WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
referenčen pridevnik
1 merodajen; priporočen
referenčna USTANOVA, PRIREDITEV ali VIR PODATKOV velja med vsemi svoje vrste za najbolj kakovostno in verodostojno ali referenčna VREDNOST ali IZDELEK velja glede na splošne standarde za priporočeno ali najprimernejšo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Na veterinarski upravi so včeraj dobili prve rezultate potrditvenih testov iz referenčnih laboratorijev v tujini.
  • Do dokončne potrditve bolezni bo treba počakati na rezultate analiz v referenčnem laboratoriju v Bernu v Švici.
  • Prodajalec prejme plačilo po predpisani ceni potem, ko je referenčna količina prodana naprej.
  • Za vse kmete so bila prav pogajanja na področju kvot in referenčnih količin še najpomembnejša.
  • Temeljno vrsto korpusov predstavljajo referenčni korpusi, ki naj bi predstavili celovito podobo nekega jezika.
  • Končna ocena: knjiga Skrivnosti Windows 98 je odličen referenčni priročnik, namenjen ljubiteljem osebnih računalnikov.
  • Več zgledov ...
  • A takšnim in podobnim napakam navkljub je Encartin atlas prav koristna dopolnitev domači zbirki referenčnih priročnikov.
  • Od zavarovalnice pa bodo v celoti dobili povrnjen strošek za zdravilo, ki bo na referenčni listi.
  • Sprejeli smo ponudbo nemške firme BSE, ki ima referenčno listo pomoči pri sanaciji 85 jeklarn v svetu.
  • Projekt proučuje strokovna znanja v evropskih inženirskih študijskih programih s ciljem oblikovanja skupnih referenčnih list za izbrana področja.
  • Teoretični izračun popolne obremenjenosti bazne postaje v Šentjurju naj bi pokazal le neznatno horizontalno sevanje, dejansko pa ne presega referenčne vrednosti.
  • Vsekakor naj bi inflacijska stopnja še letos padla pod referenčno vrednost, je Duisenberg včeraj izjavil za seji odbora Evropskega parlamenta za gospodarstvo in valute.
  • Kvoto za oddajo z referenčno vsebnostjo maščobe bo dodelila agencija rejcem z odločbo, najpozneje do 31. maja 2005.
  • Zahteva glede referenčne vsebnosti maščobe za oddano mleko temelji na doseženi vsebnosti maščobe pri kravah v A kontroli, ki stalno narašča.
  • Naslednji izziv je vzpostavitev sekundarnega trga, ki bi postavil temelje za oblikovanje referenčne cene denarja.
  • V Sloveniji naj bi uvedli sistem referenčnih cen za zdravila, kakršnega ima Nemčija.
  • Znameniti bordojci veljajo za referenčna vina za vsa ostala vina na planetu.
  • Slovenski projekt kartice zdravstvenega zavarovanja danes velja kot referenčen za vse nacionalne projekte uvajanja kartičnih tehnologij v mednarodnem strokovnem okolju.
  • Gunnovo poročilo velja zadnji dve leti za najbolj referenčen seštevek vseh nagrad na mednarodnih oglaševalskih festivalih.
  • Manifesta je prireditev, ki v Evropi res nekaj velja in jo obravnavajo vsi referenčni mediji za vizualno kulturo.
  • Google, ki z besedno igro odseva to 'zelo veliko' številko, pa je postal celo referenčna beseda za iskanje podatkov v internetu, saj je tako v angleščini (to google) kot pri nas (guglati)
 •  [uporabiti, uporabljati, navesti kaj kot referenčno  [vrednost, obrestno mero
  • Kakovost slike in zvok smo uporabili kot referenčni vrednosti za kakovost pri preizkušanju drugih kamer.
  • Prav tako ne bi bilo primerno kot referenčne uporabljati obrestne mere, ki se oblikujejo na medbančnem trgu.
 • kvote in referenčne količine
  • Za vse kmete so bila prav pogajanja na področju kvot in referenčnih količin še najpomembnejša.
  • Ponudbo Evropske komisije glede proizvodnih kvot in referenčnih količin vlada ocenjuje kot togo in za Slovenijo povečini nesprejemljivo.
 • kdo določa referenčno  [obresto mero, ceno
  • Sedanji eku bo postal evro (1 eku je 1 evro), določene pa bodo nove referenčne obrestne mere, kar bo urejeno z zakonom.
 • kaj predstavlja referenčni  [model
  • Oracle to imenuje »Business Flows«, ki predstavljajo referenčni model standardnih poslovnih procesov.
  • V praksi se je LP335 izkazal zelo dobro, tako da predstavlja nekakšen referenčni model za tekmece.
 • kaj postane referenčni  [objekt
  • Njihova kmetija naj bi postala referenčni objekt za kozjerejo v Sloveniji.
  • Tu avtor postavi tezo o izraziti citatnosti baročnih pridig, ki so postale referenčno ozadje za starejše slovensko leposlovje.
 • kaj postane referenčni  [festival
  • Cilj festivala je, da postane referenčni festival vzhodnoevropskega animiranega filma.
Na vrh
 
1.1 ki je vir zanesljivih podatkov
referenčno GRADIVO so viri ali literatura, ki je v primerjavi z drugimi viri na svojem področju priporočena kot najbolj merodajna in kakovostna
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Avtorji so v študiji izbrali 120 objektov na podlagi domačega referenčnega gradiva, ki je že opredelilo in ovrednotilo kvalitetno arhitekturo povojnega obdobja.
  • Vodnik je skupno delo sodelavcev Moderne galerije in je zastavljen kot referenčna literatura za slovensko umetnost druge polovice dvajsetega stoletja pa vse do danes.
 • kaj predstavlja referenčno  [gradivo
  • Poleg tega so podatki na ploščah običajno indeksirani in dostopni z orodji za iskanje podatkov, tako da predstavljajo tudi dobro in učinkovito referenčno gradivo.
 • veljati za referenčno  [publikacijo, literaturo
  • Knjižna izvedba Atlasa Slovenije velja za eno pomembnejših referenčnih publikacij o mladi državi Sloveniji.
  • Ob tej priložnosti je izšel tridelni katalog, ki velja za referenčno literaturo.
Na vrh
2 ki izkazuje kakovost
z referenčnim OBJEKTOM ali DOSEŽKOM njegov avtor pokaže, da je sposoben, nadarjen ali da ima veliko izkušenj na določenem področju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • To prinaša reviji večjo kredibilnost in s tem več referenčnih točk za avtorje.
  • Seznam njihovih referenčnih objektov je dolg in obsega tako projekte v tujini kot doma.
  • Na tem področju imajo ogromno izkušenj, saj imajo po Posavju in širom Dolenjske veliko referenčnih objektov.
Na vrh
 
3 ki je v vlogi oporne točke; primerjalen
referenčni OKVIR predstavlja miselno oporo pri ustvarjanju in vrednotenju novih vsebin ali referenčna TOČKA ali VREDNOST pomaga človeku, da se miselno oziroma telesno umesti v okolje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Besede izvirajo na odru zgolj iz čutov, referenčni okvir za nastajanje »zgodbe« pa so našli v Španiji.
  • Predstavitev tuje kulturne produkcije je pomemben vir informacij in predvsem nepogrešljiv referenčni okvir za domačo ustvarjalnost.
  • Knjiga je tako le referenčni okvir, ki načenja številna druga aktualna vprašanja.
  • V disociiranem stanju je mogoče s sugestijo mimo racionalnega nadzora v človeški um »vsaditi« ideje in koncepte, ki postanejo absolutni referenčni podatki.
  • Digitalizacija strukturnih in funkcijskih podatkov možganov v skupnem tridimenzionalnem prostoru omogoča različne vrste raziskav. Tako nastane referenčni sistem, v katerem je mogoče primerjati podatke možganov različnih oseb.
  • Američani so svoj “9/11” vsilili kot referenčno točko in zgodovinsko prelomnico.
  • Več zgledov ...
  • Naloga programske opreme je, da zbrane podatke primerja z referenčnimi vrednostmi in po potrebi sproži alarm.
  • Kakovost slike in zvok smo uporabili kot referenčni vrednosti za kakovost pri preizkušanju drugih kamer.
  • Nastavljanje beline v ročnem načinu bi lahko omogočalo merjenja (določanja) na referenčni beli točki, kar je lahko bel papir.
  • Skala je postavljena empirično in ima dve referenčni točki.
  • Na Otoku svobode ni veliko drugih objektov, kip je daleč največja referenčna točka.
  • Domači ukrepi, stroški zmanjšanja emisij z dodatno izolacijo zgradb, bodo zagotovo referenčna vrednost za njihovo preverjanje.
  • Konzumiranje sodobne umetnosti, predvsem konceptualne od človeka zahteva določen korpus znanj, referenčno polje, ki mu omogoča dekodiranje njenih vsebin.
 • kaj služi kot referenčni  [okvir
  • Pravila OECD niso deklaracija, ki bi državam predpisovala oblike zakonodaje, temveč služijo zgolj kot referenčni okvir.
 • kdo določa referenčni  [okvir
  • Brž se bo potrdilo, da je Zavod določil povsem poljuben referenčni okvir, ki ne temelji na dolgoletnih statističnih povprečjih in potemtakem ni realen.
Na vrh
 
3.1 o vrednosti
matematika
referenčna TOČKA ali VREDNOST pomaga pri izračunu iskane vrednosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V ta namen izberemo referenčno ravnino, ki gre skozi središče nebesne oble in jo seka v velikem krogu.
  • Hitro statično merjenje uporabljajo geodeti za natančno določanje svojih referenčnih točk, za preverjanje obstoječih referenčnih točk in za vzpostavljanje fotogrametričnih kontrolnih točk.
  • Polovica velikega kroga, ki poteka prek obeh polov ekliptike in skozi točko gama, tvori drugi referenčni krog, ki ga potrebujemo.
 •  [izbrati, uporabljati kaj za referenčno  [točko, ravnino
  • Glede na to, katero točko na nebu si izberemo za referenčno, imamo več (najmanj devet) vrst mesecev.
  • Ravnina galaktičnega ekvatorja je nagnjena za 63 stopinj glede na na ravnino nebesnega ekvatorja in se uporablja kot referenčna ravnina koordinatnega sistema za določanje položaja objektov znotraj naše galaksije.
  • Ena od različic ekvatorialnega sistema uporablja za referenčni poldnevnik polovični veliki krog, ki teče od pola nad obzorjem prek zenita do pola pod obzorjem.
 • uporabljati kaj kot referenčno  [točko, ravnino
  • Ravnina galaktičnega ekvatorja je nagnjena za 63 stopinj glede na na ravnino nebesnega ekvatorja in se uporablja kot referenčna ravnina koordinatnega sistema za določanje položaja objektov znotraj naše galaksije.
Na vrh
3.2 o obdobju
referenčno OBDOBJE je čas, ko mora država ali njena gospodarska dejavnost izpolnjevati določene pogoje, da bi lahko pridobila nov status ali ugodnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Obljubam politikov ne verjamejo več, saj so jih na čelu s kmetijskim ministrom Francem Butom zavajali glede referenčnega obdobja.
  • Pristopnice referenčnega obdobja nimajo, saj niso imele neposrednih plačil.
  • Rejci bodo morali izbiro referenčnega obdobja sporočiti do 30. aprila, tako da na kmetijskem ministrstvu točnih podatkov, koliko bo končna bilanca med razpoložljivo nacionalno kvoto in seštevkom izbranih referenčnih količin ni.
  • Komisija je v strategiji predlagala tudi dolgo pričakovano referenčno obdobje za izračun kvot.
  • Rejci bodo nedvomno zadovoljni, ker bodo lahko izbrali najugodnejše referenčno leto v obdobju zadnjih treh let, in sicer 2001/02, 2002/03 ali 2003/04.
 • kdo določi referenčno  [obdobje
  • Sredstva za neposredna plačila za stare članice (EU -15) so določena na osnovi prejetih sredstev v referenčnem obdobju (20002002).
  • Evropska komisija je sama določila referenčno obdobje 1995-1999 in za to obdobje je tudi Slovenija dajala podatke.
Na vrh
4 ki se nanaša ali sklicuje
Na vrh
 
4.1 o sklicnih podatkih; sklicen
računalništvo, bančništvo
referenčna ŠTEVILKA ali PODATEK v dokumentu ali na obrazcu omogoča iskanje in povezovanje ustreznih podatkov med seboj
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Te bodo poslali v SIGOV - CA, kjer bo pripravljena unikatna referenčna številka in avtorizacijska koda.
  • Pri tem je pomembno, da mora biti referenčna številka izpisana tudi na dokumentu, ki spremlja meso (dobavnica, račun).
Na vrh
4.2 o razmerju med besedo in pomenom
filozofija, jezikoslovje
referenčen je tak, ki določa odnos med besedo ali izrazom in predmetnim pomenom ali dogodkom, na katerega se nanaša
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Richards je ločil tako imenovan " referenčni pomen ", ki pripada znanosti in drugim vrstam informativnega pisanja, ter "emocionalni pomen", ki pripadal poeziji.
Na vrh
referenčni korpus
jezikoslovje
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • FIDA - je uravnotežen referenčni korpus slovenskih besedil, ki so ga od leta 1997 do leta 2000 izgradili Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Institut Jožef Stefan, založba DZS in podjetje Amebis.
  • Tudi danes smo predvsem pri referenčnih korpusih priča težnji po zajemanju še večje količine besedil, tako da je največji referenčni korpus The Bank of English obsegal nad 470 milijonov besed (dec 2002).
referenčni laboratorij
tehnologija, medicina
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Vzorec, ki ni potrjen v referenčnem laboratoriju, je sumljiv.
  • Domnevo o prisotnosti BSE mora potrditi še referenčni laboratorij v Bernu.
  • Tako vsaj kažejo rezultati hitrih testov, sum pa bodo do konca tedna dokončno potrdili ali ovrgli v referenčnem laboratoriju v italijanskem Chelabu.
referenčna obrestna mera
bančništvo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Teže pa je pri dolgoročnih poslih, za katere bi se morala oblikovati neka referenčna obrestna mera, ki bi služila za orientacijo.
  • Postopoma naj bi torej tudi pri nas oblikovali referenčno obrestno mero in razvili medbančni denarni trg.
  • Obrestne mere za kredite in depozite bodo sestavljene iz referenčne obrestne mere SIOM in marže.
  • Po pričakovanjih tudi do spremembe evro referenčne obrestne mere na sestanku sveta Evropske centralne banke ni prišlo.
referenčna integriteta
matematika, računalništvo
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Tako lahko z referenčno integriteto dodate zapise o naročilu le za stranko, ki že obstaja.
  • Slika 7.11 Referenčna integriteta preprečuje, da bi v bazi podatkov prišlo do napak.
  • Standard določa pravila za definicijo tabel, pogledov, indeksov in referenčne integritete in navaja osnovne številske in znakovne podatkovne tipe.
referenčna postaja
telekomunikacije
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Za natančnejše določanje potrebuje sprejemnik poleg signalov s satelitov še dodatne podatke iz referenčne postaje na Zemlji.
  • Pri kasnejši obdelavi na računalniku podatke primerjamo s podatki iz referenčne postaje, kot rezultat pa dobimo popravljene položaje sprejemnika GPS.
  • V primeru postavitve svoje referenčne postaje GPS mora imeti merilec dve postaji.