WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
realizem samostalnik
1 umetnostna smer
realizem je smer ustvarjanja v literaturi, glasbeni, filmski in likovni umetnosti
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Pred leti sem oboževala latinsko - ameriške strastne romane magičnega realizma, danes sem potegnjena v samoto in tišino skandinavskega sveta: Gustafsson, Lindgren ...
  • Socialni realizem je oznaka za smer, ki je prevladala v književnosti po koncu ekspresionizma v letih med 1930. in 1941.
  • Druga knjiga zgodovine slovenske književnosti obravnava poetiške in duhovne značilnosti moderne, ekspresionizma in socialnega realizma.
  • Janko Kersnik velja med slovenskimi pisatelji za utemeljitelja in najodličnejšega predstavnika poetičnega realizma.
  • Gustav Flaubert velja za začetnika evropske proze kritičnega realizma.
  • Mlajša generacija se je vse bolj oprijemala kritičnega realizma, Stritarjeva literarna smer pa je bila literarni idealizem.
  • Več zgledov ...
  • H kritičnemu realizmu ga uvršča tudi slovenska literarna zgodovina s pripombo, da je mogoče opaziti še anahronistične primesi razsvetljenstva in predromantike.
  • Nova literatura, novi realizem je prepletanje resničnosti z domišljijo, na glamurozen in nor način.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Eden izmed predstavnikov socialnega ali novega realizma v slovenski književnosti Anton Ingolič se je rodil 5. januarja 1907 (umrl leta 1992).
  • 1912 V Ljubljani je umrl slovenski pesnik Anton Aškerc, začetnik realizma v slovenskem pesništvu (rojen leta 1856).
  • Janez Šubic (1850-1889) je starejši brat Jurija Šubica, oba pa veljata za pionirja realizma v slovenskem slikarstvu.
Na vrh
 
1.1 zgodovinsko obdobje
realizem je obdobje v drugi polovici 19. stoletja, ko so UMETNIKI v svojih delih skušali upodabljali RESNIČNOST brez olepšav
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Rodil se je slovenski slikar Jožef Petkovšek, ki je s sliko Doma ustvaril eno najpomembnejših del slovenskega realizma (umrl leta 1898).
  • Prav Jurij Šubic, svetovljan in popotnik, se je v drugi polovici 19. stoletja izvil akademskemu upodabljanju cerkvenih in alegoričnih motivov in naslikal nekaj temeljnih del slovenskega realizma, ki je odprt pot impresionizmu.
  • Umetniško najmočnejši pripovednik slovenskega realizma je bil Janko KERSNIK (1852-1897), ki se je najprej poskušal včleniti v pokrajinsko nemško pismenost, a ga je Levec pridobil za slovensko književnost.
  • Ta nejasnost nikakor ni značilna le za pisatelje obdobja slovenskega realizma in za njihove raziskovalce, pa tudi seveda ne le za slovenske avtorje.
  • Z delom, ki sodi med vrhunce evropskega pesništva, je obenem utiral pot ruskemu realizmu in napovedal začetek ruskega družbeno - psihološkega romana.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Bizetovo ustvarjanje pomeni vrh francoskega opernega realizma v drugi polovici 19. stoletja.
  • Ne samo literarne razmere pri nas, tudi realizem v evropskih književnostih je dajal prednost pripovedništvu in dramatiki.
 • romantika in realizem
  • Najbolj so nas navdušila dela iz časov romantike in realizma.
  • Ustvarjal je na prehodu med romantiko in realizmom, svojo usodo pa je popisal v simbolični pripovedki Peter Schlemihl.
  • zavezan dolgemu valu severnoevropske romantike ter realizmu.
Na vrh
1.2 način prikazovanja resničnosti
v umetnosti
realizem je način ali stil, s katerim se prikazuje dejanskost, kakršna je, brez olepšav
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Že kot mlad igralec sem rad igral vloge, ki so psihološke in izražajo neki realizem, psihološki realizem ne v stilnem pomenu, gre bolj za način gledališkega ustvarjanja.
  • Niko Košir je pisal novele s tematiko iz vojne in povojnega časa, vezane na tradicijo psihološkega realizma.
  • Leta l961 je nastal Lamutov gvaš V Istri, ki je značilen primer slikarjevega poetičnega realizma.
  • Slikar slika v tradiciji poetičnega realizma, pri čemer sta mu jasnost in preglednost motiva zelo pomembni, /.../.
  • Fantastični realizem v Cesarjevih novih oblačilih in svet običajnih ljudi Cveto Sever ustvarja z lesenimi lutkami, vodenimi od zgoraj.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Walser je eden tistih ustvarjalcev, ki so bili v svojem času nepriznani; v njegovem primeru gre za začetek 20. stoletja, ko je v gledališču prevladoval realizem.
  • Realizem pomeni po mojem mnenju poleg natančnosti v podrobnostih tudi zvesto slikanje tipičnih značajev v tipičnih okoliščinah.
  • Prevladuje realizem od natančnega odslikavanja do vehementno naslikane gorske krajine ali njenega detajla.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Zaradi uporabe resničnih fotografij, vključno z barvami in osvetlitvijo, je rezultat viden v visoki stopnji realizma tudi v najbolj nenavadnih prizorih.
  • Modeliranje zgodovinskih arhitektonskih objektov po eni strani zahteva veliko mero geometrijske natančnosti, po drugi strani pa visoko stopnjo realizma, ki daje pravi občutek starinskosti.
  • Scena je dobra kombinacija realizma v ospredju odra in zamegljenega, nakazanega, slikarsko rešenega ozadja, ki daje prednjemu dogajanju globino in delno fantastično dimenzijo.
  • Dela filme, ki so mešanica realizma in stilizacije, kičasti in melodramatski, osredotočeni na močne ženske osebnosti in na transseksualno in transvestitsko subkulturo.
  • Dolgo časa je televizija veljala za višek realizma in vselej je našla kaj, kar je upravičilo to veljavo.
 • SAMOSTALNIK0+Odv-ki 
  • Njihovo delo bolj ali manj povzema značilnosti angleškega realizma, ki je le izjemoma usmerjen v naturalistično skrajnost.
  • Zaradi realizma, ki so ga vsebovale, pravljice pozneje preimenuje v zgodbe (pripovedke).
Na vrh
2 sprejemanje resničnosti
realizem je sprejemanje resničnosti in zmožnost soočenja z njo
 •  
  • Ob tem, ko so v minulega pol leta realizirali več kot šeststo prireditev in z njimi pritegnili prek 212.000 obiskovalcev, je generalni direktor Cankarjevega doma Mitja Rotovnik z očitnim realizmom dejal, da se bo šele pokazalo, ali bo bodoča sezona jubilejna tudi po programski plati /.../.
  • Ko gre za tako pomembne odločitve, bi se morali slovenska politika in (civilna) družba opreti na več realizma v mednarodnih odnosih.
  • Čeprav se bodo tožniki zanesljivo pritožili na višja sodišča, pa vpletena nemška podjetja že upajo na več realizma v pogajanjih z odvetniki nekdanjih suženjskih delavcev.
  • Hrvaški zunanji minister je po srečanju dejal, da sta se s Peterletom zavzela za realizem v reševanju problemov.
  • Nivo plač, ki ga omenjate, zahteva od ljudi veliko mero ekonomskega realizma.
Na vrh
 
magični realizem
umetnostna smer, kjer se resničnost prepleta z magičnostjo
 • V njegovem priljubljenem romanu se prepletajo realizem, liričnost in mitična fantazija, zato velja delo za osrednje besedilo magičnega realizma.
 • Kritika je njegova zgodnja dela uvrstila v magični realizem, /.../.
socialistični realizem
umetnostna smer v socialističnih državah, ki je prikazovala pozitivnosti državnega sistema
 • Socialističnega realizma niso ustvarile množice, v njihovem imenu so ga ustvarile visoko izobražene in izvedenske elite, ki so za seboj imele izkušnjo avantgarde.
 • Stalin je socialistični realizem odobraval in ga razglasil za zavezujoče geslo celotne sovjetske umetnosti.
 • Konkurira umetnosti socialističnega realizma, ki ni prodajala blag, temveč ideologijo, in to v okoliščinah, ki so možnega nekupca te ideologije kratko malo izključevale.
 • Ker se je o socialističnem realizmu sprva v glavnem govorilo v zvezi z literaturo, so metodo socialističnega realizma najprej formulirali in sprejeli na prvem kongresu pisateljev leta 1934.
 • Glavni cilj socialističnega realizma ni bila izdelava mojstrskih umetniških del v tradicionalnem smislu, temveč promocija socialističnega sistema.
socialni realizem
umetnostna smer in obdobje med prvo in drugo svetovno vojno, ki je prikazovalo težko življenje
 • Mrzela pa so, to ugotavlja Kermauner v svoji študiji, skušali ponižati na zgolj cankarjanca, ker njegova proza ni bojevita in ni spadala v socialni realizem.
 • Socialnemu realizmu so ugovarjali katoliški pisatelji, ki so idealizirali kmetsko življenje.
levičarski realizem
kriminologija
 • Ker je levičarski realizem zelo kritičen do mnogih obstoječih teorij kriminalitete in deviantnosti, ni presenetljivo, da je tudi sam predmet kritike.
 • Nova kriminologija predlaga prav takšen pristop. Vendar levičarski realizem trdi, da v mnogih pogledih presega te pristope.
 • Kriminologi levičarskega realizma so kritični do pogledov, ki vidijo rešitev kriminalitete v daljših zapornih kaznih in v večjem številu zaporov.
politični realizem
politika
 • V imenu političnega realizma so v Čilu tudi aktivisti demokratičnih skupin menili, da bi bilo najbolje pozabiti preteklost.
 • In bolj ko bo politični realizem znotraj Evropske skupnosti prihajal do izraza, šibkejše bodo internacionale.
 • Na te internacionale ne dam kaj dosti. Še tretja, ki je bila najtrdnejša, je razpadla pod udarom političnega realizma.
 • Več kot štiri desetletja vztrajnega predvajanja partizanskih filmov je med lahkovernimi gledalci na jugoslovanskih tleh povzročilo pravo izgubo občutka za realnost in politični realizem.