WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
sotočje samostalnik
1 kraj, kjer se stekajo reke
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • sotočje  [rek
  • Kmalu smo prispeli do sotočja rek.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Velike stavbe na sotočju Soče in Tolminke se od časa, ko se je iz nje izselil dijaški dom, torej že več 20 let, drži huda smola.
 • SAMOSTALNIK0+ob+SAMOSTALNIK5 
  • Posebnost lokala in novost v mestu ob sotočju Save in Krke pa je igralni avtomat, tako imenovana avtomatska elektronska ameriška ruleta.
 • GLAGOL+ob+SAMOSTALNIK5 
  • "Kako je z vodami v mojem mestu, Škofji Loki, ki leži ob sotočju dveh rek?"
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Medvode, ki ležijo na sotočju Save in Sore ter so glavna prometna žila med Gorenjsko in prestolnico, že v drugem mandatu vodi župan Stanislav Žagar.
  • Pot nadaljujemo proti Nazarju, kjer stoji na sotočju rek Savinje in Drete na skalni gmoti grad Vrbovec.
  • Nahaja se na sotočju reke Donave in Morave.
  • Zlasti nemogoč pa naj bi bil po mnenju sogovornika poseg VGP oktobra lani, ko so »pet ali šest dni kopali vse živo na sotočju Save in Tržiške Bistrice«, pesek pa naj bi nato med drugim dobil tudi Gradbinec.
 • GLAGOL+do+SAMOSTALNIK4 
  • Tolmuni, naravni mostič in prelepa ostenja nad vami bodo prekrasna kulisa za naslednjo uro, ko boste prišli do že prej omenjenega sotočja.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Pred gradnjo novega mostu bodo uredili tudi sotočje Bistrice in Nevljice.
 • SAMOSTALNIK0+nad+SAMOSTALNIK6 
  • Mesto nad sotočjem Save in Krke, ki si počasi vrača sloves trgovskega mesta, so preplavili avtomobili in ljudje s slovenskimi, hrvaškimi in tudi nemškimi registracijami.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Lega kmetije je izredna in za to dejavnost nadvse primerna, saj stoji na vrhu brega, nasproti Novega gradu, s katerega je čudovit razgled na sotočje ter celotni severni in zahodni del ljubljanske kotline.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Veliko sotočje Save in Krke je bilo tako pomembna strateška točka, da so ob njem postavili utrdbo.
 • sotočje  [x in  [y
  • A očitno so visoki hribi nad Tolminom zadržali oblake, da so svoje vode stresli nad premraženo množico ob sotočju Soče in Tolminke.
  • Za gradnjo plovila so si izbrali sotočje Evfrata in Tigrisa.
 • sotočje rek  [x in  [y
  • To je majhen, a lep kraj na sotočju rek Idrijce in Bače z nekaj manj kot sto prebivalci.
 • sotočje potokov  [x in  [y
  • Slednja leži v srednjem delu Vipavske doline, ob sotočju potokov Hubelj in Lokavšček.
 • sotočje potoka  [x in (reke)  [y
  • V kraju, ki se nahaja na sotočju potoka Belica in reke Čabranke, je minuli mesec prenehala delati trgovska poslovalnica Čabranka, ki je delovala v okviru Poslovnega sistema Mercator, d. d., Profitni center Ljubljana.
  • V teh dneh je zasebnik kopal beli prod ob sotočju potoka Martuljka in Save Dolinke, ki je veljal za nekakšno alpsko plažo.
 • sotočje z  [x / sotočje z reko  [x / sotočje s potokom  [x
  • Ob Savi med Kranjem in sotočjem s Kolpo pa tvorijo že omenjena najdišča jedro savske neolitske skupine, ki pravzaprav pokriva vso osrednjo in južno Slovenijo.
  • Je večji središčni kraj v Zgornji Savinski dolini na levem bregu reke Savinje, ob njenem sotočju s potokoma Mozirnico in Trnavo.
  • Nanjo se lahko vkrcate na Mostu na Soči, na jugu pluje do Podsela, na severu pa do sotočja z reko Tolminko.
  • Šele ob sotočju s potokom Jezera, ki priteče iz Matkovega kota, dobi ime Savinja.
 • ob sotočju
  • Ob sotočju Dobrovskega potoka in Blanščice smo se usmerili proti severu in nadaljevali ob Stranjskem potoku do prvih oznak za slap Bojanca.
  • Bourges, ob sotočju rek Yevre in Auron, je bil glavno mesto vojvodstva Berry.
 • na sotočju
  • Nastane na sotočju več rek iz Allegheny Mountains ter se vije 1578km daleč do izliva v reko Misisipi na jugozahodu.
  • Kot po čudežu se je ustavil na sotočju potoka s Predelico.
 • od izvira do sotočja
  • Občine očitno ne zanima kakovost vode - Cvetenje so opazili od izvira do sotočja
  • Konec junija so vzorce iz reke Krke vzeli na šestnajstih mestih od izvira do sotočja, ki so pokazali, da je od Straže naprej neustrezna bodisi po mikrobioloških bodisi po kemijskih preiskavah.
 • potekati od sotočja ... do ...
  • Njegova trasa poteka od sotočja Voglajne in Savinje do lokacije nove čistilne naprave pri železniškem mostu v Tremarjah.
  • Žarišče je nastalo ob navpičnem dinarskem prelomu, ki poteka od sotočja Soče in Koritnice, prek Lepene in Lemeža do Krnskega jezera in se nadaljuje do izvira Tolminke, kjer ...
Na vrh
 
1.1 združitev idej, lastnosti
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Festival Kumbh Mela je veliko sotočje tradicij, idej, prepričanj in praks, kjer sta doma tako svetnik kot grešnik.
  • Filozofija, da želi predsednik republike povezati slovensko pamet (» sotočje mišljenj in akcij«) in poudarja povezovalno vlogo, ko za skupno mizo vabi politike, akademike in civilno družbo, lahko koristi.
  • Koncept razstave torej simbolizira, poleg sotočja generacij, tudi tudi sotočje umetnosti pokrajin nekdanje skupne širše domovine, različnih likovnih zvrsti in slogovnih izrazov, ki izvirajo iz popolnoma drugačnih akademijskih izhodišč: Konjovič je študiral v Pragi, Ibrulj v Zagrebu, Belletova v Ljubljani.
  • Izbrani boter je predstavljal sotočje naklonjenosti obeh družin.
Na vrh