WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
reakcijski pridevnik
1 odzivni
če je POJEM reakcijski, se nanaša na odziv na nek dogodek ali dejstvo
 • PRIDEVNIK0+PRIDEVNIK0 
  • Benq je predstavil dva nova monitorja, ki razvajata z dobrim reakcijskim časom.
  • Reakcijska hitrost sistema je tudi premosorazmerna z rotacijskim kotom volana.
  • So v veliki večini odlični vozniki z dobrimi reakcijskimi sposobnostmi.
Na vrh
 
1.1 o kemijskih reakcijah
reakcijska STVAR ali SNOV sodeluje v kemijski reakciji |ali| pa je njen rezultat
 • PRIDEVNIK0+PRIDEVNIK0 
  • reakcijska  [zmes
  • Ker je reakcija endotermna, bo pri višjih temperaturah v reakcijski zmesi več ogljikovega oksida.
Na vrh
1.2 v fiziki
reakcijska STVAR deluje po principu akcije in reakcije
 • PRIDEVNIK0+PRIDEVNIK0 
  • Model ima razpon kril 1,5 m, tehta 8,5 kg, za pogon pa uporablja reakcijski motor jet cat P 120.
Na vrh