WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
reprodukcija samostalnik
1 proces ustvarjanja potomcev; razmnoževanje
v ednini
reprodukcija ŽIVIH BITIJ je proces, ko ta ustvarjajo svoje potomce
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Delitev dela po spolih namreč povzroči dvoje: omogoči reprodukcijo tudi tistim samcem, ki so bili poprej izločeni iz paritvene tekme, se pravi samcem, ki so bili v sinhroniji preživetveno manj sposobni, ki pa so vendarle nosilci dragocenega genetskega materiala, denimo, intelektualnih sposobnosti v nasprotju s fizičnimi sposobnostmi.
  • Za razmnoževanje virus torej nujno potrebuje celico gostiteljico; ta mu s svojo DNA omogoči reprodukcijo.
  • Tako dobimo plemenske živali, ki imajo težave z nogami, kar lahko ogrozi njihovo reprodukcijo.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Delo veterinarskega strokovnjaka ni bilo samo na preventivnem in kurativnem področju, ampak se je pri tem srečeval z vsemi drugimi težavami, ki se porajajo pri reprodukciji živali.
  • Po končanem študiju veterine v Ljubljani se je zaposlil kot veterinar in se specialno ukvarjal z reprodukcijo prašičev, iz tega je tudi magistriral.
  • Na področju izobraževanja svojih članov so skupaj s kmetijsko pospeševalno službo pripravili predavanje o prehrani in reprodukciji konj.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V Sloveniji lahko vse postopke asistirane reprodukcije izvajajo le v Ljubljani in Mariboru, zanje pa je potrebno soglasje obeh partnerjev.
  • Če bo novi zakon o humani reprodukciji junija sprejet, bo lahko klinika za izbiro spola potomca opravljala takšne posege samo v primerih, pri katerih obstaja nevarnost za obolenja, povezana s spolom; načeloma pa bodo monopol nad tem delom človekove usode vrnili naravi.
  • Muslimanska dekleta bojkotirajo pouk o človeški reprodukciji, češ da je preveč nazoren; zahtevajo tudi po spolu ločene ure telovadbe.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • To vse prevečkrat pomeni, da si mora strokovnjak s področja reprodukcije pridobiti zgolj soglasje svojega bolnika in strokovnega sveta bolnišnice, preden lahko preizkusi neko novo tehniko.
  • Ugotovil je, da lakota pri živalih aktivira gen za produkcijo določene beljakovine, ki vpliva na sposobnost reprodukcije.
  • Morski psi so se do pojavitve človeka ribiča uspešno obdržali s takšnim načinom reprodukcije, z uporabo sodobnih metod ribolova pa se je začelo njihovo število drastično zmanjševati.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Vedno več je znanstvenih dokazov, da celo izpostavljenost zelo majhnim količinam nekaterih pesticidov, ki sodijo med najbolj nevarne snovi, kar jih je ustvaril človek, lahko povzroči raka, poškodbe živčnega sistema, bolezni imunskega sistema, težave pri reprodukciji in težave pri normalnem razvoju otrok.
  • Zaradi njih se čutim zavezana k obljubi, da bom nekoč, ko bom imela možnosti, osvetlila problematiko medicinske pomoči pri reprodukciji tudi iz njihovega zornega kota.
  • V odgovor mu je, ne prvikrat, pojasnila, kakšno vlogo imajo moški pri reprodukciji, nato pa je dejal, da ne bi hotel dati svojih genitalij v genitalije koga drugega – da bi ga bilo tega strah in da ga vsa stvar zelo skrbi.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Ribniška kmetijska svetovalna služba bo ob tej priložnosti pripravila predavanje o reprodukciji krav ter člane krožka seznanila s pravilnikom glede osemenjevanja krav.
  • V zadnji sezoni na primer so lahko prisluhnili temam o reprodukciji, prehrani, boleznih drobnice, o cepljenju proti steklini in preventivnem zdravljenju zajedavskih bolezni, licenciranju ovnov in kozlov, ureditvi pašnikov, reji drobnice in prilagajanju EU ter o trženje mlečnih in mesnih izdelkov,« je del aktivnosti društva predstavila Michaela Vidič.
  • Razlog, da v večini evropskih držav, ki imajo predpise o asistirani reprodukciji, ne omogočajo biomedicinske pomoči pri spočetju ženski brez moškega partnerja, ampak samo parom različnega spola, naj bi bil po Zupančiču prav varovanje koristi bodočega otroka.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Ker je reprodukcija pri človeku tako tesno povezana s čustvi, nas tudi različne psihosomatske težave na tem področju ne bi smele presenečati.
  • Iniciativni odbor za ustanovitev Govedorejskega društva Loški Potok vabi vse rejce iz tega območja, da se udeležijo zbora in razprave o problemih reprodukcije pri govedu.
  • Meje področja raziskovanja reprodukcije pri konjih so se dramatično razširile, ko se je 4. maja lansko leto po večletnem trudu raziskovalcev univerze v Idahu in državne univerze v Utahu rodil prvi klon iz družine konjev.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • V okviru Veterinarskega zavoda deluje oddelek za reprodukcijo, organizirajo pa tečaje za rejce za umetno osemenjevanje živali, sodelujejo pri licenciranju plemenjakov ter vodijo register plemenskih živali.
  • Komisija je sestavljena iz specialista za reprodukcijo VZS ter strokovnih delavcev veterinarske ambulante in območnega živinorejskega zavoda.
  • Cilj Pangerčičevih je vzrediti čim več kakovostnih živali za reprodukcijo in žrebet za nadaljnjo prodajo.
  • Njegov kolega Zavos je dodal, da bo "postopek dostopen samo parom, ki so izčrpali vse druge možnosti za reprodukcijo."
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Medvedji par, ki je že dozorel za reprodukcijo, so naselili v italijanskem narodnem parku Adamella Brenta v pokrajini Trento.
  • Vsak mesec se dogaja v ženski maternici vrsta sprememb, ki jih imenujemo menstruacijski ciklus in jo pripravljajo za reprodukcijo.
  • V toplem letnem času se po sončnem zahodu odpravijo na sesanje krvi, ki jo potrebujejo za reprodukcijo.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Potreba po reprodukciji je seveda bistveno pomembnejša kot potreba po preživetju, saj se izkaže, da bi večina moških izkoristila še tako majhno priložnost za seks, četudi bi s tem ogrozila svoje življenje.
  • Zaradi stresa se povečata budnost in pozornost, zmanjšata se apetit in želja po reprodukciji.
  • Poleg že omenjenega slepega nagona po reprodukciji je v teh letih v igri še nekaj drugega.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Nadalje poteka v sklopu oddelka izvajanje selekcije, rodovništva in reprodukcije v govedoreji, ki pa se opravlja pri vseh pasmah (napoved plemenskih vrednosti in razvrščanje živali v A-kontroli, odbira staršev za vzrejo bikov in vzrejo teh bikov iz načrtnega parjenja, odbira bikov za vključitev v osemenjevanje ...
  • Dobro plodnost krav dosežemo takrat, ko pravilno vodimo prehrano in reprodukcijo v čredi.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Zbirajo in analizirajo različne raziskave, ki dokazujejo neposredno povezavo med nastankom raka, zastrupitvami, sterilnostjo in motnjami v reprodukciji ter uporabo pesticidov.
  • Pri govedu so kot posledica onesnažene krme velike težave v reprodukciji.
  • Zaradi povišanih temperatur je konzumacija krme slabša, pogosti so problemi v reprodukciji (pregonitve, neizrazita in neredna bukanja).
 • ukvarjati se z reprodukcijo
  • Po končanem študiju veterine v Ljubljani se je zaposlil kot veterinar in se specialno ukvarjal z reprodukcijo prašičev, iz tega je tudi magistriral.
  • Toda strokovnjaki, ki se ukvarjajo z živalsko in človeško reprodukcijo, so dokaj črnogledi in svarijo dr. Antinorija, da so postopki za kloniranje še premalo dodelani in zanesljivi.
 • vpliv česa na reprodukcijo
  • Na tokratnem bodo govorili o vodenju reprodukcije, ugotavljanju pojatev ter vplivih prehrane na reprodukcijo pri kravah.
  • Vpliv estrogenov na reprodukcijo rib je v prispevku, objavljenem v Delu 17. 2. 2001, dodal novinar g. Janez Petkovšek, ki je s tiskovne konference poročal.
 • vplivati na reprodukcijo
  • Pritisk plenilca pozitivno vpliva na reprodukcijo plena.
  • Trošenje telesnih rezerv v tem obdobju zelo negativno vpliva na reprodukcijo in dolgoživost živali.
Na vrh
 
2 izdelovanje kopij
v ednini
reprodukcija IZDELKOV oziroma njihovih posameznih PRVIN je postopek, v katerem nastane kopija izdelka
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • To velja tako za ostrino slike kakor tudi za reprodukcijo barv.
  • Mehanična reprodukcija slik je pomenila nepopisno revolucijo.
  • Brušenko so iznašli na Nizozemskem sredi 17. stoletja in se je naglo razširila v Anglijo, kjer je postala izjemno priljubljena tehnika za reprodukcijo portretov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Tiskanje tako ni več edini način reprodukcije knjig.
  • Poleg hitrosti nas je zanimala kakovost reprodukcije barv na primerno in slabo osvetljenih delih slike in seveda ostrina.
  • S CTP fotopolimerno ploščo dosežemo pri tisku boljšo kakovost, ločljivost, tonski in barvni obseg reprodukcijo ter manjše stroške reprodukcije, kakovost tiska je podobna kakovosti globokega tiska, ekološka sprejemljivost pa je večja.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V dobi tehnične reprodukcije umetniškega dela se izgubi njegova avra ...
  • Mehanična reprodukcija slik je pomenila nepopisno revolucijo.
  • Brizgalne tiskalnike, ki omogočajo kakovostno reprodukcijo zahtevnih barvnih slik, smo uvrstili v razred foto tiskalnikov.
  • V dobi množične reprodukcije so modni kreatorji ugotovili, da ni nujno, da so oblačila unikatna, da bi veljala za kreacije.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Sodobna tehnologija omogoča množično reprodukcijo.
  • Tiskanje pa je zagotavljalo natančno reprodukcijo, kot se za klasična besedila pač spodobi.
  • S tem je prekršila pogodbo, ki prepoveduje reprodukcijo in prodajanje posnetkov njunih prstanov.
 • pravica do reprodukcije
  • In v takem primeru, ko z nakupom izdelka kupimo pravico do reprodukcije avtorske vsebine za osebno, torej našo uporabo, je ta pravica širša od posedovanja medija …
  • Pred kratkim so, recimo, iz finančnih škripcev rešili umetniško zbirko ameriškega zbiratelja Kimbella, s čimer so dobili pravico do digitalne reprodukcije slik iz te zbirke.
Na vrh
 
2.1 predvajanje
v ednini
reprodukcija je predvajanje ZVOKA ali VIDEO POSNETKA z ustrezno tehnično opremo
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Sprejeti videosignal potuje po optičnem kablu do zaslona, ki je skrit v desni polovici "smučarskih očal", na katera sta priključeni tudi razmeroma kakovostni slušalki, ki zagotavljata dobro reprodukcijo zvoka.
  • Visoka kakovost reprodukcije glasbe (hi-fi) v avtomobilu je težko dosegljiva in zato tudi draga stvar.
  • Playstation 1 je na ekranu obdeloval slike s hitrostjo 360.000 poligonov v sekundi, Playstation 2 jih obdeluje z neverjetno hitrostjo 66 milijonov poligonov v sekundi, kar pomeni, da gre za tehnologijo, ki omogoča vrhunski prikaz slikovno najzahtevnejših iger in visoko profesionalno reprodukcijo posnetkov DVD.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Že dolgo so namreč znane kvalitete elektrostatskih, magnetostatskih ali ribbon zvočnikov, ki se še posebej odlikujejo na področjih, ki jih ljubitelji kakovostne reprodukcije klasične glasbe še posebej cenijo.
  • Verjetno je odveč govoriti, da boste na spletnih straneh vseh treh predstavljenih proizvajalcev sistemov za digitalno reprodukcijo filmskega zvoka dobili dodaten zvrhan koš informacij.
  • Njegova naložba v kakovost zvočne reprodukcije in posluh za tehnološke novosti sta mu zdaj prinašala bogate sadove.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Sprejeti videosignal potuje po optičnem kablu do zaslona, ki je skrit v desni polovici "smučarskih očal", na katera sta priključeni tudi razmeroma kakovostni slušalki, ki zagotavljata dobro reprodukcijo zvoka.
  • Da bi aparat omogočal najboljšo možno reprodukcijo zvoka, je bila prilagojena celotna zasnova SACD1000.
  • Ponuja bolj dinamično reprodukcijo zvoka v primerjavi z analognim zapisom, poleg tega pa ima tudi večji frekvenčni razpon.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Za boljšo kakovost reprodukcije zvoka Yamaha uporablja Microsoftov vmesnik DirectSound, ki močno izboljša zvok.
  • Stereofonske *gramofonske plošče so bile dosegljive leta 1958, izboljšana kvaliteta zvoka pa je omogočila proizvodnjo zvočnih sistemov z visoko natančnostjo reprodukcije (* hi-fi sistemi).
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Izvedbe sistemov za zvočno ali slikovno reprodukcijo so zelo različne.
  • Vse dvorane so opremljene z najsodobnejšo opremo za reprodukcijo slike in zvoka, z velikimi filmskimi ekrani in udobnimi sedeži.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Za izreden prikaz slike skrbi tehnologija Vision Clear, ki poskrbi za prilagajanje črne barve, zmanjšuje napake pri reprodukciji slike hitro gibajočih se objektov, s tehnologijo Anti-reflection pa poskrbijo, da bo tudi dnevno gledanje televizije potekalo brez motečih odsevov pohištva in vas samih na zaslonu ekrana.
  • Prvi sistem DOLBY STEREO je za kodiranje uporabljal fiksno matriko - fiksna pravila za kodiranje pri snemanju in dekodiranje pri reprodukciji oziroma predvajanju filma.
 • reprodukcija zvoka in slike
  • V vedno večji množici različnih naprav za sprejem, obdelavo, snemanje in reprodukcijo zvoka in slike (avdio in video naprave) postaja izbira in odločitev, kateri radijski sprejemnik bi kupili, zelo težavna.
  • Za tankim matirano srebrnim izgledom se skriva vrhunska tehnologija, ki skrbi za odlično reprodukcijo zvoka in slike.
Na vrh
2.2 kopija
reprodukcija PREDMETA, zlasti UMETNIŠKEGA DELA, je njegova kopija
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Da bo ob knjigi mogoče doživeti še kaj več kot samo bralni užitek ob prebiranju pošte iz preteklosti, pa poskrbijo kakovostne reprodukcije del ter nešteta množica opomb in dodatne literature.
  • Po uvodnem Louvru, najbolj znani svetovni galeriji, si bomo ogledali še par spletnih galerij, ki vsebujejo dela večine najbolj znanih slikarjev, obiskali bomo nekaj spletnih prodajaln posterjev z reprodukcijami umetnin, na koncu pa si bomo ogledali še dve galeriji, ki vsebujeta umetniške prikaze vesolja in galerijo računalniške grafike.
  • Barvite reprodukcije impresionistov so poživljale dolgočasne bež stene.
  • V elitni restavraciji pa lahko sedite na reprodukcijah stolov Louisa XV.
  • Šlo je za reprodukcijo obleke, ki jo je Marilyn Monroe nosila tistega dne, ko je Kennedyju s strastnim grlenim glasom odpela happy birthday, mister president, pravzaprav za plagiat z nekaj popravki in dodatki, a Garibaldi kljub temu ni bil nič manj ponosen nanjo.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Kvalitetne barvne in črnobele reprodukcije v knjigi pa so seveda izbor, ki bralcu predstavlja vse tisto, kar bi sicer mnogo težje dosegel ob obhodih vseh pomembnih svetovnih muzejev sodobne umetnosti.
  • Tako bralec monografije ob gledanju kvalitetnih reprodukcij lahko doživlja umetnine še skozi osebno, literarizirano interpretacijo, ki razkrije tiste vsebine umetnine, do katerih s strokovnim izrazjem ni mogoče priti.
  • V galeriji se srečujemo z nizom fotografskih reprodukcij, na katerih so scene iz televizijskih nadaljevank, in sicer tistih najbolj plehkih, ki se vsak dan vijejo na programih in ves čas premlevajo iste pripovedne sheme.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2v mn.
   
   
  • Na stene so obesili nekaj posrečenih reprodukcij raznih krajinskih slik, preproge in radia pa seveda ni bilo, ker sem si ju enostavno izmislil.
  • Glede na to, da smo v Delu lahko brali, da je s Stoparjevo knjigo celjski muzej obeležil 120 - letnico svoje ustanovitve, lahko le ugotovimo, da bi bilo mnogo bolje, če bi muzej ponovno ponatisnil Steletovo knjižico, ji dodal več reprodukcij in spremno besedo kakšnega poznavalca tako Steletovega opusa kot slikarstva 17. stoletja.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • S prodajo reprodukcij želijo v muzeju pridobiti sredstva za odkup dveh originalnih akvarelov iz okoli leta 1800, en avtor ni znan, drugi je grenadir, vsekakor pa si zaslužita svoj prostor doma v Celju.
  • Knjiga avtorja razstave in kataloga prevzame tako z vsebino kakor tudi z dobro kakovostjo reprodukcij in zlasti s spremno dokumentacijo, umetnikovo biografijo, izčrpno bibliografijo in seznamom vseh Krstićevih slik, ohranjenih in izgubljenih.
  • Tudi kvaliteta reprodukcij je pri teh delih, ki so nam najbolj pred očmi, najslabša, moteča.
  • "Med drugim nas je peljal na prvo razstavo reprodukcij moderne umetnosti, ki jo je bilo mogoče videti v mestu," se spominja Janez Pirnat.
 • kol-PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0v mn.
   
   
  • Ob razstavi je izšel obsežen katalog s številnimi barvnimi reprodukcijami in študijo umetnostnega zgodovinarja Aleša Stoparja.
  • Izredno lepa in bogata knjižna izdaja s številnimi barvnimi reprodukcijami je predvsem plod zagnanega dela in zavzemanja za ohranjanje in publiciteto tega enkratnega umetnostno-zgodovinskega spomenika, oskrbnika pri Sv. Primožu, slovenista in ljubitelja umetnosti, profesorja MILANA ŠUŠTARJA, ki je tudi založnik knjige.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK5 
  • Doma sem stik z umetnostjo doživela le z Gasparejevimi reprodukcijami na stenah.
  • Z esejem in barvnimi reprodukcijami na naslovnici in hrbtni strani je predstavljena slikarka Agata Pavlovec.
  • V Capetownu je na ogled digitalizirana reprodukcija na kosu svile, ki meri štiri metre v širino in malo več v dolžino.
  • Filatelisti imajo tako enkratno priložnost, da reprodukcijo na znamki primerjajo z veličastnostjo originala!
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Nobena reprodukcija v knjigi ali na spletni strani ne more niti približno prikazati tega, kar vidimo, ko se znajdemo pred njo.
  • Nemara je tudi zaradi tega Marušičev avtorski delež ob pričujoči razstavi neobičajno velik; vanj sodita ne samo izbor predstavljenih slik in reprodukcij v razkošnem spremljevalnem katalogu, temveč tudi sama postavitev razstave, na kateri bo mogoče slediti slikarjevemu delu od leta 1972 pa vse do danes.
  • Zahodna umetnost se je dokaj izoliranemu Vzhodu največkrat predstavljala z reprodukcijami v revijah in knjigah, kot je bil tudi Vzhod predstavljen Zahodu z neprimerno manjšim številom slabe kakovosti.
  • Neprijetno razočaranje bodo doživeli tisti, ki bi si radi ogledali sveti mrtvaški prt, o katerem pravijo, da je bilo vanj zavito truplo Jezusa po križanju - videti je mogoče samo reprodukcijo v kapeli Capella della Santissima Sindone.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Ljubitelji umetnosti, zgodovinarji in študentje z vsega sveta so lahko kupili reprodukcije največjih umetnin z natančno upodobljenimi detajli in svetlostnimi razmerji.
  • Tako je, na primer, v ogromni dvorani za tiskovne konference predsedstva EU nad oder obesil veliko reprodukcijo v nov baročni okvir vstavljenega Van Wittenijevega Angelskega gradu (ki je bil sprva ječa, nato pa ena od papeževih rezidenc) v prebujajoči se svetlobi sončnih žarkov.
  • Ob razstavi bo izšla tudi monografija o Spacalovi grafiki, v kateri MGLC želi objaviti barvno reprodukcijo umetnikovega lesoreza iz leta 1956.
  • Na začetku nemške romantike, leta 1781, je Johann Fussli naslikal platno, katerega reprodukcijo vidite spodaj, naslov je Mora (Goethe Museum, Frankfurt).
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Ob razstavi je izšel katalog z reprodukcijami razstavljenih del in besedili
  • Šestlistni koledar z reprodukcijami njegovih intarzij je opremljen z lesenima letvicama in predstavlja odlično promocijsko slovensko darilo, ki stane 4.500 tolarjev.
  • Imam tudi take malo drugačne, če vam te s fotografijami niso všeč, je takoj obrnil stojalo in pokazal nekaj razglednic z umetniškimi reprodukcijami.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • Ko smo bili dojenčki, nam je vrtel Mozarta in Bacha in naše sobe opremil z reprodukcijami slik starih mojstrov.
  • V manj reprezentančnih prostorih lahko stene okrasimo z reprodukcijami slik starih mojstrov ali s poceni tiski, ki jih uokvirimo v preprost okvir.
  • STE ŽE DOŽIVELI tisti zoprni trenutek, ko ste si morali priznati, da vam vaša EMŠO številka več ne dovoljuje opremiti stanovanja zgolj z Ikeinim napihljivim pohištvom, stene pa ovesiti z reprodukcijami bolj ali manj znanih umetniških del, ki ste jih kupili še kot študent?
 • PRIDEVNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Katalog je opremljen s kvalitetnimi reprodukcijami, s katerimi lahko tekoče sledimo tekstu, ki nam odpira pogled v neznane pokrajine podob.
  • Knjiga je obogatena z reprodukcijami nekaterih dokumentov in fotografij ter z navedbo uporabljenih virov, pohvalno spremno besedo pa ji je napisal prof. Ludvik Tončič.
  • Zbirka bo ilustrirana z reprodukcijami mlade, še neuveljavljene celjske slikarke Ines Josič.
 • ŠTEVNIK0+SAMOSTALNIK2v mn.
   
   
  • Vgrajene baterije zagotavljajo napravi izdelavo petdesetih reprodukcij brez priključitve na električno omrežje.
  • Knjiga ima kar 420 reprodukcij, med njimi 340 barvnih, in je ena najbogatejših te vrste pri nas doslej.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Naslovnico krasi reprodukcija slike Kurta von Goldsteina "Škocjanske jame", na kateri nam prikaže pogled iz Tkalca jame na veliki naravni most.
  • Dovoljeno je dokazovati, da se mikrofilmska kopija oziroma reprodukcija te kopije razlikuje od izvirne listine.
  • Večino pesmi v knjigi lepo dopolnjujejo reprodukcije njenih risb na razglednicah, lesu, krožnikih ...
 • SAMOSTALNIK0+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Anton Jež je ena zadnjih še živečih prič prizorov Kobetovega taboriščnega taroka in skupaj s sinom Dušanom je poskrbel za razstavo kronološko razvrščenih povečanih reprodukcij z natančnimi opisi.
  • Po sobah bodo v prihodnje fotografije oziroma reprodukcije z motivi iz Triglavskega narodnega parka.
  • Ob razstavi so pripravili tudi katalog, ki obsega uvodno študijo, 77 reprodukcij s komentarji in dokumentacijo.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Fotografije iz njegove zapuščine in reprodukcije iz časopisov in knjig poskušajo rekonstruirati mednarodni kontekst "znanstvenega programa".
  • Poleg dokumentarnih posnetkov iz domačega arhiva in črno-belih reprodukcij iz arhiva Moderne galerije je več barvnih fotografij kipov Borisa Gaberščika, nastalih posebej za monografijo.
  • Septembra je v Franciji v počastitev filatelistične razstave PhilexFrance izšel blok petih znamk z reprodukcijami iz znamenitega Malega princa Antoina de Saint - Exuperyja; blok prodajajo po 25 frankov, od tega je nominalna vrednost 15 frankov, preostanek pa gre za razvoj filatelije v Franciji.
 • reprodukcija [...]
  • V bližini je visela reprodukcija Salvadorja Dalija.
  • V nekem pogovoru z novinarji je priznala, da kljub tako visoki vsoti ni takoj odhitela v trgovino, da bi čim več zapravila, ampak si je kupila le dve kopiji Matissea in eno reprodukcijo Picassa in jih obesila v svoji študentski sobi.
Na vrh
3 podajanje
v ednini
reprodukcija je podajanje REČENEGA ali NAUČENEGA
 •  
  • Površinski pristop se lahko izkaže za uspešnega, če učitelj od učencev zahteva le reprodukcijo in jo tudi nagradi.
  • Raziskave, ki jih je citirala Požarnikova, so pokazale, da je po mnenju večine dijakov bistvo znanja reprodukcija naučenega iz knjig in zvezkov.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Vse to omogoča kasnejšo reprodukcijo doseženega in formulacijo sporazuma.
  • Spomin omogoča zadrževanje in reprodukcijo prejšnjih vtisov, informacij, stanj, ki so bile v določenem trenutku vtisnjene v zavest.
  • Enopomenska spominska vprašanja pa, kot sem že večkrat poudarila, od otrok pričakujejo oziroma zahtevajo le spominsko reprodukcijo posameznih podatkov, dejstev ipd., ne spodbujajo pa višjih miselnih procesov, razvijanja vrednostnih sodb, stališč in ustvarjalnega mišljenja.
Na vrh
 
4 obnavljanje; ohranitev
v ednini
skozi reprodukcijo se SKUPNOST, DRUŽBENI SISTEM ali KOLIČINA SNOVI obnavlja in si tako zagotavlja nadaljnji obstoj
 •  
  • V času neoliberalizma so transnacionalke vladale svetu s pomočjo »mednarodnih« organizacij tipa Mednarodni denarni sklad, Svetovna banka, Svetovna trgovinska organizacija, ki so pod krinko ideologije »svobodne ekonomije« zagotavljale reprodukcijo kapitalizma s finančnim izsiljevanjem in političnim diktatom.
  • Trdim pa, da visoka stopnja reprodukcije elit predstavlja potencialno nevarnost za razvoj demokratične politične kulture in (poliarhičnih) demokratičnih institucij.
  • To pa je v praksi opravičevalo posebne, že tako ne vedno povsem korektne standarde odnosa do njih, kar torej priča o pomembni vlogi, ki jo je imel šport pri reprodukciji obstoječih razmerij moči v Sloveniji tistega časa.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Raziskovalci FDV so za zagotovitev normalne reprodukcije prebivalstva pristojnim predlagali vrsto predlogov.
  • Večkrat sem pisal o problemu reprodukcije elit in opozarjal na nesorazmerje znotraj političnih elit oziroma na šibkost opozicije (ta pa je za šibkost delno tudi sama kriva - o tem sem jasno spregovoril v intervjujih v Demokraciji in Ampaku).
  • Biološka in socialna reprodukcija populacije, ki se odvijata znotraj družinske oz. partnerske entitete, reproducirata konkretne družbene skupine in omogočata simbolično ter realno ohranitev in preživetje družbe skozi čas.
  • Socialna baza peša, zato imamo težave pri reprodukciji vrhunskih tekmovalcev.
  • Že kaj kmalu naj bi primanjkovalo 500 zdravnikov, kar je hud udarec za tako malo državo, ki ne zmore takšne reprodukcije kadrov.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Biološka in socialna reprodukcija populacije, ki se odvijata znotraj družinske oz. partnerske entitete, reproducirata konkretne družbene skupine in omogočata simbolično ter realno ohranitev in preživetje družbe skozi čas.
  • Na eni ravni je torej razumno govoriti o splošnem izobraževalnem procesu kot ključni obliki kulturne reprodukcije, ki jo je mogoče povezati s splošnejšo reprodukcijo obstoječih družbenih razmerij, ki jo zagotavljajo obstoječa in samoobnavljajoča se lastninska in druga gospodarska razmerja, ustanove države in druge politične moči, verske in družinske oblike.
  • Raziskovalci FDV so za zagotovitev normalne reprodukcije prebivalstva pristojnim predlagali vrsto predlogov.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Jasno je, da ima tudi demokratski sistem ali kapitalizem svoj lastni izobraževalni sistem, ki mu omogoča reprodukcijo (obnavljanje), s to razliko, da ga svoboda mišljenja in govora ter narava oblasti razločujeta od ostalih.
  • "Na območju najbolj prvinskih naravnih znamenitosti in biotopov ni dovoljeno posegati z grajenimi strukturami, s tem omogočimo pokrajini in kvalitetnim biotopom njeno naravno reprodukcijo," so zapisali v svoji prvi skupni ugotovitvi.
  • Res je naravni prirastek negativen, sedanje število rojstev ne zagotavlja več reprodukcije in če bo šlo z enako dinamiko naprej, se bo letos v Sloveniji res rodilo samo še 19 tisoč otrok.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Tudi sociolog Frane Adam je pisal o stopnji reprodukcije starih družbenih elit, ki je visoka zlasti v gospodarstvu, kulturi in tudi politiki.
  • Razloge, da to še ni tako, v društvu vidijo zlasti v intenzivnemu kmetovanju, ki ne upošteva naravnih procesov, zmanjšuje možnosti reprodukcije naravnih virov in ustvarja konflikt med prebivalci.
  • Končno je vseeno, ali je povprečje reprodukcije elit na Slovenskem 77 odstotkov ali 69 odstotkov.
  • Prebivalstvo se stara, rodnost je padla precej pod mejo reprodukcije in mladina se izseljuje proti lučkam Londona in nekdanjih britanskih kolonij z močnim škotskim življem: Ameriko, Kanado, Avstralijo.
Na vrh
 
4.1 v ekonomiji
v ednini
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • To zahteva obstoj oblastnega bloka, ki ga obvladuje kapitalistični razred, elito oblasti, ki se novači iz tega oblastnega bloka, v kateri je kapitalistični razred nesorazmerno zastopan, obstajati pa morajo tudi mehanizmi, ki zagotavljajo, da država deluje v interesu kapitalističnega razreda in reprodukcije kapitala.
  • Direktor in župan Toni Rifelj je zaradi visokih stroškov občinskim svetnikom predlagal, naj sprejmejo sklep o povišani ceni ogrevanja, v katero bi vključili tudi fiksni del stroškov, to je prispevek za razširjeno reprodukcijo ogrevanja.
  • Procesi v teku pa so: črnograditeljstvo, pritisk na podeželje, slabo nadzorovana razširjena reprodukcija industrije in turizma, zaraščanje opuščenih kmetijskih zemljišč, nazadovanje melioriranih kmetijskih zemljišč, posodabljanje kmetijstva, ki se izmika družbenemu nadzoru itd.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Z obstoječimi cenami že nekaj let ne pokrivamo niti stroškov enostavne reprodukcije.
  • V ceno sta poleg enostavne reprodukcije zajeta še razširjena reprodukcija in prometni davek.
  • Poleg tega morajo aktivni zavarovanci skrbeti za sprotno vzdrževanje države, za celotno družbeno reprodukcijo, kot se temu reče, in še vsa razvojna bremena so na njihovih plečih.
  • Čeprav so univerze pretežno še proračunsko financirane, ta sredstva ne zadoščajo za normalno reprodukcijo, kar jih vse bolj sili v podjetniško tekmovanje in pridobivanje sredstev iz drugih virov.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Vodstvo komunale zatrjuje, da je bilo povišanje cen nujno, kajti šele zdaj sprejete cene bodo zagotavljale preprosto reprodukcijo.
  • Po Petkovih besedah se nam vsaj na področju pitne vode ni bati pretiranih podražitev, saj je naša cena že takšna, da omogoča tudi tako imenovano razširjeno reprodukcijo.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Denar za komunalno urejanje bomo zagotovili iz letošnjih proračunskih sredstev za razširjeno reprodukcijo v individualni komunalni rabi.
  • Akumulacija iz blagovnega prometa s kmetijskim proizvodi, ki je ščasoma postajal vedno bolj močnejši, je služila za razširjeno reprodukcijo v drugih območjih in je le neznatno vplivala na razvoj posameznih gospodarskih panog v tej pokrajini.
  • Kljub vsemu predvidevamo, da bo v začetku novega tisočletja Mercator KŽK Kranj kot veliko kmetijsko proizvodno podjetje izpred desetih in več let, ko je bilo nosilec napredne kmetijske pridelave na Gorenjskem in v Sloveniji, še vedno pomemben člen kmetijskega napredka in reprodukcije v državi.
  • Dejavniki reprodukcije v podjetju so medsebojno zelo povezani, zato ocenjujem, da je prihodnost svetovalnega dela v tem, da se razvije tesnejše sodelovanje s podjetjem.
  • Razširjene reprodukcije v vinogradništvu oziroma večje obnove vinogradov, kot je krčenje zaradi starosti, ni v Sloveniji že poldrugo desetletje.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Pri tem je navedel presenetljiv podatek, da je slovenski turizem lani dosegel 22 milijard sredstev za reprodukcijo, kar bi pomenilo, da bi lahko zgradili štiri tisoč turističnih ležišč (tri zvezdice) letno.
  • Če podjetje z regulirano ceno ne more več pokriti stroškov za enostavno reprodukcijo, lahko zahteva podražitev na tej osnovi po zakonu o cenah.
  • Kredita ni mogoče uporabiti za ustanovitev nove firme, temveč le za sanacijo, adaptacijo in dograditev obstoječih zmogljivosti, za nakupe opreme in materiala za reprodukcijo na domačem in tujih trgih.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Sedanja odkupna cena 260 do 270 tolarjev za kilogram komaj zadošča za enostavno reprodukcijo, še pravijo in opozarjajo, da imajo ob ceni klanja (40 do 55 tolarjev za kilogram), ki jo zaračunavajo preštevilne klavnice v državi, te večji zaslužek kot rejec, ki odda spitane prašiče v zakol.
  • Zaskrbljuje podatek, da obnove v povprečju 50 % zaostajajo za enostavno reprodukcijo, pri čemer sta svetli izjemi le oljka in jagoda.
  • Akumulacija iz blagovnega prometa s kmetijskim proizvodi, ki je ščasoma postajal vedno bolj močnejši, je služila za razširjeno reprodukcijo v drugih območjih in je le neznatno vplivala na razvoj posameznih gospodarskih panog v tej pokrajini.
  • Je nečedna in škandalozna, ne pa alarmantna, ker praviloma skrbi za reprodukcijo prodajane dobrine.
Na vrh
razširjena reprodukcija
o proizvodnji
 • Poleg tega že tretje leto vlagamo tudi v razširjeno reprodukcijo.
 • Financirali naj bi ga predvsem s taksami in sredstvi za razširjeno reprodukcijo, nekaj pa naj bi bilo tudi posojil iz ekološkega sklada.
enostavna reprodukcija
o proizvodnji
 • S podražitvijo naj bi dosegli nivo enostavne reprodukcije.
 • Samo za enostavno reprodukcijo pa bi morali letno obnoviti vsaj 800 ha.
družbena reprodukcija
o proizvodnji
 • Nekdanja zakonodaja, ki je urejala posege v prostor, je izhajala iz podmene tako imenovanega celovitega načrtovanja materialne in družbene reprodukcije.
 • Poleg tega morajo aktivni zavarovanci skrbeti za sprotno vzdrževanje države, za celotno družbeno reprodukcijo, kot se temu reče, in še vsa razvojna bremena so na njihovih plečih.