WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
sirarna samostalnik
1 obrat za izdelavo sira
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V obnovo sirarne smo vložili več kot sto milijonov; res smo imeli likvidnostne težave, vendar se položaj izboljšuje.
  • Zaprtje sirarn pomeni za prizadete, ki se preživljajo izključno s predelavo mleka svojih krav, hud udarec.
  • Za preureditev sirarne so se potegovali na razpisu mednarodnega razvojnega sklada, nepovratno finančno pomoč pa so prejeli tudi s programom Phare.
  • S prenovo sirarne so povečali učinkovitost proizvodnje, transporta, režije in energetike, saj bo na enem mestu združeno delo, ki je prej potekalo na več lokacijah, izboljšali pa so tudi kakovost izdelkov in okoljsko odgovornost podjetja.
  • Vodja sirarne Milan Taler, v sir je doslej predelal že več kot 50 milijonov litrov mleka, v zorilnici pravega bohinjskega sira.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Sire so izdelovali tudi v večjih in manjših vaških sirarnah.
  • Tolmin - V treh zasebnih tolminskih sirarnah, ki jih je pred dobrim mesecem veterinarski inšpektor ukazal zapreti, ker niso urejene v skladu z veterinarskim pravilnikom, naj bi še naprej izdelovali sir tolminec.
  • Obiskali smo dve mali sirarni in kmetijo, kjer se ukvarjajo z biološkim pridelovanjem mleka in prašičjega mesa.
  • V prejšnjem delu smo omenili, da rejci, ki prodajajo mleko v zadružne sirarne, kjer izdelujejo tradicionalen sir comté, ne smejo v obrok krav vključevati nobene vrste silaže.
  • Na policah trgovin so se pojavili celo ruski mlečni izdelki, na primer sir iz domačih sirarn.
  • Prav te dni bo v vasi začela obratovati nova sirarna s trgovino mlečnih izdelkov.
  • Več zgledov ...
  • Naša mlekarna je majhna sirarna, usmerjena od samega začetka v trdo sirarstvo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Na Planini v Lazu smo spoznali življenje planšarjev, si ogledali sirarno in potek izdelave sira.
  • Vzporedno s prodajo mleka skušajo kmetje povečati dobiček s prodajo vedno novih izdelkov, zato so odprli skupno sirarno.
  • Nekoč je skoraj vsaka vas na Tolminskem imela svojo sirarno, pozneje je bila večina preurejena v zbiralnice mleka.
  • Pod hišo, kjer so zdaj prazni svinjaki, bodo rušili in čez dve leti zgradili sirarno, prostor za zakol kozličkov in prodajalno za vse pridelke in izdelke, ki nastajajo na domačiji.
  • Pred šestimi leti je v garaži poleg hiše uredil sirarno in začel izdelovati ovčji sir.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Namesto šest tisoč litrov mleka ga zdaj dobijo le še tisoč litrov na dan, saj so se nekateri bohinjski kmetje vseeno odločili, da bodo mleko oddajali naravnost sirarni in zato ne potuje v Vipavo.
  • Zaradi vse hujših zapletov med zadrugo in sirarno je zadruga nehala sirarni dobavljati mleko in ga, namesto da bi ostal v Bohinju, vozi na Primorsko v podjetje Agroind Vipava 1894.
  • Mleka, ki ga zvesti kmetje oddajo sirarni, je le še okoli 600 litrov na dan ali pa še manj.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  •  [sir iz sirarne
  • Malo stran od vhoda v sirarno je trgovina, kjer prodajajo tako svoj sir kot tudi druge vrste sirov iz okoliških sirarn.
  • Sirovi hlebci na bohinjskih planinah so sicer težki le od enega do tri kilograme, kar je vsaj desetkrat manj kot pravi bohinjski sir iz bohinjske sirarne.
  • Čeprav nastaja pravi bohinjski sir po planšarijah na planinah nad Bohinjem, je med slovenskimi potrošniki tudi bohinjski sir iz sirarne v Srednji vasi priljubljen in cenjen.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Bohinjci poudarjajo, da planinski sir, ki ga bodo kvalificirani sirarji izdelovali in ponujali v sirarnah na planinah, ne kaže enačiti z bohinjskim sirom, za katerega so začeli postopek zaščite blagovne znamke.
  • Predelava v poltrde sire omogoča obiskovalcem planin, da dobijo zrele sire polnega okusa v času delovanja sirarn na planinah.
 • mlekarna in sirarna
  • Z izgradnjo lastne mlekarne in sirarne naj bi mleko prodajali doma ali ga predelali v sir in skuto, volno pa naj bi predelano prodajali v klobčičih ali v obliki pletenin.
  • Leta 1975 je bilo v Avstriji 235 mlekarn in sirarn, zdaj jih je manj kot sto.
  • Domačini so pokazali gostom svojo mlekarno in sirarno, ki je po vsem svetu znana po siru ementalcu, ki ima ime prav po pokrajini Emmental.
Na vrh