WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
reforma samostalnik
1 sprememba sistema
reforma je skupek sprememb in izboljšav sistema, organizacije ali zakona, ker prejšnja ureditev ni več ustrezna ali dovolj učinkovita
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Začetek javne razprave je pokazal, da je precej kritik namenjenih počasnosti pri uvajanju pokojninske reforme.
  • Leta 1991 smo dobili šele prvo davčno dohodnino in potem imeli prvo davčno reformo v treh fazah.
  • V Italiji trenutno poteka razprava o institucionalnih reformah, med katere je vključeno tudi predsedstvo republike.
  • Ena izmed glavnih pridobitev zdravstvene reforme naj bi bilo tudi zmanjšanje čakalnih dob.
  • Ne smemo verjeti, da je nova šolska reforma dobra samo zato, ker je nova in imajo morda drugje podoben sistem.
  • Zgodovinske izkušnje dokazujejo, da so monetarne reforme misteriozne in spektakularne zaradi narave denarja, toda institucionalno so najpreprostejše in zato tudi najbolj uspešne.
  • Več zgledov ...
  • V letošnjem letu zaradi prenizkih proračunskih sredstev ne moremo v celoti izvajati kmetijske reforme.
  • Tako pravniki kot politiki so prepričani, da je dozorel čas za ustavno reformo.
  • Splošna ocena je, da so začetni uspeh tržnih reform zaustavili korupcija, organizirani kriminal in nesposobni gospodarstveniki.
  • Toda naj sta ustavna in volilna reforma še tako nujno potrebni, si težko predstavljamo, da bi se katerikoli od vodilnih nemških politikov v bližnji prihodnosti resno zavzel zanjo.
  • Vzroke inflacije gre iskati v zunanjih dejavnikih in v dejstvu, da smo stopili v strukturne reforme.
  • Sploh pa mislim, da je za resne gospodarske ukrepe že prepozno in da smo pravi čas za gospodarske reforme v tranziciji zamudili že pred petimi leti.
  • Najboljšo liberalno demokracijo po prvi svetovni vojni so imeli Čehi, to je bila Masaryk - Beneševa liberalna demokracija, ki je prekašala ameriško, ker so začeli uvajati temeljite socialne reforme, ki jih v Avstro - Ogrski ni bilo.
  • Ne duha ne sluha pa ni bilo o radikalnih ekonomskih reformah, saj je oblast v celoti prevzela nekdanja nomenklatura.
  • Na eni strani so demokratične reforme, na drugi centralizacija oblasti in okrepljena vloga države, kar odločno zagovarjajo predvsem državni birokrati in generali.
  • K šibkemu jenu je precej prispeval tudi pesimizem glede političnih in finančnih reform, ki ga na Japonskem rešujejo z različnimi finančnimi paketi.
  • Tesna povezanost Mehike s sosedi na severu terja družbene reforme, med drugim večjo kvalificiranost delovne sile.
  • Ko gregorijanska koledarska reforma leto "premaknila" za 10 dni, se je za prav toliko seveda premaknil tudi začetek novega leta, čeprav se datum ni prav nič spremenil.
  • Pravopisna reforma nemškega jezika, katere cilj je poenostavitev pisave, približanje pisnega govornemu jeziku in olajšanje učenja nemščine tujcem, je od avgusta v veljavi v Nemčiji, Avstriji in Švici.
  • Če železnice stanejo preveč, je treba varčevati, se strinjajo kritiki vladne reforme, in če potrebujejo sodobni management, ga je treba vzpostaviti.
  • Poljska vlada se je lotila korenite reforme oblasti, in sicer z ukinjanjem in združevanjem različnih inštitucij, katerih birokracija je ovirala svobodnejše delovanje gospodarstva.
  • Toda ob skokovitem naraščanju zadev, s katerim se ubada sodišče, brez temeljitih reform svojih nalog ne bo moglo več opravljati.
  • Nova hrvaška vlada je z odločitvijo za radikalne politične in gospodarske reforme pridobila podporo EU in si odprla vrata v povezavo.
  • Pred tremi leti je predsednik Chavez izvedel obsežne ustavne reforme, ki so okrepile predsedniško funkcijo, odpravile zgornji dom parlamenta (senat) in obetale vsebinske spremembe na lokalnih ravneh oblasti.
  • V zbornici bi si morali prizadevati za celovito reformo šolskega sistema, katere rezultat naj bi bila prijazna šola, šola za življenje brez nepotrebne faktografije.
  • V osemdesetih srečamo prvo resno reformo v kmetijstvu, ko so poskušali omejiti proizvodnjo.
  • Alternativa resnim in poglobljenim reformam kapitalizma so namreč lahko le upor, revolucija in nasilna sprememba režima.
  • Pri tem je poudaril, da nujnih, a nenehno prelaganih reform finančnega sistema ne morejo zamenjati nikakršni knjigovodski manevri, s katerimi skušajo prikriti dejanske razmere proračunskega primanjkljaja.
  • Slovenija mora paziti na inflacijo in končati potrebne reforme, ki ji bodo zagotavljale preživetje v konkurenčnem svetu.
  • Že do jeseni naj bi v parlament poslali zakone, ki naj bi bili podlaga za izpeljavo nekaterih ključnih reform, ki čakajo Slovenijo, in tedaj bi se lahko pokazale prave razlike med koalicijskimi partnericami.
  • Konservativna opozicija mu je že decembra pomagala sprejeti pomembne reforme davčne in delovne zakonodaje, zdaj pa upa, da mu bodo razdeljeni konservativci pomagali tudi v prihodnje.
  • Nujna je predvsem temeljita in hitra reforma servisov za zaposlovanje ter izboljšanje poklicnega usposabljanja.
  • Z notranjo reformo, ki so jo konec preteklega leta potrdili obrambni ministri, se je število poveljstev na treh ravneh (strateški, regionalni in podregionalni) zmanjšalo s 65 na komaj dva ducata, kar je krepko povečalo konkurenco v boju za stolčke v vojaški strukturi.
  • Res je edinole, da so odbitki, če polne delovne dobe ne dosežeš, precej manjši od odbitkov, predlaganih z novo reformo, toda to so za zdaj le predlogi.
  • Osebno podpiram predlagane reforme, če bodo te izvedene celovito in z vsemi potrebnimi ukrepi.
  • Napovedana davčna reforma bo obrtnike še bolj obremenila.
  • Načrtovana reforma sistema pri nas je usmerjena tudi v učinkovito izrabo virov.
  • Pred letom dni sprejeta pokojninska reforma je postopna in še naslednjih štirinajst let se bodo pogoji upokojevanja postopoma spreminjali.
  • Opozarjajo, da predvidene finančne reforme ne bodo nič izboljšale sistema niti povečale socialnosti države.
 • SAMOSTALNIK1+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Nujna je torej reforma zdravstva, v katerem bodo dobri zdravniki s svojo kakovostjo, učinkovitostjo in prijaznostjo predstavljali gonilno silo napredka medicine ter bodo lahko bolniki svobodno in z enakimi pravicami izbirali med različnimi ponudniki zdravstvenih storitev.
  • Pokojninska reforma je potrebna, čeprav se je italijanska politika najbrž ne bo lotila hitro.
  • Storili bodo vse, da bo zdravstvena reforma v celoti izpeljana do konca leta.
  • Do visoke rasti bo prišlo le, če bodo izvedene strukturne reforme.
  • Minister je poudaril, da silovitih sprememb v letu 1999 ne bo, saj je bila reforma sicer sprejeta, a neupoštevana v okviru proračunske razprave.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • V osnutku reforme zdravstva je predvideno tudi doplačilo za zdravila in obiske ordinacij.
  • Reforma kmetijstva v EU naj ne bi huje prizadela naših kmetij.
  • O ustavni pogodbi vlada v dokumentu ponavlja znano stališče, da se zavzema za čimprejšnji sklep medvladnih pogajanj o reformi institucij.
  • Za reformo sistema je zlasti potrebno pridobiti sindikate in doseči soglasje med delavci.
  • Odkritje sistematičnih zlorab upokojenskega denarja v eni od pokojninskih blagajn je seveda poživilo javno razpravo o že dolgo napovedani in kar naprej odlagani reformi sistema pokojninskega zavarovanja.
  • Druga pomembna naloga predsedstva bo priprava reforme EU, ki je potrebna zaradi širitve.
  • Več zgledov ...
  • Čaka pa jih tudi reforma zakona o hrani, in sicer v poglavjih kontrole proizvodnje, odpoklica živil in sprejetja pravil.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Reforma v zdravstvu naj bi omogočila, da bi revni za zdravje plačevali manj, bogati več.
  • Tudi Dunaj je ogromno pridobil, še posebej s padcem železne zavese in reformami v sosednjih državah, kar se pozna pri izvozu in v številnih skupnih vlaganjih (joint - ventures).
  • Reforme v Sloveniji podpiram, mislim, da so potrebne, vendar je potrebno izbrati prave poti.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Predstavnik kmetijskega ministrstva je poudaril, da zaradi zmanjšanega državnega proračuna za kmetijstvo ne bomo mogli v celoti izvajati sprejete evropske reforme za kmetijstvo.
  • Reforme za znižanje stroškov zdravstvenega zavarovanja ogrožajo farmacevtske dobičke.
  • Močno zmanjšanje obsega oboroženih sil v začetku osemdesetih let je bilo posledica prvih reform za povečanje učinkovitosti državnega aparata, kot nadomestilo za izgubljeni politični položaj pa je država uniformirancem na široko odprla vrata na gospodarskem področju.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • reforma,  [ki
  • Za takojšnjo radikalno reformo, ki bi trajno zagotovila učinkovitost pokojninskega sistema, se je zavzelo 136 ali 18,4 odstotka anketiranih.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Trdna kmetija, ki je previharila številne politične in gospodarske viharje, dve svetovni moriji, kar nekaj gospodarskih reform in političnih sistemov, je prav zdaj na pragu težke preizkušnje.
  • Če teče hkrati več reform, se nenadoma znajdeš v položaju, ko samo še slediš spremembam, da sploh veš, kaj država zahteva od tebe, kdaj in katere urade moraš obiskati …
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Reforma prinaša tudi vsebinske spremembe in vzpostavlja drugačen poslovni odnos med banko in podjetjem, ki se pred prenosom lahko samo odloči, pri kateri banki bo imelo poslovni račun.
  • Pravosodna reforma namreč predvideva zaprtje nekaterih sodišč, med njimi tudi vseh treh dvojezičnih, tako da bi na koncu ostala na Koroškem le še štiri okrajna sodišča, s čimer bi bila uporaba slovenščine na sodiščih ukinjena.
  • Sredi prihodnjega leta se nam obeta korenita davčna reforma, ki bo imela hude posledice za kmetijstvo.
  • Reforme tudi po mnenju študentov pomenijo odmik od socialne države, zlasti kritični so do tistih, ki napovedujejo spremembe v visokem šolstvu.
  • Davčna reforma v Sloveniji poteka že od zgodnjih 90. let minulega stoletja, ko sta bila med drugim uveljavljena prvi zakon o dohodnini in zakon o davku od dobička pravnih oseb.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK2 
  • Če se Bosna ne bo lotila ekonomskih reform, jo prihodnje leto kaj lahko doletijo socialni pretresi.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK3 
  • Srednješolci gredo vsak teden na ulice in nasprotujejo reformi mature, ki jo je predlagal minister za šolstvo François Villon.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Japonska je še vedno v močvirju krize svojega bančnega sistema, vendar nihče ne dvomi, da bo novi premier izpeljal boleče reforme socialnega sistema, ki jo bodo ponovno postavile na noge.
  • V visokem šolstvu je treba izvesti reformo, ki bo skrajšala čas študija in prilagodila študijske programe zahtevam in potrebam gospodarstva.
  • Zagotavlja, da bo nadaljevala gospodarske reforme in modernizacijo industrije, s čimer naj bi Indija v prihodnjem stoletju postala ena najmočnejših svetovnih sil.
  • Svetovna banka je podpirala reformo javnih financ in povečanje domačih prihrankov, dokončanje sistemske preobrazbe gospodarstva in doseganje vzdržne stopnje rasti.
 • GLAGOL+do+SAMOSTALNIK2 
  • Po osamosvojitvi je prišlo do reforme sodstva in sprememb procesnih zakonov, kar je skupaj povzročilo velike zaostanke.
 • GLAGOL+k/h+SAMOSTALNIK3 
  • Predsednik Clinton je že pozval k reformi šolskega sistema.
  • Po mojem mnenju je njegovo odprto pismo najpogumnejši podvig v kitajskih novinarskih krogih in bi lahko pripomogel k reformi medijev ter spremenil sistem nadzora na Kitajskem.
  • Obdelal je tudi surovo ravnanje s tujci in druge razširjene oblike zlorabe, s čimer je prispeval k reformam.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Nemčija se že dolgo časa pripravlja na pokojninsko reformo in čim kasneje jo bo sprejela, tem težje bo.
 • GLAGOL+o+SAMOSTALNIK5 
  • Finančni ministri bodo o proračunski reformi razpravljali 8. februarja.
  • Ko govorimo o pokojninski reformi, imamo pred sabo tri ključne ukrepe: starost upokojevanja, prispevno stopnjo in višino pokojnin.
 • GLAGOL+pri+SAMOSTALNIK5 
  • V četrtek je šef sveta za nacionalno varnost Sandy Berger dejal, da jih dogajanja v Rusiji ne skrbijo, dokler bo država vztrajala pri gospodarskih reformah.
  • Slovenski strokovnjaki sodelujejo pri reformi črnogorskega izobraževanja, izboljšanju informacijskega sistema v kulturi in bibliotekarstvu ter podobno.
 • GLAGOL+proti+SAMOSTALNIK3 
  • Kakšnih sto tisoč Nemcev je v soboto na berlinskih ulicah protestiralo proti socialnim in gospodarskim reformam, ki jih skuša uveljaviti zvezna vlada.
 • GLAGOL+s/z+SAMOSTALNIK6 
  • Pomembno je, da se začne vlada z davčno reformo ukvarjati takoj, da k njej pritegne dobre strokovnjake in jo pripravi kar se da temeljito.
  • Močno zamujamo s pokojninsko reformo, ki je v proračunskem memorandumu navedena tudi kot najpomembnejša zadeva javnih financ v prihodnjih letih.
  • Če zmagamo, bomo nadaljevali z gospodarskimi reformami in z vzpostavljanjem tržnega gospodarstva.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Zavzemajo se za davčno reformo, ki bo poenostavila postopke in ne bo dodatno obremenila slovenskega kmetijstva in podeželja.
  • Zdaj si prizadeva za korenito reformo financiranja političnih kampanj, iz katerih želi izriniti vpliv bogatih interesnih skupin, ter obljublja, da bodo ZDA še naprej ostale vpletene v mednarodno politiko.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Vlada je določila tudi način nadaljnjega dela pri izvajanju reform.
  • Porast števila zahtevkov za upokojitev pred uveljavitvijo reforme je bil pričakovan.
  • Vlada je na včerajšnji seji obravnavala in sprejela tudi predlog reforme kmetijske politike za obdobje 1999/2002, ki ga je ministrstvo za kmetijstvo sicer pripravilo in dalo v obravnavo že julija.
  • Cilj reforme je približanje javne uprave k večji profesionalnosti, strokovnosti, politični nevtralnosti, učinkovitosti in kakovosti.
  • Program reforme gre zdaj na razpravo v parlament, kar bo nova preizkušnja za vladno koalicijo, ki ima v njegovi spodnji zbornici le šibko večino štirih poslancev.
  • Nemški kabinet je odobril zajeten sveženj reform na področjih socialne politike, trga z delovno silo, financiranja občin in drugih.
 • SAMOSTALNIK0+do+SAMOSTALNIK2 
  • Minister But je napovedal, da bo vlada najverjetneje še ta teden sprejela slovensko stališče do reforme skupne kmetijske politike EU, o kateri so pretekli teden govorili na svetu ministrov v Bruslju.
 • SAMOSTALNIK0+k/h+SAMOSTALNIK3 
  • Poudaril je, da pri imenovanju nove komisije ne gre samo za zamenjavo oseb, ampak tudi za nov pristop k reformi te ustanove, ki bo zagotovila transparentnost in finančni nadzor.
  • Bolje bi bilo trošarine zvišati, znižati davke in prispevke ter tako narediti nadaljnji korak k ekološki davčni reformi.
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Priprave na davčno reformo potekajo zaenkrat v zelo, zelo ozkem krogu, mimo zbornic in zainteresirane strokovne javnosti, kar seveda ni prav.
  • Slovenija in Avstrija imata tudi zelo podobne poglede na predlagano reformo skupne kmetijske politike Evropske unije, zato bosta pri pogajanjih o spremembah nastopali kot zaveznici, /.../.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Javne razprave o reformi zdravstva so pokazale, da večina razpravljavcev podpira povečanje solidarnosti in pravičnosti zdravstvenega sistema s prenosom pravic, pomembnih za osnovno zdravstveno varnost prebivalcev, ponovno v obvezno zdravstveno zavarovanje.
  • Voditelji Unije so popoldne začeli pogajanja o reformi, ki obsega štiri področja: zmanjšanje Evropske komisije, novo razdelitev moči med državami članicami, omejitev pravice nacionalnega veta in poglobljeno sodelovanje.
  • Če bodo poslanci kljub vetu v državnem svetu in odločnemu protestu slovenskih sindikatov in upokojencev zakon na ponovnem glasovanju potrdili, bodo sindikati odstopili od dogovora o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
  • Francoski diplomati dajejo vedeti, da ob koncu leta raje nimajo sporazuma o reformi kot slab sporazum.
  • Posebno še, ker koalicija ni zmogla poguma in moči za dosego soglasja o katerikoli pomembnejši reformi.
  • Društvo ekonomistov Celje je v torek pripravilo pogovor o reformi pokojninskega sistema, na katerega je poleg rednih in kolektivnih članov povabilo tudi občinsko vodstvo.
  • Več zgledov ...
  • Oblasti jim očitajo kršitev zakona o kmetijski reformi.
  • Kljub temu da vlada še ni pripravila bele knjige o reformi pokojninskega sistema, ki bi dala konkretnejše in temeljitejše dokumentacijske osnove za razpravo, se je ta že začela.
 • SAMOSTALNIK0+po+SAMOSTALNIK5 
  • Potreba po reformi se je posebej pokazala na predsedniških volitvah leta 2000, ko je bil zmagovalec zaradi zapletov znan šele slab poldrugi mesec po volitvah.
  • Zahteve po reformah so se vrstile, prav tako upori na različnih koncih Evrope.
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Zadovoljni so bili z napredkom pri reformi javne uprave, makroekonomskim položajem v Sloveniji, prizadevanji za zniževanje inflacije, visoko stopnjo tujih naložb; posebej sta bila omenjena Lek in Nova Ljubljanska banka.
  • Kancler napoveduje vztrajanje pri predvidenih reformah, znanih pod imenom Agenda 2010, črnogledi pa menijo, da je konec nemškega gospodarskega čudeža in visoke življenjske ravni.
 • SAMOSTALNIK0+proti+SAMOSTALNIK3 
  • Sindikati so napovedali protest proti načrtovanim vladnim reformam, saj se bojijo, da bi zaradi novih investicij zmanjševali število zaposlenih na železnicah; investicije namreč ne predvidevajo odprtja dodatnih delovnih mest.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  •  [uvod v reformo
  • Gaspari je znova napovedal možnost zvišanja pokojninskega prispevka in terjal čimprejšnje dopolnitve pokojninskega zakona, ki naj bi pomenile uvod v pokojninsko reformo.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • V izhodiščih za reformo, ki jih je vlada sprejela lani, je predvideno, da bi štetje zavarovalne dobe s povečanjem nadomestili z obveznim dodatnim zavarovanjem delavcev na določenih mestih.
  • Sedemdeset senatorjev in poslancev, ki zastopajo vse stranke v parlamentu, naj bi v naslednjih petih mesecih pripravilo predloge za reformo italijanske ustave na področju organizacije države in političnega sistema.
  • Razlogi za reformo so znani: predvsem so demografski, posledično pa tudi finančni, saj zdajšnji pokojninski sistem ni več zmožen financirati samega sebe, zato se povečujejo obremenitve državnega proračuna, tako pa tudi gospodarstva.
  • Zelo na kratko je orisal svoje načrte za reformo zdravstva in utrditev sistema socialnega zavarovanja, glavnino po posvetil ključnemu problemu, s katerim se sooča na jugu ZDA.
  • O razvojnih prioritetah, kot jih predlaga vladni odbor za reforme, se strinjajo vsi, nikakor pa ne o konkretnih korakih, zlasti na davčnem področju.
  • Dolgotrajne razprave komisije za ustavne reforme, v kateri so sodelovale prav vse politične stranke in njihovi voditelji, so lansko jesen sestavile dokument, ki je skrajen kompromis med strankami.
  • Več zgledov ...
  • Kot je sporočil eden od poslancev, se je parlament včeraj z dvema tretjinama glasov strinjal z obravnavo tega zakona, ki sodi v okvir prizadevanj za reforme na socialnem področju.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Se je pa pokazalo, da je svetovna organizacija še kako potrebna reforme, če naj njena vloga ne bo znova potisnjena na rob prav pri tistih vprašanjih, ki segajo v srž smisla njenega obstoja.
  • Vlada ni sposobna korenitih reform, nad katerimi javnost ne bi bila ravno navdušena, a so nujne za vstop v EU.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK3 
  • Po njihovih ugotovitvah koncerni običajno niso naklonjeni gospodarskim reformam, saj se bojijo, da bodo zaradi njih izgubili privilegiran položaj na trgu.
 • PRIDEVNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Nemški sindikati pravijo, da soglašajo z modernizacijo družbe, toda ali so tudi v resnici pripravljeni na reforme ?
 • v okviru reforme
  • Urad naj bi bil razpuščen v okviru reforme državne uprave.
  • V okviru reforme so financiranje zdravstvenih služb prenesli na tako imenovane bolniške blagajne.
 • v zvezi z reformo
  • Zadnji protestni shod v zvezi s pokojninsko reformo ste organizirali marca.
  • Najpogosteje izražena skrb podjetij v zvezi z reformo plačilnega prometa je bila, da bi vsaka banka uveljavljala svojo rešitev elektronskega poslovanja s podjetji.
 • reforma čaka koga
  • Čaka pa jih tudi reforma zakona o hrani, in sicer v poglavjih kontrole proizvodnje, odpoklica živil in sprejetja pravil.
  • Regionalno politiko v Sloveniji čaka reforma oziroma prenova, ki jo narekujejo notranji dejavniki in globalizacija ter potencialno članstvo Slovenje v Evropski uniji.
  • Večino držav centralne Evrope potrebne reforme še čakajo.
 • reforma temelji na čem
  • Povedal je, da reforma temelji predvsem na odpravi prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, odpravi premij za prostovoljno zdravstveno zavarovanje in na povečanju solidarnosti v obveznem zdravstvenem zavarovanju.
  • Pravi, da so vse reforme, ki temeljijo samo na zakonih in kaznih ter mehaničnih zunanjih ukrepih, brezplodne.
 • reforma na področju česa
  • Z reformami na področju poklicnega izobraževanja v sedemdesetih in osemdesetih letih je država prevzela poklicno izobraževanje v svoje roke in ločnica med sistemom poklicnega izobraževanja in svetom dela se je čedalje boj poglabljala.
  • EU predvideva tudi reformo na gospodarskem področju, in sicer takšno, ki bo omogočila visoko gospodarsko rast in aktivno zaposlovanje s spodbujanjem podjetništva in konkurenčnosti ter nadaljnjim razvojem skupnega trga.
 • reforma iz leta  [x / reforma v letu  [x
  • Reforma iz leta 1986 je bila izpeljana brez učiteljev in tudi eno leto poskusnega uvajanja je bilo prekratko.
  • Zaradi določb pokojninske reforme iz leta 1999 odslej pri povišanju pokojnin odstotek povišanja ni več enak za vse upokojence, ampak je odvisen od gibanja plač in tudi od tega, kdaj se je kdo upokojil; pred začetkom uveljavljanja določil pokojninske reforme ali po njem.
  • Delni vzrok temu je bil po ocenah strokovnjakov, da je bila takratna združitev lesne industrije izvedena administrativno, po vsej verjetnosti pa je na nerešene probleme vplivala gospodarska reforma v letu 1965.
  • Prav med sodno reformo v letu 1994 in po njem pa je na vrsti področij, ki urejajo položaj in status sodnikov ter vodenje postopkov, nastala praznina, ki je imela za posledico tudi padec storilnosti.
 •  [gospodarske, ekonomske in socialne reforme
  • Uvajanje gospodarskih in socialnih reform z vrha bi po predsednikovem mnenju poglobilo socialne napetosti v državi.
  • Nemški socialni demokrati so podprli gospodarske in socialne reforme, ki jih je pripravila vlada njihovega kanclerja Gerharda Schröderja.
  • Predlog ekonomskih in socialnih reform naj bi prispeval k večji konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
  • Zato so kot predlagatelji izredne seje zahtevali od vlade, da končno ponudi celovito predpristopno strategijo, obrazloži proces prilagajanja zakonodaje, pojasni, kakšne ekonomske in socialne reforme pripravlja, predloži zakon o zavarovanju nacionalnih interesov in zagotovi celovito informiranje javnosti.
 • politične in gospodarske reforme / gospodarske in politične reforme
  • Kljub temu pa se povečuje zaupanje tujih investitorjev v češko gospodarstvo zaradi političnih in gospodarskih reform.
  • Pohvalila je izvajanje gospodarskih in političnih reform v državi in pozdravila Moijevo odločitev, da se bo Kenija vključila v vseafriški program urjenja vojakov za mirovne operacije.
  • Ob prihodu v Moskvo je Đukanović znova opozoril, da se bo Podgorica odcepila od Beograda, če ta ne bo izpeljal gospodarskih in političnih reform.
  • Udeležencem so predstavili obsežno študijo Nova Evropa - Poročilo o transformaciji, v kateri so poljski analitiki predstavili in ocenili potek gospodarskih in političnih reform v 27 državah.
Na vrh
 
1.1 o umetnosti, znanosti
manj pogosta raba
reforma UMETNOSTI ali ZNANOSTI je vnos novih pristopov in svežih idej na določeno področje, zaradi katerih to naredi velik korak naprej
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Njegov balet Don Juan pomeni zadnjo stopnjo priprav na reformo opere.
  • Čajkovski je izvedel reformo baletnega gledališča in kot prvi podredil dosežke simfonične glasbe baletni izvedbi.
  • Tudi Ptolemejeva geocentrična slika zgradbe vesolja (v bistvu našega planetnega sistema) ni več ustrezala. Nujno in neizprosno je klicala k reformi astronomije.
  • Danes pa prava reforma nauka in raziskovanja lahko temelji le na prepletenosti naravnih s socialnimi in duhovnimi znanostmi.
Na vrh
agrarna reforma
agrarna reforma je sprememba zakona, ki ureja razdelitev in lastništvo obdelovalne zemlje
kmetijska politika
 • Agrarno reformo, s katero je bila ob napakah odvzeta predvsem posest fevdalnim lastnikom in Cerkvi ter tujim veleposestnikom, se označuje kot kraja, čeravno je bila tudi nadaljevanje nedokončane reforme v stari Jugoslaviji.
 • Ob agrarni reformi so nekateri Romi posebno v Prekmurju dobili tudi nekaj zemlje in nekaj so jih tudi zaposlili.
zemljiška reforma
zemljiška reforma je sprememba zakona, ki ureja razdelitev in lastništvo obdelovalne zemlje
kmetijska politika
 • Grajske posestnike je prizadela zemljiška reforma in v denarnih težavah so razprodajali najdragocenejše dele grajske opreme.
 • Predsednik Mugabe se za mednarodne in domače kritike nasilne zemljiške reforme ne zmeni kaj prida, čeprav sta nasilje in kaos potegnila državo v hudo gospodarsko - politično krizo.