WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
relativno prislov
1 dokaj; razmeroma
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Priznanje pomeni pohvalo za trud relativno majhne ekipe in promocijo gostilne nasploh.
  • Ker je delo v gozdu naporno, ker ima les danes relativno nizko ceno, bom opisal nekaj razširjenih napak.
  • Direktor podjetja je zadovoljen zaradi hitro opravljenega dela po relativno nizki ceni.
  • Kot je znano, je to mesec z dolgimi dnevi in relativno stabilnim vremenom.
  • V začetku 90. let je bil obseg trgovinske menjave med Slovenijo in Češko relativno skromen.
  • Zimska sezona je bila letos zaradi precej snega relativno ugodna.
  • Več zgledov ...
  • Menda je bil občinski sistem postavljen na izhodišče, da bo učinkovitejši, prijaznejši in tudi relativno cenejši.
  • Sistemi za prepoznavanje glasu so še v razvoju in zato jih je relativno enostavno preslepiti.
  • Strah pred stigmatizacijo je lahko tudi moment v življenju posameznika, ki sicer živi v relativno varnem oziroma tolerantnem okolju.
 • relativno  [visoka, nizka, ugodna [cena, odkupnina / relativno  [majhno, visoko število
  • Na žalost se ti sistemi kljub relativno ugodni ceni zelo malo vgrajujejo v plovila.
  • Bistvo pa je, da je bila homoseksualnost vedno stvar relativno majhnega števila ljudi, predvsem pa v kulturnem smislu ni bila vedno tako modna kot je danes.
  • Raziskava ugotavlja, da neposredne tuje naložbe prihajajo v Slovenijo iz relativno majhnega števila držav.
 • kljub relativno  [slabemu, dobremu [vremenu / kljub relativno  [majhni, visoki [moči, ceni, plači
  • Minuli ponedeljek so že naredili polovico viadukta kljub relativno slabemu vremenu v času, ki velja za gradbeno sezono.
  • Drugi vzrok so dobri poslovni rezultati Slovenskih podjetij in to kljub relativno slabemu stanju v svetovnem gospodarstvu.
 • zaradi relativno  [šibkega [dolarja / zaradi relativno  [majhne, velike [vsote, cene, porabe
  • Cena prenosnika je tudi zaradi relativno šibkega dolarja preračunano malce manj kot 600 tisočakov.
  • Obveznice bi pri spodobni ceni utegnile postati zanimive zaradi relativno kratkega roka zapadlosti.
 • omogočati relativno  [preprosto, poceni [ceno, reprodukcijo, merjenje / omogočati relativno  [hiter [dostop
  • Litografija je pomembno pripomogla k razvoju plakata, saj je omogočala relativno poceni reprodukcijo velikih podob živih barv.
  • Vsekakor je najbolje izbrati ponudnika, ki je poceni, pripravljen pomagati in omogoča relativno hiter vstop v Internet.
 • dosegati relativno  [dobre, ugodne, nizke [cene, rezultate
  • Blagodejni učinki domačega trga ter vzhodnih trgov, kjer dosegajo relativno dobre cene, ne bodo trajali večno.
  • V tem letu družba Casino Portorož glede na turizmu nenaklonjene okoliščine dosega relativno dobre rezultate.
 • kaj zagotavlja relativno  [mirno [potovanje, sožitje
  • Za mariborskega prvoligaša danes šteje le zmaga, ki mu zagotavlja relativno mirno potovanje na povratno tekmo na Prevalje.
  • Stara decentralizirana plemenska ureditev je zagotavljala relativno mirno sožitje med ljudstvi in celo svojevrstne demokratične odnose.
 • kaj mine relativno mirno
  • Na petkovi seji občinskega sveta je bilo glede na obsežen dnevni red pričakovati burne razprave, vendar je seja minila relativno mirno.
  • Volitve so verjetno tudi zaradi poostrenih varnostnih ukrepov minile relativno mirno.
Na vrh
 
2 ne absolutno
relativno MAJHEN ali VELIK je tak, ima te lastnosti v razmerju do neke celote ali do največje vrednosti česa
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Kljub sedmim metrom dolžine in relativno majhni teži so bili pospeški eksplozivni.
  • Torej imajo manjša telesa relativno večjo površino v primerjavi s prostornino ali obratno večja telesa imajo relativno manjšo površino.
  • Bili smo prav prijetno presenečeni nad visoko hitrostjo pri relativno nizkih vrtljajih.
  • Klasična bančna posojila v obliki fiksnih mesečnih zneskov in relativno kratke odplačilne dobe pa so le delno učinkovita.
  • Drugi razlog proti svetovni gospodarski krizi je še vedno relativno visoka gospodarska konjunktura v Evropi.
  • Avtobusov Dubaj ne pozna, dočim so taksiji relativno poceni, toda zaradi razdalj še vedno absolutno dragi.
  • Več zgledov ...
  • Relativno majhna gostota planeta nakazuje, da njegovo jedro poleg železa verjetno vsebuje veliko žvepla (kot
  • Prišlo je namreč do novega povpraševanja, ki je tečaj delnice nagnalo v relativno močnejši porast, kakor je prejšnji dan padla.
 • PRISLOV+PRISLOV 
  • Pri nas imajo namreč relativno največ nepremičnin tisti, ki nima tudi sorazmerno visokih dohodkov.
 • absolutno in relativno / tako absolutno kot/kakor relativno
  • Programska oprema omogoča snemanje pritiskov na tipke in gibanja miške, absolutno in relativno glede na trenutni položaj na zaslonu.
  • Slovenske gazele pa so relativno in absolutno manj povečale prihodek v primerjavi z ameriškimi in evropskimi gazelami.
  • Na osnovi primerjalne analize, dendrokronoloških raziskav in z absolutnim datiranjem je poselitev Hočevarice relativno in absolutno kronološko datirana.
  • ZDA je tako relativno kot absolutno med državami z največ zaporniki na svetu.
  • Slovenske občine so, splošno gledano, tako absolutno kakor relativno iz meseca v mesec revnejše.
Na vrh