WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
selekcija samostalnik
1 postopek izbiranja
selekcija je proces, v katerem se po določenih kriterijih iz množice elementov izbere manjši NABOR
 • GLAGOL+skozi+SAMOSTALNIK4 
  • »Vsi bodo šli skozi selekcijo, na podlagi rezultatov pa bodo izbrani najboljši,« je povedal načelnik Generalštaba SV generalmajor Ladislav Lipič, ki je tabor obiskal v petek.
  • Kaj pa napravijo tisti, ki se ne prebijejo skozi trdo selekcijo ?
  • Tako so letos v nasprotju s preteklim letom vsi prijavljeni filmski izdelki morali skozi selekcijo, ki je bila zaupana koordinatorki programa Nerini Kocijančič.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Selekcija je zelo ostra, v vsej Franciji izobrazijo letno le 200 strokovnjakov za vinogradništvo in vinarstvo, kar je glede na 900.000 hektarjev vinogradov izredno malo.
  • Nato se je pri organizaciji izkazalo, da v ta okvir pride nepričakovano veliko ustvarjalcev in potrebna je bila nadaljnja selekcija, v kateri so ostali najprodukivnejši in najprodornejši umetniki mlajše generacije.
  • Selekcija je bila kruta vendar pravična.
  • Prva selekcija bo opravljena že v začetku prihodnjega leta, ko po določbah zakona ne bodo več mogle poslovati pokojninske družbe, ki ne bodo pridobile vsaj 15.000 zavarovancev.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6v mn.
   
   
  • Utvara, da gre za volitve po večinskem volilnem sistemu in da se voli zastopnike okrajev, povzroča tudi sprevrženo selekcijo med kandidati za poslance.
  • In tudi selekcija med igralci bi bila neusmiljena, saj bi bilo hitro jasno, kdo lahko vzdrži evropski ritem.
  • Novi kodeks o dobrih poslovnih običajih v prometu in poslovanju z nepremičninami bo zagotovo zelo pripomogel k selekciji med dobrimi in slabimi posredniki v poslovanju z nepremičninami in prav tako med dobrimi in slabimi upravniki večstanovanjskih zgradb.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Merilo, ki ga bomo upoštevali pri selekciji bolnikov, bo nujnost, pravi prof. dr. Arnež; to pomeni, da bodo imeli prednost pri obravnavi urgentni bolniki, nato pa se bodo bolniki, ki jih bodo sprejeli in zdravili, vrstili po lestvici navzdol do tistih, ki imajo najmanjše zdravstvene težave.
  • Sevniški tekstilci predlagajo, naj država ne vlaga le v vreče brez dna, ampak pomaga podjetjem, ki imajo trg: sofinancira naj svetovanje, pomaga pri selekciji zaposlenih, sofinancira usposabljanje delavcev ali podpre skupino kreatorjev.
  • Le na kaj bi se pri svoji selekciji naslonil gospod Novak?
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Zunanjost živali pa je dobila nov pomen, saj je bila, je in bo tudi v bodoče pomemben kriterij pri selekciji domačih živali.
  • Kot smo v Dnevniku že zapisali, točkovni sistem pri selekciji kandidatov za vpis v šole z omejenim vpisom ostaja.
  • Sistem večjega števila produkcijskih enot bi lahko nadomestil tisto, česar zaradi majhnosti prostora, torej konkurenco, ni, čeprav bi imela nacionalna televizija še vedno monopol pri selekciji, ki je seveda lahko pristranska.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Rekli so mi, da so to leto naredili selekcijo in bodo vzeli samo tiste, ki se pišejo od črke A do P, no, naslednje leto pa so vzeli samo tiste od črke R naprej in sem izvisel.
  • Ker je treba pred računalniško obdelavo opraviti selekcijo posnetega gradiva in računalniku posredovati le ključne posnetke, to kaj lahko pripelje do izgube bistvenih informacij.
  • O tem nočejo na Ecole nationale de la magistrature niti slišati: "Med prijavljenimi izvajamo selekcijo in izpiti so strogo anonimni."
  • Vsi, ki prestanejo selekcijo, se uvrstijo v modro knjigo na seznam potencialnih stažistov.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Ko bosta vlada in ministrstvo postavila svojega vratarja tudi na Kolodvorsko ulico, se bo politika res lahko velikodušno umaknila z nacionalke, kadrovsko selekcijo pa prepustila stroki.
  • Ob vsem tem pa nam je lahko še bolj jasen argument, ki smo ga navedli kot kritično točko ob (ne) uspešnosti glavne šole, namreč, da je odpiranje gimnazije odvzelo glavni šoli najboljše učence in je zato že pri vstopu v prvi razred glavne šole izvedena tiha negativna selekcija, ki je pomemben razlog neuspešnega razvoja glavne šole.
  • V Ameriki, kot sem videl, gredo vsi učenjaki skozi zelo strogo selekcijo, ki temelji predvsem na nadarjenosti.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V procesu selekcije kadrov se morajo managerji odločiti, do katere mere imajo kandidati za delo ustrezne spretnosti, sposobnosti in znanje, ki je potrebno, da bo delo glede na položaj, za katerega so predvideni, učinkovito izpeljano.
  • Zdaj moram med temi nogometaši, ki igrajo, opraviti selekcijo igralcev, na katere bo Publikum lahko računal v naslednji sezoni.
  • Za vsak volilni štab je bržkone velik izziv, kako opraviti selekcijo kandidatov.
  • Zavarovalnice poskušamo delati selekcijo rizika, zato ne zavarujemo kar po dolgem in počez.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Sergij Vladislav Majhen ji v obtožnici očita, da v njih ni obrazložila svoje diskrecijske pravice, kot to določa deveti odstavek 209. člena zakona o upravnem postopku, ni obrazložila kriterijev za selekcijo notarskih kandidatov - in vse to zato, da bi mu prizadejala škodo.
  • Nekakšno merilo za selekcijo mora biti, saj je otrok, ki bi se radi vpisali na nekatere gimnazije, preveč, vendar ne v takšni obliki, ki je povzročila samo večji strah.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Dva klanca v etapi sta poskrbela za selekcijo, po kateri je v ospredju ostalo 50 kolesarjev.
  • Kljub tej možnosti pa je že zaradi lažjega naknadnega urejanja posnetkov še najbolje ves čas skrbeti za ustrezno selekcijo med fotografijami (torej neuspele posnetke sproti izbrisati), veliko fotoaparatov pa tudi omogoča, da slike zmanjšamo naknadno kar na sami kartici, tako da lahko nekoliko prostora pridobimo tudi tako če želimo ohraniti kakšno sliko le za prikazovanje v digitalni obliki in je ne nameravamo natisniti.
  • Ni jasno, zakaj se je odločil za selekcijo med novostmi, toda obstaja (v Zupanovem eseju Most do pozabljenega temelja) izražena predpostavka, da bo avtor čez čas gojil drugačen odnos do nekaterih pesmi, čeprav bi težko verjeli, da ne stoji več za njimi, morda jih vidi le v kakšnem drugem kontekstu.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Sistem točkovanja, ki je podlaga za selekcijo pri vpisu v srednjo šolo, je le eden izmed možnih modelov, vendar po našem mnenju za zdaj najbolj objektiven.
  • Znano je, da se je pred petimi meseci oglasil bolonjski kardinal G. Biffi in med drugim zahteval temeljito selekcijo pri sprejemanju priseljencev, muslimane pa naj bi kar izločali.
  • Bodo vaši kirurgi opravljali selekcijo pri izbiri bolnikov?
 • GLAGOL+k+SAMOSTALNIK3 
  • Novi kodeks o dobrih poslovnih običajih v prometu in poslovanju z nepremičninami bo zagotovo zelo pripomogel k selekciji med dobrimi in slabimi posredniki v poslovanju z nepremičninami in prav tako med dobrimi in slabimi upravniki večstanovanjskih zgradb.
  • Tako je vodja poslanske skupine SDS Bogomir Špiletič Kučanu povedal, da se do posameznih imen niso opredeljevali, ker bi s tem samo prispevali k negativni selekciji kandidatov.
  • Navodila so usmerjala učence k selekciji prebranega (da ne bi izbrali preveč snovi za obdelavo), ki iskanju npr. ene značilnosti iz prebranega (npr. samo zaključka, ne pa cele knjige), k izražanju lastnih bralnih doživetij na delno že strokovni način; poleg tega še k takemu načinu tvorjenja besedila, kakršnega so usvojili že pri prvi šolski nalogi, ter jezikovni ustreznosti.
 • GLAGOL+brez+SAMOSTALNIK2 
  • Dijaki sami nizajo ideje, ki jih brez posebne selekcije zapisujem na tablo, popravim le nepravilne člene in oblike besed.
  • Kljub temu bodo ustanovili klub Millenium, v katerega se bodo brez posebne selekcije lahko včlanili vsi z vplačano letno igralnino, članstvo v njem pa bo prinašalo tudi nekatere ugodnosti.
  • Najprej so se ob njih pojavili zasebni založniki, ki so brez selekcije izdajali vse, kar jim je prišlo pod roke, nato so se pojavili resni založniki, ki so zdaj nosilci te dejavnosti v ZRJ.
 • GLAGOL+do+SAMOSTALNIK2 
  • Gotovo bo prišlo do selekcije, saj so mojstrski izpiti zahtevni in tudi dragi.
  • Pričakovati je, da bo glede na kazalnike v EU še prihajalo do selekcije na tekstilnem trgu Evropske unije, vendar je pa je strah pred zlomom celotne tekstilne industrije odveč, saj so se nekatera slovenska tekstilna podjetja že uspešno spopadla s težavami.
  • Zmanjšanje plač državni upravi je tako le demagoška poteza vlade, ki bo v upravi slej ko prej pripeljala do negativne selekcije, namesto da bi se vlada lotila temeljite reorganizacije državne uprave, ki je nujno potrebna že zato, ker državna uprava še vedno skriva vse tiste paradržavne sisteme, kot so bili SIS - i in druge skupnosti in so ji bili pred dvema letoma priključeni.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Selekcija med kandidati poteka že od vsega začetka, približno 150 prosilcev, ki so oddali nepopolne vloge, pa ima na voljo le še nekaj dni za njihovo dopolnitev.
  • Selekcija za vpis v gimnazije se opravi znotraj nacionalnega prijavnega sistema na podlagi šolskega uspeha (ocen), v poklicne šole pa tudi na podlagi delovnih izkušenj in rezultatov testiranja.
  • Zatem bo sledila selekcija gradiva, saj se ga je po Černjakovih besedah že ogromno nabralo, potem pa bodo izbrano gradivo poslali vsem članom sveta, tako da bodo ti imeli dovolj časa za temeljito proučitev, tudi na podlagi tako zbranega gradiva pa se bodo na aprilski seji sveta lahko ustrezno opredelili.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • To je bila ena najpomembnejših funkcij v SDV, ki je med drugim povsem samostojno odločala o selekciji dokumentacije in je skrbela za celotni arhiv.
  • To vsekakor čaka težko delo, saj mora med drugim domisliti, kaj naj poleg že določenih meril splošnega učnega uspeha v zadnjih treh razredih, ocen iz slovenščine, matematike in tujega jezika v 6. in 7. razredu ter vseh ocen v osmem razredu še soodloča o selekciji kandidatov, ki se bodo hoteli vpisati na šole z omejenim vpisom, in dodelati na novo ves postopek vpisovanja v srednje šole.
  • To seveda priča o dobro opravljeni predhodni selekciji.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Odločitev o selekciji seveda sodi med legitimne oblike opozicijskega boja in je deloma celo razumljiva: zanje je vsak dan boj za prehod na pozicijske klopi.
  • Seveda se ob takšnih porazih pojavijo tudi različni dvomi o pravilni selekciji ekipe, tisti najbolj kritični pa kot enega od krivcev za izpad omenjajo tudi trenerja Toneta Tislja.
  • Množica imen, s katerimi stranke nastopajo ob naskoku na izpraznjene ministrske resorje, kaže, da stranke res še nimajo nobene ideje o selekciji kadrov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V procesu selekcije kadrov je treba včasih kandidate soočiti s situacijami, ki so čim bolj podobne bodočim delovnim zadolžitvam.
  • Enota je po neljubem incidentu v Celovcu in na Zaloški cesti spremenila način selekcije novih kadrov, zaposlili pa so tudi psihologinjo, ki intenzivno dela s policisti.
  • Naslednja, ne povsem nepomembna, prednost takšnega komuniciranja s kandidati za delo pa je v tem, da lahko kakšno manj zahtevno fazo selekcije opravimo kar na daljavo, brez zamudnega usklajevanja terminov za srečanje in podobnega.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Ker volilčeve izbire politične alternative ne določa en sam dejavnik, takšno početje med drugim vodi tudi v pasivnost volivcev in večjo negativno selekcijo v politiki.
  • O negativni selekciji v njihovih vrstah je slišati govoriti duhovnika samega, šolnik se zdi preveč povprečen, da bi mu otroke slepo prepuščali v roke, in kot da se zadnje čase maje podoba zdravnika.
  • Ta proces je označen kot »vloga šole v selekciji in pri razporejanju«; družba reproducira lastno socialno strukturo glede na rezultate selekcije v šolskem sistemu.
  • Selekcija v osnovni šoli je za deželo z dvomilijonskim prebivalstvom potratna metoda.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Zaradi večjega števila radijskih in televizijskih postaj pa je žal tudi manj selekcije, zato je pri nekaterih glasbenih skupinah čutiti pomanjkanje osebnosti in izvirnosti.
  • Veliko materaiala smo zbrali v muzeju, tudi veliko selekcije je bilo, v knjigi je največ materiala, ki smo ga zbrali neposredno od delavcev, ki so delali v tej enoti, da ne bi zadeva zgledala preširoka.
  • Nekoliko selekcije bodo naredili le pri uvozu tujega vina, predvsem belega vina iz Makedonije, saj imajo slovenski pridelovalci dovolj presežkov domačega vina, ki jih bo treba prodati.
  • Naredili so več selekcij, najprej so izbrali kostume, uporabne za predstave, obdarovali so vse znance, kolege in prijatelje, imeli so celo nekaj dražb, pa še vedno je v skladišču ostalo nemogoče veliko tekstila.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Povedano drugače, posledica asimetričnosti informacij v tem primeru je negativna selekcija na trgu.
  • Po pričakovanju je pravo selekcijo na slalomu napravila že zahtevna proga in tako so se na njej "poslovili" Bode Miller (spet), Silvan Zurbriggen, Norvežan Svindal, Bruno Kerner, Mario Scheiber, Michael Walchhofer ...
  • Dramatična ranljivost režimske vojske, ki jo je bremenila kadrovska selekcija na ideoloških temeljih, obenem pa je bila še slabo izurjena in poslana v lažno obrambno akcijo mnogim enotam so rekli, da gredo na meje, ker sta Jugoslavijo napadli Avstrija in Italija je kmalu postala očitna.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Morebiti je selekcija po spolu pomembna ravno zato, ker zahteva, da premagamo to silno psihološko oviro.
  • Najprej jih bo potrebno sploh poiskati, nato pa med njimi napraviti selekcijo po pomembnosti.
  • Nabor podatkov je le nekoliko obširnejši in standardiziran, kar omogoča elektronsko obdelavo, iskanje in selekcijo po več kriterijih.
  • Med naročenimi bolniki bo veljala selekcija po merilu nujnosti.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Letos med udeleženci prvič poteka selekcija za bodoče uslužbence.
  • V vsaki stvari je tudi nekaj dobrega in tako bomo lažje opravili selekcijo za novo sezono.
  • Živadinov je edini Slovenec, ki je uspešno opravil selekcijo za kozmonavta in je bil sedemkrat v breztežnostnem prostoru.
 • GLAGOL+po+SAMOSTALNIK5 
  • Po prvi selekciji smo jih izbrali dvajset, od teh sedemnajst, pa dvanajst.
  • Na prvi razpis se je javilo več kot 90 kandidatov, a so jih po temeljiti selekciji izbrali le 17, jeseni pa bodo razpis ponovili in poskušali zapolniti enoto, v kateri naj bi bilo 30 policistov.
  • Letos smo delali po načelu osebnega stika, sedaj bo po opravljeni selekciji sodelovalo 16 akademij.
 • namenjen selekciji
  • Pred kratkim sem prebral izjavo strokovnjaka z ministrstva za šolstvo: eksterci ne služijo preverjanju kakovosti poučevanja, temveč so namenjeni selekciji učencev za šole, ki selekcijo potrebujejo!
  • Pa pravijo, da je matura namenjena selekciji dijakov glede na njihovo nadarjenost ...
 •  [razstava v selekciji koga
  • Razstava v selekciji Lojzeta Gostiše (podpisuje tudi oblikovanje kataloga in plakata), ki jo je strokovno pripravila Moderna galerija Ljubljana, naj bi zaživela pod pokroviteljstvom hrvaškega in slovenskega predsednika, Stipeta Mesića in Milana Kučana.
  • Pod imenom odz-ljb se bo v Ljubljani predstavil projekt Onedotzero iz Velike Britanije, pomemben festival digitalne produkcije gibljivih slik, spremljevalnih mednarodnih dogodkov in istoimenska produkcijska enota, ki se vsako leto v maju predstavlja v prestižnem Institute for Contemporary Arts v Londonu, drugi segment, naslovljen scan-line, pa bo prinesel izbor slovenske digitalne produkcije v selekciji Dunje Kukovec, Luke Prinčiča in Ozrena Škodriča.
  • V preteklosti je mdr. v letih 1996/97 sodeloval v mednarodnem projektu Collective Eye (ki je obiskal Lozano, Prago, Györ, Sofijo in Ljubljano), na Zimskem salonu Mestne galerije Ljubljana, ki je bil v letu 1997 v selekciji Braneta Koviča posvečen fotografiji (Zmuzljivost podobe fotografije, projekt, ki so ga v prenosih videli še v Budimpešti, Buenos Airesu, Rosariu in Cordobi), in lanskem projektu Moderne galerije Oko in njegova resnica v selekciji Igorja Zabela.
 • selekcija na podlagi česa
  • Naval otrok na obstoječe javne šole se je reševal s selekcijo na podlagi učnega uspeha, nekaj časa pa tudi s sprejemnimi izpiti, zaradi katerih so otroci kot brezglave kure letali s šole na šolo.
  • A prav to je še dodatna vrednost dela, ki ne napravi selekcije na podlagi razumljivega, ampak zabeleži vse, kar je bilo slišanega, četudi je zdajšnjemu človeškemu umu nedojemljivo.
 • selekcija v boju za kaj
  • Ko je 70 km pred koncem prišlo do prve selekcije v boju za zmago, je brez težav vrtel pedala v vodilni skupini ducata kolesarjev, v kateri so bili poleg novomeškega asa še Andrea Tafi, Nico Mattan, Rik Verbrughe, Andrej Čmil, Jan Kirsipuu, Jens Vogt, Erik Zabel, Paolo Bettini, Daniele Nardello, Alessandro Petacchi, Rolf Sørensen in Zbignew Spruch.
  • V 5. etapi nas čakajo številni kratki, a 'ostri' klanci, ki bodo bržkone opravili precejšnjo selekcijo v boju za rumeno majico.
 • selekcija za vpis v kaj
  • Drugič: problematiziranje točkovnega sistema kot načina selekcije za vpis v srednje in višje oziroma visoke šole je ne samo pozitivno, temveč tudi nujno potrebno, kot je nazorno pokazala nekajletna praksa njegovega izvajanja.
  • Selekcija za vpis v gimnazije se opravi znotraj nacionalnega prijavnega sistema na podlagi šolskega uspeha (ocen), v poklicne šole pa tudi na podlagi delovnih izkušenj in rezultatov testiranja.
 • vplivati na selekcijo
  • To je vplivalo na selekcijo dobaviteljev in izboljšanje planiranih nabav, na agresivnejšo politiko v procesu trženja in spodbude pri prodaji, pa tudi na drugih segmentih poslovanja je uvedena politika kontinuiranih izboljšav.
  • Dejstvo, o katerem se verjetno strinjamo prav vsi leposlovni uredniki, je, da na domačem terenu ponudba kvalitetnih pesniških zbirk precej presega povpraševanje, medtem ko je opazen primankljaj proze; to se je še zlasti pokazalo ob zadnjem programskem razpisu Ministrstva za kulturo za dobo treh let in utegne negativno vplivati na ustrezno selekcijo gradiva, tako pri aktivnih avtorjih kot pri založnikih.
 • iti za selekcijo
  • Ampak recimo, da gre za svojevrstno selekcijo informacij, kakršno smo opazili že v soboto v 3.
  • Pri vpisu v prvi letnik gre za strogo selekcijo, saj imajo pri vpisu prednost najbolj perspektivni športniki.
Na vrh
 
2 kar se izbere; izbor
 •  
  • No, film je v obeh selekcijah in videli bomo, kaj se bo zgodilo.
  • Tekmovalni filmi v Barberovi selekciji so dokaj izenačeni, vsaj v sporočilni intenciji, če že ne v realizaciji.
  • Cvitkovičev film je imel skoraj dvajset tekmecev, zmagoslavje pa je še toliko večje, saj gre povrhu za prvi slovenski film po šestintridesetih letih v ugledni beneški festivalski selekciji, ki pa ga je uradna žirija na letošnjem 4. festivalu slovenskega filma spomladi v Portorožu povsem prezrla.
  • V Moderni galeriji in Mednarodnem grafičnem likovnem centru v galeriji Tivoli so na ogled nacionalne selekcije, v Jakopičevi galeriji dela z natečajem vabljenih 55 umetnikov, v sprejemni dvorani Cankarjevega doma dela nagrajencev 22. bienala, v galeriji Cankarjevega doma pa častni nagrajenec prejšnjega bienala.
  • Z razširitvijo selekcije pa se je ta vsota znižala na 650.000 tolarjev, pri čemer nismo ravnali mehanično in smo pri zanimivih projektih poskušali najti dodatna sredstva.
  • Če jo živo dostavijo v boljšo restavracijo (v kateri gostje lahko svojo večerjo izberejo iz selekcije, ki plava v akvariju), se njena cena lahko povzpne celo na sto dolarjev.
  • Več zgledov ...
  • Glede na navdušen odziv kustosa, Haralda Szeemanna z Dunaja, ki je Berokova dela sprejel v selekcijo za balkansko razstavo Kri in med, si je razstavo treba ogledati.
  • Gre za selekcijo del slovenskih avtorjev, širši izbor je obsegal 341 del, od Ažbeta do Mušiča.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • V tekmovalnem programu igranih filmov je bilo prikazanih devetnajst filmov, splošna ocena pa je bila, da je letos organizatorjem uspelo sestaviti kvalitetno selekcijo, kar postaja zaradi izrazite medsebojne tekmovalnosti in eksluzivnosti največjih filmskih festivalov vedno težji podvig.
  • Program je poleg tekmovalnega sporeda kratkih filmov obsegal še selekcijo najboljših mednarodnih kratkih filmov, ki so bili narejeni v zadnjih dveh letih, izbor novih kratkih filmov za otroke, šest celovečernih animiranih filmov (trije japonski, kanadski, francosko-luksemburški in slovenski Socializacija bika?
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2v mn.
   
   
  • Lično zložene selekcije knjig, posterjev, znamk in ŠTEVNIKizmatičnih predmetov so okupirale pločnike cele četrti.
  • Jasno, vampi ne bi bili vampi, če ne bi vsaj malo izstopali iz oblikovno zaokrožene selekcije jedi, ki so v glavnem odmerjene, prirejene in servirane tako, da jih lahko v eni potezi pripravite za konzumiranje med blokom oglasnih sporočil, ki prekinja vašo omiljeno telenovelo, ali pa med vokalno instrumentalnim izvajanjem kakega še posebej ljudskega popevkarja, ki jih bo v silvestrski programski shemi kar mrgolelo na naši ljubi nacionalki.
  • Omenim naj le zanimivo japonsko selekcijo izdelkov in dejstvo, da se prvič na BIO predstavlja skupina izdelkov iz Kanade.
  • 24. mednarodni grafični bienale bo letos predstavil selekcijo del, v kateri ne bo vrednostnega razlikovanja med terminoma grafika in tisk.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Na predotvoritveni okrogli mizi je Peter Weibel, pobudnik razstave in njen sokustos, pojasnil vsebinsko zasnovo selekcije ter zbirko prvič javno povabil v ZKM, enega najpomembnejših centrov za umetnost in medijsko kulturo v Karlsruheju, ki ga vodi od leta 1999.
  • Ker je BIO predvsem strokovna mednarodna razstava, razstava selekcij, predstavlja aktualne tokove v oblikovanju in tudi stvarno podobo današnjega oblikovanja, zasnov in realizacij v našem prostoru.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Vsi filmi uradne selekcije - razen treh koprodukcij (Poletje v zlati dolini, Lilijina zgodba in Kako sem ubil svetnika), ki so uvrščeni v netekmovalni program - se bodo potegovali za nagrade Vesna, ki jih bo podelila petčlanska strokovna žirija, ki si bo filme ogledala pred festivalom.
  • Nastop v tem razdelku bienala bo tekmovalen, mednarodna žirija (dr. Zoran Kržišnik, Ljubljana, dr. Yongwoo Lee, Seul, dr. David Kiehl, New York, in dr. Ryszard Stanislavski, Varšava) bo podelila pet nagrad, zlata medalja pa bo pripadla še najboljši nacionalni selekciji.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • Slovensko kulturno zapuščino je v obliki modne kreacije predstavila Belinda Škarica, Tomaž Lavrič se je uvrstil v selekcijo petnajstih najprodornejših evropskih stripovskih avtorjev.
  • Ker veliki in pomembni festivali le izjemoma uvrščajo v svoje glavne selekcije televizijske filme, je uspeh novega Kozoletovega dela, v katerem igrata glavni vlogi Nataša Barbara Gračner in Peter Musevski, še tem večji.
  • Nedavno so jo izbrali v selekcijo dvanajstih projektov, ki jih bodo v naslednjih treh letih subvencionirali iz evropskega programa Kultura 2000.
  • Poletje je svetovno premiero doživelo na sarajevskem filmskem festivalu avgusta letos, potem ga je rotterdamski festival vključil v tekmovalno selekcijo.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Letošnji mednarodni filmski festival v Ljubljani (LIFF) sta sinoči v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma odprla Balkanska ruleta, dvoinpolminutni kratki igrani film režiserja in scenarista Zdravka Barišiča o hazardu ruske rulete in na to cepljenem "hazardu" v tem desetletju videne balkanske vojne z igralcema Sebastijanom Cavazzo in Borutom Veselkom, nastal v produkciji Studia Arkadene in prvič prikazan na letošnjem marčnem portoroškem festivalu slovenskega filma, pozneje pa uvrščen v tekmovalno selekcijo letošnjih kratkih filmov na filmskem festivalu v Cannesu, in svetovna uspešnica avstralskega režiserja Petra Weira Trumanov šov (The Truman Show).
  • Če bi že moral izbirati, je to, da je prišel film v izbor za evropsko nagrado, pomembnejše, ker smo med vsemi evropskimi filmi izbrani v selekcijo tridesetih.
  • O tem, kaj je tehtnico beneške žirije prevesilo na stran slovenskega filma, pa je Hočevar menil: Pomembno je predvsem to, da je bil film po tistem, ko je bil že skoraj izločen iz festivalske selekcije, vendarle sprejet v netekmovalno selekcijo.
Na vrh
 
3 športna ekipa
selekcija ŠPORTNEGA KLUBA ali DRŽAVE je ekipa, ki je sestavljena iz najboljših športnikov
 • SAMOSTALNIK0+proti+SAMOSTALNIK3 
  • Košarkarji Uniona Olimpije so sklenili priprave v Kobaridu in se od doline Soče poslovili s prijateljsko tekmo proti selekciji ameriške univerze Wisconsin.
  • Po četrtkovi zmagi proti ameriški selekciji Streetball US so včeraj v drugem nastopu predtekmovalne skupine klonili proti Hapoelu iz Jeruzalema z 78:84 (17:17, 34:39, 48:56).
  • S porazoma proti selekciji azijskih igralcev in Ukrajini se je za slovenske rokometaše končal božično-novoletni turnir »Yellow cup«.
 • GLAGOL+proti+SAMOSTALNIK3 
  • V finalu so ljubljanski upi izgubili proti selekciji Venezia Giulia z 80:105.
  • Prvi obračun so Črnomaljci odigrali proti selekciji Spinsa in remizirali z 2:2, nato sta sledili tekmi na turnirju v Rakičanu ter zmaga proti velenjskemu Rudarju s 4:1 in poraz proti poljski Wisli iz Plocka z 2:3.
  • Že po tradiciji se bodo domači prvoligaški igralci pomerili proti selekciji tujih košarkarjev, ki služijo kruh v Sloveniji.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Močna bo tudi nacionalna selekcija Nemčije, v kateri bo kompletna ekipa, ki je osvojila kolajno na dirkališču, dva med kolesarji pa imata tudi olimpijsko odličje.
  • Soboška selekcija je v seštevku nekaj boljša, a nežnejša, kar izenačuje možnosti.
  • Najštevilnejša je selekcija mladincev, ki skupaj s kadeti šteje 27 igralcev.
  • Selekcija je spodobna, a ima nekaj vrzeli.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • "Ko bi le videli ta radoveden Waynov pogled," se danes spominja sosed in ponosno ugotovi, da je kratkohlačnik iz okolice že pri petih igral pri lokalni selekciji hokejistov do 10 let in se povsem enakovredno kosal s tekmeci.
  • Nemci gostujejo pri Barićevi selekciji, zadnjem tekmecu Slovenije v kvalifikacijah za EP ...
  • Kot trener je uspešno deloval pri mlajših hokejskih selekcijah Olimpije, a je obenem tudi sooblikoval člansko moštvo ob kolegih trenerjih in po potrebi nemalokrat prevzel tudi krmilo.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Moštvo je zapustil tudi Igor Beribak, ki je sklenil svojo izjemno uspešno hokejsko kariero, zdaj pa bo nadaljeval kot trener pri mlajših selekcijah Olimpije.
  • Delo pri mlajših selekcijah je potrebno drugače zastaviti, premalo so delali, premalo trenirali.
  • Izidi tekem pri mlajših selekcijah st. dečki (letnik 1984): Vzhod Zahod 16:21; st. deklice (letnik 1985): Vzhod Zahod 13:24; kadeti (letnik 1982): Vzhod Zahod 12:15; kadetinje (letnik 1983): Vzhod Zahod 18:16; mladinci (letnik 1980): Vzhod Zahod 19:19; mladinke (letnik 1981): Vzhod Zahod 21:20.
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • V drugem srečanju so se naši pomerili s pomlajeno selekcijo Izraela in že v prvi četrtini pokazali, da je razlika v kakovosti tokrat res velika.
  • Trener Gorbačov je doslej delal z mlajšimi selekcijami in lani osvojil naslova državnih prvakinj med mladinkami in deklicami.
  • Ker z vsemi selekcijami tekmujemo v državnih ligah, to zahteva tudi precej denarja, ki ga moramo zbrati.
 • SAMOSTALNIK0+s+SAMOSTALNIK6 
  • Za slovenskega selektorja Slavka Iveziča bo tekma s sredozemsko selekcijo Hrvaške prva priložnost za vpogled v napredek naše selekcije, ki ima ogromno težav s poškodbami.
  • V povratnem dvoboj s selekcijo Madžarske (prva tekma 2:2) so sosednje povsem zasluženo zmagali.
  • Pri delu niso pozabili na delo z mlajšimi selekcijami, ki v zadnjem času ravno tako dosegajo zadovoljive rezultate.
  • Predvsem se je govorilo o turnirju v Grčiji, kjer so reprezentanti na turnirju za pokal Akropolis dosegli dve zmagi (z Izraelom in Poljsko) ter visok poraz z domačo selekcijo Grčije.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Ob slovesu od koprske dvorane so slovenski košarkarji v tretji pripravljalni tekmi visoko premagali mlado selekcijo ZDA.
  • Rusi so brez težav ugnali drugo češko selekcijo.
  • Na čelu izbrane vrste naj bi ostal do EP 2004, pred leti pa je že uspešno vodil selekcijo do 21 let.
  • Selekcijo sestavljajo igralci iz celotne Zgornje Savinjske doline, večina že z bogatimi izkušnjami v kadetskih in mladinskih selekcijah NK Šmartno ob Paki.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Čeprav sem vodja mladinske selekcije, pa sem se posvetil tudi delu s še mlajšimi in sestavil sem že dve dodatni selekciji.
  • Tokrat naša oslabljena članska selekcija ni bila dorasla mladim Jugoslovanom, ki imajo v moštvu pet dvometrašev in dva košarkarja s po 210 cm.
  • S fanti sva trenirali in tudi igrali v klubskih selekcijah, dokler niso ustanovili ženske ekipe.
 • SAMOSTALNIK0+nad+SAMOSTALNIK6 
  •  [zmaga nad selekcijo
  • Po zmagi nad ameriško selekcijo Streetball US in porazu proti jeruzalemskemu Hapoelu je bil tokrat s 84:89 (17:25, 40:45, 68:64) zanje premočen tudi nizozemski prvak Eiffeltowers.
  • Moja ideja je, da bi bil Maribor nosilec nogometa na tem področju in bi imel nadzor nad selekcijami, ki igrajo tukaj.
  • Stvari se torej spreminjajo, predvsem od letošnjega poletja, ko je sponzorstvo nad vsemi selekcijami v Nogometnem klubu Novo mesto prevzel farmacevtski gigant Krka, ki je klubu dal tudi novo ime.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2v mn.
   
   
  • V polfinalu je ameriška selekcija igralcev NBA Brazilijo izločila šele po podaljšku s 106:98, čeprav je ob vstopu v zadnjo četrtino vodila za 12 točk, a so Brazilci imeli pri izidu 90:90 celo zadnji napad za zmago.
  • Najboljši strelec selekcije tujcev je bil Čeh Filip (5), pri nemški reprezentanci pa Sebastian Preiss (7).
  • Vodstvo kluba je še posebej ponosno, da je selekcija kadetov po prvem letu vnovičnega nastopanja v državnem prvenstvu zasedla tretje mesto.
  • Željko Obradović, trener evropskega košarkarskega prvaka Panathinaikosa iz Aten, bo vodil selekcijo košarkarjev evropske lige na tekmi proti madridskemu Realu 3. oktobra.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Za katerokoli selekcijo igram, se potrudim in dam vse od sebe.
  • Še vedno je naša neuresničena želja zmaga na domači dirki v Kranju, "je po končani sezoni povedal trener kranjske Save Marko Polanc, ki bo slej ko prej te dni predal vodenje prvega moštva Miranu Kavašu, ki je do sedaj v klubu skrbel za mlajše selekcije, sam pa bo prevzel skrb za delo z mladimi".
  • Branko Ilič, ki bo čez dober mesec dni dopolnil 22 let, je namreč že takrat nastopal za slovensko nacionalno selekcijo, s svojo igro pa je nase opozoril predvsem v mladinskem moštvu zmajev, ki je ob koncu prvenstva osvojilo četrto mesto.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Izbira potencialnih kandidatov za selekcijo, ki bo nastopila na Euru 2004, bi se po Kopru morala močno skrčiti.
  • Med drugim je Batteux, ki je zbral osem nastopov za državno selekcijo, kot trener Stade de Reimsa prišel v finale pokala državnih prvakov.
  • Moje prepričanje je, da je igranje za nacionalno selekcijo čast za vsakega športnika.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Slovenske reprezentante je bilo v dvorani opaziti že slabo uro pred tekmo, ko so pod tribunami zvedavo stegovali vratove, medtem ko sta na parketu merili moči turška in nemška izbrana vrsta s svojima zvezdnikoma iz NBA Hidayetom Turkoglujem in Dirkom Nowitzkim, za katerega se do zadnjega ni vedelo, če se bo pridružil nemški selekciji.
  • Posvetili se bomo predvsem vzgoji lastnega igralskega kadra, več časa bomo posvetili mladim selekcijam, v katerih trenira veliko talentov.
 • SAMOSTALNIK0+med+SAMOSTALNIK6 
  • "Možni bodo prehodi med selekcijami," je pojasnil glavni trener Jelko Gros.
  • In kako skromen je bil Gregor Hribar lani, pred začetkom evropske lige A, potrjuje njegova tedanja napoved: "Naš prvi cilj je obstanek med najboljšimi evropskimi selekcijami, v evropski ligi A. O uvrstitvi na EP 2001 ne razmišljamo ..."
  • Rivalstvo med prvo in drugo slovensko selekcijo je bilo tista leta nezdravo, ceno pa sem plačala jaz.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK5 
  • Košarkarsko kariero je pravzaprav začel v Trbovljah, ko je igral v selekciji Zasavja, in pred prihodom v Olimpijo še v Celju.
  • Dragan skrbi za psihološko plat in pripravlja načrt treningov, sam skrbim za izvedbo treningov in tudi odločam o tem, kdo bo treniral v kateri selekciji.
  • Po razpadu Jugoslavije resda nisem igral za nobeno reprezentanco, pred tem pa sem skupaj z Romanom Horvatom nastopil v jugoslovanski mladinski selekciji.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Fantje so vestno izpolnjevali naloge in dokazali, da si zaslužijo mesto v državni selekciji.
  • Pri nogometu je bil vrhunski vratar pri Olimpiji v 1. jugoslovanski zvezni ligi in hkrati državni reprezentant v mladinski selekciji.
  • Tudi če bo na Cipru igral, bo to zagotovo njegova zadnja tekma v dresu slovenske reprezentance, saj mu leta ne bodo več dovoljevala igranja v selekciji U-21.
 • GLAGOL+v+SAMOSTALNIK4 
  • V slovenski izbrani vrsti so se kajpak nadejali uspeha, saj Zakrajšek že nekaj časa sodi med najbolj nadarjene svojega rodu, pred reprezentančnimi izbirnimi tekmami pa so se nekaj časa nagibali celo k temu, da bi ga uvrstili v člansko selekcijo.
  • Ko sem bil star 11 let, sem se uvrstil v selekcijo GC Bled, ki sta jo takrat vodila Dane Anžič in Dane Burnik.
  • Preden se je prebila v prvo reprezentančno selekcijo, je bila bolj naklonjena hitrim disciplinam.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Ob sicer vrhunskem velemojstru Beljavskem (še ta je pol olimpijade presmučal) se za ostala dva igralca, ki gotovo ne sodita v sam svetovni vrh in sta le nekoliko močnejša po ratinških točkah, že lahko vprašamo, ali je njuna uvrstitev v državno selekcijo prava poteza na poti dolgoročnega razvoja slovenskega šaha, še posebej zato, ker se šušlja o novih okrepitvah iz tujine.
  • Naš cilj je še naprej delo z mladimi in njihovo vključevanje v člansko selekcijo.
  • Zadovoljni smo z rezultati, še večje zadovoljstvo pa nam nudi veliko povpraševanje po vključitvi v naše mlajše selekcije.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Po novem pa bodo morali biti tudi izbrani v selekcijo svoje države za svetovno prvenstvo.
  • Ta dan boste razporejeni v starostne selekcije, ki jih bodo strokovno vodili trenerji s primerno licenco.
  • Vsi člani šole, ne glede na starost ali stopnjo znanja, so razvrščeni v ustrezne selekcije, in sicer: A. najbolj perspektivni B. fantje od 8-12 let C. deklice D. začetniška selekcija.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Članska selekcija bo ponovno nastopala v Medobčinski nogometni ligi, poleg ekip iz Laškega, Vojnika, Vranskega ter dveh novincev - Kozje in Mali šampion iz Celja.
  • V pripravljalni ženski nogometni tekmi sta se pomerili mladinska selekcija Slovenije (igralke do 18 let) in moštvo ŽNK Cerknica.
  • Evropska selekcija bo igrala tekmo z Latvijo.
  • Vseskozi so delovale mlajše selekcije, tudi zdaj temelj sedanjosti in prihodnosti.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Trener selekcije tujcev, novomeški trener Ivan Sunara, verjetno ni imel sreče z izbiro igralcev, ki so dvoboj s slovenskimi zvezdniki po ameriškem načinu igranja izgubili z rezultatom 109:90.
  • Tudi v drugi prijateljski tekmi selekcij do 18 let med Slovenijo in Češko so bili uspešnejši gostje.
  • "Kot vodja selekcije pričakujem uspešen nastop na prvenstvu, v preostalih tekmah DP pa se nadejam še nekaj zmag in končnega tretjega mesta," je zaključil Koštomaj.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Kot je povedal 33-letni igralec, se je tako odločil zato, ker mu trener Andreas Brehme ne da dovolj priložnosti za igranje, zaradi česar bi lahko izpadel iz francoske selekcije, ki bo na svetovnem prvenstvu branila zlato kolajno iz Pariza.
  • Najmlajši, ki tekmuje v svetovnem pokalu in se je prebil iz mlajših selekcij, je tako Aleš Gorza, ki je star 24 let.
  • Komplinet ji seveda močno godi, še zlasti če se spomni na šest operacij kolena in vse tegobe, ki jih je morala prestati, ko se je prebijala v vrh, ko so jo zaradi poškodb iz prve selekcije vrgli v tretjo, itn.
  • Najstarejši je s 27 leti kapetan Bečič, najmlajši pa 16-letni Salkič, ki smo ga povabili iz naših mlajših selekcij.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Sodelovali bodo Cibona VIP, italijanski prvoligaš Snaidero, za katerega igra Boris Gorenc in ga vodita Teoman Alibegović in Janez Drvarič, ter avstrijski prvak in udeleženec pokala ULEB Kapfenberg, za katerega igra še en bivši igralec zmajev, in sicer mladi reprezentant do 20 let Sašo Zagorac, ki je na EP v Brnu s soigralci iz selekcije, ki jo je vodil Ivan Sunara, osvojil naslov evropskih prvakov.
  • Imel sem take izkušnje iz mlajših slovenskih selekcij in iz Benettona.
  • Njegov problem je, tako kot pri večini mladih igralcev, da je prestop iz mladinske selekcije v člansko povzročil psihološko nestabilnost.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Štirih selekcij v moravškem nogometnem klubu, je povedal predsednik nogometnega kluba in športnega društva Termit Peter Janežič, ni bilo težko sestaviti, saj Moravčani radi brcajo; pri starejših dečkih pa so se ozrli še malo prek občinskih meja.
  • Dejstvo je, da imamo - glede na vložek, ki zaostaja le za Mariborovim - opravka z eno najbolj zgrešenih selekcij v ligi.
  • V Lukovici se je zbrala slovenska selekcija v hokeju na rolerjih.
  • »Kanu Boruta Horvata drsi po brzicah kot namazan,« je včeraj iz Avstrije sporočil Srečko Masle, trener slovenske selekcije v spustu na divjih vodah, za katero se z današnjim šprintom za svetovni pokal začenja predzadnje poglavje letošnje sezone.
  • Zbor za skoke in nordijsko kombinacijo Smučarske zveze Slovenije je podprl sestavo reprezentanc in selekcij v teh dveh disciplinah, hkrati pa tudi sestavo trenerskih ekip.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2v mn.
   
   
  • Tudi trava je zelo slabe kvalitete, kar je posledica prekomernih obremenitev, saj v Gorajtah skoraj vsak dan trenira več selekcij.
  • Odkar tekmujejo še deklice, je veliko selekcij - v prihodnji sezoni jih bo v tekmovanjih nastopalo kar devet in že sedaj ne vedo, kako bodo uspeli uskladiti vse prevoze.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Čakamo na zadnjo selekcijo iz lige NBA.
  • Pred tekmo, med njo in po njej bo gledalce zabaval goriški pihalni orkester (med polčasom se bodo predstavile otroške in mladinske selekcije iz nogometne šole Mladi nogometaš Gorica, ki šteje več kot 400 članov), po koncu srečanja in po podelitvi priznanj za osvojeni naslov pa se bo prireditev nadaljevala na Bevkovem trgu v središču Nove Gorice.
  • Na EP namreč potujeta prvouvrščeni selekciji iz vsake skupine, pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance od petih.
 • selekcija [...]
  • Srečanje s selekcijo Katalonije, za katero bodo med drugimi igrali Barrufet, Tomas, Puig, O'Callaghan (vsi Barcelona), Ortega (Ciudad Real) in Rocas (Portland SA), gotovo ne prihaja v pravem času oziroma ob koncu sezone.
  • Danes se bo naša reprezentanca pomerila z mladinsko selekcijo Hrvaške, v primeru zmage si bodo naše članice priigrale končno deveto mesto.
 •  [tekma, dvoboj med selekcijama koga / tekma med selekcijo koga
  • V nedeljo bo Društvo teniških veteranov Slovenije organiziralo meddržavno tekmo med veteranskima selekcijama Hrvaške in Slovenije (50:50).
  • Udeležence vnovičnega dvoboja med selekcijama vzhoda in zahoda bodo v večjem delu izbrali ljubitelji košarke.
  • Navdušile so nas napovedane teme med starejšimi domačimi dečki ter selekcijo iz Ljubljane, imena napovedanih igralcev na tekmi med pop zvezdniki (uradno ime Slovenske glasbene zvezde - SLO POP ROCK TEAM ni dosti pomagalo) in slovensko veteransko reprezentanco ter osrednja tekma med selekcijo Vranskega in reprezentanco Slovenije z letnikom 1991.
 • selekcija do [x] let
  • Še močnejša od ameriške selekcije do 21 let, ki se ravno tako pripravlja za SP, pa je bila na tem turnirju selekcija profesionalne ekipe Dallas Mavericksov, za katere igrata tudi visoka mlada centra iz prve ekipe, Rus Podkolzin in Američan M'Benga.
  • Kandidati za izbrano selekcijo do 22 let bodo imeli pregledne priprave v Ljubljani.
 • selekcija iz [...]
  • Slovenski košarkarji so v Kopru premagali še mlado selekcijo iz ZDA.
  • Najbolj grenko pilulo so morali zaužiti proti izjemni španski selekciji iz Zaragoze, proti kateri so prejeli kar ducat golov.
Na vrh
 
4 v biologiji
v ednini
selekcija ŽIVALSKIH ali RASTLINSKIH VRST je naravni proces, v katerem preživijo okolju najbolj prilagojene vrste, ki nato z dedovanjem prenašajo za preživetje ugodne značilnosti na svoje potomce
 •  
  • Evolucijska biologa prof. James L. Gould in Carol G. Gould z Univerze Princeton v knjigi Živalski možgani (Animal Mind) iz leta 1994 pišeta, da ta razlog ni dovolj močen, da bi se pri živalih sanje razvile z naravno selekcijo.
  • Obstaja veliko teorij, ki evolucije ne vidijo v naravni selekciji ; takšen pogled prevladuje v biologiji že dobrih šestdeset let.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Kot trdijo zagovorniki inteligentne namere, si ta zasluži, da se jo jemlje kot resno znanstveno alternativo evoluciji z naravno selekcijo.
  • Brez galapaških otokov Darwin verjetno nikoli ne bi prišel do svojih spoznanj o nastanku vrst z naravno selekcijo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Tako opravlja selekcijo med vrstami, ki jih pleni, zaradi česar so te potem bolj odporne in zdrave.
  • Po njunem mnenju naj bi bila najbolj verjetna teorija, da so priseljenci prinesli miš, ki je imela mutiran gen in zaradi svoje prednosti preživela naravno selekcijo.
  • V lovske zakonitosti se spuščajo razni ljubitelji divjadi in protilovske organizacije, ki v svoji protilovski gonji želijo, da bi narava sama vršila selekcijo divjadi v naravnem okolju.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Obstajajo dokazi, da je spolna selekcija pri nekaterih ptičih utičarjih res pripomogla k večjim možganom, vendar njena vloga pri evoluciji človeških možganov ostaja na stopnji zanimive zamisli.
  • Najbolj razširjeni in uporabljani genski teoriji o tem namreč trdita, da je evolucijska selekcija odgovorna za prevlado populacije, pri kateri govorni in pisni nadzor upravlja leva polovica velikih možganov.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Michael Behe, biokemik na Lehighovi univerzi v Bethlehemu v ameriški zvezni državi Pensilvanija in vodilni zagovornik inteligentne namere, razlaga, da je razlika v tem, da darvinizem predpostavlja naključne mutacije in naravno selekcijo pri tako rekoč vseh vidikih življenja.
  • V podrobni analizi tega avtorja se je izkazalo, da Darwin, ni le zavračal malthusianskih in evgeničnih stališč, ki mu jih navadno pripisujejo, ampak je celo ugotovil, da naravna selekcija pri človeški vrsti trči ob civilizacijo, ki se primitivni obliki naravne selekcije zoperstavlja.
  • Individualna selekcija pri mikrobih znotraj gostitelja vsekakor spodbuja čim večjo sposobnost razmnoževanja, skupinska selekcija znotraj te kolonije, ki prebiva v enem gostitelju, pa privilegira manjšo tovrstno sposobnost oziroma dejavnost - kajti ob preveliki stopnji razmnožitve mikrobov bi gostitelj poginil, z njim pa tudi vsa kolonija.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Naravna selekcija je poskrbela, da so rod nadaljevale le najbolj čudovite ptice.
  • Toda čeprav naravna selekcija poteka iz dneva v dan, živali iz dvajset kvadratnih kilometrov velikega kraterja Ngorogoro ne želijo pobegniti.
  • Selekcija je delovala v prid osebkom z manjšo energetsko potrošnjo pri dnevnem iskanju hrane.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Ko je Charles Darwin prvič objavil svojo teorijo o naravni selekciji, je osupil svet in v biologiji so sledili velikanski pretresi.
  • In če je v nasprotju s »socialnimi darvinisti« Darwin sposoben doumeti obrnjeni učinek evolucije, je to zato, ker mu veljavnost lamarkistične teze pomeni veliko manj od veljavnosti teze o naravni selekciji.
  • Toda čeprav se je neodarvinizem porodil iz zavrnitve te postavke, se zato še ni bilo treba odpovedati ideji o naravni selekciji, niti ponovno premisliti njene celotne zgradbe.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Z razvojem funkcionalne primerjalne anatomije v okviru sintetične teorije evolucije in z razširitvijo pristopa na družbeno vedenje živečih primatov je Washburn s svojimi študenti povezal genetično teorijo selekcije ter predelal terensko in eksperimentalno metodologijo v metodo evolucijske rekonstrukcije.
  • Seveda vsi zarodki niso primerni za zamrznitev; to izhaja iz čisto naravnih pogojev selekcije, zato pride tudi pri človeku tako težko do zanositve, saj vsi zarodki niso dovolj potentni za nadaljnji razvoj.
  • Selekcija danes praviloma temelji na naravnih principih selekcije, kot so slano okolje, pomanjkanje vode, sinteza nekega metabolita.
 • poskrbeti za selekcijo
  • "To veliko število mladičkov je dobro znamenje, saj štorklje odreagirajo na razmerja v okolju," je povedal Andrej Hudoklin in pojasnil, da živali same poskrbijo za selekcijo.
  • Zimske izgube med živalmi so seveda normalne, narava na tak način poskrbi za selekcijo, saj najprej poginejo bolne in slabotne živali, ki bi tako ali tako poginile ali postale plen plenilcev.
Na vrh
 
4.1 v kmetijstvu
v ednini
selekcija VZREJNIH ŽIVALI ali KULTURNIH RASTLIN je proces, v katerem si človek skozi rejo prizadeva ohraniti oziroma razvijati zanj ugodne lastnosti pri živalih in rastlinah
 • SAMOSTALNIK0+znotraj+SAMOSTALNIK2 
  • Menim, da pri nas vse premalo pozornosti posvečamo selekciji znotraj jate in nenehno dokupovanje plemenskih živali lahko celo negativno vpliva na našo rejo.
  • Selekcijska služba z nadzorom (kontrolo) proizvodnje mleka in rodovništvom opravlja osnovni nadzor in nadnadzor (nadkontrolo) ter vsa dela v zvezi z lastnim testom, testom potomstva in vsa dela v zvezi s selekcijo pri rejcih ( selekcija znotraj čred).
 • GLAGOL+s+SAMOSTALNIK6 
  • Reja izven sorodstva redno jo uporabljamo v konjereji s ciljem, da ohranimo pasemske značilnosti, a s selekcijo izboljšujemo nekatere želene lastnosti.
  • Izpostava Biotehniške fakultete v Mariboru pod vodstvom inž. Anite Solar se že vrsto let uspešno ukvarja s selekcijo cepljenih orehov pozne vegetacije; rezultat so domače sorte elit, petovio, MB-24, rače-sel.
  • Da bi pospešili lastno vzrejo so na oddelku za zootehniko v Rodicah pri Domžalah začeli z načrtno selekcijo.
  • Sortam tipa »000« so uspeli s selekcijo in žlahtnjenjem skoraj v celoti odstraniti eruka kisline, zmanjšati vsebnost glukozinolatov in linolenove kisline.
  • Jaz svoje ne dam v klavnico, saj gre za črede, ki smo jih ustvarili s selekcijo v 40 ali celo 50 letih, zato bi jih radi preživeli.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • V ospredju zanimanja so jablane, slive in češplje, razen tega potekajo poskusi tudi na hruškah in češnjah, v vinogradu pa izvajajo klonsko selekcijo.
  • Lisasta pasma, ki jo je v Sloveniji okrog 60 % od vsega staleža govedi, je kombinirana pasma in tu vodimo istočasno selekcijo na prirejo mesa in prirejo mleka.
  • Uporaba računalniških orodij in informatika sta zelo izboljšali selekcijo in proizvodno sposobnost živali.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V ospredju zanimanja so jablane, slive in češplje, razen tega potekajo poskusi tudi na hruškah in češnjah, v vinogradu pa izvajajo klonsko selekcijo.
  • Naše delo je osredotočeno na vzdrževalno selekcijo in žlahtnenje večine slovenskih semenskih sort, ki so na semenski listi.
  • Združenje se zaradi dolgoletne načrtne selekcije lahko pohvali tudi s kakovostjo pujskov.
  • V zadnjih letih množične industrijske predelave so z genetsko selekcijo in križanjem vzgojili tip prašiča, ki mu pravijo pršutar, saj sta njegovi najodličnejši lastnosti prav velika mesnatost in zajetnost stegen, menda pa tudi dobro prenaša stres.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Rejci so na razstavi pokazali svoj petletni napredek v selekciji goveda od prve razstave v Žukovem Dolu, ki jo je tudi pripravilo Govedorejsko društvo Sevnica pod vodstvom kmeta Milana Lončarja.
  • Po opravljenem pripravništvu je delala na področju selekcije prašičev in postala svetovalka za prašičerejo.
  • Je utemeljitelj znanstvenoraziskovalnega dela na področju genetike in selekcije živali v Sloveniji ter pobudnik novih tehnologij v slovenski živinoreji, zlasti v perutninarstvu.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Z amandmajem smo uspeli v Zakon o Kobilarni Lipica vnesti dopolnilo, da je Kobilarna Lipica dolžna skrbeti za selekcijo tudi pri zasebni reji.
  • Zavoljo vsega tega sadjar Pirc predlaga, naj bi v celinskih vinogradih na območju, ki sega od Štajerske do Bele krajine, poiskali perspektivna drevesa, jih opazovali in primerne uporabili za selekcijo oz. za napravo matičnega nasada.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Ovce so bile po zagotovilih strokovnjakov za selekcijo menda jalove, torej take, da jih ni bilo preveč škoda.
  • Šel sem v Nemčijo, kjer sem leta 1960 doktoriral iz prašičereje: proučil sem možnosti za selekcijo prašičev na pitovne in klavne lastnosti.
  • Na isti lokaciji deluje tudi Sadjarski center, ki je edini center za selekcijo in introdukcijo koščičarjev v državi, v manjšem obsegu pa se ukvarjajo tudi s pečkarji.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • V zadnjih letih je prisotna želja rejcev, da bi bila intenzivnost selekcije pri tej pasmi čim večja v smeri prireje mleka in vsebnosti masti ter beljakovin.
  • Glede na visoko zastavljene cilje pri razvoju reje drobnice je nujno, da ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo dodeli več sredstev za izvajanje programa kontrole in selekcije pri drobnici ter za sredstva iz naslova intervencij, ki so namenjena kmetom in organizacijam.
  • Selekcija pri jarih žitih je v zadnjih letih zelo napredovala.
  • Selekcija pri motovilcu gre v smeri bujnih in sklenjenih rozet, poznega uhajanja v cvet ter odpornosti na nizke temperature.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Rejci so na razstavi pokazali svoj petletni napredek v selekciji goveda od prve razstave v Žukovem Dolu, ki jo je tudi pripravilo Govedorejsko društvo Sevnica pod vodstvom kmeta Milana Lončarja.
  • Prav ta počasnost in nezanesljivost v selekciji goveda pa rejcem jemlje voljo in veselje do vzreje ter jih finančno izčrpava.
  • Rejci črnobelega goveda in strokovnjaki v selekciji si že dolgo prizadevajo izkoristiti genetske zasnove BOOTMAKERjeve linije z raznimi kombinacijami pri parjenju njegovih bližnjih ali daljnih potomcev.
  • Seveda pa razvoj informativnih molekularnih markerjev omogoča tudi njihovo uporabo v selekciji in s tem učinkovitejše izkoriščanje genskega potenciala domačih živali, predvsem na področju odpornosti proti boleznim, izboljšanja kakovosti proizvodov in večje ekonomičnosti proizvodnje.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Tudi selekcija koz na večjo molznost poteka ob krmljenju z močnimi krmili.
  • K prvemu nas napeljuje dejstvo, da je krškopoljski prašič v preteklem stoletju veljal za bolj sposobnega pri nalaganju maščobnega tkiva kot druge pasme ter da se za zmanjšanje zamaščenosti in napak mesa modernih pasem (komercialnih križancev) že dolgo izvaja intenzivna selekcija, ki pa pasme krškopoljski prašič ni zajela v večjem obsegu.
  • Selekcija v govedoreji temelji na kontroli proizvodnje mleka v čredi 10.300 plemenskih krav, reji 139 bikovskih mater lisaste pasme in testiranja mladih bikov lisaste pasme.
  • Selekcija nove pasme bo trajala kar nekaj let, kajti, kot je pojasnila doc. Dr. Holcmanova, morajo utrditi gene.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Strokovno izobraževanje članov s področja selekcije plemenskih jezersko solčavskih ovc ter pomena identifikacije (označitve) živali in zdravstveno stanje ovčjih tropov v Sloveniji ter kako obvarovati živali pred boleznimi.150.000,007.
  • Pri tem ne smemo pozabiti na dostopnost osnovnih pasem in na možnost izvajanja selekcije.
  • Črno-bela pasma sodi med intenzivne mlečne pasme, ki od rejca zahtevajo bistveno več znanja tako o sami vzreji kot o vodenju selekcije.
  • V zadnjih letih je čutiti željo rejcev, da bi bila intenzivnost selekcije pri tej pasmi čimvečja v smeri prireje mleka in vsebnosti masti ter beljakovin.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Vodstvo KGZS tudi odločno nasprotuje težnji, da služba za nadzor in selekcijo v živinoreji v prihodnje ne bi bila več v sestavi zbornice.
  • Kranj Kmetijska svetovalna služba organizira v petek, 28. februarja 2003, ob 19.30 uri predavanje o selekciji v govedoreji v dvorani Doma krajanov na Zgornji Beli.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Intenzivna selekcija na proizvodne lastnosti ni ostala brez negativnih vplivov, ki so se zlasti odrazili v poslabšanju plodnosti.
  • To pomeni, da enostranska selekcija na mlečnost vodi dolgoročno k poslabšanju zdravstvenega stanja črede.
  • Lisasta pasma, ki jo je v Sloveniji okrog 60 % od vsega staleža govedi, je kombinirana pasma in tu vodimo istočasno selekcijo na prirejo mesa in prirejo mleka.
  • V poskusu, začetem leta 1973, so del črede namenili ostri selekciji na količino mlečne maščobe in beljakovin.
  • Mednje spadata genetika in selekcija na veliko prirejo, ki največkrat nista v pozitivnem odnosu s splošno odpornostjo organizma.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Z njo naj bi iz veljavnega zakona črtali določbo, da zbornica opravlja kontrolo proizvodnje in selekcije za govedo ter prašiče, namesto tega pa naj bi okrepili Oddelek z živinorejo pri Kmetijskem inštitutu Slovenije.
  • V Sloveniji vodimo selekcijo za vse tri mlečne pasme.
Na vrh
negativna selekcija / negativna kadrovska selekcija
negativna selekcija je družbeni proces, v katerem napredujejo manj sposobni posamezniki
 • V zadnjih desetletjih je prihajalo do negativne kadrovske selekcije, zato danes ni ugledno biti državni uradnik.
 • Vpis v pedagoške šole se je povečeval, gimnazije po Sloveniji so množično odpirale pedagoške oddelke in prišlo je do negativne selekcije v škodo pedagoškega poklica.
pozitivna selekcija
pozitivna selekcija je družbeni proces, v katerem napredujejo najbolj sposobni posamezniki
 • Tak položaj pa je vplival tudi na to, da se v gospodarstvu ni dogajala pozitivna selekcija in da je bila (še ne tako davno) največja odlika dobrega direktorja predvsem poznati ustrezne politične strukture v občini, če ne že kar v republiki.
 • Prav tako ji ne uspeva zagotoviti pozitivne selekcije učiteljskega kadra, kar bi bilo mogoče tudi (predvsem) z izboljšanjem plač.
negativna selekcija
izločanje manj prilagojenih živalskih ali rastlinskih vrst skozi naravne procese ali s strani človeka
 • Gre za negativno selekcijo, saj ostanejo v gozdu le slabše razviti osebki.
 • Poznati mora rejske sposobnosti svoje črede in posamezne živali, da lahko izvaja pozitivno odbiro, ustvarja rodove najboljših ženskih živali, izvaja negativno selekcijo, kjer izloča vse življenjsko manj sposobne živali.
spolna selekcija
spolna selekcija je izbira spolnih partnerjev, katere rezultat je dedno ohranjanje tistih lastnosti, ki jih spolni partner pri drugem preferira
 • No, čeprav je spolna selekcija eden od sila pomembnih mehanizmov v okviru evolucije živali in človeka – in čeprav je interes sodobne evolucijske psihologije, pa tudi moj lastni, se pravi metabiološki, pogosto in močno usmerjen k njej – se bom v tem uvodnem eseju distanciral od nje in obravnaval le tiste vidike in primere, ki imajo z naravnim izborom pri sodobnem človeku v tem smislu še bolj neposredno zvezo.
 • L. 1967 je eden od Washburnovih naslednikov, Donald Lindberg, izpostavil spolno selekcijo samic – dejstvo, znano že od Darwina naprej: živalske samice so pretežno tiste, ki določajo, s kom se bodo parile.