WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
reformirati glagol
1 uvesti spremembe
če VODILNI LJUDJE reformirajo SISTEM znotraj družbe, ORGANIZACIJO ali ZAKON, ga na novo uredijo in vanj uvedejo spremembe in izboljšave, ker se jim prejšnji ne zdi več ustrezen ali dovolj učinkovit
  • kdo/kaj reformira kaj
  • kaj/kdo se reformira
  • kdo reformira kaj v kaj
  • kdo reformira
  KDO/KAJ
   
  • Še najverjetnejša se zdi razlaga, da vlada reformira sistem pokojninskega zavarovanja na vrat na nos zato, da bi sanirala državni proračun.
  • Unija bo morala pred širitvijo reformirati sistem odločanja, če naj zagotovi, da bo v razširjeni skupnosti držav še mogoče dosegati odločitve.
  • Zvezne službe so se izgovarjale na pomanjkanje sredstev, slabo izšolane ljudi in naglico, s katero so morali reformirati celotni sistem varovanja letališč.
  • Obljubil je tudi, da bo reformiral pokojninski in zdravstveni sistem.
  • Analitiki EBRD ruskim oblastem priporočajo, naj čimprej reformirajo bančni sistem in javno upravo, ki je premalo učinkovita in predraga, vsaj delno pa bi morali po mnenju EBRD privatizirati tudi javne službe, zlasti transport potnikov.
  • V zvezi s pripravo desetih radikalnih ukrepov, s katerimi bo vlada reformirala državno upravo, je minister menil, da bo treba posamezna vprašanja - /.../ - obravnavati in usklajevati tudi s sindikalisti, in sicer še preden bi predloge posameznih uredb obravnavala vlada.
  • Da bi lahko Japonska reformirala svoje robustno gospodarstvo in spobdudila razvoj novih industrij, bo morala tudi izboljšati razmere za tak razvoj.
  • Srbija mora reformirati vse velike kulturne institucije, pri čemer želi s Slovenijo izmenjati izkušnje in poglede, hkrati pa imata naši kulturi mnogo podobnih značilnosti, zato lahko pokažemo pred Evropo svoj skupni pečat, je menil srbski minister.
  • Več zgledov ...
  • Zdaj bi Hrvaška morala na hitro reformirati svojo vojsko v smislu znižanja proračuna, skrajšanja obveznega vojaškega roka na 6 mesecev, kar bi pripomoglo, da bi večji del sredstev investirali v razvoj gospodarstva.
  • Svojo odločenost, da bo državo reformirala, je nova koalicija dokazala tudi z zasedbo glavnih ministrstev z ljudmi, ki se resnično zavzemajo za reformiranje države.
  • Bodoča naslednica komisarja Franza Fischlerja, ki je v svojem mandatu uspel temeljito reformirati skupno kmetijsko politiko, se v podrobnosti, povezane z zdajšnjim kmetijskopolitičnim dogajanjem, zaenkrat ni hotela spuščati.
  • Zdravstvo pravzaprav kar naprej reformiramo.
  • Stranko naj bi tudi zato organizacijsko nekoliko reformirali, predvsem pa odpravili sedanje dvojno vodstvo, na čelu katerega sta tiskovni predstavnici predsedstva Gunda Röstel in Antje Radcke (Zeleni namreč nimajo klasičnega predsednika oziroma predsednice stranke).
  • Zakon naj bi reformiral javni sektor v celoti in uredil javne službe ter plačni sistem, ki je v sedanjih zaostrenih političnih razmerah izvor številnih napetosti.
  • Da bi koledar uskladili z naravo, je tedanji papež Gregor XIII., in sicer po predlogu posebne komisije najboljših astronomov, reformiral koledar, ki se po njem imenuje gregorijanski.
  • Javna uprava se ne bo reformirala čez noč.
  • To, čemur smo priča, je kriza starega sistema, ki bi se moral globinsko reformirati, ne pa kriza novega, ki je samo na površini.
  • Uspelo ji je tudi pripraviti takratne oblasti do tega, da so se reformirale in bile pripravljene na tranzicijo.
  • Problem tovrstnih režimov je, da se preprosto ne morejo reformirati.
  • Ne gre za nič manj kot to, da EU reformiramo v demokratično skupnost, ki bo tudi po širitvi sposobna učinkovito opravljati svoje delo.
  • Po njihovem se država skriva za krinko svoje dolžnosti in odgovornosti za kvalitetnejše izobraževanje, v bistvu pa ji ne gre za nič drugega kakor za to, da univerze čimprej reformira v gospodarska podjetja, ki bodo v prihodnje proizvajala čim več dobička in poslovala izključno gospodarsko.
  • Niso krivi reformisti, da reformirajo, tudi oni so sodelovali le v revolucionarnem usmerjenem izobraževanju in so produkt prejšnjega izobraževanja, kriva je vseslovenska ponižnost in pripravljenost na reforme.
  • Kot sam pravi, karikirano sicer, je reformiral povsod, kamor je prišel.
  • reformirati s čim
  NAČIN
   
  • Načrtovana sprememba ustave je očitno del poskusa z novim zakonom reformirati položaj vlade, še posebno njenega predsednika v odnosu do državnega zbora, tako da bi imela bolj proste roke pri upravljanju z državo.
  • Raziskovalno sfero poskušajo reformirati z zakoni in reorganizacijo ne samo v Sloveniji, to je bil vseevropski problem, ki so ga rešili že pred desetletji, da so ustvarili današnje konkurenčne prednosti.
  • Nasledil ga je Stolipin, ki je z agrarnim zakonom reformiral kmetijstvo, vzpostavil red v Rusiji in tako rešil carizem.
  • Hrvaška obveščevalna skupnost se je na velikonočni ponedeljek, ko je po dveh letih pogajanj v državnem vrhu vendarle začel veljati zakon, s katerim naj bi reformirali sistem tajnih služb, že ukvarjala z novo vohunsko afero.
  • Leta 1755 je sestavil rusko slovnico, s katero je reformiral jezik.
  • S podobnim pristopom je Tone Rop namreč reformiral pokojninski sistem in privatiziral banke in podjetja.
 • PRISLOV+GLAGOL
  • Če bodo komunisti hoteli prihodnost, bodo morali temeljito reformirati stranko, odstraniti vse, kar diši po stalinizmu.
  • Izkušnje iz srednje in vzhodne Evrope kažejo, da so se na podlagi novih nacionalnih zakonodaj, sprejetih kmalu po političnih spremembah, mnogi visokošolski zavodi temeljito reformirali, vendar je bilo potrebno precej daljše obdobje za dejanski napredek.
  • Strojepiske bi si lahko lakirale nohte, sodniki bi igrali pasjanso, predsednik vrhovnega sodišča pa bi se nadaljnjih pet let lahko hvalil, kako korenito smo reformirali sodstvo.
 • PRIDEVNIK1+VEZNI GLAGOL+NEDOLOČNIK
  •  [treba je reformirati
  • Marsikaj bo treba reformirati tudi v politiki zaposlovanja in zmanjševanja nezaposlenosti, ki je tačas največja bolečina večine evropskih dežel.
  • Študij bi bilo treba reformirati in odpraviti učenje faktografije.
 • GLAGOL+NEDOLOČNIK
  • Če bo hotel ohraniti hitro gospodarsko rast, bo moral najprej temeljito reformirati trg delovne sile in krepko zategniti vajeti porabe.
  • Če govorim o dveh srbskih narodnih gledališčih, v Beogradu in Novem Sadu, ki sta nacionalni kulturni instituciji in največja potrošnika proračunskih sredstev, lahko rečem, da se bosta morali reformirati.
  • V minulih 20 letih so v Nemčiji večkrat poskušali reformirati zakon o nošenju orožja, a neuspešno.
  • Skušal je reformirati sistem, po katerem so se ugodna službena mesta razdelila privržencem stranke.
  • Zdaj hočejo nekateri reformirati naše krvodajalstvo in ga organizirati po nizozemskem vzoru.
  • Vodim gibanje, ki želi reformirati politične strukture v Avstriji, ki niso kaj prida demokratične.
Na vrh
 
1.1 o umetnosti, znanosti
če USTVARJALEC ali ZNANSTVENIK reformira PODROČJE, na katerem deluje, vnese vanj nove pristope in sveže ideje, zaradi katerih področje naredi velik korak naprej
  • kdo reformira kaj
  • kaj se reformira
  KDO/KAJ
   
  • Christoph Willibald Gluck (1714-1787) je skladatelj, ki je poleg Monteverdija in Wagnerja eden od treh temeljnih stebrov, na katerih temelji celotni razvoj operne umetnosti, še preden pa je reformiral opero, je bil reformator baleta.
  • Z bogatenjem besednega zaklada, iskanjem ustreznega sloga in izraza je Vodnik reformiral slovensko prozo in predstavljal humanistične in razsvetljenske ideje.
  • Zdravnik in kanonik Nikolaj Kopernik, po narodnosti Poljak, je reformiral astronomijo, ko je namesto dotedanjega Ptolomejevega geocentričnega sistema vpeljal heliocentrični sistem.
  • To je čas, ko se slikarska šola pod vplivom mojstrov slikanja arhitekture, zlasti Carla Fabritiusa, reformira.
Na vrh