WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
sindikat samostalnik
1 združenje delavcev
sindikat je združenje delavcev v posameznih gospodarskih panogah ali javnih službah, ki zastopa njihove interese v pogajanjih z delodajalci
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Temelj politike plač za svobodne sindikate tudi v letošnjem letu ostajajo panožne kolektivne pogodbe.
  • Policijsko delo je po mnenju policijskega sindikata prenizko ovrednoteno, zato je treba za plače odmeriti več denarja.
  • Nekaj sto upokojencev je tudi včeraj s podporo svojega neodvisnega sindikata nadaljevalo že pred vojno začete četrtkove proteste.
  • Pri pripravi nove poklicne kolektivne pogodbe pa bo zdravniška zbornica sodelovala tudi z zdravniškim sindikatom Fides.
  • SKEI je največji slovenski panožni sindikat, ki združuje več kot 75 tisoč delavcev v predelovalni dejavnosti.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Do prihodnjega tedna morajo vsa pristojna ministrstva zato pripraviti izhodišča za pogajanja s sindikatom avtoprevoznikov.
  • Nezadovoljni predstavniki kmetov so sestanek ocenili za neuspešen, zato je sindikat kmetov za danes napovedal začetek protestnih akcij.
  • Ministrski zbor je na seji izrazil željo, da se nadaljujejo pogajanja s sindikati negospodarstva o novem zakonu.
  • V zvezi z razpletom zgodbe o zamenjavi dojenčkov se je oglasil sindikat delavcev v zdravstveni negi.
  • Dr. Janeza Drnovška je sindikat vzgoje danes povabil na protestni shod.
  • Včeraj je češkim novinarjem solidarnostno pisal tudi sindikat novinarjev TV Slovenija.
  • Več zgledov ...
  • Včeraj sta grožnjo s stavko uresničila sindikat aeronavtičnih informacijskih in tehničnih služb ter samostojni sindikat kontrolorjev letenja.
  • Predsednik sindikata železničarjev Albert Pavlič trdi, da kadrovska politika podjetja ne sledi novim tržnim zahtevam.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Po drugi obravnavi predloga zakona so se večkrat sestali predstavniki sindikata zaposlenih in vlade.
  • V zavodu smo imeli pogovor s svetom delavcev, predsednico sindikata in direktorjem.
  • Toda na vladno povabilo na pogovor o enotnem plačnem zakonu se koordinacija sindikatov nikakor ni odzvala tako, kot je vlada pričakovala.
  • Vlada je na zahtevo sindikata pristala na reorganizacijo Uprave za zračno plovbo.
  • Priznavajo, da se je v zadnjih letih moč sindikatov precej okrepila, medtem ko so delodajalci bržčas napravili nekaj napak.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Nasploh je mogoče reči, da sindikati nasprotujejo zahtevam, da bi subvencije v kmetijstvu izločili iz obdavčitve.
  • Najbolj novemu zakonu nasprotuje sindikat kmetov, ki je že zahteval spremembo.
  • Manjkajoči denar je seveda treba čim prej priskrbeti, sindikati pa zahtevajo čas in pogovore.
  • Pri delovnem razmerju za določen čas so delodajalci predlagali, da naj bi trajalo kar tri ali celo več let, toda sindikati smo vztrajali pri največ dveh letih.
  • V Ameriki sicer obstaja glasbeniški sindikat, ki pa ne zastopa interese rock ali rap bendov.
  • Vlada v predlogu zakona predlaga, da naj bi delavec na leto opravil največ 180 nadur, sindikati pa se zavzemajo le za 120 ur.
  • Več zgledov ...
  • Vse vodilne danske politične stranke, gospodarstveniki in sindikati so volilce pozivali, naj podprejo evro.
  • Proti predlogu plačnega zakona je včeraj protestiral tudi policijski sindikat.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Ogorčeni so tudi sindikati, ki grozijo z množičnimi stavkami in poudarjajo, da gre za največjo izdajo britanske industrije v zgodovini.
  • Sindikati so prepričani, da predlaga vlada temeljito okleščenje že tako skromnih delavskih pravic.
  • Dodajmo še to, da v Belgiji v mikro in majhnih podjetjih (manj kot 10 zaposlenimi) sindikati niso organizirani in ne delujejo!
  • V Sloveniji so tako delodajalci kot sindikati presenetljivo združeni v stališču.
  • Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sviza, je za Delo dejal, da o srečanju - predlagala naj bi ga vlada - sindikat pisno sploh ni bil pravočasno obveščen.
  • Zanimivo vprašanje je tudi, kakšen bo pristop pri individualnih pogodbah, kjer sindikati v pogajanja niso vključeni, odgovora na to pa ne dobijo.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6 
  • Sodelovanje med sindikati v boju proti delodajalcem na lokalnem nivoju je lahko vodilo do razredne solidarnosti na nacionalnem nivoju.
  • Povezovanje obeh pristanišč je bilo tudi povod, da so sindikati še bolj utrdili sodelovanje med sindikati v Luki Trst in v Luki Koper.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Vlada bo ukrepala, če bodo delodajalci pogojevali delovna razmerja s prepovedjo članstva v sindikatih.
  • Navaja, da so delavci v sindikatu tiho, ker niso organizirani, in da članstvo v nadzornem svetu predsedniku sindikata preprečuje, da se aktivno bori za interese delavcev.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Avgusta je bil na tej podlagi podpisan še socialni sporazum s sindikatom v podjetju.
  • Oboji pri delovanju sindikata v Revozu niso ugotovili nepravilnosti, čeprav so razpolagali z zahtevano dokumentacijo.
  • Sicer pa so podprli sklep koordinacije sindikatov v javnem sektorju, da prekine usklajevanje zakona o sistemu plač.
  • Sicer pa se je minister že popoldne, po glasovanju matičnega odbora, sestal s predstavniki sindikatov v zdravstvu.
  • Sindikat v tovarni je že pred prvomajskimi prazniki najavil dvourno opozorilno stavko, če do 5. maja ne bo plač za februar.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • So primeri, da delodajalec grozi z odpusti vsem, ki bi se včlanili v sindikat.
  • Ugotovila sta tudi, da večji ko je odstotek delavcev, ki so včlanjeni v sindikate, večja je verjetnost stavk.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  •  [biti v sindikatu
  • Založniki so za tiskanje časopisov najeli delovno silo, ki ni bila v sindikatih.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Od decembra 1997 je Bandelj v imenu vlade vodil tudi pogajanja s sindikati javnih uslužbencev.
  • Brez zaposlitve bo tako ostalo 10.000 delavcev, sporazum o odpuščanju delavcev pa so sprejeli v sodelovanju s sindikatom.
  • V skladu z dogovorom sveta za sistem plač v javnem sektorju zdaj sledijo usklajevanja s sindikati.
  • Strinjal se je z drugimi glede plačne politike in poudaril, da je treba negovati dialog s sindikati in zaposlenimi.
  • Nemška vlada ni uspela skleniti socialnega sporazuma s sindikati, marka je bila pri vstopu v denarni sistem precenjena, oboje pa je povzročilo usodni padec nemške mednarodne konkurenčnosti.
 • GLAGOL+prek+SAMOSTALNIK2 
  • Neka druga meščanka pa je v službi prek sindikata zaprosila za posojilo, denar pa naj bi nato izročila omenjeni uslužbenki.
  • Tisti, ki so odšli, prek sindikata zahtevajo neizplačane plače, jubilejne nagrade.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Vlada se mora takoj začeti pogajati s šolskima sindikatoma o predlaganih spremembah kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje
  • Ker se je uprava pri določanju začasno nepotrebnih delavcev spet pozabila posvetovati s sindikatom, so se delavci na sklepe pritožili.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Začetki KSS Pergam segajo v leto 1990, ko so ustanovili sindikat papirne in grafične dejavnosti.
  • Ministrica je še pozvala oba sindikata kulture, da dejavno sodelujeta pri pripravi nove kulturne zakonodaje.
  • Zato pozivam sindikate, da strnemo vrste k cilju in v imenu ljudi in institucij, ki jih zastopamo, poiščemo rešitve.
  • Uprava podjetja je delavce in sindikat obvestila, da bo podjetje najverjetneje šlo v stečaj.
  • K temu občutljivemu in nehvaležnemu opravilu je uprava povabila tudi sindikat podjetja in svet delavcev.
  • S programom presežnih delavcev je vodstvo podjetja že seznanilo tovarniški sindikat in svet delavcev, kjer je naletelo na pričakovan odklonilni odziv.
  • Več zgledov ...
  • Sindikat vodi višja medicinska sestra Jelka Černivec, ki je redno zaposlena kot glavna sestra v mariborski bolnišnici.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Zaposlene bodo odpuščali postopoma, ta teden bodo sindikatu poslali obvestilo o tehnoloških presežkih.
  • Vlada predlaga, da bi se plače v prvi fazi usklajevale enkrat letno, kar so že predlagali tudi sindikatom.
  • Da bi dosegli spremembo negativnih trendov v gospodarstvu, smo ponudili sindikatom svoj predlog prenovljene SKPg.
  • Ker rada vozi tovornjake, se pridruži sindikatu, ki že od leta 1903, ko je bil ustanovljen, slovi po svoji povezanosti z organiziranim kriminalom.
 • pogajanja med sindikati in  [delodajalci, vlado, vladnimi pogajalci, vodstvom
  • Nujno znižanje števila zaposlenih v Oplovih tovarnah v Nemčiji naj bi po dogovorih med sindikati in delodajalci potekalo na socialno sprejemljiv način.
  • Na Slovenskem ni stavk v dobro stoječih podjetjih, ne konstruktivnih pogajanj med sindikatom in vodstvom o višini zaslužkov.
  • Deseti krog pogajanj med šolskimi sindikati in vladnimi pogajalci je le prinesel uspeh.
 • sindikati v pogajanjih z  [vlado, delodajalci
  • V društvu med drugim opažajo, da šolski sindikati v pogajanjih z vlado o višjih plačah ne nastopajo kot enakovredni socialni partner.
  • Zato bodo sindikati v jesenskih pogajanjih z delodajalci in vlado še posebej ostri.
 • sindikati v okviru  [dogovorov, pogajanj / sindikat v okviru  [Pergama, Zveze svobodnih sindikatov
  • Vodi po velikosti drugi sindikat v okviru ZSSS, o katerem pa je bilo letos verjetno mogoče največ (krat) slišati.
  • Ta pogovor je sklical sindikat delavcev trgovine Slovenije, ki je z okoli 37.000 člani drugi največji sindikat v okviru Zveze svobodnih sindikatov.
 • sindikati so se pripravljeni  [pogajati, vključiti
  • A saj prav na to opozarjajo sindikati - da se delodajalci niso pripravljeni pogajati.
  • Medvedova ponuja pomoč pri sestavi sanacijskega načrta, sindikat pa se je pripravljen vključiti prav na vseh ravneh.
 • sindikati zastopajo  [uslužbence, delavce, zaposlene / sindikati zastopajo interese  [delavcev
  • Pogajanja o plačah med vlado in desetimi sindikati, ki zastopajo državne uslužbence, minuli mesec niso prinesla dogovora.
  • Na pogajanjih med gasilskim sindikatom, ki zastopa več kot 50.000 delavcev, in oblastmi doslej ni bilo večjega napredka.
  • V pogajanjih z delodajalci in državo sindikati zastopajo interese delavcev.
 • sindikati so pripravljeni na kaj
  • Laburistična vlada ni bila več na oblasti in sindikati so bili manj pripravljeni za sodelovanje s konzervativci.
  • Racionalizacija seveda pomeni odpust delavcev, na kar pa je bil sindikat pripravljen.
 • kdo sporoči kaj iz sindikata
  • Med opozorilno stavko bodo zagotavljali le po zakonu nujni obseg železniškega prometa, so sporočili iz omenjenega sindikata.
  • V nasprotnem primeru bo sindikat izvedel napovedano zaporo tovornega prometa, ki bo trajala vse do izpolnitve zahtev, so včeraj sporočili iz sindikata.
 • kdo je združen v sindikatu  [javnega sektorja, Pergam, Fides / kdo je organiziran v sindikat(e)
  • Vendar ne gre za velika podjetja, temveč preprosto za lastnike težkih tovornjakov, ki so organizirani v avtonomne sindikate.
  • Včeraj so se na zboru delavcev zaradi razmer v celjski bolnišnici zbrali zdravniki, združeni v sindikatu Fides.
 • v sindikatih so  [ocenili, navedli / v sindikatu so  [navedli
  • Sindikalna opozorila so naletela na gluha ušesa in v sindikatih so ocenili, da spora ni mogoče rešiti s pogajanji.
  • Kot razloge za pobude so v sindikatu navedli, da so izvedeli za nova pomembna dejstva.
 •  [spori, pogajanja, razhajaja med sindikati in  [vodstvom, delodajalci, upravo
  • Na sedežu uprave Alitalie že dva dni potekajo ločena pogajanja in posvetovanja med sindikati in upravo.
 • v sindikatu  [menijo, opozarjajo, ugotavljajo, da ... / ...  [menijo, opozarjajo, ugotavljajo v sindikatu.
  • Sindikati delavcev državnih in družbenih organov, vzgoje in izobraževanja, zdravstva in kulture se bodo združili v sindikat javnega sektorja.
  • Delodajalci tako ne bodo več mogli samovoljno ravnati pri uresničevanju pogodbenih določil, menijo v sindikatu, ki si bo prizadeval tudi za ustvarjanje reda v sistemizaciji.
  • Ugotavljamo tudi, da zakon še bolj omejuje pravico do stavke kot doslej, opozarjajo v sindikatu.
  • Kljub razmeroma uspešnemu reševanju presežkov, v sindikatu ugotavljamo, da je v agenciji prepogosto zanemarjen položaj posameznega delavca.
  • Sviz je aprila lani nato napovedal stavko, vlada pa analize potem ni več omenjala, poudarjajo v sindikatu.
 • sindikati in  [delodajalci, delavci, aktiv, vodstvo, delodajalci, zbornica, uprava, zaposleni, svet, sindikat /   [delodajalci, delavci, aktiv, vodstvo, delodajalci, zbornica, uprava, zaposleni, svet, sindikat in sindikati
  • Prav tako so še vedno možnosti za dogovor sindikatov in delodajalcev o ustreznejšem nadomestilu za delo ob nedeljah in praznikih.
  • Zakonsko besedilo obsega tudi dogovor vlade in sindikatov o letošnjem povišanju plač v javnem sektorju.
  • Delitev dela med svetom delavcev in sindikatom je bila doslej zelo jasna.
  • Solidarnostno podporo so včeraj izrazili tudi novinarji sindikata in aktiva Primorskih novic.
  • Ponovno pa so predstavniki zdravniške zbornice in sindikata odprli vprašanje plačevanja dežurstev.
  • Da je stečaj edina rešitev, ki zagotavlja zaposlenim socialno varnost, se strinjata tudi območni sindikat in sindikat v družbi.
Na vrh