WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
stagnacija samostalnik
1 zastoj v razvoju
stagnacija ČLOVEKA v osebnem ali poklicnem življenju ali PODROČJA je zastoj v njihovem razvoju, ki povzroči, da kakovostno ne napredujejo, ampak zgolj ostajajo na doseženi ravni, kar je slabo, ker to neizogibno vodi v nazadovanje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Glavni razlog za moj odhod je bil, da je od leta 1990 na področju preiskovanja gospodarskega kriminala prišlo do velike stagnacije oziroma celo nazadovanja.
  • Pobudnik festivala je skupina Muškat Hamburg, ki ima s soorganizatorji Pekarno Magdalenske mreže in AGD Gustaf namen opozoriti na povezano kritično maso rockovsko orientiranih skupin, ki prebujajo našo rokenrol sceno iz nekajletne stagnacije.
  • Mariborska košarka je zdaj na prelomnici, ko ima le dve možnosti: ali bo njena pot šla navzgor ali pa bo doživela dokončno stagnacijo, kar pomeni, da bo imela mariborska okolica en klub v prvi B - ligi in dva v drugi oz. tretji ligi.
  • Razvoj gledališča je nujen, saj po besedah Sama M. Strelca vzdrževanje obstoječega stanja predstavlja stalno stagnacijo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Evalvacija zaobsega tako močna področja kot šibkosti, rast in stagnacijo posameznikov in skupine.
  • Plato managerske kariere je odvisen od mnogih dejavnikov, osebnih in organizacijskih, lahko pa je tudi del krize srednjih let - stagnacija kariere, od katere si posameznik nikoli dobro ne opomore.
  • Popolnoma realno lahko pričakujemo stagnacijo slovenskega nogometa.
  • Proti Danski in Grčiji smo prejeli sedem golov, dali nismo nobenega, kar kaže na stagnacijo naše igre in rezultatov.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Ko pa dosežejo poklicni “ vrh ”, kar se običajno zgodi, po njenem mnenju, v tridesetih ali štiridesetih letih, sledi dolgoletno dolgočasje na delovnem mestu, ki se lahko sprevrže v občutke stagnacije v poklicu in sindrom izgorelosti.
  • Sočasno pa je enolično ponavljanje objektov pomenilo za projektante, in tudi za izvajalce, stagnacijo v stroki ter zaostanek za mednarodno konkurenco.
  • Nekatera znamenja stagnacije v mladinskih vrstah in ekipi B bodo zato zahtevala prožen odziv strokovnega vodstva slovenskih skakalnih reprezentanc.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Nekatera izmed premalo izpostavljanih dejstev v znanosti, ki lahko vodijo v stagnacijo namesto v napredek, so tudi elitizem, boj za prestiž in denar, velikokrat tudi negativna selekcija kadrov.
 • VEZNI GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  •  [biti v stagnaciji
  • Konjeniški šport je trenutno v stagnaciji.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Rodin je z lastnimi močmi rešil kiparstvo iz obdobja stagnacije ter ga znova napravil za sredstvo izražanja človekovih emocij.
  • Harvardski profesor je najbolj znan po popravkih Darwinove razvojne teorije: trdil je, da evolucija ne teče zvezno, postopno, ampak v relativno hitrih »skokih« diferenciacije vrst, ki jim sledijo obdobja stagnacije.
Na vrh
 
1.1 o gospodarstvu
v ekonomiji
stagnacija gospodarske DEJAVNOSTI, PODJETJA ali OBMOČJA je zastoj v njihovem gospodarskem razvoju, kar pomeni, da ni gospodarske rasti, širitve trgov ali povečevanja dobička, kar je slabo, ker to neizogibno vodi v nazadovanje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Sami opozarjate, da bi lahko pričakovana gospodarska stagnacija v prihodnjem letu zmanjšala proračunske prihodke in ob nespremenjenih odhodkih povečala proračunski primanjkljaj.
  • Kljub gospodarski stagnaciji Trimo zaposluje nove delavce.
  • V Mariboru se je zgodil paradoks, da se je ob ekonomski stagnaciji začel preporod kulturnega življenja, ob tem pa se je oblikovala tudi publika.
  • Po naši osamosvojitveni vojni pa se na Bledu dogaja tako malo, da se tudi redkemu obiskovalcu prikrade neugoden občutek nezadržne razvojne stagnacije našega prelepega kraja.
  • Po večletni stagnaciji in zmanjševanju porabe piva so madžarske pivovarne lani proizvodnjo povečale za 5 odstotov, kar pripisujejo dolgemu in nenavadno vročemu poletju, povečanju plač, evropskemu prvenstvu v nogometu in olimpiadi.
  • Za sedanje težave v Muri je po navedbah vodstva več razlogov, predvsem velika stagnacija v prodajni mreži konfekcijskih izdelkov na evropskih trgih, saj porabniki vedno več denarja namenjajo za turizem, potovanja in nakup osebnih vozil, tudi 20 - odstotni padec naročil po konfekcijskih tovarnah, bistvene spremembe v modnih trendih v ženski konfekciji, previsoki proizvodni stroški in preveč zaposlenih.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Vojna povzroča stagnacijo gospodarstva in socialno ogroža vsaj del prebivalstva, v recesiji pa se ljudje najprej odpovedujejo počitnicam.
  • Z osamosvojitvijo Slovenije se je domače tržišče bistveno zmanjšalo in ključni element nadaljnjega razvoja je, kako se bomo vključili v mednarodne gospodarske tokove in menjavo. Če nam to ne bo uspelo, potem to skoraj zanesljivo pomeni stagnacijo mesta, širše pa stagnacijo države.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • S podobnim zamikom, kot je na slovensko gospodarstvo vplivala stagnacija na svetovnih trgih, bo vplival tudi vnovični zagon vodilnih svetovnih trgov.
  • Kolinska kljub rahli stagnaciji na domačem trgu še vedno proda okoli tri četrtine vse svoje proizvodnje, na trgih jugovzhodne Evrope pa že skoraj 20 odstotkov vse proizvodnje kljub izjemno protekcionistični politiki na nekaterih trgih.
  • Po nekajletni stagnaciji na domačem tržišču je matični delniški družbi Aero v letošnjem letu uspelo dodatno povečati tržni delež tudi v Sloveniji.
  • Drenovec opozarja, da aktualni podatki o uvozu potrjujejo tezo, da je stagnacije na področju naložb konec.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Najnovejši statistični podatki potrjujejo, da je konec večmesečne stagnacije v poljskem gospodarstvu.
  • Stagnacija v predelovalnih dejavnostih, ki ni nepričakovana, je verjetno v največji meri posledica skromne rasti izvoza blaga v prvem četrtletju letos, ugotavlja Umar.
  • Podjetje naj bi potegnili iz globoke zadolženosti in stagnacije v razvoju, da bi ohranili vlogo vodilnega gradbenega podjetja v slovenski Istri.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Osemdeseta in devetdeseta leta so pomenila glavno stagnacijo mariborske industrije, kar je bila posledica napačne gospodarske politike.
  • Če monetarna politika postane zelo restriktivna preko tečajne politike, bo povzročila še veliko stagnacijo.
  • Na slovenskem trgu pričakujemo stagnacijo, zato je razširitev poslovnih aktivnosti in iskanje novih poslovnih priložnosti nujno.
 • GLAGOL+do+SAMOSTALNIK2 
  •  [priti do stagnacije
  • Nedvomno pa je k boljšemu vzdušju pripomogla tudi odločitev angleške banke, ki je znižala temeljne obresti za četrtino odstotka, od 5,75 na 5,5 odstotka, kar naj bi pripomoglo, da tudi v Veliki Britaniji ne bi prišlo do stagnacije gospodarstva.
  • Bolnišnična dejavnost predstavlja manj kot polovico celotne porabe za zdravstvo, v financiranju je že prišlo do stagnacije, medtem ko se povsod v razvitih državah količina denarja na letni ravni nenehno povečuje (za terciarno raven denimo za dva do tri odstotke na leto).
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Sistem odprtega trga krepi gospodarski razvoj dežele, medtem ko zaprtost domačega trga vodi v stagnacijo.
 • VEZNI GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  •  [biti v stagnaciji
  • V Sloveniji je, v nasprotju s prejšnjimi časi predelovalna industrija, za katero bi lahko delalo orodjarstvo, v stagnaciji, zato so se morale orodjarne usmeriti na svetovno tržišče.
  • Njihovi rezultati so še posebej izjemni ob podatku, da je avtomobilski trg po svetu v stagnaciji.
  • V socialistični družbi dohodkovne razlike niso bile velike, problem pa je bil, da se je tak sistem znašel v stagnaciji.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Po dokaj dolgem obdobju stagnacije v švicarski urarski industriji je njen preporod omogočila šele preprosta ura Swatch, ki so jo doslej izdelali že v ničkoliko izpeljankah.
  • Še več, njeno gospodarstvo ne kaže še nikakršnih znakov stagnacije, saj njena sedanja gospodarska rast krepko presega 5 odstotkov.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  •  [vzrok za stagnacijo
  • Najpomembnejši vzrok za stagnacijo prometa z zabojniki pa Korelič pripisuje dejstvu, da avstrijski, italijanski in švicarski železničarji, čeprav po evropskih predpisih tega ne bi smeli početi, prevoze proti severnoevropskim pristaniščem opravljajo za nižjo ceno.
 • PRIDEVNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Brez naložb pa je podjetje obsojeno na stagnacijo in nazadovanje.
 • po letih stagnacije / po  [x letih stagnacije / po  [dolgih letih stagnacije
  • V Lučah je praznovanje godu farnega zavetnika povezano s tradicionalno turistično prireditvijo Lučki dan, ki je po letih stagnacije v ponovnem porastu.
  • Kaže, da se je po treh letih stagnacije češko gospodarstvo izvleklo iz krize.
  • Prihodek na podeželju se je po osmih letih stagnacije in upadanja pri majhnih kmetih zvišal za tretjino, pri velikih kmetih pa kar za dve tretjini, in sicer zahvaljujoč radodarnim nadomestilom EU in povečanju števila tujih kupcev, ki za poljsko meso in sadje ponujajo visoke cene.
  • Podjetje za zaščito in izolacijo površin Pleskar Ptuj po dolgih letih stagnacije znova okreva.
Na vrh
1.2 o vrednosti, količini
v ekonomiji
stagnacija VREDNOSTI ali KOLIČINE pomeni, da se ta ne povečuje in ne pada, ampak ostaja na doseženi ravni
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Dejal je še, da je stabilnost tečaja sicer zaželena kategorija, vendar absolutna stagnacija tečaja ni tisto, kar lahko ta čas izrazito pomaga slovenski industriji.
  • Lahko pričakujemo občuten padec povpraševanja, kar posledično pomeni stagnacijo tečajev na Ljubljanski borzi.
  • Brezposelnost za tovarniškimi vrati je ob povečanju gospodarske aktivnosti pomemben razlog za stagnacijo zaposlenosti.
  • »Prepoved izvoza svežega mesa mlade pitane govedi lahko za Celjske mesnine pomeni stagnacijo proizvodnje, s tem pa tudi zmanjšanje odkupa govedi,« je povedal direktor Izidor Krivec, /.../.
  • Absolutni znak naše globoke recesije je stagnacija izvoza.
  • Po informacijah odkupovalcev po Sloveniji lahko sklepamo, da je obdobje stagnacije prodaje in padanja odkupnih cen za živino mimo.
  • Več zgledov ...
  • Vsi drugi sektorji se soočajo z napovedmi stagnacije dohodkov, kmetom naj bi se plačila povišala za 20 odstotkov, razširil naj bi se krog upravičencev.
  • Za razliko od oglaševalskih agencij, med katerimi je večina največjih lani zabeležila padec ali stagnacijo prometa, avstrijske medijske agencije niso imele slabega leta.
Na vrh