WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
specialističen pridevnik
1 posebej usposobljen za neko področje, dejavnost ali namen
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0vrstni pridevnik
   
   
  • V Ptuju deluje tudi specialistična svetovalna služba za živinorejo, ki poleg naštetih upravnih enot pokriva še mariborsko.
  • Slikarka je leta 1983 diplomirala slikarstvo na ALU in dve leti pozneje končala specialistični študij.
  • Po diplomi se lahko študentje odločajo za 15 različnih specialističnih programov, 36 magistrskih in 25 doktorskih programov.
  • Imam visoko izobrazbo iz obramboslovja, šolo za rezervne častnike in končane nekatere specialistične tečaje.
  • Pospeševalni center za malo gospodarstvo ponuja v okviru vavčerskega svetovanja možnost specialističnega svetovanja po subvencionirani ceni.
  • Domači in tuji predavatelji naj bi udeležencem posredovali dodatna specialistična znanja, ki jih bodo potrebovali v postopkih za pripravo in izvajanje projektov, pa tudi pri pridobivanju potrebnih sredstev.
  • Več zgledov ...
  • V ZDA je sistem dodatnega šolanja in specialističnega usposabljanja izdelan in jasen.
  • Specialistično izobraževanje za tehnike bo zagotovilo, da bodo tehnične inovacije pravilno uporabljene tudi v prihodnosti.
Na vrh
 
1.1 v medicini
posebej usposobljen za določeno področje medicine
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0vrstni pridevnik
   
   
  • Otroke z dejavniki tveganja pregledujemo v specialistični ambulanti z ultrazvokom v starosti dveh mesecev in po potrebi še enkrat pozneje.
  • V Ljubljani že deluje specialistična androloška ambulanta, malce laično ali šaljivo bi lahko rekli »ginekolog« za moške.
  • V ptujski bolnišnici so povedali, da bo vsaj še v februarju delala specialistična ortopedska ambulanta mariborske bolnišnice, čeprav so jo prvotno nameravali ukiniti že prvega januarja.
  • V Banovcih obratuje tudi zasebna specialistična ordinacija za ortopedijo, travmatologijo in športno medicino.
  • Zdravstveni dom lahko izvaja tudi specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje.
  • Ravnokar končujem triletni raziskovalni projekt o razširjenosti psihopatskih lastnosti med bolniki v splošni psihiatrični kliniki in tistimi v specialistični forenzični psihiatrični kliniki.
  • Več zgledov ...
  • Ko gre za nujne specialistične preglede, v izolski bolnišnici ni večjih težav in razumljivo niti čakalnih dob.
  • V Sloveniji je treba praviloma dolgo čakati na nekatere specialistične preglede in na točno določene operacije.
  • Hujše oblike hemoroidov potrebujejo specialistično zdravljenje.
  • V Zdravstvenem domu Celje bodo letos kupili nov ultrazvočni aparat za potrebe ginekologije, ki bo omogočal zahtevne specialistične preiskave novorojenčkov in nosečnic iz vse regije.
 • specialistični izpit iz
  • Leta 1978 je opravil tudi specialistični izpit iz medicine dela.
  • Po končani medicinski fakulteti in pripravništvu je opravila specialistični izpit iz transfuziologije.
  • Profesorica Fettich je predavala študentom medicine splošno pediatrijo in pediatrično kirurgijo, prav tako je sodelovala kot izpraševalec pri specialističnih izpitih iz pediatrije.
Na vrh