WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
referenca samostalnik
1 priporočilo
zlasti v množini
referenca je priporočilo ali izkaz kakovosti, ki ga človek pridobi od delodajalca ali podjetje od naročnika po uspešno opravljeni nalogi ali ko pridobi pomembne izkušnje na določenem področju
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Za železarsko družbo STO je izjemno pomembno, da so dobili posel za Slovensko vojsko, saj si bodo tako lahko doma pridobili reference.
  • En del umetniške populacije si tako pridobiva reference, drugi je zaradi drugačne logike dela in načina predstavitve iz tega izključen.
  • HERMES SoftLab ima odlične reference, zato je bil izbran za koordinatorja za omenjeni projekt v Sloveniji.
  • Pritožbe so vlagali drugi, dosegali razveljavitev, sledila je revizija, ki pa je prav za pritožnike ugotovila, da sploh nimajo referenc.
  • Preveriti bo morala strokovne in druge reference, ki jih od kandidatov zahteva javni natečaj.
  • Navedel je reference, priložil dokazila in seznam vadbenih naprav in opreme, ki bi jo postavil v novi fitnes center.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Profesorji so izbrani po pedagoških in strokovnih referencah, gostujoči profesorji so stalnica.
  • Sicer pa so predlagane štiri arhitekte izbrali v parlamentu na podlagi njihovih strokovnih referenc.
  • Raziskave in priporočila za strategijo razvoja so opravili strokovnjaki z najvišjimi strokovnimi in znanstvenimi referencami.
  • Sistematizacija in standardizacija mora nujno potekati ob sodelovanju odraslih gluhih kot nosilcev jezika in jezikoslovca z ustreznimi referencami.
  • Polona ima odlične reference in se lahko pohvali s številnimi poslovnimi uspehi.
  • Ta del Litostroja premore odlične mednarodne reference, saj je Litostroj turbine postavljal po celem svetu.
  • Več zgledov ...
  • Morda gre za izbiro ponudnika z najboljšimi referencami in najbogatejšo uslugo za omenjeni znesek, morda tudi ne.
  • Prihod tujega vlagatelja, ki je tovarno postavil iz nič, je za Kanižarico zelo dobra referenca.
  • Trdim prav nasprotno: "Dober izdelek ali dobra blagovna znamka sta za državo najboljši referenci.
  • Nagrade so bile zanimive in koristne: priznanje kot pomembna referenca pri nadaljnji karieri, podjetniški tečaj, knjižne nagrade ter polet z balonom.
  • Uspešno je rešila problem Razkrižja in ima s tem mednarodne reference ter izpričan diplomatski talent.
  • Za izvajalca in njegovega projektanta pa pomeni most čez Muro mednarodno referenco.
  • Predstavili so se kot ugledni kulturni delavci s številnimi referencami.
  • Certifikat je tako pomembna referenca, prispeva tudi k znižanju stroškov vzdrževanja sistema.
  • Za svojo novo vlogo, sodeč po njegovem curriculum vitae, ima Colarič večino potrebnih referenc.
  • Postopek za pridobitev spričevala ECDL, ki je postal glavna referenca v številnih podjetjih po vsej Evropi, je razmeroma enostaven.
  • Njegova glavna referenca naj bi bila obnovitev sedmih cerkva.
  • Zavod je restavriranje zaupal italijanskemu podjetju Altech iz Italije, češ da ima močne reference, ker je restavriralo zahodni portal Štefanove katedrale na Dunaju.
  • To, da si Fulbrightov študent, je močna referenca, ki ti odpira mnoga vrata.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Objavili bomo nov razpis, kjer bodo merila le cena projektiranja ter reference ponudnikov.
  • Na podlagi naše pritožbe, ki je bila očitno utemeljena, so na novo vrednotili reference podjetij in dodatne ugodnosti.
  • Med referencami podjetja ICOS sta tudi projekta v ljubljanski založbi DZS in kranjskem podjetju Iskraemeco.
 • SAMOSTALNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • V poslovnem svetu bi dejali, da je človek z referencami.
  • Upanje na pozitiven premik je v imenovanju novega člana uprave Jožeta Šilca človeka z referencami na področju tekstila.
  • Namesto odločanja na osnovi liste primernih, za katere vlada ve, naj nastavi listo ljudi z referencami.
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • Vse več referenc si podjetje nabira tudi z gradnjo oziroma upravljanjem kabelskih sistemov.
  • Litostroj je vendar svetovna blagovna znamka in na področju hidroenergije ima mnogo več referenc kot ABB.
  • Pri prodaji in servisiranju računalniške opreme smo si v nekaj letih pridobili veliko referenc.
  • Res pa je, da je na čelo Telekoma postavil človeka, ki ima bistveno več poslovnih referenc kot Podobnik.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Naročilo iz Ljubljane bo za železarje pomenilo tudi reference za posle na tujem.
  • Njegov protikandidat je Janez Režun, direktor Gradisa v razsulu (prisilna poravnava), ki bi ga rad kupil prekmurski gradbeni mogotec in tudi velik upnik podjetja Stanko Polanič (Pomgrad), saj bi tako dobil reference za gradnjo avtocest in postal tekmec SCT.
  • Del ljudi tega kroga je bil brez ustreznih habilitacij in referenc za področje antropologije.
  • Mar ne bo slovenski odnos do ABB v poslovnem svetu pomenil slabo referenco za Slovenijo?
 • SAMOSTALNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Litostroj in Končar imata bogate skupne reference pri gradnji hidroelektrarn.
  • SCT in Primorje sta bila za malenkost cenejša, vendar so po naših informacijah prevladale Gradisove reference pri podobnih delih.
 • GLAGOL+brez+SAMOSTALNIK2 
  • Podjetje je brez referenc in bonitet v oglaševalskem poslu.
  • Nekateri so zaman opozarjali, da je projekt Zbiljski gaj za podjetje brez referenc prevelik zalogaj.
  • Podroben pogled razkrije, da izbrani izvajalec raziskave nastopa brez referenc, potrebne infrastrukture, prostorov in opreme in deluje kar pri vodji inštituta Franetu Adamu.
 • kdo  [ima, pridobi reference na področju / kdo ima  [največ, več [strokovnih referenc
  • Direktor Term Olimia je po predstavitvi delovanja sistema mirno vprašal, ali imajo kakšne reference na področju kopališč.
  • Gre za človeka, ki ima v primerjavi z vsemi dosedanjimi ministri (tudi zadnjim) daleč največ strokovnih referenc na obrambnem področju.
  • Ena večjih težav za Esotech je tudi pridobivanje novih referenc na področju zahtevnih tehnoloških projektov, ki terjajo čas in visoka vlaganja v razvoj.
 • kaj pomeni  [dobro, slabo, uspešno referenco
  • V tujini pomeni takšno potrdilo referenco, ki je pomembna pri iskanju prve službe.
  • Oprema, ki jo vgrajujejo, naj bi pomenila uspešno referenco pri pridobivanju novih poslov v prihodnje.
  • Prav tako tudi ni vseeno, kje nekdo začenja z delom, ker lahko to pomeni dobro ali slabo referenco za nadaljnje zaposlovanje.
  • Glavni arhitekt in vodja oblikovalskega oddelka Jernej Jakopin pa dodaja: Vsako novo priznanje pomeni še eno referenco za naše podjetje.
 • reference in  [izkušnje /   [izkušnje in reference
  • Večina objektov je namreč edina tovrstna stvaritev posameznih projektantov, ki so bili povečini brez poprejšnjih tovrstnih izkušenj in referenc.
  • Treba je natančno ugotoviti, kje so pomanjkanja zdravnikov, in potem iskati natanko take zdravnike z referencami in izkušnjami po vsem svetu.
 • kdo je brez  [ustreznih referenc za področje
  • Del ljudi tega kroga je bil brez ustreznih habilitacij in referenc za področje antropologije.
 • kaj je  [pomembna, dobra referenca za naprej
  • V celoti (poleg oblikovanja vizualnih komunikacij sta še sekciji za oglaševanje in nove medije) je prispelo kar 18.000 del, saj so nagrade, ki jih podelijo vsako leto, prestižne in pomenijo oblikovalcem pomembno referenco za naprej.
  • Pomembne posle so opravili tudi na Češkem, Poljskem, v Belgiji, Romuniji, Bolgariji, Madžarski, Slovaški, Švici in Litvi, pomembna referenca za naprej pa jim bo pred kratkim pridobljeni projekt Mercedesa v Španiji.
Na vrh
 
2 oporna točka; referenčni okvir
referenca je znano dejstvo, miselnost ali vir podatkov, ki pomaga pri umeščanju in vrednotenju novih informacij
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V tem novem konsenzu je zanesljivo na delu neka sterilizacija: pritrjevanje Marxu - velikemu mislecu, še enemu hvaležnemu objektu akademske analize, še eni modni referenci, ki jo je tako dekorativno citirati, ob hkratnem izmikanju politični osti in konsekvencam.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Pomoč vas ne bo naučila uporabljati Accessa, služila pa bo kot referenca za podrobnosti, ki si jih večina razvijalcev ne zapomni.
  • Mednarodne listine in pravoznanstvo evropskega sodišča so najvišje reference za državno pravo posameznih držav.
 • SAMOSTALNIK0+VEZNI GLAGOL+SAMOSTALNIK1 
  • Fizični prostor danes ni več referenca zaradi nakopičenih materialnih spominov, ki so se ustvarili skozi človekovo delovanje.
  • Všeč mi je Mike Kelly, čeprav ni referenca za moje delo.
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK1 
  • Treba se je zavedati, da naš primer služi kot referenca za druge tuje vlagatelje.
  • Vedno je potrebna kri kot referenca v primerjavi z referenco DNK kosti.
  • Nenadoma ovna vodnika, ki je stvari peljal naprej in hkrati služil kot referenca in primerjava, ni bilo več.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Celo torzijsko togost v njutonmetrih na ne vem kaj so povedali, toda če človek nima reference, matematični izkaz ne pove veliko.
  • Takratni prireditelji so sestavili kataloga, ki še danes predstavljata referenco pri identifikaciji slik in avtorjev; seznama del veliko povesta o tem, kaj je takrat zanimalo stroko.
Na vrh
 
2.1 vir zanesljivih podatkov
referenca je knjiga ali priročnik, ki ima med uporabniki velik ugled in verodostojnost, saj je na svojem področju priporočena kot najbolj merodajna |ali| referenca je človek, ki uživa izjemen ugled na določenem področju
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Vodniki Lonely Planet so danes biblije popotnikov, glavna referenca za popotniške nasvete.
  • Le Mondova književna priloga je postala v zadnjih desetih letih glavna in tako rekoč edina referenca in jamstvo kakovosti literarnega dela.
  • Danes je Melanie Klein ena najpomembnejših referenc v evropski psihoanalizi.
 • VEZNI GLAGOL+SAMOSTALNIK1 
  •  [biti referenca
  • Danes je Melanie Klein ena najpomembnejših referenc v evropski psihoanalizi.
  • Všeč mi je Mike Kelly, čeprav ni referenca za moje delo.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Slovar je nastal predvsem iz komercialnih nagibov, ne pa kot vir in referenca za sestavljalce in reševalce.
Na vrh
2.2 zgled; model
če izdelek služi kot referenca, postane zaradi svoje kakovosti zgled za druge izdelke iste vrste
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK1 
  • Gre za vmesnik, ki je rabil kot referenca večini današnjih uporabniških vmesnikov.
 • VEZNI GLAGOL+SAMOSTALNIK1 
  • Kmalu po prihodu na trg, pred petimi leti je 206 postal referenca v segmentu majhnih avtomobilov.
  • Warholove kreacije so postale referenca za modne oblikovalce in običajne ljudi, ki si niso mogli privoščiti izdelkov visoke mode.
Na vrh
3 nanašanje; sklicevanje
AVTOR besedila ali umetniškega dela v referenci na določeno VSEBINO navaja ali nakazuje smiselne povezave med že znanim in novim
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • Zato je bil tudi poskus, da bi v Evropsko ustavo uvedli referenco na skupne krščanske korenine.
  • Sami izdelki so predstavljeni do potankosti, poleg podrobnih opisov in slik najdemo tudi ocene obiskovalcev in reference na povezane izdelke.
  • Child & amp; Magic iz leta 1997 je prinesel oddaljevanje od plesne glasbe ter reference na delo minimalistov.
  • Toliko igranja v Philadelphii niso videli, odkar je Tom Hanks dobil oskarja, je povedal Lieberman in z referenco na republikansko sprenevedanje o tem, da so stranka manjšin, ne pa premožnih korporacij, izzval bučen aplavz.
  • Delo vsebuje tudi številne reference na Frescobaldija, Froebergerja, na francosko ornamentiko in italijanske canzone, svoj prostor pa so dobili še ariozni segmenti iz Bachovih kantat.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Roman je poln slogovnih in jezikovnih posebnosti ter prepleten s številnimi kulturnimi referencami.
  • Knjiga je zgledno opremljena z obsežnim seznamom literature ter s številnimi in aktualnimi referencami v tekstu, ima pa tudi dostopno ceno.
  • Pri Prešernu je torej najti številne antične reference, toda pri njem ni šlo za presajanja, temveč za gradbene kamne novo ustvarjane poezije.
  • Na kratko: obstoječi državni simboli so slabi, na meji naivnosti in nepotrebno nosijo odvečno zgodovinsko referenco.
  • Tudi sicer lahko v romanu nenehno spremljamo spreten preplet literarnih referenc, s katerimi A. Libera hote in nehote vzpostavlja vzporednice z literarnimi junaki in dogodki (Goethe, Shakespeare, Moliere).
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  • V vaših sanjah je veliko referenc na starševstvo, zapuščenost, igranje na moč ...
  • Ko sem prevajal Budo iz predmestja, sem znova prebral Kiplingovo Knjigo o džungli, ker je v Budi veliko referenc nanjo.
  • Predstava je tako povsem tradicionalna; mislim, da Tosce ne gre uprizarjati v predrugačenem kontekstu, ker vsebuje preveč konkretnih zgodovinskih referenc.
Na vrh
 
3.1 podatki o viru; navedenka
referenca je natančen podatek o viru besedila, ki ga omenja ali se nanj sklicuje avtor članka ali knjige
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Navedite ustrezne reference in razločite svoje delo od uporabljenih tujih virov.
  • Vse skupaj bo s številnimi referencami komentiral glasbeni urednik Jane Weber.
  • Gre za pomembno in prelomno knjigo Johannesa Jørgensena Sveti Frančišek Asiški, napisano v obliki romana, a polno opomb in zgodovinskih referenc.
 • GLAGOL+kot+SAMOSTALNIK4 
  • Večina opomb kot referenco navaja besedila papeža Janeza Pavla 2.
Na vrh
3.2 sklic; sklicni podatki
računalništvo, bančništvo
referenca je navedba številke ali simbola v dokumentu ali na obrazcu, ki omogoča iskanje in povezovanje ustreznih podatkov med seboj
 • SAMOSTALNIK0+na+SAMOSTALNIK4 
  • « Element razširja < SubjectQuery > z obveznim atributom »Resource« in obvezno referenco na element < Action > ter izbirno referenco na element < Evidence >.
  • Objektne datoteke ne smejo vsebovati referenc na funkcije ali podatke v drugih objektnih datotekah.
  • Včasih morate pri delu s podobrazci na glavnem obrazcu izdelati reference na informacije na podobrazcu.
  • Preden lahko izdelate kodo VBA, morate nastaviti referenco na knjižnico ADOX.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Okno teme lahko vsebuje navzkrižno referenco, ki se imenuje skok (glejte sliko 21.27).
Na vrh
4 pomenska enota; geslo
referenca je vsaka pomenska enota v slovarju ali drugem priročniku, ki ima svoj opis
 • kol-PRISLOV+SAMOSTALNIK2 
  •  [več referenc
  • Pri geslih, kjer je podanih več referenc, so pomembnejše stiskane polkrepko.
 • kaj vsebuje  [x referenc
  • Encarta World English Dictionary ima različne izdaje in vsebuje več kot 400.000 referenc.
Na vrh