WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
relativen pridevnik
1 ki ni absoluten; odvisen
relativen je tak, ki je odvisen od izbranega merila ali pogleda in zato veljaven le v določenih pogojih
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Lepota je vedno bila in je tudi danes relativen pojem, odvisen od socialno - kulturnega okolja.
  • Normalnost je v svetu tisočerih normalnosti eden najbolj neuporabnih in relativnih pojmov sploh.
  • V celi vrsti primerov vidimo to, kar je v bistvu integrirana relativna avtonomnost, ki jo še vedno določajo stopnje relativne oddaljenosti.
  • Inštitut opozarja na podiranje relativnih razmerij med plačami v sektorju negospodarstva, kar dodatno pospešuje rast plač v negospodarstvu - tudi neodvisno od gibanja plač v gospodarstvu.
  • Vrednotenje dela je sistematičen proces določanja relativne vrednosti posameznim delom v organizaciji na podlagi kriterijev zahtevnosti, znanja, pogojev dela ipd.
  • Visoko vrednost kazalnika, ki meri relativno moč, pa smo zabeležili tudi pri delnicah Luke Koper in Term Čatež.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Glede na visoke cene najema in nizke lokalne plače, so dodatni stroški zelo relativna stvar.
  • Uspešno je seveda zelo relativen pojem, saj je močno odvisen od vpliva človeka.
  • Izmerljive prednosti Slovenije pred Ukrajino so seveda nesporne, politične pa so precej relativne.
  • Resnica je precej relativen pojem in večinoma imamo do nje zelo močan in natančno opredeljen odnos.
 •  [absoluten in relativen / relativen in  [absoluten
  • Dijaki spoznajo razliko med absolutno in relativno maso osnovnih delcev snovi.
  • V Excelu smo se že navadili uporabljati tudi absolutne in relativne sklice na celice.
  • Podpora odločanju je tako po dosedanjih naložbah kakor tudi po absolutni in relativni podprtosti na zadnjem mestu med deli poslovnega procesa.
 • izračunati relativno  [hitrost, vlago, revščino
  • Pri ionskih spojinah iz empiričnih formul izračunamo relativne formulske mase.
  • Majhen radar, ki je vgrajen v masko hladilnika, zazna spredaj vozeča vozila do razdalje 120 metrov in bliskovito izmeri razdaljo med voziloma ter izračuna relativno hitrost.
  • Iz razlike obeh temperatur izračunamo relativno vlago.
 • doseči relativno  [večino, zmago
  • Podobno se je na letošnjih volitvah vedelo, da bo odločilno, katera stranka bo dosegla relativno večino, saj bo ta lahko prva sestavljala vlado.
  • Povsod je čutiti razočaranje, tako med tistimi, ki so dosegli relativno zmago, kot med tistimi, ki so osvojili manj glasov kot na prejšnjih volitvah.
Na vrh
 
1.1 glede na različno razumevanje
če je neko DEJSTVO ali STANJE relativno, je odvisno od okoliščin in posameznikovega zornega kota oziroma njegovega razumevanja okoliščin
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Neznosnost bivanja pod skupno streho postane tako močno relativna.
  • Celo moč edine svetovne velesile Združenih držav Amerike postane relativna, če jo merimo v perspektivi prihodnjih desetletij ...
  • Vizualna in čustvena preobrazba je bila popolna, meje so postale relativne, njihov glas je zaobjel tudi najbolj provincialne kraje na materi Zemlji.
  • Legitimnost, ki jo lahko da referendum, je sicer zelo relativna.
  • Takrat sem ugotovil, da je beseda »samo« lahko zelo relativna.
 • kaj je lahko zelo relativno
  • Sicer pa gre, kot kaže, tudi za negativne značajske poteze, zato je odgovornost za tako vehementna razmišljanja lahko tudi relativna.
  • Svoboda je po krščanskem pojmovanju lahko le relativna, nikoli absolutna.
Na vrh
1.2 glede na največjo izmerljivo vrednost
relativna VREDNOST se meri v razmerju do neke celote ali do največje vrednosti česa
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Velika napaka je zapirati teleta v tople prostore s previsoko relativno vlažnostjo zraka.
  • Ali ste vedeli, da je za ugodje pršic potrebna v prostoru vsaj 50-odstotna relativna vlažnost.
  • Nekaj manjših težav bodo imeli revmatiki, saj bo danes še visoka relativna zračna vlaga.
  • V tabeli 4 so zapisane mase ali relativne mase atomov.
  • Kovine so praviloma elementi z večjimi relativnimi atomskimi masami (izjemi Al in Ga.).
 • temperatura in relativna  [vlažnost, vlaga
  • Hitrost razvoja je odvisna od temperature in relativne vlage.
  • V Amazoniji je vreme ekvatorialno, s padavinami vse leto, visokimi temperaturami in relativno vlažnostjo zraka.
 • izračunati relativno  [hitrost, vlago
  • Pri ionskih spojinah iz empiričnih formul izračunamo relativne formulske mase.
  • Majhen radar, ki je vgrajen v masko hladilnika, zazna spredaj vozeča vozila do razdalje 120 metrov in bliskovito izmeri razdaljo med voziloma ter izračuna relativno hitrost.
  • Iz razlike obeh temperatur izračunamo relativno vlago.
Na vrh
2 dokajšen; precejšen
relativen je tak, ki se kaže v odnosu do primerljivega kot dokaj velik ali opazen
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Manjša učinkovitost je bila v prvi vrsti posledica relativne majhnosti posameznih zavodov in tudi odpiranja novih okenc v zadnjih treh letih.
  • Med prednostmi Ljubljane so bližina letališča, relativna majhnost mesta, bližina hotelov in strogega mestnega središča.
  • Bančni sektor je imel 15 let relativen mir, zdaj prihaja čas nemira.
  • Pred usodno krvavo sredo v Jeruzalemu so Izraelci preživeli 17 mesecev relativnega miru.
  • Po nič koliko diplomatskih poskusih in neskončnih pogajanjih je do preboja in relativnega miru prišlo leta 1998.
  • Meja med EU in preostalo Evropo je ločnica med relativnim bogastvom in relativno revščino.
  • Več zgledov ...
  • Sprašujem se, ali bomo imeli sedanjo relativno stabilnost tolarja tudi v času turistične sezone.
  • Makedonija je namreč izjemnega pomena za relativno stabilnost južnega Balkana.
 •  [doseči, omogočati, zagotoviti relativno  [samostojnost, stabilnost, varnost
  • Naslednje stališče: "Predlagatelj naj prouči in predloži rešitve, ki bodo zagotovile relativno samostojnost in avtonomnost enot za izobraževanje odraslih na šolah za mladino.
  • Omilitev utemeljujejo, češ da je zdaj zagotovljena relativna varnost, ki jo prinaša sledljivost, ko ta, če že, v celoti deluje.
 • glede na relativno  [moč, verjetnost
  • V bistvu je torej šlo tudi za vprašanje prevzema oblasti ob koncu vojne, saj glede na relativno moč domobranstva le ni bilo nevažno, kdo bo tedaj z domobranstvom razpolagal.
  • Blaise Pascal in Pierre de Fermat sta predlagala, da si igralca vložek razdelita glede na relativno verjetnost, da bi en od njiju zmagal.
Na vrh
 
indeks relativne moči
finance, trgovina
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Devetdnevni indeks relativne moči je skokovito padel na 4 točke.
  • Tako meja 1500 točk za letos ni več nedosegljiva, vseeno pa je zaviralni trenutek v obliki indeksa relativne moči pri 88 točkah.
  • Pet zaporednih pozitivnih trgovalnih dni je indeks relativne moči spet potisnilo nad nevtralno linijo z jasnim pozitivnim predznakom.
relativna deprivacija
sociologija
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Je tudi vodilni zagovornik opredelitve revščine z vidika relativne deprivacije oziroma prikrajšanosti: poudarja, da bi morala biti revščina definirana v odnosu do standardov določene družbe v določenem času.
  • Levičarski realisti v novejših delih redkeje uporabljajo koncept marginalizacije, medtem ko koncepta relativne deprivacije in subkulture ostajata središčnica njihovega dela.
relativna večina
politika
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Tisti od njiju, ki bo s svojo stranko na volitvah dosegel relativno večino, bo imel možnost, da sestavlja novo vlado ...
  • Janša sam je večkrat poudaril, da relativna večina v parlamentu še nič ne pomeni.
  • Na prvih povojnih volitvah so komunisti dobili relativno večino, leta 1948 pa so izvedli državni udar.