WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
recikliranje samostalnik
1 ponovna uporaba odpadkov
recikliranje je postopek oddajanja, zbiranja ter predelovanja odpadkov ali odpadnih snovi v koristne snovi ali izdelke
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Navsezadnje je v sežigalnici mogoče zaposliti okoli sto ljudi, medtem ko sistem recikliranja odpadkov zahteva vsaj desetkrat več delavcev; to je zato tudi priložnost za nove zaposlitve.
  • Premetavanju smeti na deponiji bi lahko rekli selekcioniranje ali recikliranje odpadkov, pa bi bil volk sit in koza cela.
  • V svetu je danes močno uveljavljeno recikliranje papirja, stekla in aluminijastih pločevink, ki postajajo sekundarne surovine za izdelavo novih izdelkov.
  • Spričo vse hitrejšega izginjanja gozdov (glej * golosek) je vse pomembnejše predvsem recikliranje papirja.
  • Sodobna avtopralnica ima vgrajenega enega izmed najučinkovitejših sistemov recikliranja odpadnih vod.
  • Raven recikliranja vode je pri nas zelo visoka.
  • Več zgledov ...
  • Vzpostavitev sistemov za zbiranje in recikliranje odpadne embalaže ter prilaganje tehnoloških postopkov za predelavo in ponovno uporabo odpadne embalaže očitno ni in ne bo najtežje uresničljiva obveza samo pri nas.
  • Stopnja recikliranja odpadne embalaže je leta 2000 prvič presegla 40 odstotkov in od takrat vztrajno raste.
  • Ugotovili so, da je recikliranje starih avtomobilov ravno tako pomembno, ne samo, ker omogoča učinkovito odstranjevanje odsluženih avtomobilov, ampak tudi zato, ker so ti dober vir surovin za izdelavo novih.
  • Volvo in Renault, ki sta se pred leti skoraj združila, sta podpisala dogovor o sodelovanju pri recikliranju starih avtomobilov.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Prav zaradi ekološke problematike je cena živega srebra dolgoročno padla, zbijala pa jo je še možnost recikliranja.
  • Razvoj ekologije sintetičnih vlaken je zato usmerjen predvsem v širitev možnosti recikliranja odpadkov.
  • Sodobna avtopralnica ima vgrajenega enega izmed najučinkovitejših sistemov recikliranja odpadnih vod.
  • Posebna skrb je namenjena okolju, saj poleg certifikata ISO 14000/2004, upoštevajo direktivo EU RoHS o proizvodnji brez svinca in nekaterih drugih nevarnih snovi ter imajo popolnoma zaprt sistem recikliranja jedkala in odpadne vode.
  • Pri postopku recikliranja ostajajo odpadki, to so izolacijski akumulatorski material, žlindra in guma.
  • Združenje evropskih avtomobilskih proizvajalcev je za lažjo izvedbo postopkov recikliranja razvilo tudi poseben računalniški program z zbirom vseh podatkov o uporabljenih materialih v posameznih modelih avtomobilov.
  • Več zgledov ...
  • V zadnjem času si strokovnjaki na vso moč prizadevajo, da bi tudi pleničke našle svoje mesto v procesu recikliranja.
  • V Torinu je na ogled zbirka smeti - predvsem zato, pravijo lastniki, da ljudje spoznajo procese recikliranja.
  • V Nemčiji zaradi precej zapletenega dualnega sistema stroški recikliranja tone embalaže znašajo 390 evrov, v Franciji, kjer sistem ni tako zahteven, pa 60 evrov.
  • Kar precej nevladnih in okoljevarstvenih organizacij na svetu si prizadeva, da bi stroške recikliranja računalnikov dodali prodajni ceni za podporo čistih in učinkovitih programov recikliranja.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Na testu so merili in ocenjevali: obrabo, trpežnost, staranje, raztezanje, kot tudi čiščenje, garancijo in možnosti za recikliranje.
  • »Ob povečanju možnosti za recikliranje bi novo lepilo zmanjšalo tudi odpadke pri izdelavi računalnikov,« pravi Ober.
 • GLAGOL+za+SAMOSTALNIK4 
  • Skratka, stare baterije oddamo neposredno v zbirne centre, kjer bodo poskrbeli za ustrezno recikliranje.
  • Zbrali so namreč kar 50 ton nevarnih odpadkov, ki so jih strokovnjaki nato varno odložili oziroma poskrbeli za njihovo recikliranje.
 • GLAGOL+z+SAMOSTALNIK6 
  • »Pri nas recikliramo samo naše odpadno steklo, da bi se ukvarjali z recikliranjem steklene embalaže, se nam ne bi splačalo, ker bi kvaliteta preveč padla,« pravijo v steklarni Hrastnik.
  • Pretiranega interesa pa ni tudi med podjetji, ki se že ukvarjajo z recikliranjem odpadkov.
 • PRIDEVNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Takšni izdelki vsebujejo zelo malo ali nekateri celo nič škodljivih snovi, poleg tega pa ne učinkujejo neugodno na okolje in so primerni za recikliranje, tako da z njimi posredno varčujemo z vodo in energetskimi viri.
  • Britanski znanstveniki so v dveh letih razvili način za uporabo nove plastike, ki naj bi bila šestkrat močnejša od običajne, po drugi strani pa lažja in povsem primerna za recikliranje.
 •  [sortiranje, zbiranje, predelava in recikliranje
  • Nekaj je torej treba storiti - z dodatnimi ukrepi sortiranja in recikliranja bi čas do zaprtja deponije torej lahko podaljšali do konca leta 2003.
  • Tisto, kar se je iz tega razvilo, je tako imenovana »end - of - pipe« tehnologija, sortiranje in recikliranje zavržene embalaže.
  • Smiselnost ločenega zbiranja in recikliranja je odvisna od vrste dejavnikov, z obstojem ustrezne industrije vred, pa tudi s povpraševanjem po tako dobljenih izdelkih.
  • Ustvarili sta pohvale vredno poslovno rešitev - stroj za zbiranje in recikliranje pločevink, imenovan Canibal.
  • Organizirano zbiranje starega papirja (pa tudi starih bombažnih, lanenih, konopljenih in odpadnih krp) omogoča ponovno predelavo ali recikliranje odpadnih celuloznih snovi.
  • V Sloveniji naj bi skrb za zbiranje, predelavo in recikliranje odpadne embalaže prevzela posebna neprofitna družba, ki naj bi bila ustanovljena še letos.
Na vrh
 
1.1 o idejah in vsebini
recikliranje je ponovna ali večkratna uporaba neke IDEJE ali VSEBINE, navadno zaradi neizvirnosti ali pomanjkanja ustvarjalnosti
 •  
  • Le deloma zavezan "slovenskemu intimizmu" poznih petdesetih let, je Šuštaršič že nakazal možnosti nadgradnje modernistične slike s ponavljajočim se citiranjem in recikliranjem osnovne likovne misli.
  • Rezultate svojega studijskega dela še vedno skrivnostno objavlja pod najrazličnejšimi sinonimi, z inteligentnim recikliranjem preteklih zvočnih oblik pa vedno na novo uspe še malce dlje premakniti kreativne meje novodobne elektronske glasbe.
  • Iztrganje zgodovine iz časovnega kontinuuma se izteče v globalnem recikliranju preteklih vsebin.
  • Tudi to, kar počne v zadnjem desetletju in ni dosti več kot recikliranje umetnosti izpred tridesetih let, ko je bil na vrhuncu?
  • Je eden od izhodov iz morebitne idejne krize recikliranje starih idej?
  • Slovenski športni komentatorji nas raje kaznujejo z dvodimenzionalnim opisovanjem televizijske slike, monotonim recikliranjem štirinajst dni starih statistik in s pomensko revnimi pesniškimi zvezami, kot sta "imenitna podaja" in "atraktiven strel".
Na vrh