WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
reproducirati glagol
1 ponovno ustvariti
če se KAJ reproducira v neki OBLIKI, se ponovno uresniči v drugačnih okoliščinah |ali| če ČLOVEK reproducira KAJ, to ponovno ustvari
  • kaj se reproducira v čem
  • kdo reproducira kaj
  • kaj reproducira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Sistem se je nato v avtonomnih oblikah reproduciral v Tunisu in Alžiru in morda še kje.
  • Kakor koli že, besede in misli se kaj pogosto reproducirajo v dejstvih.
  • A žal ima totalitarnost vsaj dve slabi navadi: nenehno se reproducira tudi na novo in to ne le iz ostankov prejšnjega ter samo iz ene ideologije, poleg tega pa ima toliko pojavnih oblik v najrazličnejših stopnjah in tančicah, da smo vedno znova presenečeni.
  • Če je tujka, potem uteleša najboljše lastnosti tujega (drugega), ki se potem reproducirajo v novem kontekstu.
  • Kitajska govorka, ki je tudi sama novinarka, je opozorila na neenakost, ki jo reproducirajo mediji s tem, ko uporabljajo različne kriterije za poročanje o konferenci.
  • Po besedah režiserke Barbare Hieng Samobor prihajajo na dan nebogljenost, osamljenost, klavrnost zasebnosti, odsotnost partnerstva, neizživeta spolnost in ambicije, cel kup stisk, ki jih povzroča in reproducira sistem in tudi njegove žrtve same.
  • ČKZ zdaj nosi zgodovinsko transverzalo, ki pod spremembami v "splošnem stanju duha in nravi" producira in reproducira pogoje za možnost teorije, dialoga in refleksije: v prekletem času planetarne dekadence zagotavlja možnost omikanega sožitja, kultivira stanje duha in ohranja standard nravi.
  • A pri tem me v prvi vrsti muči vprašanje, kakšni družbeni mehanizmi kar naprej reproducirajo restavracijo katolicizma kot vodilne družbene moči na Slovenskem.
  • Več zgledov ...
  • Moja teorija je, da je Nedeljski uspel zaradi uspelih kombinacij pravi ljudje na pravem mestu in v pravem trenutku. Potem je sam odziv bralcev reproduciral uspešnost in s tem povezal tudi usmeritev časopisa.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  •  [znati reproducirati
  • Še zdaleč ne, gre le za črnogled in morbiden film, ki ga zna slovenski narod vedno znova reproducirati in vedno znova tudi konzumirati.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Ko je veliki čilski pesnik Pablo Neruda 1971. leta prejel Nobelovo nagrado na literaturo, ni bilo izbrano nobeno posamezno delo, kajti ena pesem ne more reproducirati bistva Pabla Nerude.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Literatura je poseben vidik, to je zanimiv paralelen svet, kjer je mogoče reproducirati in doživljati različna čustvena stanja, ne da bi se človek moral ozirati na posledice svojih fantazijskih dejanj.
  • Eshatologijo je bilo potemtakem mogoče reproducirati toliko in tako dolgo, dokler se sam izkustveni prostor tega sveta ni v temelju spremenil.
  • Patent kot inštitucija ima v ZDA korenine v drugi polovici 18. stoletja in vprašanje je, koliko je še primeren v času, ko je vse več izumov mogoče neomejeno reproducirati, jih brez stroškov distribuirati v sekundi kamorkoli na svetu, brez vednosti njihovih lastnikov.
 • reproducirati kaj na  [ta, tak način
  • V določenem pogledu je torej moč opaziti, da se v podobnih primerih obmejno prebivalstvo tendenčno vede skoraj tako, kakor da do razmejitve ne bi bilo prišlo, in skuša na ta način reproducirati ali ohraniti prvotno enoten družbeni oziroma kulturni prostor.
Na vrh
 
1.1 narediti posnetek
če FOTOGRAF ali TISKAR s posebnim postopkom reproducira SLIKE ali BESEDILA, naredi njihov verni posnetek |ali| če PROGRAMER reproducira RAČUNALNIŠKI PROGRAM, ustvari njegovo kopijo
  • kdo reproducira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Tiskarju potem pošljejo film - se pravi, da mora samo reproducirati publikacijo, ki so jo producirali v oddelku za odnose z javnostmi.
  • Brez pisnega dovoljenja založnika ni dovoljeno nobenega dela te knjige na kakršenkoli način reproducirati, kopirati ali kako drugače razširjati.
  • Vsak avtor bo na razstavi zastopan s petimi deli, ki bodo reproducirana tudi v trijezičnem spremnem katalogu.
  • Lobist lahko pridobi informacijo le s poštenimi sredstvi in za prodajo ne sme reproducirati ali iskati kopij državnih dokumentov, razen če dobi predhodno dovoljenje pristojne inštitucije.
  • Te barve ne morete verodostojno reproducirati z nobeno kombinacijo CMYK črnil.
  • Originalne zaščitne znamke in logotipi so reproducirani z namenom, da bi zavedli kupca in ga prepričali, da kupuje legalen izdelek.
  • (4) Nihče ne sme reproducirati ali uporabljati oznake pripadnosti in drugih oznak, ki se uporabljajo v Slovenski vojski.
  • Knjižnice in drugi uporabniki ne smejo reproducirati (na papirju ali v strojno čitljivi obliki) rezultatov online iskanja v bazah podatkov z namenom preprodaje.
  • Več zgledov ...
  • Vzrok razprodanosti je verjetno tudi več različic znamk v poli, saj je delno na (neperforiranem) robnem polju, delno na znamkam pripadajočih okvirih na štirih mestih oziroma šestih okvirih neprepoznavno reproducirana silhueta poskusne ladje Civetta Josefa Ressla.
  • V pojasnilo: omejene serije (limited editions) so tiste, pri katerih se avtor zaveže, da istega negativa ne bo več reproduciral na enak način.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Doslej največji uspeh na področju piratstva so naši policisti dosegli prav na Štajerskem, ko so ob pomoči Interpola izsledili pirata, ki je neupravičeno reproduciral računalniške programe.
  • Kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil večjo protipravno premoženjsko korist da v promet ali z namenom dajanja v promet ponudi javnosti primerke avtorskega dela, za katere ve, da so bili neupravičeno reproducirani, se kaznuje z zaporom do dveh let.
  • Knjiga pa je (in v tem je predhodnica trajnih dobrin, ki jih poznamo danes) poseben, določen predmet z lastno vsebino, natančno reproduciran v velikem obsegu.
 • reproducirati in  [distribuirati
  • Mežičan je od leta 1996 neupravičeno reproduciral in distribuiral avtorsko zaščitene računalniške programe in igre.
  • A sreča je bila pevcu mila - od srede 19. stoletja se Prešerna množično reproducira in distribuira v vseh mogočih oblikah.
  • Zakoni in predpisi, ki jih sprejemamo, niso avtorskopravno zaščiteni, zato jih lahko neomejeno reproducira in distribuira vsakdo, samo nekateri pa lahko to počnejo s celimi zbirkami, za plačilo seveda.
 • kaj je neupravičeno reproducirano
  • Tožilstvo ga je bremenilo kaznivega dejanja neupravičenega izkoriščanja avtorskega dela po drugem odstavku 159. člena kazenskega zakonika, ki za vsakega, kdor z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil večjo protipravno premoženjsko korist, da v promet ali z namenom dajanja v promet ponudi javnosti primerke avtorskega dela, za katere ve, da so bili neupravičeno reproducirani, predvideva kazen z zaporom do dveh let.
  • Od januarja 1998 do junija lani naj bi bil Slovencem ponujal piratske programe, računalniške igre, glasbo in filme, za katere je vedel, da so bili neupravičeno reproducirani, brez ustrezne spremljajoče dokumentacije, na neobičajnih nosilcih, brez ustrezne embalaže, njihova cena pa je bila nizka.
 • kdo reproducira kaj na  [ta, tak način
  • Tudi prodaja strokovnega mnenja lahko nekaj prinese in prispevek od reprodukcij ter licenčne pogodbe o fotografiranju muzejskih predmetov, ki jih reproducirajo na ta ali oni način.
Na vrh
1.2 umetno ustvariti; posnemati
če ČLOVEK ali NAPRAVA reproducira POJAV ali GESTO, ga ustvari v obliki, kot že obstaja v naravi ali kot je bil že viden
  • kdo reproducira kaj
  KDO/KAJ
   
  • reproducirati  [gesto
  • Nekateri preučujejo srce in dihalne ritme pri živalih, ker jih želijo reproducirati z bobnanjem in tako ustvariti resonanco v lastnem telesu.
  • Karkoli je v človeškem telesu fizičnega, znanost lahko razišče, dešifrira in reproducira.
  • "Njegov recimo petletni sinček na sedežu zraven je nad gesto tako očaran, da jo mora seveda nemudoma reproducirati in ob naslednji akciji (pa tudi ob praktično vseh do konca) korajžno uporablja kar oba sredinca.
  • S to gesto, s tem zapisom na hčerin obraz, je torej oče reproduciral božjo gesto, medtem ko je hčerin obraz s kaligrafijo prejel neke vrste božjo masko.
  • Projektor s 35.000 deli, ki zmore pred vašimi očmi reproducirati 9.000 zvezd in podobo neba v slehernem času od leta 10.000 pred našim časom pa do leta 100.000 po našem štetju, je delo človeka.
  • Sliko je reproduciral z močno Braunovo cevjo v obliki lijaka s preluknjano anodo in rahlo izbočenim fluorescenčnim zaslonom.
  • Medtem ko so beneški medicinci vrtali zobe ali pisali recepte, me je vabila k sebi, da mi razkaže, do kod sežejo njihove spolne fantazije. In potem sva jih čimbolj verno reproducirala.
Na vrh
1.3 ponoviti; obnoviti
če UČENEC, navadno na zahtevo učitelja, ali AVTOR reproducira določeno VSEBINO, jo obnovi v obliki, kot mu je bila podana ali kot jo je doživel
  • kdo reproducira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Vsebinska prenova učnih načrtov je izpostavila spreminjanje metod in oblik dela, izločanje prevelike količine vsebin, ki bi jo morali učenci le reproducirati, sproščanje časa za ponavljanje, utrjevanje in ne zgolj hitenje skozi snov.
  • Objektivnost je namreč najlažje zagotoviti pri merjenju tega, koliko znajo dijaki reproducirati naučeno, najtežje pa pri merjenju ustvarjalne uporabe naučenega.
  • V katalogu ni označeno, katere slovnične strukture naj bi le razumeli, katere znali reproducirati, in katere morate znati samostojno uporabljati, ker je to preprosto nemogoče.
  • Učitelj na začetku ure učencem nekaj minut kaže serijo grafičnih sličic. Čez približno 25 - 30 minut učence povabi, da zapomnjeno reproducirajo.
  • V diskusiji na kongresu osvobodilne fronte, kot jo sam reproducira v dnevniku, pa se, spet malce drugače, zavzame za demokracijo, ki bi bila »spoj produktivne in parlamentarne demokracije« (150).
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Kar reče učitelj, naj učenec kar se le da natančno reproducira, pa bo odlična ocena zagotovljena.
Na vrh
1.4 razmnožiti se
če se lahko ORGANIZEM ali PROGRAM reproducira, ima sposobnost, da se razmnoži
  • kaj se reproducira
  KDO/KAJ
   
  • Evropska znanost bedi nad to avtohtono soško vrsto, ki se v naravi ne reproducira dovolj - Prepoved vlaganja potočne postrvi - Minila so tri leta od objave varstvenega načrta za soško postrv v porečju Soče in v Sloveniji.
 • ZANIKANI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Virusi pa so paraziti, ki se ne morejo reproducirati sami.
  • Ga ne bi mogli reproducirati s pomočjo kloniranja?
  • Tretja skupina, trojanski konji (ali trojanci), pa so programi, ki tako kot virusi vstopijo v računalnik na različne načine, ne morejo pa se sami reproducirati.
 • PRIDEVNIK1+NEDOLOČNIK
  • In ali »umetni« organizem - plod človekove stvaritve, ki bi se izkazal, da je sposoben preživeti in se reproducirati le v ozko omejenih laboratorijskih razmerah, sploh lahko smatramo kot živ organizem?
 • kdo reproducira koga na  [ta, tak način / kaj se reproducira na  [ta, tak način
  • Genetski inženirji, ki so doslej na raznih koncih sveta klonirali miši, zajce, ovce in krave, so dokaj skeptični, ali je človeka varno reproducirati na ta način, imajo pa tudi globoke etične pomisleke.
  • Virus je majhen računalniški program, ki za okužbo izkoristi druge, prave programe, in se na ta način reproducira.
Na vrh
2 prikazovati; predvajati
če ČLOVEK ali NAPRAVA reproducira SLIKO ali ZVOK, ju ustvarja tako, da pretvori njun zapis v vidno ali slišno obliko
  • kdo reproducira kaj s čim
  • kdo reproducira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Tako lahko fotografije ali MPEG -2 videoposnetke s teh spominskih kartic predvajate neposredno na ekranu. D.I.S.T. tehnologija (Digital Image Scaling Technology) pa je garancija za briljantno, do podrobnosti ostro in v realnih barvah reproducirano sliko.
  • Kartica reproducira izredno kvaliteten zvok studijskega razreda 24 bitov na 192 kHz, čist zvok zagotavlja 100dB razmerje med šumom in signalom 100 dB.
  • Dodatno je vgrajen tudi digitalni S - Master ojačevalec, ki reproducira optimalen zvok domač ih zvočnih sistemov in ima 2 x 25 vatov glasbene moči.
 • GLAGOL+inf-GLAGOL
  • Moderni faksimile mora izvirno predlogo reproducirati v celoti, po vsebini in formatu, skratka, gre za čim bolj popolno nadomestilo originala.
  • Kakovost zvoka je boljša, vendar sistem nekaterih vrst zvokov ne more reproducirati.
  • Zelo verjetno je, da bo univerzalni DVD sčasoma postal standard, govori pa se že, da bodo univerzalni DVD - predvajalniki po vsej verjetnosti znali reproducirati tudi SACD!
  • Prvič v zgodovini umetnosti in kulture je človek našel možnost zadržati čas neposredno in si ga reproducirati tolikokrat, tudi vzvratno, kolikokrat mu je to prišlo na misel.
  • Ima dober posluh in zna po posluhu reproducirati glasbo.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • V napravo je vgrajen tudi enowatni zvočnik, ki solidno reproducira zvok in preglasi ventilator, še posebej v tihem načinu delovanja.
  • Sistem Jamo E7 je kompleten sistem, ki z novimi tehnologijami odlično reproducira zvok in je namenjen manjšim ter srednje velikim prostorom.
Na vrh
 
3 poustvariti; upodobiti
če USTVARJALEC reproducira LIKOVNO DELO, FOTOGRAFIJO ali PODOBO, jo za gledalca poustvari v drugačni obliki, navadno iz umetniških razlogov
  • kdo reproducira kaj
  KDO/KAJ
   
  • Posledica vseh nesporazumov je, da ni reproducirano eno samo Petkovškovo, Kobilčino, Veselovo delo, da je izpuščeno pomembno kiparsko dogajanje, ki se začenja v zadnjih desetletjih 19. stoletja, ko z Ganglovim Vodnikom dobimo prvi javni spomenik.
  • Mariborski akademski slikar in grafik specialist Samuel Grajfoner, tudi predstojnik Oddelka za likovno pedagogiko PeF Maribor, ki je imel že veliko samostojnih razstav doma in na tujem in je doslej sodeloval tudi na najpomembnejših grafičnih skupinskih predstavitvah po vsem svetu, se je v Chambelieresu med drugim predstavil z akvatinto "Brez naslova", ki jo ob tej priliki reproduciramo.
  • Poleg tega je kljub vsej avantgardnosti Vincent ostal navezan na svoje junake iz mladosti: na Delacroixa, ki ga je v nekaterih slikah na svoj način posnemal; na Rembrandta, čigar Lazarjevo vstajenje, ki ga je naslikal v olju; na Doreja, čigar jedkanice zapornikov je reproduciral na platno, s čimer je jasno izrazil lastno ujetost; /.../
  • V njih odkrivamo odsev učinkov nekaterih vrst fotografije, do katerih je slikar gojil posebno nagnjenje: fotografije, reproducirane na časopisnem papirju, in rentgenske slike.
  • Z grafikami so v preteklih stoletjih pogosto reproducirali moŠTEVNIKentalna likovna dela in tako najpogosteje z lesorezom, z bakrorezom in s kamnotiskom upodabljali tudi podobe slavnih bitk.
  • Elton John, britanski pop glasbenik, je dobil enkratno priznanje, saj bodo njegov lik reproducirali na največji fotografiji, ki so jo kdajkoli izdelali.
Na vrh