WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
revidirati glagol
1 pregledati, preveriti dokumente, poslovanje
če INSTITUCIJA ali ČLOVEK revidira POSLOVANJE institucije ali DOKUMENTE, jih pregleda, preveri njihovo točnost in ugotavlja njihovo pravilnost ali nepravilnost
  • kdo revidira kaj
  KDO/KAJ
   
  • V Sloveniji naj bi se osnova za izračun davka revidirala letno.
  • Invalidska podjetja morajo tudi obvezno revidirati svoja letna in poslovna poročila ter revidirana poročila predložiti ministrstvu.
Na vrh
 
2 spremeniti; popraviti; izboljšati
če ČLOVEK revidira DOKUMENT ali BESEDILO, ga pregleda in po potrebi spremeni, popravi ali dopolni zato, da bi ga izboljšal
  • kdo revidira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Enako se jih da razložiti s tem, da je prišel na oblast v trenutku, ko je v Angliji in tudi v Franciji dozorelo in se prijelo spoznanje, da je treba revidirati versajsko pogodbo v smislu večje pravičnosti.
  • Slovensko Ministrstvo za kmetijstvo je pripravljeno revidirati nekatere postavke kvot oziroma kontingentov in carin.
  • Naslednji dan besedilo torej revidiram : čezenj razpnem mrežo pomenskih poudarkov, ki bodo bralcu omogočile, da mi bo sledil tja, kamor bi ga rad pripeljal.
  • Dejal je, da so v Italiji leta 1989 revidirali 70 let star konkordat. V prenovljeni konkordat so vnesli večji poudarek o laičnosti države, prav tako pa je bila Cerkvi podeljena večja svoboda.
  • Po letu 1992 so se začele pojavljati ideje, da bi revidirali zakon o državljanstvu.
  • Zadnjo recenzijo Rythm Thieves moram revidirati toliko, kolikor sta se kitarista nabrusila, pevec vstavil prevodnik med hormoni in glasilkami, bobnarka pa postala prav prijazno žleht.
  • Na novo bo treba opredeliti zakon o usposabljanju invalidov in revidirati tudi druge zakone, na primer o brezposelnosti, ki prav tako urejajo položaj invalidov.
  • V znova odprti razpravi o pomoči pri samomoru je vrhovno sodišče ZDA odločilo, da ne bo revidiralo oregonskega zakona, ki na smrt bolnim dopušča, da se za pomoč pri samouboju obrnejo na zdravnike.
Na vrh
 
2.1 o stališčih, odnosih
če ČLOVEK revidira svoje STALIŠČE, ODNOS do česa ali ZGODOVINO, jo skuša popraviti, spremeniti
  • kdo revidira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Oboji bomo morali revidirati odnos, če hočemo, da bo država to, kar se bo zmeraj bolj od nje pričakovalo: z vso potrebno avtoriteto v skrbi za državo in državljane.
  • Nekateri bi radi revidirali bližnje zgodovinsko dogajanje za današnje potrebe, drugi temu odločno nasprotujejo.
  • Najbrž imate prav, da skuša Italija svojo zgodovino malo revidirati.
  • Bo tudi Evropa revidirala znamenito geslo francoske revolucije, od katerega kakor da je veljavna le svoboda, enakost in bratstvo pa sta končala v ropotarnici?
Na vrh