WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
slikarstvo samostalnik
1 umetnost upodabljanja z barvami
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Nekatere šolske skupine je po razstavi popeljal avtor in tako so se mladi na zanimiv način seznanili z abstraktnim slikarstvom, ki jim je sicer težje dojemljivo.
  • Gojil je predvsem figuralno slikarstvo in žanr, ukvarjal se je tudi s slikanjem na prostem.
  • Figurativno slikarstvo je dolgo veljalo za edino pravo umetnost, medtem ko je bilo abstraktno ožigosano kot ekshibicionizem prenapetih slikarjev brez talenta in slikarskega znanja.
  • Vplival je na krajinsko slikarstvo 19. stoletja.
  • Pri portretnem slikarstvu usmerja svoja likovna prizadevanja v značajsko analizo obraza in natančno oblikovanje rok, še posebej dlani, saj mu te pomenijo osnovno sredstvo osebnostne prepoznavnosti portretirancev.
  • Kasneje sta jo pritegnili ilustracija in stensko slikarstvo.
  • Več zgledov ...
  • Razstava pokriva tako rekoč vse zvrsti sodobne likovne umetnosti, od klasičnega tabelnega slikarstva preko računalniških grafik in videoarta do interaktivnih instalacij.
  • Brevir zaznamuje prelomnico v razvoju miniaturnega slikarstva predvsem zaradi izvirnega postopka v zasnovi knjižne ilustracije.
  • V oljnem slikarstvu je dosegel edinstveno bogastvo barve in teksture, njegova tehnika pa je flamskim umetnikom ostala vzor še daleč v naslednje stoletje.
  • Rad imam in občudujem sodobno slikarstvo in številne sodobne slikarje.
  • V modernem slikarstvu je krajina tvorila podlago tako nadrealističnim fantazijam kot abstraktnim kompozicijam.
  • Toda pravo slovensko baročno slikarstvo se je razvilo šele v 18. stoletju.
  • V zgodnjem srednjeveškem slikarstvu je zlata barva označevala spiritualnost onkraj realnega sveta.
  • Gotsko slikarstvo se je najbolj izrazilo v miniaturnem slikarstvu in v umetnosti slikanih oken, ki je v tedanjem času dosegla nesporni vrhunec kot spremljajoča dejavnost arhitekture.
  • Zidne slike na jugovzhodnem delu starega jedra so pomemben spomenik renesančnega slikarstva v Sloveniji.
  • Njegove ekspresivne podobe so zaznamovale slovensko modernistično slikarstvo, zato niti ne preseneča, da so njegova dela še vedno iskana pri zbiralcih umetnin.
  • Ivan Grohar (1867-1911) je v svojem kratkem, tragičnem življenju ustvaril dela, ki ga uvrščajo v sam vrh slovenskega impresionističnega slikarstva in med temeljne kamne slovenskega sodobnega slikarstva nasploh.
  • Pripravlja predavanja o klasičnem slikarstvu in vodstva po razstavah.
  • Sam zapiše, da se je za vztrajanje pri štafelajnem slikarstvu odločil zavestno; zanj so ga izučili na likovni akademiji, energijo za delo pa črpa ravno iz sodobnega položaja slikarstva kot nečesa »anahronističnega« in marginalnega (primernega recimo le za komercialno upodabljanje šopkov ali za nastope na likovnih kolonijah) v primerjavi z drugimi mediji, ki prevladujejo v mreži likovnih institucij.
  • Njegovo iluzionistično slikarstvo je hkrati pomenilo zadnji vrhunec baročne umetnosti v Evropi.
  • V teh deželah, kjer je realistično slikarstvo imelo zelo pomembno vlogo, sta se simbolizem in sintetizem uveljavila močneje, impresionizem pa le delno in še to precej pozno.
  • Marko Šuštaršič je naš edini slikar, ki ga lahko neposredno navežemo na izkušnjo metafizičnega slikarstva, ki sta ga v začetku dvajsetega stoletja uveljavljala Giorgio de Chirico in Carlo Carra.
  • Razstava predstavlja aktualen projekt, ki obravnava problematiko vseprisotnosti medijskih podob in njeno refleksijo v sočasnem slovenskem slikarstvu.
  • Flamsko slikarstvo se je v 17. stoletju razcvetelo zaradi zgodovinskih dogodkov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Slikarstvo renesanse ali baroka je slikarstvo, ki ni umetnost - to je dizajn.
  • Ta primerjava je morda nekoliko pretirana, gotovo pa je, da je Giordanovo slikarstvo najpomembnejša vez med rimskim poznim barokom in tistim, kar na splošno velja za slikarstvo rokokoja.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Zadnja leta se intenzivno posvečate slikarstvu.
  • Po vojni se je bolj posvetila slikarstvu, dobivala je naročila župnij za nove slike ali restavriranje starih slik.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Študirala je slikarstvo in že od malega si je želela biti ilustratorka.
  • V zadnjem obdobju razvija slikarstvo, pri katerem uporablja umetne mase in primarne pigmente.
  • Avtor je, potem ko je opustil slikarstvo, pristal pri ambicioznih, na televizorje priključenih light boxih.
  • Znan je kot slikar, ki je odločno zaznamoval slovensko krajinsko slikarstvo.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Mlada slikarka, ki je leta 2000 diplomirala iz slikarstva na šoli za risanje in slikanje v Ljubljani, vidi izziv v matematično-geometričnih slikah, ki jih bodo obiskovalci galerije lahko občudovali vse do osmega junija.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Slikanje marin se je od tam razširilo po vsem svetu in vplivalo na slikarstvo drugih narodov.
  • Močno je vplival na evropsko slikarstvo 19. stoletja.
  • Severnjaški krajinski naturalizem je že v 17. stoletju vplival na francosko in angleško slikarstvo.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Spominjala se je sproščenega smeha in pogovora, posebej pa še tega, kako je govoril o njenem slikarstvu.
  • Ali je možno s takih izhodišč pisati o slovenskem slikarstvu v širšem časovnem razdobju, na primer zadnjih petdeset let?
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Ukvarja se s slikarstvom, grafiko, kostumografijo in scenografijo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Študij slikarstva je končala leta 1998 pod mentorstvom profesorja Gustava Gnamuša.
  • Uveljavljati se je začela še kot študentka slikarstva in fotografije v sedemdesetih letih, prve uspehe pa je doživela s prefinjenim promocijskim delom za revijo Rolling Stone.
  • Sodelovali bodo študentje slikarstva iz Bosne in Hercegovine, Makedonije in Slovenije.
  • Tako nekako so izzvenele besede profesorjev, ki so bili skupaj s študenti in številnimi ljubitelji slikarstva obiskovalci razstave.
  • Če študent razume osnovne konceptualne prelome v zgodovini slikarstva, ima več svobode.
  • Med predstavitvijo posameznih slikarjev je poudaril, da je skozi njihova dela vidno, da avtorji vestno spremljajo razvoj slikarstva in tako pridobivajo na kakovosti.
  • Več zgledov ...
  • Razstava je prvi pregled njegovega 45 - letnega ustvarjanja na področju slikarstva in umetniške fotografije.
  • Čeprav nisem strokovnjak s področja slikarstva, bi rekel, da je bodočnost akvarela prav v njegovi mehkobi.
  • Ko se je pred desetimi leti upokojil, se mu je svet slikarstva dobesedno odprl pred očmi.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Napisal je več knjig o kitajskem slikarstvu, precej pozneje pa se je posvetil leposlovju.
  • Razstava o slovenskem slikarstvu prve polovice 20. stoletja iz zasebnih zbirk Poklon svetlobi je v Narodni muzej že ob odprtju privabila presenetljivo veliko obiskovalcev, zbuja pa tudi nekaj pomislekov.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  •  [smer v slikarstvu
  • Tone Kralj je pripadal novi smeri v slikarstvu, ekspresionizmu.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Gre za zanimivega avtorja, ki se je likovno visoko izobrazil na oddelku za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani in mojstril na podiplomskem študiju pri prof. Janezu Berniku.
  • Nato nadaljuje študij na specialki za slikarstvo pri Gabrijelu Stupici.
  • Helena Lipej, ki obiskuje visoko šolo za slikarstvo, pa je na sejem prišla pogledat, kaj ustvarjajo kolegi.
  • V krogu poznavalcev veljate tudi za strokovnjaka za rusko slikarstvo 20. stoletja.
  • V galeriji Miro so mu izročili tudi evropsko nagrado za slikarstvo.
 • v slikarstvu
  • Tudi v slikarstvu uživam v malih stvareh.
  • Po njegovem mnenju v slikarstvu ni neizpodbitnih izhodišč; kot tako obstaja le zato, ker nima predpisov.
  • Za koreografije sem našla navdih v slikarstvu, predvsem pri Picassu, obožujem ga zaradi njegove neomejujoče kompozicije.
  • Kot da bi bilo povsem pozabljeno vse tisto, kar je slikal še pred desetletjem, in kot da bi ga gnala tiha sila, da čimprej uresniči tisto, kar je v slikarstvu še hotel doseči.
  • Minimalizem, ki ga je opredelil v slikarstvu, se kaže tudi v grafiki; in če so v prvih desetletjih njegovega ustvarjanja grafične posebnosti prehajale v slike, v devetdesetih letih slikarski način obdelave površine prehaja na grafike.
 • slikarstvo  [x. stoletja
  • Govoril bo o slikarstvu 19. stoletja na Slovenskem.
  • Izkazali so se kot dobri poznavalci italijanskega slikarstva 16. stoletja.
 • slikarstvo in  [kiparstvo, grafika
  • Veliko znanih imen iz sveta slikarstva in kiparstva je upodabljalo goloto telesa.
  • V starem mestnem gradu potekajo strokovna predavanja o novih pristopih v slikarstvu in kiparstvu.
  • To znanje mi je pomagalo pri slikarstvu in kiparstvu.
  • Poleg slikarstva in grafike se intenzivno posveča tudi grafičnemu oblikovanju in fotografiji.
  • Skratka, v slikarstvu in grafiki je razvil izredno baladno obarvane teme, ki delujejo na simbolni ravni: na primer smrt kurenta, riba faronika in še vrsta drugih.
Na vrh
 
1.1 dela in slog enega avtorja
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Obiskoval sem akademije in muzeje, občudoval delo renesančnih in baročnih mojstrov, kar se danes odraža tudi v mojem slikarstvu.
  • Nova razstava kaže, da njeno slikarstvo ni obstalo na temnih podobah, ki so odražale notranjo stisko in obup, ampak je naredilo korak naprej v svetlobo.
  • Skorajda pravilo v njegovem slikarstvu pa je, da imajo figure toliko več risarskih poudarkov, kolikor bolj so oddaljene od gledalčevega očesa.
  • Morje in svetloba sta usodno zaznamovala njegovo slikarstvo in ga potegnila iz informelskega brezna, v katerega je zašel v šestdesetih.
  • Težišče Jamovega slikarstva je na krajinarstvu, vendar je vseskozi čutiti težnjo po figuraliki, s katero je začel in v zreli dobi dosegel umetniški vrh.
  • V Ažbetovem slikarstvu, ki izhaja iz münchenskega okolja 90. let, je čutiti odmeve takratnega aktualnega realističnega žanra (Pevska vaja), v portretih se kaže zanimanje za realiste kroga W. Leibla, v zamisli kristalizacije pa je sočasen čistim slikarskim problemom, za katere se je zavzemalo združenje Secesija.
  • Več zgledov ...
  • Poznavalci pravijo, da določata Hundertwasserjevo slikarstvo dva osnovna motiva.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Slikarstvo Irene Polanec je izrazito samosvoje, a hkrati v poljudnosti zelo splošno in blizu ljudem.
  • Ta se piscu razkriva kot zlo, predvsem pa kot uničevalec ravno tistega, čemur je bilo v svoji poetični družinski intimnosti zavezano slikarstvo njegovega očeta.
Na vrh