WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
skrbnost samostalnik
1 lastnost človeka
skrbnost je lastnost človeka, ki se loteva stvari zelo natančno, previdno in predano
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Operacija je trajala več kot eno uro, kar pomeni, da je bila opravljena s posebno skrbnostjo.
  • Tudi drevesa nenavadnih oblik in velikosti, čudno oblikovane skale ali drugi nenavadni objekti so zaradi mogočih moči čaščeni s posebno skrbnostjo.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Njena skrbnost, ki je bila vedno na preži, ji je tokrat dala slutiti, da nekaj ni v redu.
  • Izvirnost in skrbnost, ki je vdelana v izdelkih preprostih kmečkih gospodinj, dajejo dobrotam poseben pomen.
 • ljubezen in skrbnost
  • To sicer ni ravno najbolj romantično, a zavedati se morate, da so njegova darila izkaz ljubezni in skrbnosti.
  • Vera Zupanc s svojo voljo do življenja in dela ter z ljubeznijo in skrbnostjo obsipava svoje najdražje.
 • skrbnost pri čem
  • Skrbnost pri izbiri posameznih rastlin se nam bo kasneje obrestovala z njihovo lepo in zdravo rastjo.
  • Veliko ljubezni in skrbnosti pri oblikovanju lesa je mogoče opaziti na razstavnih prostorih italijanske hiše Apreamare.
Na vrh
 
1.1 odgovorno in pazljivo ravnanje
pravo
skrbnost v pravnem smislu je zahteva po gospodarnem ravnanju pri poslovanju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za malomarno ravnanje se šteje opustitev dolžne skrbnosti, zato je bilo zaradi tega razumno pričakovati, da se bo zavarovani predmet poškodoval ali izgubil.
  • Pod njegovim vodstvom je bil izkop trupla opravljen z vso potrebno skrbnostjo.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Sodišče je tako po skrbnem premisleku razsodilo, da bi vsaka od toženih strank lahko preprečila tragedijo, če bi ravnala s skrbnostjo, ki ji je predpisana.
  • Ugotovimo lahko, da stranka ni ravnala s povprečno skrbnostjo, ki se od nje pričakuje.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Ker sodi posel v profesionalno dejavnost izvajalca, mora ta ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
  • Z vpogledom v zemljiško knjigo je ravnal s tisto skrbnostjo, ki se zahteva v pravnem prometu.
 • s skrbnostjo dobrega  [gospodarja, gospodarstvenika, strokovnjaka
  • Zavod uporablja in upravlja premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
  • Uprava je dolžna ravnati s premoženjem ustanove s skrbnostjo dobrega gospodarja.
  • Ker sodi posel v profesionalno dejavnost izvajalca, mora ta ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.
 • skrbnost in strokovnost
  • Naravne danosti ter strokovnost in skrbnost osebja znajo ceniti mnogi, ki so jim tu pomagali pri krepitvi zdravja.
  • Skupna osnova vseh tožb je, da se od vseh udeležencev, ki sodelujejo pri prodajah in drugih transakcijah z delnicami, že po zakonu zahtevata strokovnost in skrbnost, ki sta večji od običajne.
 • ravnati s  [potrebno skrbnostjo
  • Ker očitno ni ravnal s potrebno skrbnostjo, mu policija očita zlorabo položaja po 244. členu kazenskega zakonika.
  • Pogodba se sme izpodbijati zaradi zmote, če je bistvena in če je stranka ravnala s potrebno skrbnostjo, ki se zahteva v prometu.
 • skrbnost pri čem
  • Če organ, ki vodi postopek, ugotovi, da zakoniti zastopnik osebe, ki je pod skrbništvom, ne kaže potrebne skrbnosti pri zastopanju, naznani to skrbstvenemu organu.
  • Kadar sodišče ugotovi, da zakoniti zastopnik osebe, ki je pod skrbništvom, ne kaže potrebne skrbnosti pri zastopanju, sporoči to organu, pristojnemu za socialne zadeve.
Na vrh