WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
racionalen pridevik
1 razumski; razumen
racionalne RAZLAGE ali ODLOČITVE temeljijo na premisleku in na čustvenih odzivih
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Tu res ne najdem racionalnega razloga, zakaj so študij opustili.
  • Danes torej ni več nobenega racionalnega razloga za nošenje oblačil iz predelanih živalskih kož.
  • Ob vsem razmišljanju in primerjavah za to dejstvo ni mogoče najti racionalne razlage.
  • Ena največjih ameriških blamaž - vojna v Vietnamu - je bila plod birokracije in natančnih racionalnih odločitev.
  • Bistveno je, da pri otrocih upoštevamo njihovo mišljenje, pa četudi še ni "pravo", kajti tako se počasi vzpostavlja moč racionalnega argumenta, povečuje občutljivost za opazovanje konfliktov.
  • Ena bolj priljubljenih teorij pojasnjevanja političnega ravnanja je tako imenovana teorija racionalne izbire, ki pojasnjuje ravnanja individuuma s preračunavanjem med ceno in koristjo dejanj in ravnanj.
  • Več zgledov ...
  • Pri pravljičnih in liričnih besedilih rad zanemarim racionalni pristop.
  • Gre za preveč racionalen pristop.
  • A debato o tem je treba spraviti v racionalne oziroma manj čustvene okvirje.
  • Vse so poskus, kako emocionalni posel z nogometom zajeti v racionalno veličino.
 • SAMOSTALNIK0+VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Njegovi razlogi so resda racionalni, saj gre za stranko, ki je na vratih svoje poslanske skupine imela poziv k nasilju, zapisan sicer v formalno nedolžno duhoviti obliki: »Vabljeni na ples igral vam bo Jelinčič na puško mitraljez.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Zato bi matura, ki nima več obredne, iniciacijske vsebine, že zdavnaj spustila dušo, če ne bi postala povsem racionalno, agresivno tekmovanje za točke, ki so pravzaprav denar.
  • Ne bom odnehal, dokler ne bo ta neprosojni, nedostopni otok, poln zamolklega vrenja in hudobnega vrvenja, postal racionalna, prosojna, do kosti razumljiva zgradba!
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Pred volitvami sem se odločil, da bom racionalen v pojasnjevanju svoje politične pozicije.
  • Vsaka odločitev iz takega procesa ni racionalna v ozkem pomenu besede.
  • Hipoteza je tale: te vrste početja so racionalna v okviru političnega razreda, ki je navznoter kompetitiven, navzven pa ekskluziven.
 • razložiti kaj na racionalen način
  • Podobno kot ljubezen je tudi fenomen karizme nekega vodje zelo težko razložiti na racionalen način.
 • kaj ima racionalno  [osnovo, razlago
  • Leta 1980 je bil "afro look" zelo moderen, tako da ima moja trajna čisto racionalno razlago.
  • Po ameriškem pravu mora imeti zakon racionalno osnovo.
 • kaj je bolj  [čustveno, emocionalno kot racionalno
  • Reakcija po osamosvojitvi, ko so želeli odpraviti krivice iz preteklosti, pa je bila bolj čustvena kot racionalna.
  • Celotno vprašanje podpore širitvi EU je bolj čustvene kot racionalne narave.
  • Odločitev, da prideva delat v Slovenijo, je bila leta 1990 bolj emocionalna kot racionalna, vsekakor pa zelo pogumna.
 • kaj  [vodi k racionalnemu  [ravnanju, obnašanju / kaj  [vodi k racionalnim  [rešitvam / kaj je  [usmerjeno k racionalnemu  [ravnanju, obnašanju
  • Doslej je bila država obremenjena z ideološkimi razpravami, aneks pa jo vodi k racionalnejšemu ravnanju.
  • Spremembe v zdravstvenem sistemu so usmerjene k racionalnejšemu obnašanju tako ponudnikov kot uporabnikov storitev.
  • Menimo, da način pritiska, ki ga je ubral gospod župan, ne vodi k racionalnim rešitvam.
 • kaj  [omogoča racionalno  [odločitev
  • To bi bila merljiva dejstva, ki bi volivcem na referendumu omogočila racionalno odločitev.
 •  [najti racionalno  [razlago /   [najti racionalen  [razlog
  • Tu res ne najdem racionalnega razloga, zakaj so študij opustili.
  • Mesto še vedno odplačuje svoj dolg,« pravi Pulić, ki za nenavadno usodo divjega mesta ne najde racionalne razlage.
 • kdo je racionalnejši od koga / kdo je  [bolj, manj racionalen od česa
  • Pučnik je to zmogel, ker je bil racionalnejši od mene, pa tudi trdnejši.
  • Kusaj je racionalnejši od vročekrvnega brata Udaja, a za njim po krutosti in neusmiljenosti prav nič ne zaostaja.
 •  [iracionalen, smiseln, boljši, emocionalen in racionalen
  • Ta vrsta smrti, kot racionalna ali iracionalna izbira, ima korenine še v antičnih časih.
  • Hkrati pa je želel Taufer besedilo približati beckettovskemu svetu, kjer gre prav tako za raziskovanje ozkega roba med človekom kot racionalnim in iracionalnim bitjem ter njegovim potovanjem skozi noč v svetlobo.
  • Zato me ne bo nihče prepričal, da je šlo za dobro in racionalno odločitev.
  • Opazno se veča tudi vloga potrošnikov, ki izdelke izbirajo po svojih racionalnih in emocionalnih zahtevah.
Na vrh
 
1.1 kar je razumsko
v samostalniški rabi
racionalno je temelji na razumskem delovanju človeka
 • racionalno in  [iracionalno, emocionalno, logično /   [iracionalno, emocionalno, logično in racionalno
  • V Srbiji niso nikoli resno razlikovali med mitom in resnico, med utopijo in znanostjo, med iracionalnim in racionalnim.
  • V človeku je racionalno in iracionalno.
  • O paranoidni in sovražni žalitvi slovenske alme mater, ki več kot očitno temelji na lastnih kompleksih, pa ni vredno razpravljati, saj med racionalnim in iracionalnim ni možen dialog.
  • Važno je, da imata v njej kaos in red vsak svoje prosto mesto; važno je ravnovesje med racionalnim in iracionalnim.
  • Razstava Jasne Andrić, umetniške direktorice v oglaševalski agenciji Imelda, zapeljuje s potezami, ki zaobjemajo polje racionalnega in emocionalnega.
  • A ta načrt ni nujno samo nekaj logičnega in racionalnega, lahko je bolj zmešnjava vtisov, občutkov, izkušenj ...
Na vrh
2 učinkovit
racionalno RABO ali DELOVANJE določa ugodno razmerje med tistim, kar vložimo, na eni ter učinkom ali pridobljenimi koristmi na drugi strani, navadno v povezavi z zalogami ali denarjem
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Dolgoročno, v rokih desetih let, naj bi spodbudil gibanja, ki bodo pripeljala do bolj racionalne rabe stanovanj.
  • Glede rasti cen nafte pa je menil, da je bila nafta zadnja leta zelo poceni, kar ni stimuliralo racionalne porabe in varčevanja z energijo.
  • Podjetja se bodo lahko najhitreje globalizirala, če bodo njihove prodajne cene odraz notranjega racionalnega poslovanja.
  • Če vas to ne moti in živite v majhnem stanovanju, je pograd zaradi racionalne izrabe prostora idealna rešitev.
  • Spodbude bi morale biti postavljene tako, da bi takšen sistem privedel tudi do racionalnejše uporabe javnih sredstev.
  • Pomanjkanje denarja je velenjske rokometaše prisililo v racionalnejši pristop.
  • Več zgledov ...
  • Institucionalni čas je razdeljen na racionalni čas osebja in izgubljeni čas varovancev.
 • VEZNI GLAGOL+PRIDEVNIK1 
  • Morda bo v prihodnje sestavljanje programske opreme le postalo bolj racionalno.
  • Tako bi teritorialna obramba Republike Srbije kot del oboroženih sil postala racionalnejša in uspešnejša.
  • Nemci so v zadnjem času postali zelo racionalni potrošniki.
 • PRIDEVNIK0+z+SAMOSTALNIK6 
  • Prosil bi vas, kolegice in kolegi, da smo čimbolj racionalni s časom.
  • A tokovi v Evropi gredo v smer povečevanja dizelskih konjev, pri Fordu pa so hitro našli pravi odgovor, ki naj bi zadovoljil kupce, ki prisegajo na športnost, a so hkrati racionalni z denarjem.
  • Starejši kot smo, bolj smo racionalni z energijo.
 • PRIDEVNIK0+pri+SAMOSTALNIK5 
  • Postati morate bolj racionalni pri porabi.
  • Bodo postali bolj racionalni pri uporabi najnovejše tehnologije?
  • Izola - V treh istrskih občinah bi moralo poslej biti bistveno manj zapletov pri prevozih ponesrečencev ali bolnikov z vozili nujne medicinske pomoči, saj so direktorji treh zdravstvenih domov (koprskega, izolskega in piranskega) včeraj podpisali dogovor, s pomočjo katerega naj bi ustrezno povezali službe nujne medicinske pomoči, da bi postale učinkovitejše, hitrejše, bolj strokovne in racionalnejše pri uporabi vozil in opreme.
 • PRIDEVNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Predvsem v prvem polčasu smo bili boljši v obrambi in racionalni v napadu.
  • Racionalen v metih (3-3 za dve, 2-1 za tri, 2-2 prosti meti), vljuden v komunikaciji s sodnikoma.
 •  [učinkovit, sodoben, smotrn, varčen in racionalen / racionalen in  [učinkovit, sodoben, smotrn, varčen
  • Hkrati je dodal, da je kolektivna obramba za majhno državo tudi bolj racionalna in učinkovita.
  • Denar za nujno obnovo šole, predvsem za racionalnejšo in sodobnejšo ureditev prostorov, naj bi bil zagotovljen šele leta 2005.
  • Nisem še nikjer zasledil študije, v kakšne namene je uporaba vodnega bogastva smotrnejša ali racionalnejša.
  • Vedno znova ponavljam, pa čeprav nam gre bolje, da moramo biti vedno čim bolj varčni in racionalni.
 •  [izvesti, izvajati, organizirati kaj na racionalen način
  • Zaradi organizacije dogodka v lastni režiji je bil dogodek izveden na relativno racionalen način.
  • V miru je vprašanje duhovne oskrbe vojakov možno rešiti na zelo racionalen način in brez velikih obremenitev državne blagajne.
  • Bistvo težave je v tem, da ne znamo organizirati proizvodnje na racionalen način.
 • pripomoči k racionalni  [rabi, izrabi česa / pripomoči k racionalnejši  [rabi, izrabi česa
  • Tako naj bi vzpostavili servis, ki bo pripomogel k racionalni izrabi časa članic združenja.
  • Uvedli so številne racionalizacije v proizvodnih procesih ter tako prispevali k racionalnejši rabi naravnega vira.
 • kaj je racionalnejše od česa / kaj je  [bolj, manj racionalno od česa
  • Ja, zmogljivejši laserski tiskalniki so navadno še racionalnejši od manjših bratov.
  • Toda delež sklenjenih sodnih poravnav je pri nas nizek, čeprav so te hitrejše in racionalnejše od sodnih postopkov.
  • Investicije, ki jih vodi država, so namreč praviloma manj racionalne od investicij, ki jih izpelje gospodarstvo.
 • kaj  [omogoča, omogoči, zagotavlja racionalno  [oskrbo, porabo, izrabo, izvedbo
  • V nadaljevanju pa o povezavi vodovodov v enotni sistem, ki bo omogočal racionalno in kakovostno oskrbo s pitno vodo.
  • Večina v parlamentu pravi, da je zakon uravnotežen, da omogoča racionalnejšo porabo denarja in daje ljudem večje možnosti pri odločanju.
  • Obenem pa taka oblika omogoča najbolj racionalno izrabo površin z najkrajšimi in najbolj funkcionalnimi potmi.
  • Sodobna montažna gradnja omogoča varno in racionalno izvedbo objektov z najrazličnejšimi tlorisnimi zasnovami in prerezi.
  • Nato je dobra izbira, ker bomo imeli višjo stopnjo varnosti, hkrati pa bomo lahko zagotovili racionalno in učinkovito obrambo.
  • LDS bo podprla tiste spremembe ustave, ki bodo zagotovile racionalnejše oblikovanje vlade in učinkovitejše vladanje.
Na vrh