WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
stabilizirati glagol
1 ustaliti; utrditi
STANJE ali RAZMERE se stabilizirajo, če se po daljšem obdobju pogostih sprememb ali negotovosti ustalijo ali umirijo
  • kaj se stabilizira
  KDO/KAJ
   
  • Obenem se je na nek način stabiliziralo narodno zavedno slovensko jedro, vendar na zelo nizki številčni ravni.
  • Njen prvi ukrep je bil zamrznitev represivnih ukrepov in zlasti preprečevanje polnjenja zaporov ter prepoved gradnje novih. Po določenem času so se razmere stabilizirale tudi v tem pogledu, da se je polegel občutek ogroženosti in občutek potrebe po neizogibnem kaznovanju.
  • Vaška idila varnega prečkanja ceste se je končala, ko so se prometne razmere stabilizirale in so lastniki pospravili na cestišče padla drevesa. Sedaj vsi vozijo nekoliko počasneje, a daleč od zapovedanih 30 km/h.
  • Ribiči iz skupine, ki imajo pravico do ulova cipljev, upajo, da se bo vreme v teh dneh stabiliziralo in da bodo lahko zajeli jato rib - če jim seveda ne bodo prekrižali račune hrvaški 'kolegi'.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Pričakujemo sicer, da se bo stanje proti koncu leta, ko je priliv zaradi decembrskih plač višji, nekoliko stabiliziralo.
  • Pojasnila je še, da bodo vsa mestna igrišča uredili in na njih postavili igrala takoj, ko se bo aprilsko muhasto vreme nekoliko stabiliziralo.
 •  [razmere se stabilizirajo in  [uredijo
  • Slovenija je uspela urediti in stabilizirati odnose do svetovnega trga kapitala, rešiti vprašanje revščine in zastaviti načrtovan ekonomski in socialni razvoj.
  • Upravnim enotam, ki so zaradi takih sprememb zašle v težave, je bilo treba pomagati, da bi se razmere uredile in stabilizirale (Franz II., 26. zv.).
  • Zavzemala pa se bom tudi za uveljavitev projekta zdravstvene kartice, kar pomeni, da bi se stabilizirale in uredile razmere na področju predpisovanja optičnih pripomočkov.
 • kaj se stabilizira na ravni česa / kdo stabilizira kaj na ravni česa
  • Robi Kroflič je prepričan, da je egoizem pri otrocih mogoče stabilizirati na ravni šole in razreda.
  • Inflacija se je stabilizirala na ravni visoke enoštevilčne letne inflacijske stopnje okrog 9 %.
  • Krivulja medbančnih obrestnih mer je znova naraščala, cena denarja pa se je stabilizirala na ravneh, ki jih v prvi vrsti narekuje Banka Slovenije.
 • kaj se stabilizira na  [nek, ta, določen način
  • Obenem se je na nek način stabiliziralo narodno zavedno slovensko jedro, vendar na zelo nizki številčni ravni.
  • Čeprav medicinska doktrina zasvojenost z mamili označuje kot bolezen in čeprav so lahko pod določenimi pogoji tudi tisti, ki ostajajo na mamilih, na določen način stabilizirani zasvojenci.
 • kaj se stabilira do  [določene, neke mere
  • Kljub temu da so se zadnje tedne cene do določene mere stabilizirale, vlada pa napoveduje povečanje plač in pokojnin, je nezadovoljstvo vse bolj izrazito, čeprav veliko manj kot v enakih socialnih slojih v Srbiji.
Na vrh
 
1.1 o gospodarstvu, financah
finance
GOSPODARSTVO ali FINANCE se stabilizirajo, ko se utrdijo v rasti in ustvarijo ugodne razmere na trgu
  • kdo stabilizira kaj
  • kaj se stabilizira
  KDO/KAJ
   
  • Dragonja se vrača, so še pripisali, da bi pomagal stabilizirati poslovne razmere v podjetju.
  • Cavallova poteza je pred desetimi leti sicer stabilizirala gospodarstvo in ukrotila hiperinflacijo, toda zdaj jo krivijo za upad argentinske konkurenčnosti na tujih trgih in poglabljanje recesije, ki traja že četrto leto.
  • Z uvedbo evra bomo stabilizirali valuto, tečajnih razlik in tečajnih tveganj bo manj, prav tako pa tudi ne bo več skrivalnic za previsoko inflacijo.
  • Zahtevali so, da vlada takoj stabilizira cene življenjskih potrebščin, ki so se letos že močno podražile.
  • Njihovo iskanje je že obrodilo sadove na Poljskem in Češkem, kjer so tuje naložbe precej povišale cene delnic in dodobra stabilizirale trge.
  • Nova denarna enota eku naj bi pomagala stabilizirati menjalne tečaje.
  • Dodal pa je, da zadnja leta upada vpis v šolo, ker je imela steklarska industrija težave, a se razmere že stabilizirajo
  • Italijanski kapital se namreč zanima za rusko gospodarstvo, pod pogojem, da se položaj v državi stabilizira in da oblast nadaljuje politiko reform.
  • Več zgledov ...
  • Z uvedbo ekuja naj bi zaživeli centralni menjalni tečaji, evropski denarni sistem pa naj bi tako stabiliziral menjalne tečaje in krotil inflacijo z oženjem meja fluktuacij nacionalnih valut.
  • Gospodarstvo se bo stabiliziralo šele tedaj, ko bo vlada dosegla stabilnost stroškov.
  • kaj se stabilizira v čem
  ČAS
   
  • Mislim, da bi se kovinsko predelovalna industrija lahko stabilizirala v približno dveh letih.
  • Ivančič ocenjuje, da se bo slovenski trg računalniške opreme v prihodnjih letih stabiliziral, pomemben prodajni adut pa bodo kakovostne poprodajne storitve.
  • kaj se stabilizira na kaj
  • kaj se stabilizira pri čem
  • kaj se stabilizira na čem
  NAČIN
   
  • Prejšnji teden se je ameriški dolar stabiliziral na vrednost okrog 0,95 dolarja za evro.
  • Bole je ocenil, da bi se inflacija v prvi polovici leta 2002 lahko stabilizirala na 5 odstotkov ob predpostavki nespremenjenih cen nafte.
  • Tečaj rublja se je stabiliziral na 28,5 rublja za ameriški dolar.
  • Pri tako visokih ravneh je bilo pričakovati rahlo umiritev in trgovanje se je stabiliziralo pri 29.200 SIT na delnico.
  • Po izteku Interbrewjeve javne ponudbe je borzna cena Unionovih delnic začela padati in v nekaj dneh izgubila 20.000 tolarjev ter se stabilizirala pri tečaju 70.000 tolarjev.
  • Po strmem padcu trga govejega mesa zaradi krize, povzročene z boleznijo norih krav (BSE), se cene stabilizirajo na nizki ravni.
  • Na vsakem kapitalskem trgu se tečaji dvigujejo in padajo, tudi mi nimamo zagotovil, da je tečaj naše delnice stabiliziran na sedanji ravni.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Pri prikolicah ne načrtujemo kakšnega intenzivnejšega razvoja; letos smo dosegli dobre prodajne rezultate in ta položaj želimo stabilizirati.
  • Razvojna strategija je zastavljena na trdnih temeljih, saj jim je v preteklih letih uspelo stabilizirati poslovanje.
  • Prvi projekti NSVS niso lokacijsko najboljši, vendar bodo s količino in verjetno tudi s ceno pomagali stabilizirati stanovanjski trg, kar tudi šteje.
  • Jugovzhodna Evropa se bo morala politično in gospodarsko stabilizirati, saj to ni le v interesu tamkajšnjih držav, marveč tudi v širšem, zlasti EU.
  • Hollywood se je sprva na upadanje obiska odzival samo s poviševanjem cene vstopnic in s tem poskušal stabilizirati svoje prihodke.
  • Zavedal se je namreč, da brez urejenih in nadzorovanih državnih financ ne bo mogel stabilizirati gospodarstva.
  • V nekaj letih je skušal stabilizirati gospodarstvo, uvesti merkantilizem in utrditi centralno oblast.
  • Če hoče Greenspan stabilizirati dolar, privabiti kapital in se izogniti grozeči inflaciji, nima druge izbire, kot da dvigne obresti.
 • PRIDEVNIK0+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Dohodek kmetov z območja novink je treba stabilizirati in ublažiti učinke restrukturacije posestev, je še dejal Fischler.
  • Potem, ko pa se ustanovitelj morda že umakne iz neposredne operative, je zadeve treba začeti bolj načrtovati; podjetje je treba stabilizirati in bolje organizirati.
  • Glavni tajnik sindikata je prepričan, da javnih financ prihodnje leto ne bo mogoče stabilizirati na račun plač učiteljev.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Gaber je v tem času opravil veliko delo pri reorganizaciji šolstva, ki pa ga je tudi finančno stabiliziral.
  • Sachsovi reformski programi so bili osredotočeni na ključno reformsko vprašanje: kako čim hitreje finančno stabilizirati vzhodnoevropske trge?
  • Izkušnje kažejo, da je mogoče slovenski vinski trg povsem stabilizirati z izvozom sedmine do petine pridelka.
  • Tomos potrebuje še nekaj let, da se na finančnem področju povsem stabilizira.
  • Izjemno smo se morali truditi, da smo v letih 2001 in 2002 javne finance postopoma stabilizirali.
  • Z uspešno prisilno poravnavo Glinovih dolgov in z velikimi prizadevanji zaposlenih v novih podjetjih so se razmere postopoma stabilizirale.
Na vrh
1.2 o političnih razmerah
DRŽAVNIK, POLITIČNA SILA ali VOJSKA stabilizira POLITIČNO SITUACIJO |ali| POLITIČNA SITUACIJA se stabilizira, ko prenehajo razmere, ki ogrožajo mir in varnost ljudi na določenem OBMOČJU
  • kdo stabilizira kaj
  • kaj se stabilizira
  KDO/KAJ
   
  • Zunanje ministrstvo je obsodilo napade albanskih skrajnežev na makedonske enote, ki poskušajo stabilizirati razmere in zagotoviti varnost državljanov.
  • Objem s predsednikom je bil hladen, Aleksander Kwasniewski pa je ob tem izrazil upanje, da bo Millerjev odhod stabiliziral politične razmere v državi.
  • In kako naj se Bush umakne iz Iraka, če ne bo odstranil Huseina in vzpostavil proameriške oblasti in hkrati stabiliziral celotne regije?
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Za zdaj se nočejo ukvarjati z vprašanji samostojnosti in mej, temveč želijo najprej stabilizirati razmere v posameznih državah.
  • Iz glavnega mesta gorate države Lesoto poročajo, da intervencijskim silam še ni uspelo stabilizirati položaja v državi.
  • Primerjava z Irakom je še najbolj zgovorna: čeprav je država med Evfratom in Tigrisom velika le za dve tretjini Afganistana, je ne more stabilizirati niti sedemkrat več vojakov, kot jih službuje v Karzajevi domovini.
  • Za to pa so pogajanja z EU, da skušamo stabilizirati državo.
  • Regionalni projekt, s katerim hoče Unija dolgoročno stabilizirati Balkan s tesnejšim sodelovanjem držav in obljubljanjem njihove evropske perspektive, je za Zagreb velika težava, ker se hrvaški politiki bojijo, da bodo morali po načelu konvoja čakati, dokler ne bo na članstvo pripravljena tudi najmanj razvita država.
 • PRIDEVNIK0+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Irak je namreč treba stabilizirati z vsemi sredstvi, ki so na voljo.
  • Voditelji zahodnih držav (in Rusije) so po koncu kosovske vojne in s slabo vestjo zaradi rušilne moči ameriških bombnikov sklenili, da je treba stabilizirati Balkan.
  • Vsa regija Velikih jezer je zelo eksplozivno območje, ki pa ga po mojem mnenju ne bo mogoče stabilizirati brez močnih mednarodnih intervencijskih sil.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Torej, če je kakšen dober razlog, da Slovenija postane članica Nata, je to dejstvo, da bi članstvo v vojaški zvezi dolgoročno stabiliziralo demokracijo v Sloveniji.
  • Evropa je pri obljubah bolj previdna in želi korakoma vzpostaviti globlje sodelovanje z Mercosurjem, ki je po mnenju EU premalo institucionalizirana regionalna organizacija in se mora notranje stabilizirati.
  • Kar se je začelo dogajati z balkansko krizo in z začetkom pogovorov evropske komisije z Makedonijo in Albanijo, je svoj čas kazalo na to, da utegne celo unija odstopiti od køobenhavnskih meril, ki jih je sama določila za sprejemanje novih članic, seveda v želji, da bi nekako stabilizirala to območje.
Na vrh
1.3 o delu telesa
če ČLOVEK ali MIŠICA stabilizira DEL TELESA, ga utrdi v naravnem položaju, prepreči njegovo poškodbo ali omogoči, da se poškodba pozdravi
  • kdo stabilizira kaj
  • kaj stabilizira kaj
  • kdo stabilizira kaj s čim
  KDO/KAJ
   
  • Poskusite stisniti trebušne in hrbtne mišice pred vsako vajo, zato da stabilizirate trup.
  • Z vsakodnevnim izvajanjem vaj boste krepili mišice, ki stabilizirajo hrbtenico in preprečujejo nenaden napad bolečine.
  • Nadvse pomembno je, da poškodovanec z rednimi vajami utrdi mišice, ki stabilizirajo kolenski sklep, in da postopoma skuša opustiti ortozo.
  • Pari sosednjih vretenc so med seboj povezani z medvretenčnimi sklepi, ki stabilizirajo hrbtenico ter omogočajo njeno gibanje.
  • V resničnem življenju naj hrbet in trebušne mišice stabilizirajo hrbtenico ne glede na to, ali vzdihnemo ali izdihnemo in ali dvigamo ali spuščamo.
  • Zdrave, močne mišice vse sklepe stabilizirajo, jim omogočijo normalno gibljivost in tudi za že prizadete sklepe (zaradi degenerativnih starostnih sprememb) je gibanje najboljše zdravilo.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • S tem ko hrustanec počasi izgineva, želi telo prizadeti sklep stabilizirati in razvijejo se kostni izrastki.
  • Toda na neravnih tleh, na primer v gozdu ali travniku, morajo telo stabilizirati predvsem kite, zlasti ahilova tetiva.
  • Doslej so kirurgi travmatologi te poškodbe skušali stabilizirati s ploščicami in titanovimi vijaki.
Na vrh
1.4 o kemijskih lastnostih
kemija
SNOV stabilizira drugo SNOV, TEKOČINO ali TKIVO, če s kemijskim delovanjem ohranja njene prvotne ali želene lastnosti
  • kaj stabilizira kaj
  • kaj se stabilizira
  • kdo stabilizira kaj s čim
  KDO/KAJ
   
  • Velika količina flavonoidov zavira peroksidacijo lipidov in nastanek prostih radikalov, tako da stabilizira celične membrane.
  • Vitamin C je tisti, ki stabilizira kapilarne membrane in tako preprečuje oziroma zmanjšuje vnetje v sluznicah dihal.
  • V prodaji je kot trden bel prah z 80 % NaClO2 ali kot 40 % raztopina NaClO2, ki je stabilizirana z alkalijo.
  • Če zima ni preblaga, se vina v večini zidanic stabilizirajo na vinski kamen, če se le za dober teden vino ohladi na delno višjo temperaturo od izračunanega zmrzišča.
 • KDO/KAJ
  • Soja je bogata s topnimi vlakninami, zato pomaga stabilizirati raven sladkorja v krvi.
  • Mlada rdeča vina iz cistern je zato potrebno pred čiščenjem z bentonitom zračno pretočiti, da kisik pomaga stabilizirati rdečo barvo.
  • Te nadomestke moramo pred kuhanjem stabilizirati s škrobno moko, da se med segrevanjem ne sesirijo.
  • Med izpostavljanjem kože tem dejavnikom se sproščajo prosti radikali, ki so nestabilne molekule in se zato poskušajo stabilizirati.
  • Skušajo stabilizirati naravne oblike prionov, da se ne sprevržejo v bolezenske.
Na vrh
2 uravnovesiti; umiriti
AKTIVNOST ali POJAV stabilizira SISTEM v telesu ali umu, če nanj pozitivno vpliva in tako zmanjšuje možnost obolenja |ali| ČLOVEK ali SISTEM v telesu ali umu se stabilizira, če nanj pozitivno vpliva neka AKTIVNOST ali POJAV
  • kaj se stabilizira
  • kdo se stabilizira
  • kaj stabilizira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Z besedami iz vas težko izbijem strah, ampak vseeno vam svetujem, da se poskušate čustveno stabilizirati.
  • Tek je zdrav, krepi ožilje, izboljša prekrvitev, stabilizira imunski sistem, počutili se bomo uravnovešeni in pripravljeni za nove naloge.
  • Svetloba, če je je ravno prav, stopnjuje dobro počutje in zmogljivost, krepi imunski sistem in stabilizira krvni obtok.
  • Krvni obtok se stabilizira, srčna frekvenca pa zniža.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Sicer pa je družina srečna, ali kot je dejal Jure, se stvari počasi stabilizirajo.
 •  [stvari se stabilizirajo in  [umirijo /   [stvari se  [umirijo in stabilizirajo  /   [človek se stabilizira in  [umiri /   [človek se  [umiri in stabilizira
  • Na videz so se vse stvari stabilizirale in umirile, v resnici pa počasi vre kot v vulkanu.
  • Pentagrami pa se bodo z leti ob primernem trudi, ki ga boste v vizualizacijo vložili, umirili in stabilizirali.
  • Človek se umiri in stabilizira, to pa je tudi pogoj za dobro zdravje.
Na vrh
 
2.1 o stanju bolnika
ZDRAVSTVENO STANJE se stabilizira, če je bolnik ob pomoči ZDRAVNIKA zunaj smrtne nevarnosti ali ko je le še malo možnosti za poslabšanje
  • kaj se stabilizira
  • kdo stabilizira kaj
  • kdo stabilizira koga
  KDO/KAJ
   
  • Ob rednem upoštevanju zdravnikovih navodil se stanje bolnikov s KOPB lahko stabilizira.
  • Diagnoza srčne bolezni pogosto pomeni odpoved ali zmanjšanje spolne dejavnosti, dokler se stanje ne stabilizira.
  • Zato smo se takoj, ko se je stanje poškodovancev stabiliziralo, odločili za najhitrejšo pot, prevoz skozi predor Karavanke, kjer je že čakal helikopter.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Ker se je njeno zdravje zelo počasi stabiliziralo, dolgo ni uspela ustvarjati povestic.
Na vrh
2.2 o telesu v gibanju
TELO v gibanju, zlasti VOZILO, se stabilizira s pomočjo NAPRAVE ali DELOVANJA nanj tako, da se v boljšem ravnovesju giba po predvideni poti in s tem izogne nevarnosti zdrsa, iztirjenja ali prevrnitve
  • kaj se stabilizira
  • kaj stabilizira kaj
  • kdo stabilizira kaj s čim
  KDO/KAJ
   
  • ABS sistem zagotavlja vodljivost vozila ob polnem zaviranju, ESP sistem stabilizira vozilo ob voznikovih napakah.
  • Sonda Galileo je vesoljsko plovilo, ki je dvojno stabilizirano z vrtenjem.
  • Okrog 25 kg težki sistem je žiroskopsko stabiliziran z odkloni, ki so manjši od 100 µ Rad, in pritrjen na spodnji del helikopterja.
 • PRIDEVNIK0+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Nasa razmišlja še dlje: z napihljivimi dodatnimi krili bi bilo mogoče stabilizirati tudi običajna nadzvočna letala z deltastimi krili, pri katerih premalo vzgona pri pristajanju tudi povzroča težave.
  • Glava vodnjaka, iz katere bo pritekala nafta, mora plavati, pri čemer jo je treba stabilizirati tako, da črpanja ne ogrožajo valovi.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Po gibanju, ki porušil ravnotežni položaj, je potrebno ta položaj čim hitreje ponovno stabilizirati.
  • Ta začne pri vseh zdrsih prednjega ali zadnjega dela avtomobila samodejno premikati prednja kolesa v ustrezno smer, kar hitreje stabilizira vozilo.
Na vrh