WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
racionalno prislov
1 razumsko; premišljeno
če človek deluje racionalno, njegova dejanja temeljijo na razumu in premisleku in ne na čustvih, ali če človek nekaj racionalno razloži, to razloži z razumskimi, logičnimi argumenti
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • Za uspešno pogajanje je prav gotovo velikokrat bolje pozabiti na čustva, razmišljati racionalno, vendar so včasih situacije takšne, da to preprosto ne gre.
  • V profesionalnih okoliščinah ... naj bi imel človek nujno distanco, kjer naj bi deloval mnogo bolj racionalno ...
  • Zdaj kaže ohraniti trezno glavo, reagirati racionalno, ne emocionalno.
  • Ljudje dojemajo glasbo emotivno, ne pa racionalno.
  • Vendar se volivci na njegovo žalost praviloma ne odločajo racionalno in glede na program.
  • Spomnimo jih na trenutke, ko nekaj naredijo po intuiciji, spontano, nezmožni to kasneje racionalno razložiti.
  • Več zgledov ...
  • Dejal je še, da je predsodek tisto, česar ne moreš racionalno utemeljiti ...
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Zaradi tega je po njegovem dobrodošlo vsako dejanje milosti države, če je vsaj razmeroma racionalno utemeljeno in če res ne gre za goli populizem.
 • poskušati/skušati racionalno storiti kaj
  • Psihoanalitik pa poskuša racionalno napeljati pacienta, da bi dojel, da obstaja boljši način za zmanjšanje bolečine.
  • Kakor koli si že človek poskuša racionalno dopovedati, da so hemoroidi obolenje kot vsako drugo, ljudje v zadregi pogosto odlašajo s posvetom pri zdravniku.
  • Zadeve se je skušal lotiti čim racionalneje, s čim manj predsodki.
 • znati racionalno storiti kaj
  • ... športniki delujejo v medijskem okolju, ki jim je v bistvu naklonjeno samo v zmagovitih trenutkih in ne zna racionalno prenašati porazov.
  • Pravzaprav je to najpogostejši izgovor kupcev v primerih, ko si ne upajo več kupovati in tega strahu ne znajo racionalno pojasniti.
 • gledati na kaj racionalno
  • Všeč mi je na primer to, da znajo na probleme gledati dosti bolj racionalno kot me ženske.
  • Razumljivo se zdi, da pristop zmanjševanja škode podpirajo zdravstveni in drugi strokovni delavci, ki na problem gledajo racionalno, ne pa tudi starši odvisnikov, ki so čustveno prizadeti in ki bodo poskušali storiti vse drugo, le čiste igle otroku ne bodo ponudili.
Na vrh
 
2 varčno; učinkovito
če človek z dobrino ali denarjem ravna racionalno, poskuša čim bolj zmanjšati porabo in potrošiti samo toliko, kot res potrebuje, ali če racionalno organizira kako dejavnost, se potrudi, da vanjo vloži čim manj sredstev ali energije za čim večji dobiček
 • PRISLOV+GLAGOL 
  • ... ženske naj bi se v povprečju z denarjem obnašale bolj racionalno kakor moški.
  • Zato se bo treba začeti obnašati bolj racionalno in izkoriščati cenejše in predvsem obnovljive vire energije.
  • Skrajni čas je že, da bi se tisti, ki odgovarjajo za finančno zdravje slovenske države, začeli obnašati tako varčno oziroma ekonomsko racionalno, kot se zadnja leta državljani in večina domačih podjetij.
  • Tudi Slovenci se, glede knjig, obnašajo racionalno : namesto v knjigarne, kjer bi jih morali plačati, gredo v knjižnice, kjer so zastonj.
  • Direktor ZZZS Borut Miklavčič poziva zavarovance, naj z zdravili ravnajo bolj racionalno
  • Za to so se z blagoslovom pristojnih državnih uradov odločili tudi zato, da bi v času, ko je vode najmanj, z njo ravnali bolj racionalno, in zato, da bi jo dražje plačali tisti, ki v tem času živijo od turizma.
  • Več zgledov ...
  • V neizprosnih tržnih razmerah tudi delodajalci ravnajo racionalno in jim bolj ustreza, da imajo zaposlene polno produktivne delavce kot pa invalide.
  • Priklop in zagon gorilnika lahko opravi samo pooblaščen serviser, ki bo gorilnik nastavil glede na moč kotla in potrebe, da bo bo gorilnik deloval najracionalneje.
  • Dokler pa voda ne bo imela prave cene, z njo očitno ne bomo gospodarili racionalno.
  • Z vrstnimi hišami Park je pokazal, kako se lahko hkrati racionalno izrabi urbani prostor in omogoči zasebnost vsaki stanovanjski enoti.
  • Težko je živeti z eno plačo, zato je treba denar racionalno uporabiti.
  • Predlagam, da racionalno izkoristimo čas, ki ga ni veliko.
  • Delovanje kluba smo organizirali zelo racionalno, saj v poslovni administraciji kluba nimamo zaposlenih sodelavcev.
 • PRISLOV+PRIDEVNIK0 
  • Po mnenju prof. dr. Zorana Arneža, strokovnega direktorja v Kliničnem centru, so bolnišnice v Skandinaviji organizirane mnogo bolj racionalno in so bolje prilagojene finančnim možnostim.
  • Po njenih besedah bodo prostori lekarne po obnovi bolj racionalno izkoriščeni ...
 • znati racionalno storiti kaj
  • Potrebno pa je tudi znati racionalno smučati, ko si že utrujen.
  • pa čeprav bomo gospodarili s skromnimi sredstvi, jih bomo znali racionalno ter za koristi krajanov dobro naložiti«.
 • racionalno in učinkovito / učinkovito in racionalno
  • V Sloveniji praviloma pridelamo več vina, kot ga popijemo, zato bi bilo z nacionalnega vidika gotovo smotrno, ko bi izvoz slovenskih vin potekal čim bolj racionalno in učinkovito.
  • Opisan način financiranja zlasti v velikih selektivnih sistemih zelo racionalno in učinkovito usmerja razvoj znanosti in tehnologije ...
  • Logično je, da bo nekdo delal bolj učinkovito in racionalno, če je motiviran.
Na vrh