WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
sorazmerno prislov
1 dokaj; razmeroma
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Politična ideja namreč ne more biti izključno v rokah sorazmerno majhne, precej snobovske družbene plasti.
  • Stroj z maso 228 kilogramov je sorazmerno majhen, saj je dolg 230 cm, visok 99 cm in širok 107 cm.
  • Sedaj razumemo, zakaj je veliko lažje prenašati vročino v suhem ozračju kot soparo pri sorazmerno nizki temperaturi zraka.
  • Največji problem je v presežkih in pa v sorazmerno nizki konkurenčnosti mlekarn.
  • Tudi censko ne morejo biti atraktivni, saj bi bili stroški izdaje sorazmerno visoki.
  • Dolina je precej strma, saj se na sorazmerno kratki razdalji dvigne za 1200 metrov.
  • Več zgledov ...
  • Komercialni uspeh lige je ostal sorazmerno skromen, na televiziji so kazali največ nekajminutne prispevke.
  • Prtljažnik je kljub napihnjeni karoseriji sorazmerno skromen, s 341 litri sodi le v sivo razredno povprečje.
  • Za vstop v EU imamo sorazmerno ugodne rezultate tako pri stopnji brezposelnosti kakor revščine.
  • Kot pri vsakem poslu, tudi pri letalskih potovanjih velja sorazmerno preprosta tržna logika.
  • Razlika v ceni je tudi pri javnih prevozih, ki so za tujce sorazmerno zelo dragi.
  • Delež čistih kmetij je v Franciji sorazmerno velik in znaša še vedno 50 odstotkov.
  • V mnogih primerih je čas potovanja krajši z avtobusi kakor z vlaki, tudi avtobusne vozovnice so sorazmerno poceni.
  • Ker je za mehanizem bolj malo prostora, je tiskanje sorazmerno počasno, primerno le za manjšo količino izpisov.
  • Chrétien, pred tremi leti in pol je bil izvoljen za predsednika vlade, je imel v parlamentu sorazmerno lahko delo.
 • zaradi sorazmerno  [visoke, hitre, kratke / zaradi sorazmerno visokih  [cen, temperatur
  • Ob sedanji krizi zaradi sorazmerno visokih cen bi bilo morda dobro imeti tudi kaj domače nafte.
  • Zaradi sorazmerno visokih temperatur je sneg skopnel in razkril njegovo truplo, " so povedali alpinisti.
  • Le zaradi sorazmerno kratke medosne razdalje bo potnikom na zadnjih sedežih nekoliko tesno za kolena.
  • Nasproten vpliv pa bo zaradi sorazmerno hitre lanske rasti v enakih mesecih, ki jo bo zato težje preseči.
 • kljub sorazmerno  [visokemu, majhnemu, kratkemu
  • Hsing-Hsing je bil kljub sorazmerno visoki starosti za pande še do nedavna dokaj zdrav.
  • Balvansko plezanje ima kljub sorazmerno kratki tekmovalni zgodovini zelo dolgo tradicijo v svetu.
  • Jama je kljub sorazmerno velikemu obisku dobro ohranjena.
 • ob sorazmerno  [nizkih, majhnih [stroških, cenah / ob sorazmerno  [velikih, visokih [plačah, hitrostih
  • Glede na strukturo ameriškega gospodarstva pa je to možno le ob sorazmerno nizkih cenah energije.
  • Praktiki trdijo, da gre za pravo revolucionarno spremembo, ki prinaša velike prednosti ob sorazmerno majhnih stroških.
  • Kljub prožnosti pa zagotavljajo trdnost celotne zgradbe in ob dvignjenem plugu brez težav nosijo težko kovinsko rezilo, kar ob sorazmerno velikih hitrostih vožnje in nenehnem nihanju ni prav preprosto.
 • pri sorazmerno  [visokih, velikih, majhnih, nizkih [hitrostih, temperaturah
  • Toda ne smemo pozabiti, da smo tokratne meritve opravljali pri sorazmerno majhnih hitrostih.
  • Bakterije nastajajo v blatu v razmerah brez kisika, pri sorazmerno visokih temperaturah in tam, kjer ni dovolj pretoka sladkih vod.
  • Baker, kositer in svinec se zlahka pridobivajo pri sorazmerno nizkih temperaturah, medtem ko so pri * železu potrebne precej višje temperature.
 • sorazmerno  [majhna, velika količina česa
  • Za večrazsežnostne zbirke podatkov je značilno, da je v njih mogoče učinkovito shraniti sorazmerno majhne količine podatkov.
  • Njegova bolezenska znamenja so podolgovate sploščene rane, iz katerih se izločajo sorazmerno velike količine gumozne snovi, in naslednjo pomlad se ne odprejo brsti okuženih vej.
  • Že sorazmerno majhne količine te v vesolju izredno dragocene snovi bi lahko pomenile odprta vrata za kolonizacijo Lune.
 • sorazmerno  [čisto, zdravo okolje
  • Zavzemal se bom, da Slovenija zaradi razdrobljene lastniške strukture obdelovalne zemlje in sorazmerno še čistega okolja dobi status pridelovalke sonaravnih pridelkov in hrane ter za to potrebna sredstva.
  • Na sipinah ohranjenih meandrov najdemo gomile školjčnih lupin potočnega škržka - morda ostanek vidrine pojedine, vsekakor pa znak sorazmerno zdravega vodnega okolja.
 •  [dobiti, doseči kaj za sorazmerno malo denarja
  • Z ogromno lastnega dela je mogoče iz skorajda odsluženega avtomobila za sorazmerno malo denarja narediti dirkalnik.
 • v sorazmerno kratkem času
  • Ko so bolničarja premestili na drugi oddelek, je v sorazmerno kratkem času tudi tam umrl pacient.
  • Do kriterijev za delitev premoženja občine Ptuj je prišlo v sorazmerno kratkem času.
 • po sorazmerno  [ugodni, nizki, visoki ceni
  • Ohišje monitorja je funkcionalno in prijetno na pogled, monitor pa je na voljo tudi po sorazmerno ugodni ceni.
  • Uvrstili smo ga v ožji krog najboljših, kamor sodi tudi po sorazmerno visoki ceni.
  • FinePix E500 in E510 ponujata visoko ločljivost in kakovostno optiko po sorazmerno nizki ceni.
 • kdo ima sorazmerno  [visok, velik, slab / kaj ima sorazmerno  [malo, veliko česa
  • Kljub težji gradnji in večji teži so imeli sorazmerno majhno površino jader.
  • Pomembno je tudi, da ima meso ob največji kakovosti tudi sorazmerno malo holesterola.
  • V 18. stoletju so rajši uporabljali več manjših šip, čeprav so imeli na voljo tudi sorazmerno velike steklene šipe.
 • kdo plačuje sorazmerno  [visoke, velike, majhne [davke, vsote, dajatve
  • Doslej so darovalkam plačevali sorazmerno majhne vsote, običajno okoli 500.000 tolarjev.
  • Sicer pa plačujejo sorazmerno nizke dajatve in prispevke (za socialno, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje) - manj kot 30 odstotkov.
 • sorazmerno visoka rast  [plač, inflacije, sredstev
  • Zaradi računskih razlogov bomo tako ob koncu leta lahko imeli sorazmerno visoko realno rast plač.
  • Po njegovih besedah v vladi pričakujejo, da bodo sorazmerno rast plač v javnem sektorju umirili.
 • sorazmerno  [dobro, slabo razvit
  • Nekoč, v pokojni Jugoslaviji, je bila avtomobilska industrija v Bosni in Hercegovini sorazmerno dobro razvita.
  • Tako so države Južne Evrope npr. severna Italija sorazmerno dobro razvite.
 • sorazmerno omejen
  • Zmeren optimizem vlada v državah srednje Evrope, kjer je epidemija še vedno sorazmerno omejena.
  • Spremembe so sorazmerno ostro lokalizirane in omejene le na eno polovico telesa.
Na vrh
 
2 v ustreznem razmerju
če se kaj spremeni sorazmerno čemu ali s čim, se zmanjša ali poveča v ustreznem stalnem razmerju do neke celote 
 • PRISLOV+SAMOSTALNIK3 
  • Lani so sorazmerno velikosti svoje skupine še najbolj naraščale zadruge in komanditne družbe.
  • Ob trku s tlakovci premog ni zvenel neposredno sorazmerno velikosti grud, temveč se je klal in drobil s hrsketom, podobno kot če bi danska doga glodala belo miš.
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Cena z velikostjo brušenega kamna ne narašča sorazmerno, ampak je odvisna od teže.
  • Verjetnost infarkta ali kapi je naraščala sorazmerno z vrednostjo proteina.
  • V prvih dveh mesecih leta so tolarski prihranki še rasli sorazmerno hitro.
  • Finančne obveznosti posamezne države še niso popolnoma jasne, vsekakor pa bodo skupne stroške razdelili sorazmerno.
  • V nadaljevanju je povedal, da bo treba spremeniti enote, ki ne povečujejo učinkovitosti vojske sorazmerno z vloženimi sredstvi.
  • Konkurenčne morajo ostati tudi plače, zato se morajo povečevati sorazmerno s povečevanjem produktivnosti.
  • Več zgledov ...
  • Kilogrami ujetih rib so padali sorazmerno z rastjo oznake sektorja.
  • Količina kisika v krvi pada sorazmerno s stopnjo anemije.
  • To pomeni, da se hitrost vrtenja Zemlje okrog Sonca zmanjšuje sorazmerno z njeno oddaljenostjo od Sonca.
  • Vedenjske težave se večajo sorazmerno z prizadetostjo otrokove lobanje in obraza.
  • Poiskali bi torej kompromis in krivdo za afero sorazmerno porazdelili med kmete in veterinarsko upravo.
  • S tem bi lahko breme sorazmerno porazdelil tudi v davčno osnovo.
  • Dokler je kapital kolikor toliko sorazmerno porazdeljen med elitami, obstaja politična in medijska alternativa, ko pa je skoncentriran v rokah ene skupine, ni ne politične alternative ne medijske pluralnosti.
  • V primerjavi z lanskim prvim polletjem so izplačila sorazmerno najbolj povečali v gostinstvu, gradbeništvu in v kmetijstvu.
  • Zaradi evropske zakonodaje, ki določa najnižje zneske trošarin, pa jih pri dizlu in kurilnem olju ni več mogla znižati, zato jih je sorazmerno znižala pri bencinu.
 •  [premo, obratno sorazmerno s čim
  • Stara dogma, da raven kakovosti narašča premo sorazmerno s ceno, ne drži več.
 • kaj  [narašča, raste (premo) sorazmerno s čim
  • Temu velja dodati, da razlike v dohodku sinov, ki poklicno sledijo očetu, narašča sorazmerno z izkušnjami.
  • V prvih dveh mesecih leta so tolarski prihranki še rasli sorazmerno hitro.
  • Vsebnost etanola v čebeljem obtoku je rasla premo sorazmerno s časom in količino užitega etanola.
 •  [razdeliti  [stroške, dobiček, sredstva sorazmerno
  • Finančne obveznosti posamezne države še niso popolnoma jasne, vsekakor pa bodo skupne stroške razdelili sorazmerno.
  • Nadaljnji cilj amandmajev je deležem obeh vrst kapitala pravilno ali sorazmerno razdeliti čisti dobiček.
  • V letošnjem letu naj bi morebitni preostanek sredstev v decembru sorazmerno razdelili med invalidska podjetja, ki bodo imele z ZPIZ sklenjene pogodbe o financiranju razvoja.
Na vrh