WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
standard samostalnik
1 enotni predpisi
standard so enotni predpisi, ki določajo kakovost izdelkov in storitev v posamezni državi ali na gospodarskem območju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pravne osebe vodijo poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, način vodenja poslovnih knjig pa določa slovenski računovodski standard.
  • Sodnik oceni, ali je pes zdrav, dobro vzgojen in ali ustreza uradnemu pasemskemu standardu.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Na začetku prihodnjega leta bo celotni Arso predvidoma dobil še standard kakovosti ISO 9001.
  • V letu 1998 bo GZS certificirana v skladu s standardom kakovosti ISO 9001.
  • Prav tako štab podpira organizacijske usmeritve za harmonizacijo obrambnega sistema s standardi Nata.
  • Velik napredek so v zadnjem letu dosegli tudi pri zagotavljanju kakovosti v skladu s standardi EU.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Prihajajoči digitalni televizijski standard HDTV predpisuje, da ima slika razmerje stranic 16: 9.
  • Kot je dejal, ISO standardi omogočajo celovito vodenje podjetij.
  • Posnetki s kamero HDV - FX1 imajo ločljivost 1440 × 1080 pik, najvišjo, ki jo predvideva standard HDTV.
  • DV standard definira parametre zapisa signala na traku.
  • Okoljevarstveni standard ISO 14001 zgolj opredeljuje integralne cilje upravljanja okolja, ki naj jih podjetje doseže.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Na Gorenjskem bodo sistem kakovosti po standardih ISO 9000 uvedli najprej v šestih malih podjetjih.
  • Družbe iz sistema Meblo svojo zavezanost kakovosti poslovanja dokazujejo tudi s pridobivanjem certifikatov po standardu ISO 9001.
  • Celjsko gradbeno podjetje Ingrad VNG je letos že januarja uskladilo poslovanje po standardih kakovosti ISO 9001.
  • Leto pozneje so pridobili certifikat ISO 9002, pozneje pa so sistem dopolnili in v letošnjem letu prestali presojo po standardu ISO 9001.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V družbi posodabljajo tudi informacijski sistem, pri koncu pa je še pridobitev standarda ISO za celotno podjetje.
  • Upravna enota Črnomelj je v tretji skupini za pridobitev standarda kakovosti ISO 9000.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Xircom pa je dejaven tudi pri brezžičnih omrežnih vmesnikih s podporo za standard IEEE 802.11.
  • Največja novost je prav sistemska podpora za standard DV in ustrezno strojno opremo.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Je zelo elegantno in hkrati kompaktno za srednji stolp, ohranili pa so združljivost s standardom ATX.
  • Tehnične lastnosti so enake, Kodak pa obljublja združljivost z novim grafičnim standardom FlashPix.
  • Droga je 12. septembra prejela certifikat skladnosti z mednarodnim okoljskim standardom ISO 14001.
  • Julija 1997 je Hermes SoftLab od britanskih ocenjevalcev inštituta za zagotavljanje kakovosti prejel certifikat skladnosti s standardom ISO 9001 in shemo TickIT.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Celotno poslovanje podjetja poteka v skladu z zahtevami standarda ISO 9001.
  • Certifikat zahteva, da se stalno skrbi za kvalitetno izvajanje in izboljševanje zahtev standarda.
  • Poročali smo, da je največji revolt med zaposlenimi povzročilo uvajanje standarda ISO 9001.
  • Kmetije bodo za izpolnjevanje standarda prejele 50.310 tolarjev na glavo velike živine.
  • Podjetje je prav blizu temu, da pridobi listino o doseganju standarda ISO 9001.
 • SAMOSTALNIK1+Vez-inf+SAMOSTALNIK1 
  • Za zdaj kaže silno prijazen obraz, saj XML šele postaja industrijski standard.
  • Počasneje, kot so napovedovali, a 1080 vrstic vseeno postaja standard tudi za digitalni kino.
  • Elektronsko poslovanje namreč postaja standard in brez naložb v informatiko bo podjetje postalo manj konkurenčno.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Tehnološki okoljevarstveni standard je visok.
  • V novi stavbi so štiri enoposteljne porodne sobe, tako da bodo pri porodih lahko prisotni tudi očetje, mamice bodo lahko imele novorojenčke ves čas pri sebi, veliko višji bo sanitarni standard.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Druga težava se pojavi v povezavi s starejšimi gonilniki za tiskalnike, ki ne podpirajo standarda Unicode.
  • Proti: Program še ne podpira standardov jezika HTML, po namestitvi je treba v zagonsko vrstico ročno vnesti ikono programa.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Traktorji so opremljeni z motorji, ki izpolnjujejo drugi standard na področju predpisane meje emisij v izpušnih plinih.
  • Za: Hiter prikaz strani, razširljivost s temami in moduli, upošteva standarde W3C.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Naprava bo usklajena z evropskimi in slovenskimi standardi ter bo edina tako kakovostna v Sloveniji.
  • Novo republiko bo treba ustavno uskladiti z evropskimi standardi in listinami.
  • Njuno orodjarsko podjetje Var je izvozno usmerjeno, deluje z najsodobnejšo tehnologijo in se ponaša z najnovejšimi standardi kakovosti.
  • Posodobljeni 49 - kubični enovaljni motor se v različici z močjo 2,3 kilovata ponaša z okoljskim standardom euro2, še bolj pa je pomembno, da se povečana moč in navor poznata pri vožnji.
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK1 
  • Takšen tempo se je kot standard uveljavil tudi v Evropi.
  • V sedemdesetih letih se je uveljavil kot standard v univerzitetnem okolju in na zmogljivejših delovnih postajah.
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK4 
  • Ethernet so kot standard sprejeli v letu 1973, a resnični preboj je dosegel v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.
  • Menim, da je to primer moderne zakonodaje v duhu zahtev, ki so sprejete kot standard v evropskem prostoru,« še pravi dr. Vlaisavljević.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK0lastno ime
   
   
  • Poleg video standardov PAL, NTSC in SECAM je podprt tudi standard digitalne televizije HDTV.
  • PDF obrazec pošljete v strežnik, izpolnjeni podatki pa gredo v obdelavo po standardu XML.
 • ravnanje z okoljem po standardu  [ISO 14001
  • Družba Lek je pridobila certifikat za sistem ravnanja z okoljem po mednarodnem standardu ISO 14.001.
  • SLOVENSKO GOSPODARSTVO ima že 100 certifikatov kakovosti ISO 9001, kot prva v Sloveniji je ljubljanska Tuba pridobila certifikat za varovanje okolja po standardu ISO 14001.
 • standard za  [povezovanje, varnost, varovanje
  • Netware je tako postal standard za omrežno povezovanje računalnikov in izdelovalci omrežnih vmesnikov so Novellovo programsko opremo prilagali omrežnim karticam.
  • Standard za brezvrvično povezovanje bluetooth že leta obljubljajo vsi večji izdelovalci v industriji IT.
 •  [izraelski, ameriški, nacionalni inštitut za standarde (in tehnologijo)
  • Ameriški Nacionalni inštitut za standarde in tehnologijo je razvil nov pripomoček, ki slepim omogoča branje elektronskih dokumentov.
  • Izraelski inštitut za standarde lahko prepreči uvoz nekaterih vrst blaga, kot na primer avtomobilskih delov, električnih in grelnih naprav, gradbenih materialov in podobno.
 • biti (narejen) v skladu z  [zahtevanimi, svetovnimi, evropskimi standardi / biti (narejen) v skladu s standardom /   [poslovati, ravnati v skladu s standardom  [ISO 9001, ISO 14001
  • Viator & Vektor že od leta 1998 posluje na področju transporta v skladu s standardom ISO 9001.
  • Premogovnik je pridobil certifikat o ravnanju z okoljem v skladu s standardom ISO 14001.
 • standard za  [določanje, opravljanje, zaščito, povezovanje
  • Po zaslugi popolnoma brezplačne uporabe je GPS postal nepisan standard za določanje položaja na Zemlji.
  • Po sklepu o normativih in standardih za opravljanje izobraževalne dejavnosti v višjem in visokem šolstvu bi študentski svet moral dobivati 0,5 odstotka vseh sredstev, namenjenih visokemu šolstvu.
  • Naftna podjetja in elektrarne bi se z veseljem preselili onkraj meje, kjer so zaloge nafte večje kot v ZDA, standardi za zaščito okolja pa bistveno nižji.
 • kaj temelji na standardu  [ISO
  • Prva dva modema, ki temeljita na novem standardu, prihajata iz podjetja Hayes.
  • TCO 95 temelji na mednarodnem standardu ISO 9241, vendar je strožji.
 • v primerjavi s standardom  [PAL, FlashPix, ATX
  • Cv. taurus je bil vpisan v slovensko sortno listo 28. 1. 2002, ker ima bistveno višji pridelek v primerjavi s standardom.
  • Sodeč po prvih digitalnih prenosih lahko rečemo, da je slika resnično lepša, vendar je primerjava z današnjimi standardi NTSC ali PAL nehvaležna.
Na vrh
 
1.1 norma
zlasti v množini
standard je sklop meril in vrednosti, ki določa, kakšna je raven izvajanja storitev ali delovanja na posameznem področju, navadno v družbi pričakovan in sprejet s širšim soglasjem
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • A prav menedžer je odgovoren, da delujejo po pravilih, v skladu z računovodskimi standardi.
  • Tudi v letih 1993, 1994 in 1995 vse računovodske operacije niso bile opravljene v skladu z računovodskimi standardi.
  • Listina doslej velja v 21 državah, določa pa minimalne standarde pri pravicah zaposlenih.
  • Vendar ima turški predsednik vlade s sprejemanjem evropskih standardov velike težave tudi na osebni ravni.
  • Minister za pravosodje trdi, da so zapori urejeni po evropskih standardih.
  • Omenil pa je, da je ministrstvo že v osnovi postavilo precej visoke standarde kakovosti.
  • Več zgledov ...
  • Namen sporazuma je, oblikovati splošne mednarodne pravne standarde za boj proti elektronskemu kriminalu.
  • Ponovil je tudi zahtevo po pomoči skupnosti za vzdrževanje meje s Hrvaško po schengenskih standardih.
  • Začetni sporazum utegne denimo pustiti notranje jedro, da bo oblikovalo višje okoljevarstvene standarde.
  • Zapuščena izrabljena motorna vozila v večini primerov niso bila obdelana v skladu z okoljskimi standardi in zahtevami.
  • Bolezen je bolj pogosta tam, kjer so slabe socialno - ekonomske razmere in nizek higienski standard.
  • Določili bomo enotne stroškovne standarde pri nabavi opreme in drobnega inventarja.
  • Bazna postaja naj bi bila locirana v skladu z varnostnimi standardi, s pravili stroke, z domačo in mednarodno prakso.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Osnova za ugotavljanje in potrjevanje znanja v certifikatnem sistemu so standardi znanja.
  • Namen končnega preverjanja je ugotoviti, ali učenci dosegajo minimalne standarde znanja.
  • Tudi postavitev ograje okoli ministrstva za obrambo je ena od zahtev, ki izhajajo iz varnostnih standardov Nata.
  • Velik napredek so v zadnjem letu dosegli tudi pri zagotavljanju kakovosti v skladu s standardi EU.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Njihovi zaposleni večino dneva preživijo v belih srajcah in hlačah, kakor zahtevajo standardi v farmacevtski industriji.
  • Osnovna težava, na katero naletimo, je pomanjkanje standardov v oglaševalski industriji.
  • Novi davek na dodano vrednost, ki naj bi bil usklajen s standardi v EU, naj bi nadomestil sedanji prometni davek.
  • Obreza meni, da je treba ob vključevanju v Evropsko unijo utrditi demokratične standarde v Sloveniji.
  • Ti pa so nastopili proti nizkim plačam in slabim delovnim razmeram, ki so daleč od uveljavljenih standardov v Evropi in Ameriki.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pri usposabljanju so tudi že izdelali kataloge standardov znanj in spretnosti, ki so že verificirani.
  • Med 46 že objavljenimi katalogi standardov jih je šele peščica, ki so nastali na pobudo obrtnozborničnega sistema.
  • Na agenciji poteka obdelava zahtevkov s področja izvajanja standardov EU na kmetiji.
  • Povsem nov pa je Giscardov predlog, naj bi EU ustanovila tudi agencijo za obrambne nabave, ki bi skrbela za poenotenje standardov vojaške opreme.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Celotno spletno stran lahko tudi preveri in opozori na težave z združljivostjo s spletnimi standardi ali starejšimi brskalniki.
  • Zato je bilo treba za uspešno delovanje elektronskega trgovanja ponovno definirati ne samo poslovne strategije, temveč tudi tehnološko infrastrukturo, ki mora zagotavljati prilagodljivost, zanesljivost, varnost in združljivost z internetnimi standardi.
  • Kot je še razložil, so sporne zvočnike naročili januarja lani, testiranja skladnosti s slovenskimi standardi pa so bila končana šele marca.
  • Za uvožena zdravila in veterinarska zdravila ter za nekatere živilske proizvode je potrebno zagotoviti skladnost s standardi kvalitete.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Mislim, da to celo zahteva pravilnik o standardih televizijskega predvajanja.
  • Spor se bo verjetno še nadaljeval, utegne pa se še zaostriti, ko bo Bosna sprejela novi pravilnik o standardih kakovosti uvoženega goriva.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • S konvencijo o jedrski varnosti iz leta 1994 so postavljeni prvi mednarodni pravni standardi za jedrsko varnost.
  • Druge kršitve so posledica neprimernih nadzornih mehanizmov ali odkrite zavrnitve priznanja ali spoštovanja mednarodnih standardov za varovanje človekovih pravic.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Storitve zdravstva so pri nas na visoki ravni, standardi so visoki, plače pa manjše.
  • Predpisani standardi so namreč v medicini še posebno visoki.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Slovenija ima zdaj še kar precej višje obrestne mere in inflacijo, kot predpisujejo standardi EU.
  • Največje dovoljene napake (tolerance napak) po posameznih sortimentih predpisujejo pri nas standardi gozdnih lesnih sortimentov.
  • Metodologijo dela na področju nacionalnih računov določajo mednarodni standardi, ki zagotavljajo mednarodno primerljivost izračunanih podatkov.
  • Ozki normativi in standardi v socialnem varstvu ne omogočajo prijaznega načina dela.
  • Na primer: od letos veljajo novi standardi za vodenje poslovnih knjig.
  • Je že tako, da za ženske tako na platnu kot v medijih veljajo dvojni standardi.
  • Več zgledov ...
  • Za kakovostno in pravočasno pripravo računovodskih izkazov pa so potrebne prave osnove, ki jih zagotavljajo standardi.
  • Capi leta 1990 dopusti, da slovenska vlada nameni kulturi trikrat manjši delež republiškega proračuna, kot ga predvidevajo mednarodni standardi Unesca.
  • Računovodski standardi za društva predvidevajo prihodke od vezav, depozitov in bogatenja kapitalskih osnov.
  • Standardi uporabnosti torej opredeljujejo, da se z evalvacijo zadovoljijo potrebe naročnikov po uporabnih informacijah o vzgojno-izobraževalnem programu.
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK5 
  • Po županovih besedah bodo cesto zgradili po višjih standardih, zato bodo potrebovali tudi več denarja.
  • Zadnja v seriji naložb je avtopolnilnica, ki je zgrajena po najstrožjih evropskih standardih in predpisih s področja varnosti in tehnologije.
  • Jadrnice so izdelane po izredno visokih konstrukcijskih standardih in iz vrhunskih materialov, s poudarkom na zaključni obdelavi.
  • Pininfarina načrtuje tudi tretje še neimenovano vozilo, ki ga bodo izdelali po evropskih standardih ...
  • Kabine so opremljene po standardih hotela s petimi zvezdicami, VIP kabine pa še bolje.
  • Volkswagnovo visoko reševalno vozilo je opremljeno po sodobnih standardih.
  • Več zgledov ...
  • Podjetje posluje po najzahtevnejših standardih kakovosti ob upoštevanju dodatnih zahtev posameznih kupcev.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Medicinska diagnostična oprema, material za nego in operacijske mize bolnikov so stari in ne ustrezajo standardom.
  • Vojniška osnovna šola pa kljub obsežni letošnji naložbi še ne bo v celoti ustrezala šolskim standardom.
  • Z vstopom Slovenije v EU bo treba tudi mlekarsko pridelavo prilagoditi standardom in predpisom Unije.
  • Prenovljen domžalski bazen, ki bo zadostil minimalnim standardom, naj bi odprli prvega julija.
  • S čistilnimi napravami pa bi zadostili vsem sodobnim standardom glede zdravja ljudi in okolja.
  • Elektro Primorska namreč že nekaj časa na glas razmišlja o postavitvi vetrnih elektrarn, ki naj bi razbremenile okolje in ki naj bi Slovenijo približale ekološkim standardom.
  • Več zgledov ...
  • Pravni in politični sistem nenehno prilagajamo evropskim standardom.
  • Bosenski politiki se prepočasi približujejo evropskim standardom za ustvarjanje ozračja za tuje naložbe.
  • A pomembno je, da sledijo visokim profesionalnim standardom in upoštevajo zahteve dinamičnega medijskega trga.
  • Njihovo najpomembnejše načelo je kakovost proizvodov, ki morajo zadoščati visokim standardom kakovosti ter zahtevam ekološko usmerjenih potrošnikov.
 • ZANIKANI GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Pri manj razvitih regijah naj bi pomagala država, saj ponekod ne dosegajo niti minimalnega standarda kulture.
  • Za Slovenijo so na primer napisali, da je primerna zdravstvena oskrba dostopna v Ljubljani, vendar ne dosega standardov industrijskih držav.
  • Tako prodane živeli so cenejše, niso pa veterinarsko pregledane in največkrat ne izpolnjujejo minimalnih zdravstvenih standardov.
  • Kot gibanje, ki ne upošteva sodobnih evropskih političnih standardov, HDZ nima tudi na Hrvaškem v prihodnosti več kaj iskati.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Enoten je tudi logotip in embalaža, jabolka pa morajo izpolnjevati tudi stroge standarde kakovosti.
  • Vitalni deli žičnice so stari največ štiri leta in izpolnjujejo najvišje tehnične standarde.
  • Tudi v Novi Ljubljanski banki upoštevajo standarde varovanja, ki so na evropski ravni.
  • Naraščajoče število golih moških teles v oglasih in revijah za ženske postavlja standarde.
  • Izpust izpušnih plinov je manjši od zahtevanega in zadovoljuje ekološke standarde, ki bodo začeli veljati šele leta 2008.
  • Učitelj oceni, v kolikšni meri učenec dosega standarde znanja, opredeljene v učnih načrtih.
  • Več zgledov ...
  • Omenil pa je, da je ministrstvo že v osnovi postavilo precej visoke standarde kakovosti.
  • Podatek seveda preseneča, saj po številu fizioterapevtov v Sloveniji presegamo ciljne standarde za 26 odstotkov.
  • Le tako bi lahko sklenili nujne kolektivne pogodbe za posamezne dejavnosti, ki bi določale minimalne standarde.
  • Zato naj živita levica in desnica, če spoštujeta demokratične standarde in služita našim skupnim interesom.
  • Sprejeli so tudi zakon o poštnih storitvah in zakon o telekomunikacijah, ki na teh področjih uvajata evropske standarde.
  • Toda vsi največji proizvajalci mobilne telefonije se zavedajo, da bo prej ali slej treba poenotiti standarde za brezžični operacijski sistem.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Na agenciji poteka obdelava zahtevkov s področja izvajanja standardov EU na kmetiji.
  • Povsem nov pa je Giscardov predlog, naj bi EU ustanovila tudi agencijo za obrambne nabave, ki bi skrbela za poenotenje standardov vojaške opreme.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Ta skrbi za standarde in merila glede uveljavljanja zakona, enako velja za avtorske pravice.
  • Vojaške strokovne ustanove skrbijo za standarde in predpise na svojem področju.
  • V nekaterih primerih menjalnice zavarujejo le, če so poskrbele za minimalne standarde varovanja in le do določene zavarovalne vsote.
  • V športu bo treba narediti tudi red med strokovnimi delavci ter poskrbeti za standarde pri športni opremi.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Podrobneje bo urejena davčna osnova, ki bo temeljila na računovodskih standardih z ustreznimi prilagoditvami.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Tudi postavitev ograje okoli ministrstva za obrambo je ena od zahtev, ki izhajajo iz varnostnih standardov Nata.
  • Iz novih slovenskih računovodskih standardov izhaja, da je strošek amortizacije priznan, če podjetje uporablja vozilo za opravljanje dejavnosti.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK5 
  • Na žalost je že tako, da večina hotelov močno zaostaja za evropskimi standardi.
  • Največji japonski avtomobilski proizvajalec Toyota ne želi zaostajati za evropskimi varnostnimi standardi.
  • Sodeč po poročilu evropske komisije Poljska, Estonija in Slovaška še vedno zelo zaostajajo za evropskimi standardi pri nadzoru meja.
  • Omenil je še pereče stanje premične dediščine na Slovenskem, kjer zaostajamo za vsemi evropskimi standardi predvsem pri evidentiranju eksponatov.
 • GLAGOL+od+SAMOSTALNIK2 
  • Medtem ko sta širina in dolžina običajnih avtomobilskih mer, pa višina avtomobila nekoliko odstopa od ustaljenih standardov.
  • Da film na scenaristično-dramaturškem nivoju povsem stoji, je pri Mametu stalna praksa, besedne igre in »žmohtnost« jezika prav tako ne odstopajo od standardov.
 • SAMOSTALNIK0+od+SAMOSTALNIK2 
  • Ali naj iščemo skupni imenovalec islamskih držav v stopnji odstopanja od standardov demokracije na zahodu?
  • Kakšna odstopanja od spolnih standardov družba še lahko sprejme?
 • zahteva po  [prostorskih, minimalnih, mednarodnih standardih
  • S tem pa ne bomo zadostili zahtevam po prostorskih standardih za devetletno izobraževanje.
  • Z obliko, v kakšni je bila objavljena omenjena raziskava, so bile močno kršene zahteve po minimalnih standardih, ki veljajo za objavo javnomnenjskih rezultatov.
  • Da bi čim bolj pritegnile pozornost otrok, so izdelane z živalskimi motivi, hkrati pa tudi razveseljivo izpopolnjene: merjenja so pokazala, da odsevajo štirikrat več svetlobe, kot je minimalna zahteva po mednarodnih standardih.
 • v nasprotju z  [demokratičnimi, evropskimi standardi / v nasprotju z  [računovodskimi standardi
  • Tako glede upravljalskih kot glede razvojnih in prostorskih načrtov so stvari postavljene v nasprotju z mednarodnimi standardi.
  • Uveljavitev proporcionalnega sistema, vključno s pragom, zato po mnenju beneške komisije ni v nasprotju z evropskimi standardi demokracije.
  • Stari pravilnik je bil namreč v nasprotju z novimi računovodskimi standardi in bi moral biti izdan najkasneje 1. januarja letos.
 • katalog standardov  [strokovnih znanj
  • Pri usposabljanju so tudi že izdelali kataloge standardov znanj in spretnosti, ki so že verificirani.
  • Med 46 že objavljenimi katalogi standardov jih je šele peščica, ki so nastali na pobudo obrtnozborničnega sistema.
 • standardi na področju česa / standardi na  [mednarodni, primarni ravni
  • Med drugim je odgovoren tudi za potrditev standardov na področjih, povezanih tudi z Internetom.
  • V ekološkem kmetijstvu veljajo zelo strogi standardi na mednarodni ravni, ti prepovedujejo vsakršno uporabo GSO.
 • standardi s področja česa
  • Nova oblika plačila je vezana na spoštovanje standardov s področij okolja, varne hrane in zaščite živali.
  • Mozilla prav tako podpira vse več ali manj sprejete in znane standarde s področja kodiranja in varnosti.
 • mednarodno  [primerljivi, priznani, sprejeti, veljavni standardi
  • Projekt vodi in koordinira Gospodarska zbornica Slovenije, namenjen pa je postavitvi mednarodno primerljivih standardov za elektronsko poslovanje.
  • Enostavno, namesto opozicije internacionalizem - nacionalizem je danes formalni okvir sinteza: kako v okviru mednarodno veljavnih standardov zagotoviti možnost oblikovanja, ohrajanja in uveljavljanja nacionalnih in drugih posebnosti.
 • razlika med  [mednarodnimi in  [domačimi standardi
  • Hkrati je jasno, da formalno prilagajanje zakonodaje ne bo odpravilo globokih razlik med standardi na Vzhodu in Zahodu.
  • Pričakujemo, da bodo s to spremembo zmanjšane razlike med mednarodnimi in domačimi standardi, ki zaenkrat še narekujejo revalorizacijo sredstev in obveznosti do virov sredstev.
 • standardi in  [normativi, predpisi, norme, merila, priporočila, protokoli, zahteve, kriteriji, pravila, smernice, certifikati, načela /   [normativi, predpisi, norme, merila, priporočila, protokoli, zahteve, kriteriji, pravila, smernice, certifikati, načela in standardi / v skladu s standardi in normativi / po standardih in normativih
  • Deluje namreč na pičlih 218 kvadratnih metrih površine, po standardih in normativih pa bi potrebovala najmanj 1000 kvadratnih metrov.
  • Sredstva v skladu s standardi in normativi določa minister.
  • Za izvajanje del v tujini smo se morali podrediti tamkajšnjim predpisom in standardom.
  • Predlagatelje so tudi opozorili, da mora biti predlog skladen z evropskimi normami in standardi za narodne parke.
  • Pripravili smo sodoben program študija medicine po evropskih merilih in standardih, ki je bil potrjen po svetu.
  • Predora sta opremljena z najsodobnejšo prometno in varnostno opremo, ki upošteva mednarodna priporočila in standarde.
  • Več zgledov ...
  • Rezultati lokalnih prizadevanj se morajo skladati z univerzalnimi standardi in protokoli.
  • Notranjost salona je v skladu z novimi standardi in zahtevami podobnih salonov pri skupini Fiat za vozila Alfa Romeo.
  • Slednji pravi, da je novi flokist edini med slovenskimi jadralci, ki ustreza njegovim sicer visoko profesionalnim kriterijem in standardom.
  • Ocenjevanje je potekalo po mednarodnih pravilih in standardih, zato so odlikovani izdelki mednarodno primerljivi.
  • Poleg tega je sam sistem BMW tako dodelan, da je treba le slediti njihovim standardom in smernicam ter dobro organizirati prodajo in servis.
  • V resnici to vprašanje ni tako razburljivo: standardi in certifikati so preprosto nujnost, brez katere je sodelovanje posameznih segmentov gospodarstva nemogoče.
  • Nameravamo se zavzemati za načela in standarde, ki višajo raven spoštovanja človekovih pravic.
 • standardi varovanja  [človekovih pravic / standardi varovanja česa
  • Po procesu proti četverici je odbor opozarjal na neskladnost ustave in zakonov s standardi varovanja človekovih pravic.
  • Zato ocenjujem, da je pritisk na standarde varovanja človekovih pravic začasen.
  • Poleg tega pa skrbi tudi za razvoj in uveljavljanje fizičnih, organizacijskih in tehničnih standardov varovanja tajnih podatkov.
  • Včeraj so pregled opravili tako pripadniki OVS kot poveljnik vojašnice in menda oboji zagotavljajo, da so v vojašnici spoštovali standarde varovanja orožja.
Na vrh
1.2 v računalništvu
informacijska tehnologija
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Težava ni v tehnologiji, ampak v standardih, ker trenutno še ni enega samega priznanega standarda za varen prenos podatkov po Internetu.
  • Tako bodo računalniki tipa PC dobili še en standard za prenos video in drugih konferenčnih sistemov prek krajevnih omrežij ali Interneta.
  • Za ta namen so pripravili nekaj standardov za prenos geometrije.
  • Družbi Ericsson in Qualcomm podpirata enotni svetovni standard CDMA kot novo generacijo standardov za brezžično sporazumevanje.
  • Različni standardi pomnilniških kartic, različni standardi za brezžična omrežja in kot je že nekajletna praksa, borba za prevlado na področju prepisljivih DVD-jev.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Kartica je tudi ena prvih, ki podpirajo nov standard za preprosto namestitev EZ ISDN.
  • Mimogrede naj še povem, da XML Spy v celoti podpira W3C standarde.
  • Intel bo kmalu začel prodajati nove podporne čipe za brezžična omrežja, ki podpirajo vse tri priljubljene standarde.
  • Naraščajoče število golih moških teles v oglasih in revijah za ženske postavlja standarde.
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK1 
  • RPM sicer ni edini tovrsten program za Unix, je pa med boljšimi in za Linux se je uveljavil kot standard.
  • Pa vendar je vprašanje, ali lahko QuickSilver uspe kljub močnejšim tekmecem in njihovim prizadevanjem, da bi kot standard uveljavili druge formate.
  • Podobno naj bi bilo tudi s HTML 3, predlogom, ki je že nekaj časa v premlevanju, še zmeraj pa ni sprejet kot standard.
 • standard za izmenjavo  [informacij, dokumentov
  • Outlook Express podpira izmenjavo podatkov v obliki elektronskih vizitk, standardu za izmenjavo kontaktnih informacij.
  • Microsoft je najavil tudi končno verzijo specifikacij BizTalk Framework 2.0, ki temelji na industrijskih standardih za varno izmenjavo poslovnih dokumentov.
 • bdeti nad standardi česa
  • Inštitut IEEE, ki bdi nad standardi za brezžični ethernet, napoveduje končno različico standarda šele v drugi polovici naslednjega leta.
  • Teh hib so se zavedali tudi v organizaciji IEEE, ki je bdela nad standardom 802.11, tako da so kmalu pripravili nadgradnjo, ki naj bi te težave odpravila.
Na vrh
2 kvaliteta življenja
standard so pogoji, s katerimi se meri kvaliteta življenja ljudi v določenem okolju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Rop pa je dejal, da je temeljni smoter vključevanja v EU zagotoviti višji življenjski standard.
  • Bel kruh danes ni več edino merilo visokega življenjskega standarda, temveč črn, poln neoluščenih plasti in hranljivih snovi.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V letošnjem letu naj bi zaradi vplivov davka na dodano vrednost na življenjski standard prebivalstva delili tudi draginjski dodatek.
  • Zato je izboljšanje gospodarskega položaja države in življenjskega standarda prebivalstva primarna naloga.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Sicer pa je za vsako državo določena posebej, kolikor je pač visok standard v posamični državi.
  • Precej so se pogovarjali tudi o ekonomski situaciji in življenjskem standardu v obeh državah.
  • Dr. Čokova je priznala, da je bilo zaradi metodologije veliko pritožb in da je standard v vrtcih visok celo v primerjavi z evropskim merilom.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Kakor koli že gledamo na samohranilstvo, ni posebnega dvoma, da je praviloma povezano z nizkim življenjskim standardom.
  • Odnos do povezovanja v dobršni meri določa stopnja obveščenosti prebivalcev, a tudi to je povezano z življenjskim standardom.
  • Večina otočanov se kljub razvoju turizma ne ponaša s posebno visokim standardom.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  •  [dvig standarda
  • Pa vendar sta v zadnjih letih opazna dvig standarda prebivalcev in izboljšanje demografske slike.
  • Po dveh ali treh generacijah bo po njegovem napredek v odnosih med ljudmi tako velik, kot je bil dvig standarda v zadnjih 200 letih.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • V Beli krajini ugotavljamo, da standard zaposlenih iz meseca v mesec pada.
  • Vedno več je upokojencev, katerim kljub zelo različnim pokojninskim sistemom življenjski standard pada.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • V njem imajo veliko moč sindikati, standard je visok, stvari se spreminjajo.
  • Naš standard je zdaj celo nekoliko višji, kot je bil prej, vendar zato več delamo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • V naslednjih sedmih letih namerava Rdeči križ prenoviti večino objektov v kompleksu, tako da bodo zagotavljali standard hotelov B kategorije.
  • No, tudi takšna plača je menda zagotavljala spodoben življenjski standard.
  • Letos bo naš posvet v Grand hotelu Emona, kar zagotavlja tudi dovolj visok standard za udeležence in je tam tudi dovolj prostora.
  • Vendar so po županovih zagotovilih razmere še zadovoljive, ker si ljudje izboljšujejo standard s sivo ekonomijo.
  • Veliko je namreč deklet, ki si s prostitucijo izboljšujejo življenjski standard, po nekaj letih pa ta posel opustijo.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Mi bomo še dalje skrbeli za standard, izobraževanje ljudi, država pa ne namerava prevzeti ustanoviteljstva vrtcev.
  • V sodelovanju z italijansko mafijo “pereta umazani denar” in skrbita za temu primeren standard svojih družin.
  • Prav zadnji, tretji steber je tisti, ki naj bi poskrbel za nadpovprečni standard upokojenca.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Razlog je gospodarska in socialna kriza, ki vpliva na standard in tudi življenjsko dobo ...
  • Podražitve seveda vplivajo na življenjski standard Poljakov, ki že tako večino zaslužka porabijo za hrano.
 • zahteva po  [boljšem, višjem, enakem standardu
  • V eni sapi govorimo o zahtevah po boljšem standardu in vse večji odgovornosti do okolja.
  • Povedala je, da so zaradi vse večjih zahtev po višjem standardu v zadnjih letih veliko vlagali, da bi izboljšali bivalne prostore v stavbi doma na Ptuju.
Na vrh
 
3 pesem
standard je klasična in dobro znana pesem, ki se redno izvaja na koncertih navadno jazzovske glasbene zvrsti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Repertoar ansambla sestavljajo kompozicije Igorja Lundra in predelave jazzovskih standardov v različnih jazzovskih slogih.
  • Sledilo bo staro vino, najuglednejši madžarski predstavniki te glasbene smeri z izvedbo starih jazzovskih standardov, seveda v duhu današnjega časa.
Na vrh