WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
sirarski pridevnik
1 o izdelovanju sira
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Slovenski turizem bo poleg znamenitih vinskih poti spomladi bogatejši še za eno novost za devet ur neprekinjene hoje dolgo in po želji tudi vodeno krožno sirarsko pot po bohinjskih planinah, kjer imajo sirarne.
  • Že proti koncu prejšnjega stoletja so imeli svojo sirarsko zadrugo, ki je slovela daleč na okoli po siru, ki so ga pripravljali spretni sirarski mojstri iz mleka trdoživih cik.
  • Naši mali sirarji upajo, da jim bo uspelo pripraviti vsaj zbornik sirarskih kmetij v enem letu, kajpak s finančno pomočjo kmetijskega ministrstva.
  • Z bogato sirarsko tradicijo se lahko pohvalimo tudi na Slovenskem.
  • Ovčarji, ki pasejo in sirijo v dolini, se sedaj dogovarjajo, da bi združili sirarsko dejavnost.
  • Zaradi vedno večjih potreb, razvoja sirarske industrije in vedno večjega nihanja cen takšnih sirišč na svetovnem trgu, se je vedno bolj iskalo druge rešitve.
  • Več zgledov ...
  • Planino, ki je v arhitekturnem pogledu edinstvena, naj bi predelali tako, da bi služila trem namenom: reji krav in drobnice, sirarskemu obratu in šoli ter 48 turistom.
  • Pred kratkim smo na primorski strani organizirali sirarski tečaj, obiskovalo ga je petnajst mladih, ki želijo kmetovati in mleko predelovati v visoko kakovostne izdelke.
  • Prijazni sirarski mojster gospod Rentsch nas je popeljal po sirarni in nam podrobno razložil, kako nastane kakovostni po vsem svetu znani sir.
  • Svoje mojstrstvo so učenci še dolga leta dokazovali po vsej Sloveniji in po njihovi zaslugi so se dobri sirarski izdelki in maslo izvrstno prodajali tudi po nekdanji kraljevini Jugoslaviji.
  • Od tu nas je pot vodila v Bohinjsko Bistrico na ogled sirarskega muzeja in naprej proti slapu Savica.
  • Predaval je sirarski strokovnjak iz Francije, predstavil pa je napake, ki na splošno nastajajo pri sirjenju, ne glede na tip sira.
  • V Sirarskem društvu so povezani rejci živine, sirarji, člani kmetijskih zadrug in agrarne skupnosti, skupaj z AC Ogledno sirarno v Srednji vasi pa naj bi še ta mesec ustanovili tudi Gospodarsko interesno združenje Bohinj.
  • Sir s tolminskih planin izpolnjuje vse pogoje, da se Tolmin kot edino slovensko sirarsko središče s svojim sirom tolmincem uvrsti med evropska sirarska mesta.
  • Osemdnevnih usposabljanj za sirarje se je v sirarskem učnem centru v vasi Krn lani jeseni in letos spomladi udeležilo kar dvajset mladih, kar kaže, da je zmeraj več interesa za tovrstna znanja in zaposlitev.
 • sirarski in mlekarski
  • Po letu 1874 so ustanavljali sirarska in mlekarska društva ter mlekarske zadruge v vseh živinorejskih območjih, zlasti na Koroškem, Gorenjskem in na Tolminskem.
  • Razstavili so tudi mlekarske in sirarske predmete, ki jih je prispeval tehniški muzej Bistra, Franc Černelč pa je naredil kip župnika Mateja Sušnika, utemeljitelja mlekarstva in zadružništva na Vrhniki, iz masla.
  • Ob tem je zanimivo, da sirijo po tradicionalnem postopku v prostorih, ki ne bi niti približno zdržali strogih in togih slovenskih predpisov, ki so narejeni za velike mlekarske in sirarske obrate.
Na vrh
 
sirarska skuta
vrsta skute
 • Porabniki težko ločijo, ali gre za pravo skuto (oziroma sirarsko albuminsko skuto) ali mehki sveži sir.
 • Razlika med skuto, ki je narejena iz polnomastnega ali posnetega mleka, in sirarsko skuto je, da je slednja narejena iz sirotke, ki jo sirarji v kotlu močno segrejejo in včasih dodajo še malo mleka.