WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
specializiran pridevnik
1 usmerjen na določeno področje
Na vrh
 
1.1 ki se osredotoča na določeno področje
specializirano PODJETJE, INSTITUCIJA ali DEJAVNOST se osredotoča le na točno določeno področje ali dejavnost
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V Mariboru imamo samo dve specializirani trgovini z živili za zdravo prehrano, prave konkurence torej ni.
  • Knjiga je naprodaj v domačih knjigarnah, kmalu pa jo bo moč kupiti tudi v večjih specializiranih prodajalnah po Evropi.
  • Tuji tisk, še posebno specializirane vinske revije, le redko objavi kakšno novičko ali članek o Sloveniji.
  • Generalni sekretar OZN Kofi Anan bo specializiranim agencijam svetovne organizacije pomagal pri zbiranju finančne pomoči za najrevnejše države oziroma regije.
  • Da pa bi zanimanje za trajnice še vzpodbudili, predstavljamo v tem članku nekaj novosti oziroma manj znanih trajnic, ki so vzgojene doma in bodo letošnjo pomlad v specializiranih vrtnarijah s trajnicami na voljo.
  • Specializirane zavarovalnice so zelo uspešne, saj poslujejo v tržnih nišah, v katerih so se dobro znašle.
  • Več zgledov ...
  • Gospodarska zbornica Slovenije organizira predstavitve slovenskega gospodarstva na specializiranih sejmih, nacionalnih sejemskih predstavitvah in na sejmih v državah nekdanje Jugoslavije.
  • Z odvzemom vzorca bodo v specializiranem laboratoriju dokazali, ali imate glivično okužbo ali ne.
  • Rezultati dobrega in načrtnega dela se poznajo tudi pri poslovnem časniku Finance, ki je v zadnjem času lahko za vzgled vsem specializiranim spletnim medijem.
  • Sodobne tehnične nogavice in pohodniški čevlji specializiranih proizvajalcev s številnimi izboljšavami skrbijo za udobje nog pri velikih obremenitvah.
  • Ljubljansko okrožno sodišče je edino v državi, ki ima specializirani oddelek za mladoletniško kriminaliteto.
  • Pomembno je vedeti, da se v Sloveniji razvija nekaj specializiranih podjetij za izdelavo zdravstvene programske opreme.
  • Letos so sodišča splošnih pristojnosti in specializirana sodišča rešila za 10,6 odstotka zadev več.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Denarja za večjo posest ni imel, zato se je odločil za visoko specializirano dejavnost pridelovanje semen vrtnin.
  • Sejem je hitro pridobil na ugledu in pomenu in postal cenjen kot strogo specializirana sejemska prireditev, ki se je letos, zaradi nove lokacije in dobrega sejemskega standarda, še posebej izkazala.
  • V torek so v otvoritveni dvorani PPC Gorenjski sejem odprli 6. strokovno specializirano razstavo Slovenski proizvod-slovenska kakovost.
 • specializiran za področje ...
  • V tujini odnosom z javnostmi pripisujejo mnogo večji pomen, od koder izvira tudi bitka med agencijami, specializiranimi za to področje.
  • Mednarodna žirija evropskih novinarjev, specializiranih za področje transporta in gospodarskih vozil, je opravila vsakoletno delo in razglasila tovornjak leta 1998.
 • specializiran za izdelavo/proizvodnjo ...
  • V mnogih podjetjih, specializiranih za izdelavo ali montažo teh naprav, ponujajo brezplačne in oglede in posvete s strokovnjakom.
  • Lamborghini naj bi sicer postal podružnica Audijevega podjetja Audi Hungaria Motor, specializiranega za proizvodnjo motorjev.
Na vrh
1.2 usposobljen za neko delo ali področje
če je ČLOVEK specializiran za neko delo, to delo opravlja izjemno dobro in je velik strokovnjak na svojem področju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pet specializiranih avtomobilističnih novinarjev iz petih uredništev je med 19 letos novimi modeli na hrvaškem trgu izbralo pet najboljših.
  • Kmečka zveza po svojih močeh ponuja članom zadovoljivo strokovno pomoč, toda ostaja potreba po specializiranih strokovnjakih, ki jih sodobno kmetijstvo nujno potrebuje.
  • Naš problem je v tem, da je za šport težko poiskati specializiran zdravniški kader, ne glede na sredstva, ki jih imajo klubi na razpolago.
  • Zlasti manjša in srednja podjetja verjetno ne bodo zmogla brez pomoči specializiranih zunanjih svetovalcev, saj je priprava projektov za razpise precej zahtevna.
  • Pravno svetovanje je bilo prej domena specializiranih odvetnikov, danes pa je vse bolj uveljavljena oblika svetovanja, ki jo nudijo vse mednarodno uveljavljene svetovalne družbe.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Geološko zapleteni tereni zahtevajo tudi sodelovanje ozko specializiranih strokovnjakov.
  • Zavedati se moramo, da poleg izredno drage opreme zahtevni posegi zahtevajo visoko specializirane strokovnjake.
 • specializiran za področje ...
  • Pogovor s pravnikom Martinom Počkom, specializiranim za področje delovno-pravne zakonodaje
  • Profesionalni profil svetovalcev se odmika od klasičnih računalnikarjev ali univerzalnežev, do ekspertnih skupin, sestavljenih iz posameznikov, specializiranih za določena ozka področja.
Na vrh
1.3 namenjen točno določenemu namenu
specializiran PREDMET ali PROSTOR služi točno določenemu namenu
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Iščemo jih lahko na splošnih iskalnikih, kot so: www.google.com, www.yahoo.com in podobno, lahko pa se odpravimo na enega od specializiranih iskalnikov za besedila.
  • Nekateri specializirani filmski bralniki dajejo sicer odlične rezultate, toda kot prvo imajo omejitev v velikosti predloge (do formata 120), kot drugo pa sploh ne morejo brati refleksivnih predlog.
  • Na šoli bi nujno potrebovali specializirane učilnice in tudi primerno telovadnico.
  • Proizvajalci specializiranih orodij so običajno manjša podjetja, ki pa morajo biti na visoki tehnološki ravni, izredno pomembna pa so znanja in veščine zaposlenih.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Poleg strogo specializiranih sistemov, pa smo za vas pripravili tudi pestro paleto drugih rešitev, izdelkov in storitev.
  • Čeprav ima v imenu oznako CAD, moramo povedati, da program ni večnamensko, ampak strogo specializirano orodje, namenjeno skoraj izključno arhitektom.
Na vrh
2 prilagojen določenim pogojem
če se ŽIVAL ali ORGANIZEM specializira, se s svojim videzom ali delovanjem prilagodi določenim pogojem
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Za kamele je značilna visoko specializirana noga, ki ima samo še dva široko razkrečena prsta.
  • Najrazvitejši organizmi vsebujejo številne visoko specializirane organe z izrazito diferenciranimi celicami.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Obrambni sistem je zapleteno omrežje specializiranih celic, ki se je razvil v evoluciji z namenom, da nas ščiti pred bolezenskimi mikrobi kot so virusi, bakterije, glive in zajedavci.
  • Šele z vzponom kmetijstva so se razvile specializirane pasme: psi čuvaji, pastirski in lovski psi ter ponekod morda tudi vojaški psi.
Na vrh