WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
reformator samostalnik
1 uvajalec sprememb
reformator je človek, ki se zavzema za spremembe in izboljšave, ki jih najprej predlaga, potem pa navadno tudi uvede, v ureditvi posameznih sistemov znotraj družbe, kot so politika, ekonomija, šolstvo, ker se mu obstoječi sistem ne zdi ustrezen ali dovolj učinkovit
 •  
  • Reformatorji večino svoje energije porabijo zato, da reformne procese predstavijo kot najboljše možne v - kot radi dodajajo - danih težkih razmerah.
  • Reformatorji v tranzicijskih državah in njihovi zahodni svetovalci (pri nas med drugim tudi Know How Fund iz Velike Britanije) so ocenjevali, da bi privatizacija brez finančnih posrednikov, ki so oblikovali obsežnejše zunanje institucionalne delničarje, lahko vzpostavila preveč razpršeno lastništvo malih notranjih in zunanjih delničarjev.
  • Ta diktator in obenem reformator je nacionaliziral železnice, banke, poštne in telegrafske storitve, velika trgovska podjetja.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za preveč usodne in daljnosežne odločitve gre, da bi strokovnjaki, ki opozarjamo na zgrešene in ne dovolj domišljene poteze šolskih reformatorjev, lahko nemo stali ob strani.
  • Miloševiča sem prvič srečal, ko sem bil veleposlanik v Beogradu, in takrat se mi je zdel eden najbolj obetavnih gospodarskih reformatorjev, ki jih je premogla tedanja Jugoslavija.
  • Socialni podjetniki so družbeni reformatorji in revolucionarji, ki socialne potrebe rešujejo na podjetniški način.
  • Leta 1998 je zmagal s formulo pragmatičnega reformatorja, ki jo je proti koncu prvega mandata zamenjal za klasično levičarsko politiko.
  • V Beogradu so sredi belega dne v središču mesta ubili edinega resnično zanimivega srbskega reformatorja, Zorana Đinđića.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Naslednja stvar, ki so jo reformatorji vzhodno- in srednjeevropskih držav pozabili, je značilna medpodjetniška zadolženost kot posebnost socialističnih ekonomij ob nerazvitem finančnem trgu.
  • Zamisel reformatorjev davčnega sistema, ki doslej v resnici ni bil nikakršen (»Srbija je bila raj za davčne utajevavce,« pravi premier Đinđić), je očitno v tem, da bogati plačajo več.
  • Slomšek ni bil samo reformator slovenske šole, marveč pravi ljudski pedagog.
  • Poleg tega se šolski sistemi ne spreminjajo tako hitro, kot napovedujejo reformatorji osnovne šole; če starši pri svojih sodbah upoštevajo informacije o sedanji osnovni šoli, so take sodbe tudi upoštevanja vredne.
  • Za prvega pomembnega reformatorja totalitarnega socializma smemo šteti Tita.
Na vrh
 
1.1 o umetnosti, znanosti
reformator je ustvarjalec ali znanstvenik, ki na področje, na katerem deluje, vnese nove pristope in sveže ideje, zaradi katerih področje naredi velik korak naprej
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Mnogi vidiki srednjeveškega karnevala so se v kasnejših epohah izkazali za kar se da navdihujoče iztočnice številnih gledaliških reformatorjev, na primer Craiga, Artauda, Marinettija in celo Brechta, ki so vsak na svoj način sanjali o tem, da bi v gledališču porušili konvencionalno nevidno mejo med odrom in avditorijem.
  • Potem ko nam je jazzovski vibrafonist Gary Burton vsaj delno približal umetnost očeta tango nuevo Astorja Piazzole, naj bi na nedavni jazz festival prišla italijanska glasbena družina Tango Seis, ki je dokončno predstavila zapuščino velikega argentinskega skladatelja, glasbenega reformatorja in harmonikarja.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Wagner je bil poleg Verdija pomemben reformator romantične opere.
  • Christoph Willibald Gluck (1714-1787) je skladatelj, ki je poleg Monteverdija in Wagnerja eden od treh temeljnih stebrov, na katerih temelji celotni razvoj operne umetnosti, še preden pa je reformiral opero, je bil reformator baleta.
  • Spominu velikega reformatorja plesa Jeana - Georgesa Noverra so se leta 1982 pri ITI (International Theatre Institute) v okviru Unesca poklonili s proglasitvijo 29. aprila za mednarodni dan plesa.
  • Tudi Bruce Lee, ki velja za reformatorja tradicionalnih borilnih veščin, je dajal precejšnjo težo savateju, iz katerega je povzel precej tehnik, ki prej niso bile vidne v drugih aziatskih sistemih.
  • Tako jih na primer zelo malo ve, da smo Slovenci eden redkih narodov, ki so imeli vsaj tri astronome pred znamenitim Nikolajem Kopernikom (1473-1543), reformatorjem astronomije in utemeljiteljem heliocentričnega sistema.
Na vrh
1.2 o verskem gibanju
reformator je bil duhovnik, ki se je v 16. stoletju v obdobju reformacije zavzemal za spremembe v katoliški cerkvi
 •  
  • Šolanje je postalo nekoliko bolj dostopno v času reformacije, ko so reformatorji s Trubarjem na čelu vpeljali šolanje v slovenščini, vendar so šole po ponovni prevladi katoliške cerkve zaprli in vpeljali so pouk v nemškem jeziku, ki je bil za Slovenke nedostopen.
  • Dan reformacije, ki je od leta 1992 naprej državni in dela prost dan, ni le verski, ampak tudi kulturni in ljudski praznik. Kulturni zato, ker je najbolj znan slovenski reformator Primož Trubar leta 1550 v izgnanstvu v Nemčiji izdal Katekizem kot prvo knjigo v slovenščini, ljudski pa zato, ker so reformatorji zahtevali, da imajo ljudje pravico brati Sveto pismo in druge knjige v maternem jeziku.
  • Čeh je v duši ostal reformator ali protestant, na zunaj pa se je vedel kot vdan katoličan.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Producenti novega filma o verskem reformatorju Martinu Luthru, ki je živel v 16. stoletju, upajo, da bo film, ki bo v kinematografe prišel 26. septembra, zanimiv za širše občinstvo in ne samo za luterance.
  • Najpomembnejši reformatorji so bili Martin Luter v Nemčiji, v Švici pa Zwingli in Kalvin.
Na vrh