WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
sirar samostalnik
1 kdor se ukvarja z izdelavo sira
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sta predstavila združenja govedorejcev, malih sirarjev in turističnih kmetij.
  • Novi zagon vasici je dal tudi zasebni sirar, ki ima sicer korenine na planoti, v bližnjem Čepovanu, potem pa je, tako kot veliko drugih, večino življenja preživel daleč stran.
  • Brigita in Peter sta se morala naučiti vse o sirih, pri čemer so jima pomagali nekateri izkušeni sirarji, še največ pa sta se učila na lastnih napakah, kar ni bilo poceni.
  • Le malo je še tistih vztrajnih sirarjev oziroma planšarjev, ki se s svojo čredo vsako poletje vračajo na visokogorske pašnike zgornjega Posočja.
  • Imeli naj bi nadaljevalne tečaje za potrebe članov sirarskega društva Tolminc, tečaj, na katerem bi vaške sirarje poučili, kako sprejemati obiskovalce, in posvetovanja o izobraževanju vodnikov po okoliških planinah.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V okviru programa Phare o revitalizaciji planin bodo pripravili tudi izobraževanje sirarjev, na planinah jih kronično primanjkuje, in tečaje trženja sira.
  • Zanimivo pa je, da je delo sirarja privabilo mestnega človeka in še Gorenjca povrhu, Mitjo Šutarja iz Mengša.
  • Pred prvo svetovno vojno je bilo razvito zadružno sirarstvo in obvezno šolanje sirarjev.
  • Sedež okoliša tolminskega sira, ki je kot edini slovenski narejen iz neprekuhanega in v gorah pridelanega mleka, torej Tolmin, bi bil tudi primeren kraj za izpeljavo druge evropske sirarske olimpijade s kongresom sirarjev.
  • Poklic sirarja je kompleksen ter zahteven - tudi tu se izkaže povezava med raziskovalnimi in izobraževalnimi ustanovami, ki lahko ponudijo svoje znanje in laboratorijske zmogljivosti, ter sirarji, ki so dolžni svoje znanje neprestano preverjati in dopolnjevati.
  • Prav temu mlademu rodu sirarjev je avtor z dolgo sirarsko izkušnjo Alfonz Fischione namenil knjigo Sirarstvo na Tolminskem, Kobariškem in Bovškem.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Pred časom so revija Sodobno Kmetijstvo, ki jo izdaja ČZD Kmečki glas, Kmetijska svetovalna služba in Združenje malih sirarjev na Ptuju pripravili tečaj za sirarje.
  • Kar je silno zabavalo novinarje, še bolj pa tista zgodba z eno sirarko, ki je odkrila, da se ministrstvo v Bruslju sploh ni prijavilo, da bi dobili kakšne olajšave za naše male sirarje.
  • Osemdnevnih usposabljanj za sirarje se je v sirarskem učnem centru v vasi Krn lani jeseni in letos spomladi udeležilo kar dvajset mladih, kar kaže, da je zmeraj več interesa za tovrstna znanja in zaposlitev.
  • Povedano s primerom, bo v takem sistemu izobraževanja nekdo lahko pridobil znanje in kvalifikacijo za sirarja, kar mu bo omogočalo predelavo mleka na domači kmetiji, ne da bi hkrati pridobil višje oz. visokošolske izobrazbe iz živilske tehnologije.
 • mlekar in sirar
  • Medicina je vedno priporočala uživanje kalcija, kar so znali izkoristiti predvsem mlekarji in sirarji, ki nas že leta prepričujejo, da moramo spiti več mleka in jogurtov ter pojesti več sirov, sicer bomo lahek plen bolečih zlomov.
  • Bil je izučen mlekar in sirar in je zato opravljal poklicno službo vaškega mlekarja.
Na vrh