WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
publicističen pridevnik
1 o objavah avtorja
navadno v povedni rabi
publicistično DELO je pisanje in objavljanje člankov, razprav in knjig določenega avtorja, navadno o določeni temi in v jeziku, ki ni strogo znanstven
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Obeta pa se nam tudi nova univerza, kar lahko le pospeši raziskovalno in publicistično delo na področju humanistike in družboslovja.
  • Nikoli ni silil v ospredje, kljub temu sodi med najbolj ugledne in ustvarjalne Mariborčane, saj opus njegovih znanstvenih in publicističnih del precej presega 700 naslovov!
  • V publikaciji so prispevki 22 avtoric in avtorjev, ki objavljajo spomine ter osebna pričevanja o kulturno - umetniškem, publicističnem in prosvetnem delovanju žensk v narodnoosvobodilnem boju od 1941 do 1945.
  • Njegovi plezalski dosežki pa tudi publicistični opus s področja gorništva so že davno dobili mednarodno veljavo, ta teden pa je prejel še častni znak svobode republike Slovenije, ki mu ga je predsednik Milan Kučan podelil za izjemne športne dosežke, delo z mladimi in prispevek h gorskemu reševanju, s čimer že 30 let promovira Slovenijo v svetu.
  • Vsakih pet let se opravita recenzija in kontrola znanstvenih in publicističnih dosežkov.
  • Sedaj, ko je upokojen, ima še več časa za hojo in publicistično dejavnost.
  • Več zgledov ...
  • Raziskovalna in mednarodna publicistična dejavnost sta razloga, da je postal jubilant znan tudi izven Slovenije.
 • na publicističnem področju
  • Pomembni rojaki Selške doline so delovali na različnih področjih in se izražali tako na likovnem, kot tudi publicističnem področju.
  • Menim, da v konkretnem primeru ne moremo govoriti o nasprotju oziroma nezdružljivosti interesov v smislu, da bi moje delovanje na publicističnem področju in avtorsko sodelovanje s konkretnim založnikom kakorkoli vplivalo na nepristranskost ali objektivnost opravljanja javnih nalog organa, katerega predstojnik sem.
 • raziskovalen in publicističen
  • Univerza v Ljubljani, SAZU, Inštitut za rehabilitacijo in Onkološki inštitut so zbrali in izdali njegov veliki raziskovalni in publicistični opus v zajetni knjigi.
  • Ker sem imel redko priložnost, da sem lahko sledil njunemu raziskovalnemu in publicističnemu delu v zadnjih desetih letih, kdaj pa kdaj sem tudi sodeloval, me izid knjige ni presenetil.
Na vrh
 
2 o izdajah ustanove
navadno v povedni rabi
publicistična DEJAVNOST je izdajanje revij, knjig, brošur na določene teme, povezane s področjem, ki ga ustanova pokriva
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • V vašem muzeju ste razvili opazno publicistično dejavnost.
  • Za prihodnje leto v društvu Hugo Wolf prav tako načrtujejo koncertni cikel, sicer v manjšem obsegu, poleg tega pa se nameravajo posvetiti izdelavi spletne strani in publicistični dejavnosti.
  • Muzejski program za letošnje leto je po besedah vodstva v celoti izpolnjen, vključno z redno galerijsko razstavno in publicistično dejavnostjo, z zanimivimi muzejskimi in glasbenimi grajskimi večeri.
  • Sredstva so razdeljena na podlagi javnega razpisa, namenjena pa so predvsem delovanju krovnih organizacij, ki skrbijo za slovensko manjšino, preostalo gre za izvedbo kulturnih, publicističnih, športnih in gospodarskih programov ter projektov, ki jih prijavijo posamezna društva in druge slovenske ustanove.
  • Faze tega obširnega projekta, ki poteka pod okriljem Unesca, se žal niso povsem ujele s fazami podpornega publicističnega projekta.
 • na publicističnem področju
  • Na publicističnem področju so najbolj ponosni na prvo slovensko monografijo o kraški jami (Kostanjeviška jama), v kratkem bodo izdali četrto številko zbornika Dolenjski kras, pogosto pa objavljajo tudi v Naših jamah ter drugih revijah in časopisih, za izjemno fotografsko dokumentacijo pa skrbi Marko Pršina.
  • Tudi v času od leta 1994 do 1996 je Zgodovinsko društvo za južno Primorsko opravilo veliko dela in aktivnosti na znanstvenem in publicističnem področju.
Na vrh
 
3 o jeziku
navadno v povedni rabi
publicistični JEZIK ali SLOG je manj izpiljen kot jezik leposlovja, manj zahteven kot znanstveni jezik in značilen za besedila v časopisih in revijah
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Profesor slovenist na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani dr. Tomo Korošec je rezultate svojega več kot četrtstoletnega preučevanja publicističnega jezika strnil v zajetno knjižno besedilo z naslovom Silistika slovenskega poročevalstva, ki bo pred koncem leta izšlo pri založbi Kmečki glas.
  • Spust iz slonokoščenega stolpa hermetične znanstvenosti na praktična tla in skoraj publicistični jezik odpirata socialno sistemsko teorijo tudi manj posvečenemu in zahtevnemu občinstvu.
  • Celo več, tudi ton razprave na teh mestih z izrazoslovjem tipa »govori se«, »verjetno« in podobnim pogosto ubere publicistični slog.
  • Slovenski narod je posvečal veliko pozornost slovstvenim vprašanjem, predvsem pa je razvil številne časnikarske oblike in ustvaril publicistični slog (na prvem mestu je feljtonistika, katere mojster je bil Kersnik).
Na vrh
 
3.1 o besedilih
navadno v povedni rabi
publicistično BESEDILO je objavljeno v reviji ali časopisu in navadno napisano v slogu, ki je manj izpiljen kot jezik leposlovja in manj zahteven kot znanstveni jezik
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Esej vsebuje prvine strokovnega, umetnostnega in publicističnega besedila in je izrazito intelektualno delo.
  • V nasprotju s »klasičnimi« tečaji temeljijo prevajalski predvsem na razumevanju in prevajanju besedil, s kakršnimi se prevajalci srečujejo pri svojem delu v Evropski komisiji, parlamentu, svetu in na sodišču, ter na prebiranju in analiziranju aktualnih publicističnih besedil.
  • Kolikor poznam vaše literarnoteoretsko ali bolj publicistično, esejistično pisanje, je navidez presenetljivo lahkotno, a pod površino sta jasen pomen in vsebina.
  • Z dolgoletnim prizadevnim delom je zbral obilo arhivskega, publicističnega in drugega gradiva pa tudi pričevanj o časih in dogodkih, ki bi sicer utonili v pozabo.
  • Tema, ki jo obdeluje v svojih publicističnih tekstih, je umetnost novih medijev.
  • Reference iz knjige se pojavljajo v publicističnih tekstih, komentarjih o iraški krizi, o analizah uspešnosti slovenske kulture v tujini (konec koncev je bil preveden v večino svetovnih jezikov, zdaj vsak hip še v angleščino, pa kaj potem, če je bil v nemščino preveden iz francoščine).
  • Več zgledov ...
  • Prvi publicistični zapis o homoseksualnosti, ki ni bil poročilo v črni kroniki ali literarno delo, je iz leta 1921.
  • V javnih nastopih in publicističnih prispevkih se pogosto vračate v sedemdeseta leta oziroma v čas študentskih nemirov.
  • Poleg strokovnih poročil o odmevih slovenske književnosti v Italiji vključuje knjiga publicistične članke in predstavitev tamkajšnjih slovenističnih študij.
Na vrh