WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
skrbno prislov
1 pazljivo; natančno
če se človek skrbno loteva stvari, ob tem ravna zelo natančno, previdno in predano 
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • V nasprotju s kužnimi bakterijami naj bi črne koze imeli le še v dveh skrbno varovanih laboratorijih.
  • Kako mu je sploh uspelo vdreti v skrbno varovano rezidenco v ugledni četrti, še ni znano.
  • Prave tekmovalne konje trenirajo po strogo pripravljenih načrtih in na skrbno izbrani podlagi.
  • Besede francoskega predsednika o Iraku minuli mesec so bile skrbno izbrane.
  • Kot so sporočili predstavniki mednarodnih mirovnih sil, je šlo za skrbno načrtovan napad.
  • Oboroženi so bili z loki, izdelanimi iz skrbno pripravljenega lesa in v kombinaciji s kostmi.
  • Več zgledov ...
  • Otroške oči so žarele od radovednosti, ko smo odpirali skrbno pripravljen dar.
  • Tako očitne ljubezni do detajlov in skrbno obdelanega lesenega pohištva ne vidiš skoraj nikjer.
  • Vidimo lahko le samotne drevorede z enako raščenimi listavci in skrbno obdelano zemljo.
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Izbiro in uporabo barv materialov nove poslovne stavbe na Bavarskem dvoru sta skrbno pretehtala.
  • Pisatelj uporablja lep in tekoč jezik, ki ga iz stavka v stavek skrbno neguje ter plemeniti.
  • Gledališče je staro več kot 200 let in vseskozi skrbno varuje tradicijo.
  • Letos so v kampu postavili tudi prenosna stranišča in skrbno pazijo na čistočo.
  • Seveda gre za občutljivo temo in načelnik generalštaba mora skrbno paziti na svoje besede.
  • Samica odloži na primerno podlago do 400 jajčec in jih nato skrbno čuva.
  • Več zgledov ...
  • Da bo nosečnost potekala brez zapletov, morate skrbno nadzorovati prehrano in paziti, da količina sladkorja v krvi ostaja normalna.
  • Policisti niso nikogar prijeli, nameravajo pa skrbno pregledati posnetke nadzornih kamer.
  • Vse tri možnosti je po mojem mnenju treba skrbno proučiti s stališča gospodarnosti naložbe v omrežje.
  • Zato mora učitelj pri pripravi na pouk skrbno izbirati učne vsebine in cilje, tehnike in metode dela ter učne pripomočke.
  • V Italiji imajo močan, enoten sindikat, ki skrbno bdi nad politiko cen.
  • Stvari smo se lotili realno, skrbno in prepričani smo, da bo projekt uspel.
  • Ugotovili so, da je bilo anonimno pismo brez podlage, vendar pa se je varnostna služba zadeve lotila bolj skrbno.
  • Da bi se izognil zapletom, sem ženske izbiral nadvse skrbno.
  • Turnirje sicer izbira bolj skrbno kot pred leti, toda zanj je izziv igranje z mladimi.
 • skrbno  [pripravljen, urejen, voden, zasnovan projekt / skrbno  [izbran, pripravljen program
  • V prihodnje ne bo več časa za velike korake, pač pa prihaja čas manjših, skrbno pripravljenih projektov.
  • Posebej dr. Toplak poudarja, da 31. maj pomeni zaključek tega večletnega, skrbno vodenega projekta in koordiniranega na več ravneh, na čustveni, racionalni, izkustveni in vrednostni.
  • Nasploh je za prvi festivalski dan mogoče reči, da je minil v znamenju kakovostnega in različnim okusom skrbno prilagojenega programa.
  • Če so Ljubenci zbudili veliko občudovanja zaradi strokovno brezhibne izvedbe skrbno izbranega programa Ob krušni peči, so učenci OŠ Gorica iz Velenja s svojim » Lofiranjem « (ofiranje ob godu) dvignili vzdušje in razpoloženje.
 • skrbno  [načrtovana politika
  • Po zaslugi skrbno načrtovane politike in jasnih ciljev jim je uspelo združiti zasnovo, razvoj, testiranje in naposled izvedbo, ki poteka v dveh proizvodni halah in manipulacijskem dvorišču na približno pet tisoč kvadratnih metrih.
 • skrbno  [pripravljen, izdelan načrt
  • Toda sedaj se nisem mogel otresti vtisa, da je tudi on del tega skrbno pripravljenega načrta.
  • Omenjena agencija je zdaj od zanesljivih virov pri poveljstvu druge armade jugoslovanske vojske izvedela, da je bilo tisto, kar se je dogajalo na letališču, samo del skrbno pripravljenega načrta beograjskega vojaškega vrha.
 • skrbno  [izbrani, pripravljeni podatki
  • Občinski svetnik Ivan Živič je zasul svet z veliko količino skrbno izbranih podatkov, primerjav in dokazovanj o nepravilnostih v poslovanju.
  • Poudaril je, da bo treba o tem razpravljati na podlagi skrbno pripravljenih podatkov, ki pa bodo na voljo šele prihodnji mesec.
 •  [natančno, vestno, premišljeno, preudarno, načrtno, strokovno, temeljito in skrbno /  skrbno in  [natančno, vestno, premišljeno, preudarno, načrtno, strokovno, temeljito /   [previdno, počasi, redno in skrbno / skrbno in  [previdno, počasi, redno /   [prizadevno in skrbno / skrbno in  [prizadevno
  • Izdelek za samoporjavitev na kožo skrbno in natančno nanesite v tankih plasteh.
  • Ker je ohišje majhno, je v notranjosti sorazmerno malo prostora, zato pa so povezave in kabli urejeni nadvse skrbno in natančno.
  • Nobenih prijateljev ni imela, skrbno in vestno je opravljala svoje delovne obveznosti.
  • Zato se bodo naslednjih korakov lotili premišljeno in skrbno načrtovano, predvsem s sistemskim delom, za katero verjamejo, da je najboljše.
  • Tako skrbno in preudarno izbrana komisija naj bi po evropskih zgledih pripravila dokument, so se dogovorili ob koncu javne predstavitve o Sloveniji kot informacijski družbi.
  • Spoj mora biti narejen zelo skrbno in previdno, posebna pozornost pa mora biti posvečena rezu.
  • Več zgledov ...
  • Zdravnik je počasi in skrbno pregledal truplo in v črno beležko metodično nizal svoja zapažanja.
  • Izkušnje kažejo, da so tiste države, ki so zelo hitro napredovale, imele obvladne ustanove, ki so zelo skrbno in načrtno usmerjale njihov razvoj.
  • Politika je skrbno in strokovno zrežirana igra, ki se odvija po določenemu scenariju.
 • skrbno ravnati s čim
  • Zelo pomembno je, da s stekleničkami, dudami in pripomočki za pripravo mleka ravnate čim bolj skrbno.
  • Mnogi lastniki oldtimerjev ravnajo s svojimi avti tako skrbno kot z novorojenčki.
 • skrbno varovana skrivnost
  • Cerovac seveda ni kriv, da sem se dokopal do skrbno varovanih skrivnosti velenjskega rudnika.
  • Cene so verjetno ena najbolj skrbno varovanih skrivnosti, obstaja pa tudi možnost, da niti operaterji sami še ne vedo, koliko bi za kakšno storitev zaračunali.
Na vrh
 
2 z veliko truda
če človek skrbno opravi kako nalogo ali delo, vanj vloži veliko truda in ljubezni, navadno, ker mu je to v veselje ali v posebnem interesu 
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Madžarsko stran krasi bujno zelenje, ukrajinsko pa skrbno negovana široka njiva vzdolž reke.
  • Moške frizure so kratke, če so daljše, morajo biti skrbno negovane, obvezno spete v čop.
  • Krajina je tu izjemno lepa, bogato obraščena z gozdom in s skrbno obdelanimi travniki ter vrtovi.
  • V zgornjem delu je dolina široka in skrbno obdelana do zadnjega kotička.
  • Na poljih se pasejo ovce in koze, oko opazi skrbno obdelane vinograde.
  • O njeni navezanosti do zemlje pa veliko pove tudi skrbno obdelan vrt.
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Odkar sem upokojena, h kozmetičarki ne hodim več, kožo pa sem začela skrbneje negovati sama.
  • Dober vid ni samo po sebi umevna dobrina, oči moramo skrbno negovati.
 • skrbno urejen vrt / skrbno urejena hiša
  • Palača je polna razkošnih državniških soban, tapiserij in slavnih slik ter stoji sredi čudovitih, skrbno negovanih vrtov.
  • Zadnji postanek je bil na gorski ekološki kmetiji v Leitersdorfu, kjer se poleg skrbno urejenega vrta ukvarjajo z rejo ovac.
  • Po zajtrku nas bo pot najprej vodila v Maalulo, slikovito vasico, ki se ponaša z barvastimi fasadami skrbno urejenih hiš.
 • kje se razprostirajo skrbno  [urejeni, negovani [vrtovi, parki, vinogradi / kje se razprostira skrbno  [obdelano polje
  • Popotnika Ismaning očara z množico ličnih, nizkih, enodružinskih hiš, okoli katerih se razprostirajo majhni, skrbno urejeni vrtovi.
  • Za domačijo se razprostirajo skrbno negovani vinogradi, vrata v vinsko klet in degustacijsko dvorano nad njo so umetniško izrezljana z motivi grozdja in vina.
  • Pred nami se razprostira veliko, skrbno obdelano polje, po katerem je vas nad njim tudi dobila ime - Veliko polje.
 • skrbno in  [ljubeče /   [ljubeče in skrbno
  • Ta kriza je pri novorojenčkih grozna, ker se - med drugim - spraskajo do krvi in trpijo bolečine. Miksičeva nama je še povedala, da utegne otrok postati povsem normalen v primeru, če ga bova negovala zelo skrbno in ljubeče .
  • Zadnja, ki je skrbno in ljubeče pregledovala to bogato zbirko napotkov, po katerih menda lahko še največji kuharski analfabet pripravi ajmohte, kartuše, krapke, šarlote, telečje stegno v frikandoju, spenjeno smetanovo hladetino in podobna čudesa, je bila prav sestra Vendelina.
Na vrh