WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
senat samostalnik
1 v pravosodju
senat je najvišji organ odločanja v okviru sodišča in je specializiran za posamezne vrste kaznivih dejanj
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Sodni senat je menil, da ni dvoma o krivdi vseh treh obtoženih.
  • Sklep stečajnega senata je pravna podlaga za izvršbo.
  • Po spodletelem poskusu Gemaga je stečajni senat nekoliko zaostril pogoje plačila za morebitne kupce.
  • Na zahtevo zagovornikov obeh obtoženih je petčlanski senat z glavne obravnave izključil javnost.
  • V dopoldanskem času se je že sestal tričlanski senat, ki mu predseduje vrhovni sodnik svetnik Vasilij Polič.
  • Avgusta mu je petčlanski senat kranjskega okrožnega sodišča izrekel 11 let zaporne kazni.
  • Več zgledov ...
  • Zaradi absolutnega zastaranja kazenskega pregona jo je zunajobravnavni senat zavrgel, stroški kazenskega postopka pa bremenijo proračun.
  • Obdolžena brata sta se zagovarjala, da je oškodovanka privolila v spolne odnose, a jima razpravljajoči senat ni verjel.
  • Zadnjo besedo, kot pravi Lesnik, naj bi imel poravnalni senat, saj je družba Zdravstvo od pomladi v prisilni poravnavi.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Zdaj sem višja strokovna sodelavka na Republiškem senatu za prekrške.
  • Posvet sta organizirala Inštitut za sodno medicino Medicinske fakultete in senat za prekrške.
  • V piranskem primeru so zoper pretepenega podali predlog sodniku za prekrške, senat za pritožbe pa je pritožbo zoper postopek zavrnil.
  • Dvajsetega decembra je pritožbo obravnaval senat za pritožbe generalne policijske uprave, v katerem sodelujeta tudi predstavnik zunanje javnosti in policijskega sindikata.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Sodni senat peterice, ki mu je predsedovala Slavica Gabrovec, je predlogu tožilstva ugodil.
  • Senat peterice celjskega okrožnega sodišča pod predsedstvom Branka Aubrehta je ugodil zahtevi njegove obrambe, naj se vključi tudi izvedenec psihiatrične stroke.
  • Preiskavo opravlja sodnik disciplinskega sodišča, ki ga določi s sklepom senat sodišča iz prejšnjega odstavka.
  • Za Francijo je enako kot za Slovenijo značilno, da senat sodišča druge stopnje sestavljajo le poklicni sodniki.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Po včerajšnjem sklepu senata bosta namreč morala imenovana izvedenca svoje že izdelano mnenje dopolniti z novo računalniško metodo.
  • Isti dolžnik je 7. decembra 2001 vložil predlog za začetek stečajnega postopka, ki je bil začet s sklepom senata z dne 13. decembra 2001.
  • Izrečene kazni po štiri leta zapora za prve tri obsojene so po mnenju senata primerne.
  • Kaže, da na to vprašanje tudi danes ne bo odgovora, saj Adriatica še ni na dnevnem redu seje senata agencije.
  • Letos februarja je bil kot vrhovni sodnik poročevalec na seji senata, ki je izdal oprostilno sodbo za proces JBTZ.
  • Zaradi zahtev njunih zagovornikov po izločitvi senata, ki naj bi bil okužen, so začetek sojenja preložili.
  • Več zgledov ...
  • Zagovornik je spet skočil na noge in zahteval izločitev predsednice senata.
  • Obrazložitev predsednika senata se mi zdi korektna.
  • Statut namreč sprejemajo redni profesorji, ki so člani senata univerze.
 • SZB0+GLAGOL 
  • Tožilka je poskušala še z nekaterimi dokaznimi predlogi, vendar senat njenim zahtevam ni ugodil.
  • S predlogom odvetnika se ni strinjal tudi sodni senat, zato je njegov predlog zavrnil.
  • Senat je zaslišal eno pričo, sojenje pa bodo nadaljevali septembra z zaslišanjem še dveh prič.
  • Sodni senat je menil, da je dokazov za obtoženčevo krivdo dovolj.
  • Poleg tega senat meni, da je tožba stekla kot motiv zaradi neuspešne policijske akcije, zato izreka oprostilno sodbo.
  • O zahtevi, ki jo vloži stečajni upnik, odloči stečajni senat s sklepom.
  • Več zgledov ...
  • Senat se bo o predlogu odločil po zaslišanju vseh prič.
  • V manjših krajih je tudi več možnosti, da zavarovanci zvedo, kdo sestavlja senat, ki obravnava njihovo vlogo.
  • Takšno sodbo, ki mu jo je izreklo okrožno sodišče, je potrdil tudi pritožbeni senat višjega sodišča.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Na drugi in tretji stopnji senate sestavljajo trije poklicni sodniki in dva laična sodnika.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Zanimivo se mi zdi tudi to, da je senatu predsedoval sodnik turške narodnosti, ki je bil takrat znan, da je izrekel največ smrtnih obsodb.
  • Obramba in tožilstvo sta predlagala senatu številne dokazne predloge.
  • Odbor namerava senatu predlagati, naj o ratifikaciji odloča še pred bližnjim obiskom predsednika Georgea Busha na stari celini.
  • Upniki morajo svoje terjatve prijaviti stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva, ko bo v Uradnem listu objavljen oklic o začetku stečajnega postopka.
  • Pripravljen program je treba najprej predložiti senatu fakultete, zatem senatu univerze in svetu za visoko šolstvo.
 • SAMOSTALNIK0+pred+SAMOSTALNIK5 
  • Robič je na sojenju pred senatom okrožnega sodišča dejanje priznal, kolikor se ga je spomnil.
  • Zahteval je razveljavitev sodbe in sojenje pred spremenjenim senatom prvostopenjskega sodišča.
  • Zato so odredili ponovno sojenje, ki zdaj poteka pred povsem spremenjenim senatom ljubljanskega okrožnega sodišča.
 • GLAGOL+pred+SAMOSTALNIK5 
  • Geoffrey Robertson, odvetnik šole, je pred senatom povedal, da se o tej pravici otrok ne bi smeli pogajati.
  • Obtoženi je pred senatom povedal, da je streljal v strahu in da ni hotel nikogar umoriti.
 •  [sodni, stečajni, veliki, tričlanski senat, ki mu predseduje ...
  • Sodni senat, ki mu predseduje Vera Derenda Vatovec, je njegov predlog zavrnil.
  • V dopoldanskem času se je že sestal tričlanski senat, ki mu predseduje vrhovni sodnik svetnik Vasilij Polič.
 • stečajni senat in stečajni  [upravitelj, sodnik / stečajni  [upravitelj, sodnik in stečajni senat
  • Nenavadno se mu zdi, da sta stečajni senat in stečajni upravitelj stečaj opravljala brez pravnomočnega sklepa o uvedbi stečaja.
  • Vsa stvar namreč ni tako preprosta, kot bi menili nepoučeni, saj je treba tudi stečajni senat in stečajno upraviteljico z najemno ponudbo prepričati, da je do prodaje kompleksa takšna rešitev za Medijske toplice resnično najboljša.
 • senat pod  [predsedstvom, vodstvom koga
  • Senat pod predsedstvom sodnika Marjana Pogačnika je v manj kot treh urah izvedel dokazni postopek in razglasil tudi sodbo.
  • Na okrožnem sodišču v Celju se je včeraj začelo sojenje, na katerem je veliki senat pod predsedstvom okrožnega sodnika Marka Brišnika zaslišal oba obtoženca.
  • Poravnalni senat pod vodstvom Draga Škergeta nobeno od prerekanih terjatev ni spoznal za verjetno.
 • kdo stopi pred senat
  • Sojenje se bo nadaljevalo v petek, ko bodo pred sodni senat stopile priče.
  • Tokrat je kot priča pred petčlanski senat stopil tudi prijatelj obtoženega.
 • senat izreče komu  [sodbo, kazen / senat izreče komu  [oprostilno, zaporno, obsodilno kazen / senat izreče komu x let zapora
  • Glavna obravnava se bo nadaljevala v torek, senat pa naj bi izrekel sodbo predvidoma že v petek.
  • Razpravljajoči senat pa mu je izrekel še stransko kazen izgon iz države za pet let.
  • Tako se je senat odločal, ali naj izreče 15 ali 30 let zapora.
  • Senat mu je izrekel enotno kazen 2 leti in dva meseca zapora.
 • senat ni ugodil  [prošnji, predlogu, zatevam, zahtevi koga / senat je ugodil  [prošnji, predlogu, zatevam, zahtevi koga
  • Sprva je celo zahtevala izločitev javnosti, češ da bi lahko izdala poslovne skrivnosti, a senat ni ugodil njeni prošnji.
  • Predlogu Palčičevega zagovornika, da bi ga izpustili iz pripora, saj čez dva tedna pričakuje naraščaj, pred tem pa bi se rad tudi poročil, senat ni ugodil.
Na vrh
 
2 v parlamentu
v nekaterih državah z demokratično ureditvijo je senat del parlamenta z večjo zakonodajno močjo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Sporazum mora poleg spodnje zbornice ruskega parlamenta potrditi še ameriški senat.
  • V nedeljo, 14. decembra pa bodo v goriškem senatnem okrožju nadomestne volitve za italijanski senat.
 • SAMOSTALNIK0+GLAGOL 
  • Pogodbo, ki je ključna za nadaljnjo širitev Evropske unije, mora potrditi še francoski senat.
  • Pred sprejemom mora predlog zakona potrditi še senat, drugi dom zveznega parlamenta.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Ko sem bil pred meseci v Pragi, sem opazil predvolilne šotore Jiřine Jiraskov, ugledne igralke in režiserke, ki kandidira za senat.
  • Andrew Johnson je najprej kandidiral za Senat in potem še za Kongres - ja, obakrat je spodletel.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Je pa vse jemal na lahko in mu ni bilo žal niti tega, ko je leta 1996 pogorel kot kandidat za senat.
  • Na današnjih volitvah je kandidatne liste za spodnji dom predložilo petnajst strank in strankarskih koalicij, med kandidati za senat pa so predstavniki 76 političnih združenj.
  • Med letošnjimi predsedniškimi volitvami bodo potekale tudi volitve za senat.
  • Liberalni demokrati upajo, da se bodo z odstopom Jošira Morija, enega najmanj priljubljenih premierov v sodobni japonski zgodovini, izognili ponižanju na julijskih volitvah za senat.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Zdaj pa so republikanci v senatu zavrnili sporazum, ki ga je podpisalo že 154 držav.
  • Sodniki iz Milana bi, če se ne bi v četrtek zgodilo glasovanje v rimskem senatu, lahko preganjali skoraj tudi že našega evropskega predsednika.
  • Na predvečer glasovanja v senatu so v nadškofiji Santiaga začeli kampanjo proti razvezi zakona, v okviru katere so začeli med drugim predvajati televizijske oglase.
  • Bush je včeraj pojasnil, da je vodja demokratov v senatu Tom Daschel prejel sumljivo pošiljko z belim prahom.
  • En glas večine v senatu bi bili demokrati po izračunih morali ohraniti.
  • Republikanci so povečali večino v predstavniškem domu in dobili večino v senatu.
  • Več zgledov ...
  • Sojenje v Senatu je bilo bliskovito, za predsednikov odpoklic pa bi morali glasovati dve tretjini senatorjev.
  • Javnomnenjske raziskave, ki jih je agencija Gallup opravila pred Clintonovim nagovorom, so pokazale, da je kar 70 odstotkov Američanov, kljub spolnemu škandalu in sojenju v senatu, še vedno naklonjenih demokratskemu predsedniku.
  • Ustavni sodnik Clarence Thomas je moral skozi mučna zaslišanja v Senatu, ker ga je uslužbenka Anita Hill obtožila, da jo je nadlegoval.
  • Med zaslišanjem v senatu je novi ameriški zunanji minister general Colin Powell dejal, da bo »tesna zaveznica Avstralija prevzela vodilno vlogo v koordiniranju varnostnih vprašanj na zahodnem robu Pacifika.
  • Rupel je pred odhodom dejal, da ima ratifikacija v senatu poseben pomen, saj gre za končanje procesa, med katerim smo ...
  • Latvijska zunanja ministrica Sandra Kalniete je dejala, da je ratifikacija v senatu najpomembnejši dogodek na latvijski poti k članstvu v zavezništvu.
  • Miloš Budin, podpredsednik deželnega sveta Furlanije - Julijske krajine je razpravo v senatu spremljal od začetka do konca, na trenutke napeto in pesimistično, pa spet sproščeno in optimistično, kot vsi, ki so opazovali, kako se vreme v dvorani spreminja in kako enkrat kaže na poraz, drugič na zmago
 • senat in  [predstavniški dom, kongres, poslanska zbornica, parlament /   [predstavniški dom, kongres, poslanska zbornica, parlament in senat
  • Izjemno nam je hvaležna za sodelovanje v koaliciji, sta v skupni resoluciji sklenila ameriški senat in predstavniški dom.
  • Ko so republikanci prevzeli večino v senatu in predstavniški zbornici, se je kot vodja demokratov začel pripravljati na to, kako bo spodkopal predsednikov program.
  • Zaradi vsega, kar se je zadnje tedne in mesece dogajalo v ameriškem kongresu in senatu so si oddahnili takorekoč vsi Američani.
  • Ker so predsedniki strank tudi poslanci spodnjega doma hrvaškega parlamenta, so se v kongresu in senatu pogovarjali zlasti o delovanju predstavniške oblasti na Hrvaškem.
  • Na novo izvoljena predstavniška zbornica in senat bosta lahko o napadu temeljito razpravljala.
  • PRAGA Na Češkem bodo nove predsedniške volitve 24. januarja, ko se bosta na skupnem zasedanju sestala poslanska zbornica in senat.
Na vrh
 
3 v ustanovi, organizaciji
senat USTANOVE ali ORGANIZACIJE je njen vodstveni, svetovalni ali disciplinski organ
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Novartis in Lek morata torej v petek poznati odločitev senata agencije za trg vrednostnih papirjev.
  • Senat agencije za zavarovalni nadzor ga je povabil na avdicijo.
  • Vzajemna mora glede na odločbo senata Agencije odpraviti kršitve.
  • Novartis in Lek morata torej v petek poznati odločitev senata agencije za trg vrednostnih papirjev.
Na vrh
 
3.1 na univerzi
senat UNIVERZE ali FAKULTETE je njen najvišji organ odločanja
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Pred prvo izvolitvijo v naziv ali pred izvolitvijo v višji naziv si mora senat članice univerze pridobiti soglasje senata univerze.
  • Vprašanje pa je še, ali bo vlada upoštevala predlog senata Univerze v Mariboru.
  • Po svoji funkciji je član senata univerze rektor, član senata članice univerze oziroma samostojnega visokošolskega zavoda pa dekan.
  • Senat univerze sestavljajo redni profesorji, ki jih izvolijo senati članic univerze tako, da so enakopravno zastopane vse znanstvene in umetniške discipline ter strokovna področja.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Vprašanje pa je še, ali bo vlada upoštevala predlog senata Univerze v Mariboru.
  • Konstitutivna seja senata univerze je včeraj minila brez večjih zapletov.
  • V skladu s statutom akademski zbor izbere tri kandidate, ki jih predlaga senatu fakultete.
  • Edina možnost je odločitev senata fakultete, ki lahko profesorju odvzame predavanja.
  • K tem sodi poleg širše sestave senatov uvedba akademskih zborov v vseh članicah univerz in v vseh samostojnih visokošolskih zavodih.
  • Za javno objavo tega zapisa s sej senata fakultete smo se odločili prav zaradi vsega navedenega.
  • Več zgledov ...
  • LJUBLJANA Študente medicinske fakultete, smer stomatologija, je pred kratkim kot strela z jasnega zadelo obvestilo o sklepu senata fakultete iz leta 1996, da bodo morali pri študiju uporabljati tudi lastne instrumente.
Na vrh
4 v starem Rimu
zgodovina
senat je vrhovni organ odločanja v starem Rimu
 •  
  • Od časov rimske republike pred dva tisoč leti, ko je bilo zaželeno, da možje sami poudarjajo svoje vrline, ko je slavni govornik Cicero nenehno in ob vsaki priložnosti tako v pravdah na sodišču kot pri razpravah v senatu sam poudarjal svojo razumnost, poštenost, pravičnost, pogum, velikodušnost in svojo lastno gorečo skrb za državo in državne institucije in koristi državljanov, sta pač minili dobri dve tisočletji..
  • Kaligula je sicer po sklepu senata postal bog, vendar akte o izvajanju čaščenja je senat uspešno izgubil.
Na vrh
 
sodni senat
pravosodje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Uro in pol kasneje, ko je bila znana odločitev sodnega senata, zagotovo ni bil zadovoljen.
  • Po mnenju sodnega senata pa je bilo dovolj obremenilnih dokazov za obsodbo vseh treh.
kazenski senat
pravosodje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Zakonski okvir je jasen, minimalna zaporna kazen predpisana, presoja pa je seveda v rokah kazenskega senata.
  • Iz prijave na policiji in izjav ostalih po mnenju kazenskega senata izhaja, da ni vse tako, kot sedaj skuša prikazati oškodovanec.
stečajni senat
pravosodje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Izkoristili bomo vse pravne možnosti za spodbijanje sklepa stečajnega senata.
  • Iz tega se vidi razumevanje stečajnega senata in stečajne upraviteljice Marinke Pucelj.
zunajrazpravni senat
pravosodje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na sklep zunajrazpravnega senata se lahko pritožijo obtoženci, njihovi zagovorniki in tožilstvo.
  • Po naših informacijah višje sodišče namreč o pritožbi na odločitev zunajrazpravnega senata okrožnega sodišča, ki je Šuštarju odredilo pripor, še ni odločilo.
poravnalni senat
pravosodje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Založba Obzorja Maribor je namreč dajala hipoteke na premoženje brez soglasja upniškega odbora in poravnalnega senata, čeprav bi po zakonskih določilih lahko opravljala le tekoče poslovanje, kot je pojasnila Čokertova.
  • Predsednik poravnalnega senata, sodnik Dezider Novak je po končanem naroku menil, da je to verjetno eden redkih, če ne sploh edini odmevnejši slovenski stečaj, ki se je končal s pobotom.
pritožbeni senat
pravosodje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V Bosni odločitve pritožbenega senata haaškega sodišča niso sprejeli z odobravanjem.
  • Po mnenju pritožbenega senata prvostopenjsko sodišče ni dovolj razjasnilo dogajanja, tik preden je obdolženec sprožil proti pokojniku usodna strela.
  • Hrvaški predsednik Stjepan Mesić meni, da odločitev pritožbenega senata haaškega sodišča dokazuje, da to sodišče ni politično.