WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
soditi glagol
1 biti del česa; spadati
Na vrh
 
1.1 o okolju in ljudeh
če ČLOVEK ali PREDMET, njegove LASTNOSTI ali DEJANJA sodijo v neko OKOLJE, so del tega okolja, ker imajo določene skupne lastnosti in se obnašajo po pričakovanih vzorcih
  • kdo/kaj sodi v kaj
  • kdo/kaj ne sodi v kaj
  • kdo sodi med koga
  KDO/KAJ
   
  • Oseba, katere v dobro vseh vpletenih v tej zgodbi ne bomo imenovali, je izjavila: “ Saj tale na pol ciganka sploh ni socializirana in ne sodi v urbano okolje, ampak nekam ven iz mesta.
  • "Ne vožnja avtomobila ne pitje piva ali kole ne sodita v naravno okolje primatov," je izjavil Ibamin predstavnik za tisk.
  • Upravičeno domnevam, da takšen skrbnik ne sodi med ljudi, ki bi si psa omislili zato, da bi imeli prijatelja in družabnika.
  • Pogovor je sklenila s temi mislimi: »Zadovoljna sem, da sodim med ljudi, ki jih njihovo delo osrečuje od prvega dne.
Na vrh
1.2 o sestavnih delih
če nek PREDMET sodi v drugi PREDMET ali SKUPINO PREDMETOV ali neka VSEBINA sodi v drugo VSEBINO, je njen sestavni del
  • kaj sodi v kaj
  • kaj sodi k čemu
  • kaj sodi med kaj
  KDO/KAJ
   
  • Ker je razvijalec pripravil program, lahko končni uporabnik le gleda tabele, poročila in vse drugo, kar sodi v program, lahko pa po želji tudi nadaljuje z lastnim analiziranjem.
  • Bioplin in kompostnik sodijo med opremo, kar je za indijske razmere neverjetna ekstravagantnost.
  • Razlog je zgolj ta, da vstajanje sodi med dela nočne izmene, zajtrk pa je gotov šele ob pol osmih, kuhinja namreč začne delati ob šestih.
  • Modem sodi k standardni opremi vsakega prenosnika, prav tako omrežni vmesnik, ki pri prestižnejših modelih omogoča prenos podatkov s hitrostjo enega gigabita na sekundo.
  • Poleg pohištva za dom ter poslovne prostore slovenskih in tujih proizvajalcev bodo razstavljavci na sejmu predstavili tudi vse druge izdelke, ki sodijo k notranji opremi prostorov.
  • Varovalni lok iz nerjavnega jekla, ki sodi k dodatni opremi, je lahko opremljen z navigacijskimi lučmi, trobljo in antenami.
  • Mobilni telefon in računalnik že dolgo sodita k osnovni opremi gospodinjstva.
  • Notranjost je tako oblečena v žlahtnejše materiale, od usnja do lesa, za boljše počutje pa skrbi elektronsko upravljana klimatska naprava za več temperaturnih območij, ki upošteva tudi razmere v drugi oziroma tretji vrsti sedežev in sodi k serijski opremi tega avtomobila, zrak pa dodatno čisti še filter z aktivnim ogljem.
 • soditi v sklop česa
  • Prireditev sodi v sklop praznovanja 750 - letnice prve omembe sv. Križa.
  • Prva vaja na zgoščenki sodi v sklop osnovnih vaj, ki spravijo telo v stanje težkosti in toplosti.
 • soditi v  [okvir, krog česa / soditi v  [čas česa
  • Predlog sodi v okvir širših mirovnih pogajanj med sosedama.
  • Koncert sodi v okvir velikega koncertnega abonmaja, izvedli pa ga bodo tudi za neabonmajske poslušalce.
  • Tudi razstava slovenskih mest ter nogometni in šahovski turnir sodijo v krog prazničnih prireditev.
  • Četrti »klic k orožju« sodi v čas ameriškega napada na Afganistan; v njem govori o izraelski okupaciji palestinskega ozemlja in o trpljenju milijonov iraških otrok zaradi mednarodnih gospodarskih sankcij.
 • soditi na področje česa
  • Zdravniki in bolniki si izmišljajo bolezni, da bi si priskrbeli zdravila ali kaj drugega, kar sicer sodi na področje kozmetike.
  • »Smoter vseh predmetov, zlasti če sodijo na področje pohištva ali stavbarstva, je ne glede na to, ali so majhni ali veliki, v tem, da kar najbolj ustrezajo svoji namembnosti.
Na vrh
1.3 o razredih in vrstah
če ŽIVO BITJE, PREDMET ali USTANOVA sodi v SKUPINO drugih ŽIVIH BITIJ, PREDMETOV ali USTANOV, se tja uvršča na podlagi določenih kriterijev ali skupnih lastnosti
  • kdo/kaj sodi med koga/kaj
  • kdo/kaj sodi med koga/kaj, ki ...
  • kaj sodi pod kaj
  • kaj sodi h komu/čemu
  • kdo/kaj sodi v kaj
  • kdo/kaj sodi na kaj
  LOKACIJA
   
  • Območje sodi med tektonsko najbolj nestabilne dele sveta, pogosti so potresi, prav tako je nemirno tudi morje, polno nevarnih vrtincev, tokov in izdatnega plimovanja.
  • Podjetje RT Gradnje jaht sodi med uspešna, saj med drugim izdelujejo tudi več milijonov evrov vredne jahte in jadrnice.
  • Podjetje danes sodii med najpomembnejše svetovne proizvajalce avtomatskih varilskih filtrov.
  • V Sloveniji je bilo doslej le osem tovrstnih objektov, sicer pa naša država sodi v krog tistih, ki imajo izrazito staro prebivalstvo.
  • Avstrija sodi med države, ki z manjšinami ravnajo najslabše v EU, navzven pa ne daje tega videza, predvsem zato, ker manjšine ne znajo z enotnim nastopom pojasniti svojih odnosov do osrednje vlade in do drugih državnih inštitucij.
  • Da Slovenija sodi med najrazvitejše evropske države na področju mobilne telefonije, je doslej v glavnem skrbel največji operater Mobitel, saj njegovo omrežje uporablja približno polovica vseh državljanov.
  • Lahko smo veseli, da sodimo med razvite države, saj jih za nami zaostaja več kot sto.
  • Beograd - Italija sodi med redke države, ki so v najtežjem obdobju ZR Jugoslavije znale razločevati med režimom in ljudstvom, pahnjenim v dvojni zapor - notranji in zunanji s sankcijami in mednarodno izolacijo.
  • Več zgledov ...
  • Telekom Slovenije in Mobitel sodita med podjetja, ki kar znatno podpirajo kulturne prireditve.
  • Ina sodi med največja hrvaška podjetja - lani je doma in v tujini proizvedla 2 milijona ton surove nafte in 1,8 milijarde kubičnih metrov naravnega plina.
  • Tovarna sanitetnega materiala Tosama z Vira pri Domžalah že dolgo sodi med uspešnejša podjetja tako v tekstilni panogi kot na območju domžalske občine.
  • Leška Gorenjka sodi med najuspešnejša gorenjska podjetja, resno pa razmišljajo o preselitvi tovarne čokolade v tujino, saj pri nas država ščiti kmetijstvo, prehrambene industrije pa ne, zato mora v primerjavi z uvoženo čokolado uporabljati trikrat dražje mleko in dvakrat dražji sladkor.
  • Sodi med velika podjetja v tej dejavnosti v državi, prihodki od prodaje v letu 2000 so znašali 4.419,281.000 tolarjev, čisti dobiček leta 1999 pa 615,519.000 tolarjev.
  • Decembra izide leksikon Antika, ki sodi med temeljna dela na področju humanistike.
  • Vse omenjene tračne enote sodijo med izdelke, ki jih prodajalci in distributerji v Sloveniji nimajo ravno na policah, ampak temveč jih prodajajo bolj ali manj po naročilu (tudi ozali.
  • Sledilna ploščica sodi med povprečne izdelke, saj so zlasti tipke premajhne in majave.
  • Gre za zaslon z deklarirano kotno vidljivostjo 80 stopinj, kar pomeni, da naj bi monitor sodil med boljše tovrstne izdelke.
  • V jami Sokuram stoji kip Bude, ki sodi med vrhunske izdelke budistične klesarske umetnosti v vzhodni Aziji.
  • Micron Client Pro CP sodi med najnovejše Micronove izdelke.
  • Poleg omenjenega polemičnega spisa sodi med pomembnejša dela, nastala na Rožniku, tudi v vojnih letih 1914 in 1917 napisana zbirka črtic Podobe iz sanj.
  • Ionescove drame sodijo med klasična dela evropske dramatike absurda in nihilizma, kot ugotavlja dramaturg Vili Ravnjak, pa avtor v svoji zreli fazi ta nihilizem preraste, preseže pa tudi klasično delitev na tragično in komično zvrst dramskega besedila.
  • Decembra izide leksikon Antika, ki sodi med temeljna dela na področju humanistike.
  • Tudi po številu znesenih jajc v enem letu sodi med vrste z zgornjega dela razpredelnice.
  • Vse vrste piškurjev in rakov deseteronožcev sodijo med ogrožene živalske vrste.
  • Čeprav so že med prvim izbruhom epidemije posumili, da se virus prenaša z divjadi, ljudje še vedno množično kršijo novo prepoved trgovanja z živalmi, ki že tako sodijo med zaščitene vrste.
  • Bela štorklja je v mnogih evropskih državah že izumrla, v Sloveniji pa sodi med zaščitene živalske vrste, a je njena prihodnost kljub temu vse prej kot svetla.
  • Ta morski sesalec, ki spada med sirene, kitom podobne sesalce iz tropskih morij in rek z valjastim telesom, veslastima sprednjima nogama in repom, sodi med ogrožene vrste.
  • Tarča nezakonitih lovcev sta bila tokrat jelen in planinski orel, ki sodi med zaščiteno živalsko vrsto.
  • Živalca je na Apimondijo, svetovni čebelarski kongres, privabila več kot tisoč znanstvenikov, gospodarstvenikov, zdravnikov, varuhov okolja, pa tudi ljubiteljskih čebelarjev z vseh strani sveta, tudi iz Kitajske in Brazilije, ki sodita med največje svetovne proizvajalce medu.
  • Forgeronovi sodijo med najuglednejše proizvajalce konjaka in so dolgoletni dvorni dobavitelji uglednega podjetja Rémy Martin, poleg tega pa konjak uspešno prodajajo tudi pod svojo blagovno znamko.
  • Avstrijka je tudi letos sodila med favorite za skupno zmago.
  • V prihodnosti vam bo preprost pregled krvi postregel z odgovorom na vprašanje, ali sodite v skupino ljudi z večjim tveganjem za nastanek raka na črevesju.
  • Vesela novica je, da cena kljub vsemu ni zelo visoka, precej bolj je podobna ceni notesov iz nižje kategorije kakor modelom, ki sodijo v višji razred.
  • Za voznike osebnih avtomobilov je pomembno zlasti dejstvo, da njihovo vozilo sodi v prvi razred tudi, ko vlečejo prikolico (velja namreč, da se upošteva samo največja dovoljena masa vlečnega vozila).
  • Predvidene plače slovenskih poslancev torej sodijo v vrh plač poslancev novih članic in bodo približno tolikšne kot plače evropskih poslancev s Cipra (okoli 4000 evrov na mesec).
  • Nov hotel bo sodil v višjo kategorijo štirih zvezdic, imel bo 150 sob s 300 posteljami, konferenčno dvorano, wellnes center in celo manjšo igralnico.
  • Razlog za nastanek enot CD - RW lahko poiščemo v neizmerni priljubljenosti in razširjenosti plošč CD - ROM, ki po številu zlahka prekašajo vse druge izmenljive medije, razen morda disket, ki pa vsekakor ne sodijo v isto kategorijo.
  • Iz železarn, ki sodijo v ožji krog največjih onesnaževalcev vode (reka Sava), so poslali tako obsežen seznam sprememb, ki jih nameravajo izpeljati do leta 2010, da ga tukaj zaradi prostorske stiske ne moremo predstaviti.
  • Američani sedaj sodijo v najožji krog favoritov z nami, Nemci in Britanci, poleg tega pa so Italijani in Francozi z nekaj spremembami v posadkah precej boljši, kot so bili tedaj.
 • soditi v [x] razred
  • V tretji razred sodijo fotoaparati, ki imajo vgrajeno tipalo CCD s približno 1.300.000 elementi, skoraj vsi omogočajo uporabo izmenljivih pomnilniških kartic in so zelo primerni za zajemanje posnetkov, namenjenih objavi v barvnih tiskovinah.
 • soditi v  [kategorijo česa / soditi v  [družino česa
  • Prevladujejo stroški osebja, ki se s standardizacijo timov dolgoročno ravnajo po številu bolnikov, preostalih 30 do 50 odstotkov sodi v kategorijo uporabnih in potrošnih dobrin tehnologije.
  • Vanilija sodi v družino orhidej in je ovijalka.
 • soditi v sam vrh česa
  • "Karlo je bil naš kasaški konj, sedem let je sodil v sam vrh.
  • V dnevniku Der Standard pa so pod naslovom Praznovanje slovenskega orkestra med drugim omenili, da je Slovenska filharmonija bila in še vedno sodi v sam vrh južnoevropskih orkestrov, ki je pod vodstvom Marka Letonje pokazal svoje znane in cenjene odlike, kamor sodijo predvsem visoka raven izvedbe, ritmična natančnost in skoraj čutno veselje do nasičenega, polnega sozvočja, z opazko, da imajo kot pri mnogih orkestrih iz krajev s podobno politično preteklostjo omenjene kvalitete v sebi tudi pridih muzejskega.
 • soditi brez dvoma med koga/kaj
  • Preizkušanje strežnikov sodi brez dvoma med težavna opravila.
  • Nande Korpnik sodi brez dvoma med najvidnejše predstavnike mlajše generacije slovenskih arhitektov.
Na vrh
1.4 biti podrejen
USTANOVA ali OZEMLJE sodi pod upravo ali nadzor druge USTANOVE ali OZEMLJA
  • kaj sodi k čemu
  • kaj sodi pod kaj
  KDO/KAJ
   
  • Če zazna nepravilnosti, katerih odpravljanje sodi k delu drugih ustanov, mora svoje predloge nasloviti nanje.
  • Zagovorniki naj ne bi bili na plačilni listi bolnišnice, ampak naj bi sodili pod ministrstvo za pravosodje.
  • »Če imate nekaj tisočakov odveč, si lahko kar naprej izmišljujete nova imena,« je povedala Lučka Bogataj, referentka na oddelku za registracijo prebivalstva, ki sodi pod notranje ministrstvo.
 • soditi v  [pristojnost česa
  • Obvezujoče tolmačenje zakonskih določb sodi v pristojnost Državnega zbora Republike Slovenije, sankcioniranje pravilnosti izvajanja privatizacije pa v pristojnost sodišč, zato pozivam ministra Jazbinška, da preneha z javnim odvzemanjem pristojnosti zakonodajni kot tudi sodni veji oblasti.
 • soditi pod  [okrilje, pristojnost česa
  • V pretekli sezoni so se na Mariborskem Pohorju, Arehu in Ribniškem Pohorju ter Kopah, ki sodijo pod okrilje Športnega centra Pohorje in so največje slovensko zimskošportno središče, ubadali s precejšnim pomanjkanjem snega.
  • Podjetje je nekoč sodilo pod okrilje Iskre, ki je v njem izdelovala hibridna vezja.
Na vrh
2 izrekati sodbo
Na vrh
 
2.1 na sodišču
če SODNA INSTITUCIJA sodi ČLOVEKU ali SKUPINI ljudi, s sodno obravnavo odloča o krivdi za prekršek oziroma zločin
  • kdo/kaj sodi
  • kdo/kaj sodi komu
  • kdo sodi za kaj
  • kdo/kaj sodi komu zaradi česa
  KDO/KAJ
   
  • Sodišče sodi in obsoja.
  • Cinično je, da sodišča sodijo neplačnikom, hkrati pa sama ne plačujejo računov za najemnino, elektriko in telefon.
  • Višje sodišče sodi oziroma odloča v zadevah iz 1. in 2. točke prejšnjega člena v senatu, ki ga sestavlja en sodnik kot predsednik senata, sodnik - poročevalec in sodnik - član senata.
  • Zavrl je sporočil, da že dva tedna živi v norišnici, vojaško sodišče bo sodilo vsaj štirim ljudem in ne le trojici ...
  • Kar pomeni, da podlegajo univerzalni jurisdikciji in da lahko države sodijo povzročiteljem teh zločinov ne glede na to, kje so bili storjeni.
  • List je objavo pospremil s trditvijo, da gre za dokument, ki ga je pripravila vlada Republike srbske (RS) z namenom, da ga predloži haaškemu sodišču oziroma da bi sama sodila zločincem.
  • Ko bo začelo delovati, bo to prvo stalno naddržavno sodišče, ki bo imelo pristojnost soditi vojnim zločincem, tako da v prihodnje ne bo več potrebno ustanavljati začasnih sodišč, kot so bila nürnberško, tokijsko in že omenjeno haaško za nekdanjo Jugoslavijo.
  • Odvetnik Jože Ilc, zagovornik obtoženega Podbregarja, je navedel več razlogov za sodnikovo izločitev; zdi se mu zelo sporno, da v tej zadevi sodi isti sodnik, kot je leta 1995 sodil v zadevi, kjer je bil med obtoženimi tudi Mitja Kunstelj, zdaj ključna priča v postopku zoper četverico.
  • Več zgledov ...
  • Za senzacionalno prekinitev sojenja je poskrbela sama kraljica, ki je nenadoma, po treh tednih sojenja, ugotovila, da sodijo človeku, ki ji je več kot dvajset let lojalno služil, in se spomnila, da ji je Burrell nekaj tednov po Dianini smrti dejal, da je shranil na varno nekaj dokumentov.
  • To sodišče naj bi sodilo za najhujše zločine po mednarodnem pravu.
  • V požaru, ki je izbruhnil sredi noči, je lani poleti umrlo 15 mladih turistov - Odločitev o tem, ali bodo požigalcu sodili zaradi umorov, bo znana v prihodnjih dneh
  • Uglednemu odvetniku Robertu Colsonu sodijo zaradi umora bivšega dekleta.
  • Bratoma LaGrand so v Ameriki sodili zaradi zločina pred sedemnajstimi leti.
  • Odpeljali so ga v Haag in tam mu bodo sodili zaradi zločinov proti človeštvu, kršenju vojnega prava in ženevske konvencije o ravnanju z vojnimi ujetniki.
  • Sinjski župan in predsednik Viteškega alkarskega društva Mate Jukić je na svojo pest sporočil, da daril ne bodo sprejeli iz protesta, ker je njihov alkarski vojvoda in hrvaški general Mirko Norac priprt na Reki, kjer mu sodijo zaradi vojnega zločina iz leta 1991 v Gospiću.
  • Dogodki so se namreč tako razpletli zato, ker Slovenija Nemčiji ne bi izročila Rafolta, da bi mu sodili za zločin, saj je slovenski državljan, zato pa mu lahko pri nas sodijo za zločine, storjene v tujini.
  • Varnostni uradnik je razglasil, da bo tistim, ko so povezani z nemiri, sodili za zločine, ki po islamskem zakonu običajno prinesejo smrtno kazen.
  • Čilskemu diktatorju Augustu Pinochetu zaradi bolezni ne bodo sodili za zločine, storjene med njegovo vladavino, a drugi visoki častniki iz njegovega obdobja se bodo težko izognili roki pravice.
  • Nekateri v Austinu so zahtevali, da naj Bushu sodijo za vojne zločine.
  • Nekdanji hrvaški predsednik Franjo Tuđman je umrl leta 1999, jugoslovanski predsednik Slobodan Milošević je odstopil oktobra 2000 in mu zdaj v Haagu sodijo za vojne zločine.
  • "Boleham že trideset let in nimam več spomina, zato se ne počutim sposobnega, da bi na sodišču kar koli izjavljal," je prve dni sodne obravnave rekel 73 - letni Vinko Kosovel, ki mu na okrožnem sodišču v Novi Gorici sodijo za dejanje, ki ne zastara in za katerega je zagrožena kazen od najmanj deset do dvajset let zapora.
  • Britanec Stephen Kay je razvil teorijo, po kateri državnikom ni mogoče soditi za dejanja med opravljanjem politične funkcije; to je podkrepil s primerom čilskega diktatorja Augusta Pinocheta.
  • Polnoletnemu, ki je dopolnil enaindvajset let, se ne sme soditi za kaznivo dejanje, ki ga je storil kot mlajši mladoletnik.
  • Po štirinajstih letih je sodišče dobilo v roke Dušana Ostojiča in mu sodilo za kaznivo dejanje poskusa umora.
  • Filmskemu morilcu sodijo za umor svoje žene
  • Kaj se zgodi, če v Britaniji nekomu sodijo za umor, ga zaradi pomanjkanja dokazov oprostijo, nato pa čez določen čas skesan sam prizna krivdo ali pa policiji pridejo v roke neizpodbitni dokazi?
  • Vojake so postavili pred sodišče in jim sodili za umor iz malomarnosti, a so jih 20. novembra oprostili.
  • kdo sodi komu na čem
  • kdo sodi komu pred čim
  LOKACIJA
   
  • Ameriška državna sekretarka Madeleine Albright trdi, da bi moralo voditeljem Rdečih Khmerov za njihove zločine soditi na mednarodnem sodišču.
  • Nemčija je dovolila izročitev osumljene dvojice, potem ko je dobila zagotovila, da jima bodo sodili na civilnem sodišču in da ju ne bo doletela smrtna kazen, če bosta spoznana za kriva.
  • Aliju Nassibu so sodili na okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah in ga oprostili obtožbe.
  • Poleg domnevne udeležbe v pretepu novinarja Petka, zaradi česar mu sodijo pred sodiščem v Murski Soboti, se Neven Koludrovič (na sliki) zagovarja tudi pred sodiščem v Mariboru zaradi utemeljenega suma izsiljevanja.
  • Šaronove izjave so primerne za tiste izraelske politike, ki so vojni zločinci in ki jim je treba soditi pred mednarodnim sodiščem za zločine, storjene nad našim ljudstvom,« je dejal Rudeina.
  • Če bo krivda dokazana, bodo mučitelju sodili pred vojaškim sodiščem.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • V Mariboru so začeli soditi Branku Ježovniku, ki mu očitajo posredovanje pri prostituciji in ogrožanje varnosti
  • MARIBOR Na mariborskem okrožnem sodišču so začeli soditi peterici, ki je obtožena, da naj bi v Mariboru, Ljubljani in Izoli večkrat preprodajala prepovedano mamilo ekstazi pa tudi kokain in marihuano.
Na vrh
2.2 v športu
SODNIK, ki sodi TEKMO, odloča o pravilnosti igre na tej tekmi
  • kdo sodi kaj
  KDO/KAJ
   
  • Slovenska sodnika Veber in Pangerc bosta sodila tekmo prvega kroga kvalifikacij za ligo prvakinj med romunskim Silcotub Zalauom in St. Otmarjem St. Gallenom.
  • Sodnikov, ki po svoji dolžnosti in vesti sodijo tekmo, ne žalimo, saj niso oni krivi za slab rezultat.
  • Ujela sta se tudi mobitela Slobodana Subotića in Aleša Pipana, nekaj malega za mozaik o klubu vseh Grkov pa je dodal še mednarodni sodnik Sašo Pukl, ki je pred dvema tednoma sodil povratno tekmo osmine finala Aris - Ventspils.
  • Skandinavca sta sodila povratno polfinalno tekmo lige prvakov proti Barceloni v sezoni 1998/99, ki so jo Španci dobili s 30:26 (v Golovcu je bilo 35:32 za Pivovarno Laško), pravico na igrišču pa sta v Blaugrani delila v slogu televizijske oddaje z narodnozabavno glasbo "Po domače".
  • “ Seveda si vsak sodnik želi, da bi kdaj lahko sodil finalno tekmo kakšnega velikega tekmovanja.
  • Švedski nogometni sodnik Anders Frisk bo sodil finalno tekmo evropskega nogometnega prvenstva na Nizozemskem in v Belgiji, ta bo 2. julija v Rotterdamu.
  • Mladi kranjski sodnik Čeferin bo spomladi sodil kvalifikacijsko tekmo za SP Španija - San Marino, nasploh pa naši sodniki na mednarodni sceni le počasi napredujejo ...
  • Slovenski sodnik Darko Čeferin bo s pomočnikoma Zoranom Novarličem in Igorjem Zupančičem 6. junija v Parizu sodil prijateljsko tekmo Francija - Ukrajina.
  • kdo sodi na čem
  LOKACIJA
   
  • Na tekmi sta sodila Elisabeth Jansen in Magnus Bragi Magnusson, trenerja, športna jahača in mednarodna sodnika z Islandije.
  • HELSINKI - V včerajšnji članek o slovenskem hokejskem sodniku Alešu Lešnjaku, ki sodi na svetovnem prvenstvu na Finskem, se nam je prikradla napaka.
  • Poleg tega je januarja letos na seminarju za nacionalne sodnike opravilo izpite 16 novih sodnikov, od tega sedem izpit za sodnika I. stopnje, ki že lahko sodi na državnem prvenstvu MTZS.
Na vrh
2.3 vzeti si življenje
če si ČLOVEK sodi sam, si vzame življenje, navadno po tem, ko je storil hudo kaznivo dejanje
 • soditi si sam
  • Glavna akterka si je sodila sama, je rekel odvetnik in prebral poročilo o truplih.
  • Javnost sta v prvih dneh pretresla dva dogodka, ki sta še nekaj časa odmevala: v Studenem pri Postojni je 70 - letni možakar na prvi ali drugi dan novega leta s sekiro umoril leto starejšo ženo in si nato sodil sam, na Madžarskem pa so 2. januarja našli umorjenega 31 - letnega avtoprevoznika Dorjana Čoka s Šareda pri Izoli.
Na vrh
3 izraziti mnenje, meniti, presojati
če ČLOVEK ali skupina LJUDI sodi, poda svoje mnenje
  • kdo/kaj sodi, da
  KDO/KAJ
   
  • Slovenija je zavrnila predlog evropske komisije o prehodnih obdobjih za prost pretok oseb, saj sodi, da ni problematična država.
  • V primerjavi s članicami Unije so bile razmere v Sloveniji »doslej dokaj dobre«, je dejal Pedro Solbes, ki sodi, da ima naša država precej manj problemov pri zagotavljanju finančnega ravnotežja od ostalih pristopnic.
  • Izgnanci sodijo, da bi morala država poravnati vojno odškodnino brez davka v treh obrokih najpozneje do leta 2001.
  • Od leta 1997, ko je bila Slovenija uvrščena med kandidatke za sprejem v Unijo, so se gospodarski rezultati izboljšali, makroekonomska stabilnost je dosežena, zato v Bruslju sodijo, da bo naša država, ki velja za tržno delujoče gospodarstvo, zmožna prenesti pritisk konkurence in tržnih sil na območju skupnosti, če se bodo začete reforme nadaljevale.
  • V Zagrebu sodijo, da bi državi morali probleme urejati postopno - najprej bi se jih lotile strokovne skupine in pripravili predloge za rešitve.
  • Hrvaški zunanji minister Tonino Picula sodi, da razprave o sporazumu s Slovenijo dokazujejo, kako težavno je bilo iskanje rešitev.
  • Večina sodi, da je dovolj običajni zakon, Socialdemokratska stranka Slovenija in Nova Slovenija pa sta predlagali posebni oziroma ustavni zakon.
Na vrh
 
3.1 obsojati
če ČLOVEK sodi drugega ČLOVEKA ali njegova DEJANJA, jih obsoja oziroma kritično vrednoti
  • kdo sodi koga
  • kdo sodi koga po čem
  • kdo sodi o čem
  KDO/KAJ
   
  • Seveda obstaja nevarnost, da te ljudje sodijo samo po takšnih nalepkah in zato pravim: Ja, sedaj, tako izgledam, a postaral se bom in zato me nikar ne ocenjujte samo po mojem videzu.
  • Kdor nas sodi po tem, si pač misli, da vse svoje frustracije in še kakšen kompleks po vrhu zdravimo na cestah in ulicah, še zlasti v glavnem mestu.
  • Moja slabost je ravno v tem, da ljudi sodim samo po dejanjih, ne pa po besedah in pripadnosti političnim strankam.
  • Menim, da bi morali ljudje najprej videti moja dela, preden sodijo o njih, saj se lahko zgodi, da bodo nanje delovala povsem drugače, ko jih bodo videli v živo.
  • Udeleženci razprave, ki bo potekala v društvu Škuc, se bodo v duhu tolerance in spoštovanja različnih mnenj pogovarjali o temah, kot so svobodno odločanje, stil življenja, ali imamo pravico soditi o drugih.
  • Podpovprečno moralen je tisti, ki sodi o stvareh, na katere se ne spozna.
Na vrh
3.2 sklepati, ocenjevati
če ČLOVEK sodi po čem, sklepa in ocenjuje na podlagi določenih PODATKOV
 • kdo+sodi+po+čem
  • Če sodimo po različnih mnenjih, imajo veliki trgovci vsak svoj račun.
  • Za kaos naj bi bili, vsaj če sodimo po javnih izjavah enega od predstavnikov NLB, krivi po večini kar komitenti in uslužbenci banke in zaradi prekratkih rokov malce še Banka Slovenije.
  • Če sodimo po besedah švedskega veleposlanika v Sloveniji Johna Hagarda, si kralj in kraljica sploh ne želita veliko mirnih trenutkov, saj bi rada čim podrobneje spoznala našo državo in ljudi.
  • Če sodimo po podatkih, ki so jih objavile, so stranke za letošnjo kampanjo porabile zelo veliko, čeprav je bila skromnejša kot prejšnje.
  • Če sodimo po številu ukradenih luksuznih avtomobilov, ima že skoraj vsak tat svojega.
  • Če sodimo po odzivu med koncertom, še zlasti pa po njem, jih je s svojim glasom, izvedbo in neposrednim, včasih prav zabavnim nastopom navdušila.
  • O natančni naročniški ceni programa bi zdaj še težko govoril, vendar bi, če sodim po izkušnjah, lahko rekel, da bi program naročnika dodatno stal približno tri tisoč tolarjev na mesec, je povedal generalni sekretar Združenja kabelskih operaterjev Slovenije Rok Mencej.
  • Če sodimo po dosedanjih izkušnjah, bi se predsedniškim kandidatom bolje obnesel pozitivni ali vsaj konstruktivni pristop kot odklon od vsega, kar obstaja.
  • Več zgledov ...
  • Če sodimo po rezultatih ankete, Slovenci ne namenjajo večje pozornosti vprašanju, kakšen človek, bolj ali manj premožen, je primernejši za visok položaj v državni službi.
 • gre soditi
  • Če gre soditi po zadnjih izjavah vpletenih v pogajanja, še (vedno) ni videti sprejemljivega izhoda iz nastalega položaja.
  • Oba se zavedata težavne naloge, a če gre soditi po jutru, sijajni Ferjanovi predstavi na dirki za Zlati znak Krškega, bo speedwayski nedeljski dan za slovenski tabor lep.
Na vrh
ne soditi po platnicah
ne ocenjevati predmetov/ljudi glede na zunanjost 
 • Amanda izgleda hladnejša od ledene gore, vendar pa »knjige ne gre soditi po platnicah, v njej čustva vrejo kot vulkan, ki lahko vsak hip izbruhne.
 • Prepričan sem, da ste že mnogokrat slišali, da knjige ne smete soditi po platnicah.
le čevlje sodi naj kopitar
vsiljevati znanje za stroko, za katero nisi usposobljen, ni dobro 
 • Njegovo rojstno hišo smo začeli obnavljati in ne glede na članke, da obnova poteka nestrokovno, lahko samo rečem »le čevlje sodi naj kopitar«.
soditi ob bok
biti enakovreden komu ali čemu 
 • Zdaj že vsi evropski filmski ustvarjalci poznajo Ljubljano, ki po mojem sodi ob bok filmskima festivaloma v Karlovih Varih in La Rochellu, kjer lahko vidiš izjemne stvaritve.
 • Jaka je na začetku obeh dirk pokazal, da po znanju sodi ob bok najboljšima, žal pa se mu poznajo posledice težav s spomladansko alergijo, poleg tega pa mu po nekaj minutah vožnje otrpnejo roke, zaradi česar je obakrat v nadaljevanju dirke moral nekoliko popustiti.