WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
sleng samostalnik
1 govorica, ki je značilna za neko skupino ljudi
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • « Pri oblikovanju slogana so se oprli na mladostniški sleng, kar bo vsekakor pripomoglo k večji učinkovitosti oglasa med mladimi.
  • Ali ste imeli težave pri učenju uličnega slenga in še posebej pravilne izgovarjave oziroma naglasa? Zares je bilo težko, ker se moja ameriška angleščina zelo razlikuje od angleškega slenga, v katerem smo govorili v filmu.
  • Ker dialogi v filmu temeljijo na uličnem slengu tistega časa, smo vsi igralci dobili majhne slovarje, v katerih so bili razloženi pomeni vseh besed.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Dvojezično slovaropisje na Slovenskem pozna v glavnem dve veji: velike slovarje, ki za vsako novo izdajo vključijo vsaj za nekaj deset strani novih ali bolj podrobnih izrazov, in male oziroma žepne slovarje, ki naj bi služili popotnikom ter turistom. Že slovarji slenga so fenomen onkraj zamisljivega, zato je »slovar lažnih prijateljev« pravo čudo za slovensko založništvo.
  • Pri prebiranju njenih mladinskih del zasledimo uporabo slenga, zlasti v dialogih.
 • SAMOSTALNIK0+PRIDEVNIK2 
  • Ameriški psihologi, jezikoslovci in sociologi na grozo politikov ugotavljajo, da je celo v slengu mladih prišlo do korenitih sprememb. Če denimo učitelj ali profesor veliko zahteva ali meče na izpitih, se mu ne reče, da je siten, grozen ali težak, ampak je terorist ali taliban.
  • Razložili sta, da so v slengu mladih čefurji vsi Neslovenci oziroma tisti, ki so z juga, čapci pa tisti čefurji, ki svojo neslovenskost še posebej poudarjajo.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Biologija me ni nikdar pretirano zanimala - preveč 'piflanja', kot bi rekli v šolskem slengu.
  • V sarajevskem slengu pomeni »šupak« nekaj slabšalnega, nekaj, česar ne govoriš o prijateljih.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Naše glasbe sploh ne razumejo, še posebej, ker uporabljamo veliko slenga.
 • sleng in/ali  [narečje, žargon /   [narečje, žargon in/ali sleng
  • Knjiga Črni baroni ni pisana v češkem knjižnem jeziku, a tudi samo v pogovornem ne; avtor je obilno uporabil sleng in narečja.
  • Spomnili smo se tudi Slovencev, ki nosijo velike zasluge za oblikovanje in obstoj slovenskega jezika, ki je govorno zelo raznolik. Dijaki so prikazali pogovorni jezik, narečja, žargon in sleng.
Na vrh