WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
slovar samostalnik
1 jezikovni priročnik
jezikovni priročnik, ki daje podatke o besedah, pojasnjuje njihov pomen in rabo ali nudi prevod v drugem jeziku 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Beseda rajni najbrž res izvira od besede raj, nikjer pa ne morem odkriti jasne besede o tem, od kod izvira beseda raj. Vsi etimološki slovarji pripovedujejo o tem, da je raj stara splošnoslovanska beseda, vse drugo so pa ugibanja.
  • Terminološki slovar Evroterm verjetno ne bo izšel v knjižni obliki, saj naši sogovornici menita, da je najbolj uporabna oblika elektronska.
  • V Sloveniji imamo praktično le en enojezični slovar (Slovar slovenskega knjižnega jezika), ki je nastajal dvajset let (od 1970 do 1990), in to na podlagi zbranih virov v šestdesetih letih, kar pomeni, da je sicer dobro pisan, vendar je to jezik prve polovice 20. stoletja, v njem pa tudi ni podatkov o pogostnosti.
  • Vsi poznamo odlične angleške enojezične slovarje, prirejene posebej za tiste, ki se angleščine učijo kot tujega jezika.
  • Elektronski slovarji so npr. za prevajalce veliko priročnejši kot papirnati, pa tudi zahtevnejše strokovno branje, kakor so npr. učbeniki kirurgije, navadno spremljajo še zgoščenke z živim prikazom delovanja, recimo kirurškega posega.
  • Enojezične, dvojezične in večjezične računalniške slovarje, ki so v bistvu le elektronska izvedba klasičnih knjižnih slovarjev, tudi pri nas že dolgo uporabljamo kot pomoč pri pisanju in prevajanju besedil.
  • Več zgledov ...
  • Založba Mladinska knjiga je nedavno ponatisnila tudi vrsto priročnih jezikovnih slovarjev žepnega formata /.../.
  • Branje starih slovarjev povzroči izjemno redek občutek tujca v lastnem jeziku.
  • Ob angleških splošnih slovarjih imamo že tudi nekaj novejših dvojezičnih terminoloških slovarjev, med katerimi imajo zaradi oživljenega gospodarstva pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo prednostno vlogo prav poslovni slovarji.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Občasno pogledati v slovar tujk tudi ne škodi; tako mnogi pojmi dobijo pravi pomen.
  • V slovenskem jeziku, ki se (zaradi objektivnih razlogov) ne more pohvaliti z zelo dolgo slovaropisno tradicijo, bomo prvi slovar sinonimov dobili v prihodnjih letih.
  • Na novo bodo pripravili črkovalnik in slovar sopomenk, ki bosta med pisanjem besedila bolj pri roki.
  • Tu najdete tudi slovar izrazov, ki jih boste srečevali pri finančnem poslovanju, nasvete, zakaj vlagati svoj denar in kam, vse o vzajemnih skladih, varnosti finančnih naložb in finančnih goljufijah.
  • Rozeta ima več pomenov. V slovarju simbolov ta znak razlagajo kot florealni motiv v heksagonu, vpisanem v krog: simbol ciklusa sprememb in zemeljskega časa (poligon) ter neskončnega trajanja (krog), večnosti in vseobsegajočega.
  • Slovar rim sam po sebi sicer ne zadošča za pisanje verzov, kaj šele celih pesmi, vendar je koristen pripomoček pesnikov in prevajalcev poezije.
  • Več zgledov ...
  • Neprofitna družba Mitre je objavila spletni imenik in slovar pojmov, povezanih z varnostjo v računalniških sistemih.
  • Tudi slovarji angleščine kdaj navajajo dvojnice za angleško in ameriško izgovarjavo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pomembna naloga društva bo tudi izdaja slovarja kostelskega narečja, pri čemer se bodo v želji, da bi ohranili pristno kostelsko govorico, poslužili tudi sodobne avdio - in videotehnike.
  • Eno glavnih načel pri sestavljanju slovarja oziroma posameznih slovarskih sestavkov je bilo uvrstiti čim več fraz in primerov rabe geselske besede v konkretnih zvezah in tako osvetliti živost obeh v slovarju sopostavljenih jezikov.
  • Slovarje pišejo, ne boš verjel, avtorji slovarjev - večinoma strokovnjaki in akademiki.
  • Verjamem, da bodo pri DZS izdali novo verzijo slovarja, a poklonili vam je zagotovo ne bodo.
  • Pisci slovarja so izhajali iz rabe besed.
  • Za občasnega uporabnika slovarja je pomemben predvsem prvi podatek (kaj pomeni ta beseda?
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Zaradi velikega števila besed v slovarjih so razvijalci v razpoznavalnike začeli dodajati védenje o posameznih besednih zvezah in strukturi
  • Razumljivo, kajti kako naj vendar človek najde besedo v slovarju, če pa ne ve, kako se ta beseda pravilno piše?
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Učite se novih besed iz slovarja, na pamet recitirajte poezijo.
  • S pomočjo grafoskopskih folij učence seznanjamo z načinom kombiniranja pojmov in definicij iz slovarja, kar bodo počeli v praktičnem delu ure.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • A potem se zgodi prekmurščina, za marsikoga nepremostljiva ovira, ki pa se jo z malo truda in nekaj brskanja po slovarjih tudi da premagati.
  • Slovenci smo imeli manjše slovarje tujk že pred več desetletji, vendar se danes vedno močneje čuti potreba po obsežnejšem slovarju z bogatejšo izbiro gesel in natančnejšo, obširnejšo razlago pojmov, kar je povsem razumljivo spričo naglega kulturnega in političnega razvoja v zadnjih desetletjih ter čedalje večjih kulturnih potreb.
  • Listanje po Slovarju slovenskega knjižnega jezika pove, da imata besedici »bebec« in »abotnost« skupnega sorodnika, namreč besedico »neumnost«.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Med ljudmi, kjer je služboval, je zbiral gradivo za slovar. Zbral je več kot 14.000 gesel.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Prevajalci vse bolj uporabljajo slovarje na cd - romu.
  • V založbi se je seriji elektronskih slovarjev na plošči CD - rom pravkar pridružil nov ugledni član: Veliki italijansko - slovenski slovar priznanega avtorja Sergija Šlenca.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Zraven pa dobimo tudi omejeno različico slovarjev za 6 evropskih jezikov (angleščina, nemščina, španščina, francoščina, italijanščina in nizozemščina).
  • Poleg svahilija, sanskrta in keltščine so na voljo tudi slovarji za jezike, s katerimi se običajni smrtniki pogosteje srečujemo, na primer za italijanščino, nemščino, španščino ...
  • Na razpolago so tudi preprosti, bogato ilustrirani slovarji za začetnike.
  • Uvajanje korpusov v leksikografsko delo je pomenilo pravo revolucijo na tem področju, pri čemer so pionirsko vlogo odigrali slovarji za tujce (Collins Coubild oz. Harper Collins), šele v devetdesetih pa so jim sledili tudi drugi eno - in dvojezični slovarji.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Zakaj nihče ne napiše slovarja z besedami, ki jih pogosto pišemo narobe in bi nam nato povedal, kako je prav?
  • V času tabora so si pisali dnevnik, naredili so lep slovar z besedami in frazami v jezikih vseh udeležencev, sestavili so skromno mednarodno kuharico in se peljali pogledat tudi slovensko morje.
  • Za lažje branje je dodan tudi slovar z razlago strokovnih izrazov.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Nastajati morajo začeti slovarji za uporabnike in ne slovarji, namenjeni samim sebi.
  • Prav vsi navedeni slovarji so zelo obsežni in namenjeni tudi zahtevnejšim uporabnikom.
  • V knjigi so ob kazalu dodani še slovar manj znanih izrazov, razporeditev stavb po pomembnih obdobjih in zemljevid mesta, kjer lahko najdemo pot do njih.
  • Slovar je narejen po virih ene najboljših slovarskih založb Oxford University Press, njegova gesla vsebujejo med drugim tudi primere tipične uporabe besede in slovnične posebnosti.
  • Prepoznavalnik besed ima vgrajen tudi slovar, ki zna celo dokončati besedo, ki jo pišemo.
  • V vašem odgovoru varuhu človekovih pravic govorite o sestavljanju romskega slovarja. Kaj natančno ste naredili za uresničitev te zamisli? Kdaj pričakujete, da bo slovar pripravljen?
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Francosko - slovenski slovar avtorja dr. Antona Grada obsega okoli 40.000 gesel, Slovensko - francoski slovar avtorjev Viktorja Jesenika in Narcisa Dembskega pa okoli 35.000 gesel.
  • Webstrov slovar ima navsezadnje pol milijona besed.
  • /.../ slovar pa vsebuje tudi podatke o tem, kako, kje in kdaj smemo uporabljati določeno besedo ali pomen besede, saj nekatere uporabljamo v neformalnih situacijah, nekatere uporabljajo predvsem govorci ameriške različice angleščine itd. Slovar ima še dodatne razlage, ki jih v drugih ne najdemo.
  • Veliki ugankarski slovar (avtor Ojsteršek) vsebuje okrog 90.000 gesel in opisov, menda koristnih za reševanje križank in drugih ugank.
  • Beseda punk označuje, tako pravi angleški slovar, mladeniča, ki se pretepa in krši zakone, huligana.
  • Verbinčev Slovar tujk navaja, da je pridevnik aktualen nastal iz novolatinskega actualis, kar je dejanski, resničen.
  • Več zgledov ...
  • Slovenski medicinski slovar opredeljuje fobijo kot nevrotično bojazen pred določenimi bitji, predmeti ali okoliščinami, ki jo tudi bolnik kritično ocenjuje kot nesmiselno, a se je kot prisile ne more otresti.
  • Slovar prinaša osnovne informacije o vsaki besedi tujega izvora, ki se uporablja v modernem slovenskem jeziku, predvsem v obdobju od izdaje Slovarja slovenskega knjižnega jezika do danes, to je v zadnjih dveh desetletjih 20. stoletja.
  • Slovar vam bo pomagal pri izražanju ljubezni in izbranem pisanju ljubezenskih pisem.
 • SAMOSTALNIK1+ZANIKANI GLAGOL 
  • Tudi Slovenski etimološki slovar ne pozna vseh, v zagovorih zapisanih imen bolezni.
  • Slovenski slovar ne pozna besede penzija, pač pa pokojnina.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Pred natanko enim letom so izdali slovar znakovnega jezika, ki je izšel tudi na CD - romu, pred mednarodnim dnevom invalidov, ki ga praznujemo danes, pa je bilo to politično dejanje zanje verjetno najlepše darilo.
  • Založba izdaja slovar že od leta 1991 in do danes je v vsaki posamezni izdaji izšel v povprečno tri tisoč izvodih.
  • V ječi obstaja poseben žargon, ki mi je bil kot novinarju zelo zanimiv, tako da sem napisal nov slovar teh izrazov.
  • Mnogi ljudje bi verjetno večkrat uporabljali slovarje, leksikone in enciklopedije, če bi bile te velikanske knjige bolj pripravne.
  • Američani so izdelali ruske slovarje necenzuriranih besed.
  • Napisal je vrsto knjig in pripravlja slovar bosanskega jezika.
  • Več zgledov ...
  • Če boste hoteli govoriti nizozemsko, boste potrebovali slovar in ključ za izgovarjavo.
  • Poleg opisov testov v teh številkah najdete tudi slovar najpogostejših izrazov, ki opisujejo lastnosti monitorjev, in druge koristne informacije.
  • Med sprehodom po živahnih ulicah sva iskala knjigarno, kjer sva nameravala kupiti slovar arabskega jezika.
  • Na novo bodo pripravili črkovalnik in slovar sopomenk, ki bosta med pisanjem besedila bolj pri roki.
  • Prejšnji teden so prednaročniki dobili obvestilo, da slovar dobijo šele novembra.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • V meteorološkem terminološkem slovarju najdemo razlago, da opisujemo z besedno zvezo babje poletje daljše obdobje lepega in toplega vremena v jeseni.
  • Bodimo veseli! V slovarju piše, da je veselje “ stanje prijetne vznemirjenosti, ki se izraža v smehu, petju in živahnosti ” /.../.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Poglejmo v slovar, da vidimo, kaj je prvotno pomenila latinska beseda »industria«?
  • "Kako se po angleško pravzaprav reče 'škodoželjnost'?" "Ne vem, bi moral pogledati v slovar."
  • Besedo, ki jo je črkovalnik označil za napačno, lahko dodamo v slovar, prezremo ali, seveda, popravimo.
  • Če bi v korpusu našel, da beseda piska živi v jeziku, da se toliko in tolikokrat pojavlja v tekstih, bi besedo seveda vključil v slovar.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Kratice in osnovni pojmi so podrobneje razloženi v slovarju.
  • Dodatne težave delajo tudi številne pravopisne napake, ki se pojavljajo v besedilih. Da bi jih računalnik prepoznal, bi moral imeti znanje, ki presega tisto, zajeto v slovarjih in slovnicah.
  • zapisan v slovarju, vendar se vedno pozabi, da se slovarji ves čas
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK5 
  • Ko pišem, velikokrat pobrskam po Slovarju slovenskega knjižnega jezika, Pravopisu ali slovarju tujk, ker mi ni vseeno, kako napišem.
  • Šel sem brskat po slovarjih, a naletel nisem na nič zares uporabnega.
  • Potem sem iskal po splošnih in medicinskih slovarjih in leksikonih, a o vacusacu nisem nikjer našel nobenega sledu.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Pomagam si s slovarji, pri strokovnih izrazih pa se posvetujem z ustreznim strokovnjakom.
  • Besedo najprej zaznamo kot tujko in jo poskušamo posloveniti. Pri tem si lahko najbolj uspešno pomagamo s slovarjem tujk, kjer najdemo razlago, da pomeni konstruirati (z)graditi, napraviti (za)snovati kaj ipd.
 • s slovarjem v roki
  • Čeprav oni že po dveh mesecih osvojijo tako veliko znanje, da lahko s slovarjem v rokah prebirajo časopisne naslove.
  • Vedno sem bil zadržan do Rusov. Predstavljal sem si jih kot drugorazredne ljudi in niti nisem razmišljal o njihovih dobrih lastnostih. Sedaj pa opažam, da se med njimi neznansko dobro počutim, in tudi sporazumevanje, čeprav z rokami in slovarjem v roki, mi gre dobro od rok.
 • s pomočjo slovarja
  • Slovensko so s pomočjo slovarja sposobni razumeti po enem mesecu tečaja, je prepričan Stabej.
  • Če obeh jezikov res popolnoma ne obvladaš in prevajaš s pomočjo slovarja, je to grozno mučenje.
 • po slovarju
  • Po slovarju je Pamflet sramotilno ali posmehljivo pisanje.
  • Po slovarju je ganglion, slovensko mu pravimo kitnjak, otrdlina na sklepnih ovojnicah ali kitah rok in nog, obstoječe iz vrečaste izbokline in napolnjene z žolčastjo snovjo (zato ji nekateri tudi pravijo žolčnjak).
  • FRKA: Za začetek najprej razvozlajmo vaše ime - sindikat je po slovarju slovenskega knjižnega jezika razredna organizacija, ki si prizadeva za neposredno izboljšanje delovnih razmer in materialnega položaja delavcev.
  • Nadarbina pomeni po Slovarju slovenskega knjižnega jezika »za trajno ustanovljena cerkvena služba, zvezana z dohodki, zlasti iz nepremičnin«.
 •  [x  [knjig, zvezkov slovarja
  • Gospoda nista predložila nobenega dokaza, ki bi potrdil žaljivost, g. Kozinc tudi ni pompozno izvlekel iz torbe nobene izmed petih knjig Slovarja slovenskega jezika, iz katere bi citiral zame obremenjujoče geslo.
  • Na eni sami zgoščenki je v obliki zaporedja v površino vrezanih vdolbinic shranjenih vseh 20 zvezkov slovarja # Oxford English Dictionary #.
 • slovar iz leta  [x
  • V slovarju je 8046 geselskih besed in 20.271 besednih zvez. V primerjavi s slovarjem iz leta 1977 ima približno 40 odstotkov več gradiva.
  • V Pleteršnikovem Slovensko - nemškem slovarju iz leta 1894 je v geslu naveden samo prvi sklon: možgani, med zgledi je pa dvakrat naveden drugi sklon množine, in sicer obakrat v daljši obliki: ni mu vrana možganov izpila; nima možganov.
 • slovar z  [x besedami
  • Samuel Johnson je v devetih letih s pomočjo peščice sodelavcev naredil izjemno stvar, vendar mu je uspelo sestavili le slovar s 40.000 besedami in približno toliko citati.
  • Poliglot iz Sarajeva je 1947. izdal srbohrvaško - romski slovar z nekaj tisoč besedami in na začetku 80. let sestavil še veliki srbohrvaško - angleško - romski slovar s 15 tisoč besedami.
 • slovar v kakšni obliki
  • Pri slovarjih v knjižni obliki je število navedenih primerov rabe besed omejeno zaradi velikosti knjige in s tem povezanimi stroški /.../.
  • Število dostopnih domačih slovarjev v elektronski obliki se iz leta v leto povečuje, njihova kakovost pa izboljšuje.
 • slovar in  [slovnica, priročnik /   [slovnica, priročnik in slovar
  • Mnogi jeziki zunaj Evrope pa tudi niso tako raziskani, da bi omogočali ali zahtevali predpisovanje, za njihove opise sta dovolj slovnica in slovar.
  • Čeprav besedo in njeno uporabnost poznam, grem raje dvakrat pogledat v slovar ali pravopis, če mislim, da je kje še skrit kamen, ob katerem bi se lahko spotaknil.
  • Učinek je paradoksalen: kletvic in psovk nikjer ne podučujejo, v veliki meri jih zamolčijo tudi slovarji in pravopisi, rezultat pa je vsesplošno poznavanje psovalnih formul.
  • Slovarji in priročniki, kakršnih smo navajeni, so za resnične, a zakopane pomene besed kakor nekajtonski buldožer na zgodovinski površini, pod katero je bilo zakopano rimsko umetniško oblikovano steklo.
 • slovar in/ali  [enciklopedija, leksikon, pravopis /   [enciklopedija, leksikon, pravopis in/ali slovar
  • Kmalu bodo ženske, ki se bodo odpravile kupit kozmetični izdelek, potrebovale slovar ali enciklopedijo, da bodo razumele, kaj pomenijo besede s številnimi y in x, ki opisujejo aktivne sestavine v njih.
  • « V antikvariatu prodajajo tudi atlase, slovarje in leksikone.
Na vrh
 
2 način izražanja ali besedišče
nabor besed ali način izražanja, značilen za določeno skupino ali obdobje 
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Beseda “ hvala ” je gotovo ena izmed najbolj zapostavljenih, najmanj rabljenih besed v modernem slovarju.
  • Za najimenitnejši in najprestižnejši teniški turnir na svetu že od nekdaj velja, da je beseda tradicija najbolj nedotakljiva beseda v njihovem lokalnem slovarju.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Upam, da bomo vseeno znali sestaviti reprezentanco, ki se bo na EP na Švedskem borila za mesta pri vrhu,« se Tominec nadeja, da bo besedna zveza »pomanjkanje izkušenj« izginila iz slovarja slovenske izbrane vrste.
Na vrh