pa se mi zdijo zakladnica, ki lahko standardni jezik v marsičem obogatijo. Vse to pravim ne kot strokovnjak za slovenščino, ampak kot navaden uporabnik svojega, maternega jezika.
  • Jezika ne moremo omejiti na sistem pravil, jezik vključuje več sistemov, ki jih rabimo glede na okoliščine: védenje, ki ga ima jezikoslovec o svojem jeziku, se ne omejuje na standardni jezik, ampak na vse socialne zvrsti.
 • kaj odstopa od česa
  • Po besedah prevajalke Tine Mahkota avtorjev jezik odstopa od standardne angleščine, in v resnici je govorica oseb nenavadno ustrezna njihovemu specifičnemu svetu.
  • Njegovo zvočno podobo je poskušal ujeti tudi v zapisu, ki zato korenito odstopa od standardnega angleškega pravopisa.
Na vrh
2 uveljavljen; običajen
standarden je tak, ki je splošno uveljavljen, znan ali običajen
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Še vedno je bila tu, blaga, ranljiva, niti najmanj podobna standardnemu mitu o moškosti.
  • Namestitev programa je razmeroma preprosta, saj po zagonu namestitve odgovorimo le na nekaj standardnih vprašanj, ki so prisotna pri vseh namestitvah programov v okolju Windows /.../.
  • Edina pot, ki jo je opravil brez svoje standardne opreme, je bila na olimpijske igre v Sydney.
  • Ustrezno je tudi število omaric za shranjevanje standardnih kuhinjskih potrebščin.
  • Vse videokamere imajo možnost povečevanja, standardno 18:1 (objekt se lahko prikaže 18 - krat bliže, kot je v resnici), pri digitalnih pa celo 200:1.
  • upravičeno pričakovali vsaj za odtenek bolj optimističen nagovor, so se morali tudi tokrat zadovoljiti z že standardnimi razmišljanji predsednika ECB.
  • Več zgledov ...
  • slovenskih deviznih rezerv za nakupe tolarjev? Bolj težko, kajne, glede na to, da v nas še vedno živi standardna predstava, da se kvečjemu s tolarji kupuje devize, obratno pa nikakor ne, ne glede na to, da so devizne
  • preskok), pa še obisk dalajlame in samoumevnost, s katero je uradna politika preslišala v takem primeru standardno grožnjo kitajske strani, naj se raje ne sestanejo s tibetanskim voditeljem, sicer ..., je res čutiti
Na vrh
 
2.1 klasičen; temeljen
standardna LITERATURA so temeljna dela na določenem področju, ki naj bi jih poznal vsak strokovnjak, saj so sprejeta kot najbolj merodajna in kakovostna
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Njegove knjige so standardna dela katoliškega učenja.
  • Dvojni aleksandrinec je bil v času Racina standardni verz francoske dramatike.
  • začeli posegati po zahtevnejši literaturi, še posebno po klasiki. Povedati pa moram, da je bil prehod na standardno literaturo težak in je zahteval veliko energije. "
  • Ob petstoti obletnici rojstva Primoža Trubarja je Svetopisemska družba Slovenije predstavila posebno jubilejno izdajo Svetega pisma. Gre za temeljno izdajo slovenskega standardnega prevoda, ki je prvič izšel leta 1996, dodanih je še 32 strani prilog o Primožu Trubarju, o njegovem življenju in delu, dodane pa so tudi primerjave slovenskih prevodov očenaša od srednjega veka do danes.
Na vrh
3 o športnikih
standardni IGRALEC v ekipi praviloma nastopa ali tekmuje kot njen stalni član
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Celjani so v nedeljo brez četverice standardnih igralcev kot ponavadi zelo dobro odigrali prvi polčas.
  • Moštvo Dallasa je nastopilo kar brez šestih standardnih igralcev, ki so manjkali zaradi poškodbe.
  • Od naših standardnih reprezentantov je torej manjkal samo Sermek, zato smo lahko upravičeno pričakovali visoko uvrstitev.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Da bi bila mera polna, sta težave z realizacijo imeli v lanski sezoni najbolj standardni igralki Krima Tanja Oder in Deja Doler.
  • Govorimo o prestopu enega najbolj standardnih članov Olimpije Tončiju Žlogarju na Ciper.
Na vrh
 
4 o plesu
standardni PLESI izhajajo iz angleške plesne tradicije, npr. fokstrot ali angleški valček
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Cigoj in Novožilova sta bila najvišje uvrščena domača predstavnika v standardnih plesih med člani.
  • Plesno mesto Kranj bo zaživelo v ritmih latinsko ameriških in standardnih plesov.
 • standardni in latinskoameriški plesi / latinskoameriški in standardni plesi
  • Najprej je sedem let hodila na vajo latinskoameriških in standardnih plesov, zdaj pa prvo leto vadi jazz balet.
  • Enkrat na teden hodi še v plesno šolo Urška, kjer pleše standardne in latinskoameriške plese.
Na vrh
 
standardna deviacija
matematika
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Access šteje, sešteva, izračuna povprečje in standardno deviacijo ter med podatki v skupini poišče največje in najmanjše vrednosti.
  • V znanstvenem članku bi človek upravičeno pričakoval, da nam bo avtor povedal, koliko ljudi je zajela anketa in velikost standardne deviacije (raztrosa) rezultatov.
standardni plesi
ples
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Včasih sem plesal in sem v standardnih plesih osvojil zlato medaljo.
  • Plesati sta začela pred več kot dvanajstimi leti, ko sta v mariborski plesni šoli Pingi začela vaditi latinskoameriške in standardne plese.