WEB DICTIONARY OF THE SLOVENE LANGUAGE

TESTNI SPLETNI PRIKAZ GESEL LEKSIKALNE BAZE ZA SLOVENŠČINO
Seznam
psihologija samostalnik
1 veda, disciplina
veda, ki se ukvarja s proučevanjem duševnosti in duševnih procesov
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Psihiatrija in klinična psihologija sta medicinska načina zdravljenja duševnih bolezni.
  • S pomočjo metod razvojne psihologije, kognitivne znanosti in računalniške obdelave šele začenjamo spoznavati mehanizme učenja.
  • V kognitivni psihologiji najdemo podobo človekove duševnosti, ki nam lahko pomaga bolje razumeti ne le sebe, temveč tudi druge ljudi, kot bi bilo sicer mogoče.
  • Barica Marentič Požarnik, redna profesorica za pedagoško psihologijo na ljubljanski Filozofski fakulteti, je objavila že več knjig o učenju.
  • Sodobna psihologija je preprosto dokazovala, da je inteligentnost ljudi (IQ) odvisna od naše analitične bistrosti in mentalnih sposobnosti povzemanja informacij.
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Kot pravi sama, ima namen nadaljevati šolanje prav na področju psihologije z željo pomagati ljudem, predvsem mladim, pri premagovanju stresa in podobnih psihičnih težavah.
  • Že se je odločil, da se bo vpisal na pravo, ko ga je obšlo, da mu manjka znanje psihologije.
  • Profesor dr. Šebek, eden izmed utemeljiteljev psihologije dela na Slovenskem, se je rodil 12. junija 1922 Mariboru.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Obiskovalce bo nagovorila priznana strokovnjakinja za otroško psihologijo dr. Ljubica Marjanovič, ki bo poudarila pomen pravilne izbire igrač pri vzgoji in razvoju otrok.
  • Na inštitutu za psihologijo na škotski univerzi St. Andrews že leta raziskuje, kateri zunanji znaki vplivajo na izbiro partnerja.
  • Leta 1903 je doktoriral na univerzi v Chicagu, od 1908 je bil prof. na univerzi John Hopkins v Baltimoru, kjer je ustanovil tudi laboratorij za primerjalno psihologijo.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Knjiga posrečeno združuje sodobno znanje iz psihoanalitične razvojne psihologije in razvojne psihologije z bogatimi izkušnjami iz predšolske vzgoje.
  • Takoj po diplomi sem se na istem kolidžu vpisala na doktorski študij in potem na University of Surrey, kjer sem opravila specializacijo iz klinične psihologije.
 • SAMOSTALNIK0+o+SAMOSTALNIK5 
  • Vsakdo z nekaj znanja o psihologiji ve, da lahko pohvala veliko naredi.
  • Na polici s knjigami o psihologiji je našel kup naslovov, ki so ga pritegnili.
 • SAMOSTALNIK0+k/h+SAMOSTALNIK3 
  • Njegova teorija osebnosti velja za enega najpomembnejših dosežkov sodobne misli, njegov prispevek k psihologiji pa med drugim obsega osnovne pojme, kot so individualizacija, introvertnost in ekstravertnost.
  • »Veliko tega, kar je pisatelj napisal, je zelo tehten prispevek k psihologiji človeka kot spolnega bitja, k psihologiji spolne ljubezni in odnosa med spoloma,« pravi Košiček.
 • SAMOSTALNIK1+GLAGOL 
  • Kognitivna psihologija proučuje naravni um, medtem ko umetna inteligenca proučuje umetni um, oboje pa sodi na področje kognitivne znanosti.
  • Psihologija motivacije se ukvarja s proučevanjem tega, kaj so temelji naših dejanj: kako postanemo aktivni in katere vrste dejavniki vplivajo na nas, kadar smo aktivni.
 • GLAGOL+z/s+SAMOSTALNIK6 
  • Ukvarja se s kognitivno psihologijo in tuhta o umetni inteligenci.
  • Sestra, ki se ukvarja z otroško psihologijo, ga je poslala k enemu svojih poklicnih kolegov.
  • Zanimivo je razmišljanje že omenjenega LeBona, ki se je, kot vemo, ukvarjal s psihologijo množic.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK5 
  • Obstaja tako veliko zanimivih področij raziskovanja v psihologiji športa in športne rekreacije, da se je težko odločiti, katero nam bo največ prineslo.
  • To je raziskovalna smer v psihologiji iz začetka 20. stoletja, ki zagovarja eno temeljnih lastnosti človekovih možganov, da vsako zaznavo dojemajo kot zaključeno celoto.
  • Nekatere najzanimivejše rezultate raziskave bo eden od avtorjev prof. dr. Marko Polič predstavil na mednarodni konferenci, namenjeni raziskavam v ekonomski psihologiji, ki bo julija letos na Dunaju.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK4 
  • Kakor je znanstvena medicina temeljila na eksperimentalni fiziologiji, tako so se psihološke terapije opirale na eksperimentalno psihologijo.
  • Njegove raziskave refleksov pri psih so vplivale na psihologijo.
 • GLAGOL+na+SAMOSTALNIK5 
  • Vse skupaj seveda temelji na psihologiji posameznika, čeprav mnogi te svoje obrede v javnosti skrivajo.
  • Naš razvoj sistemov in celotna strategija ravnanja z ljudmi temeljijo na psihologiji notranjega nadzora, po kateri je vsak človek notranje motiviran za izbiro svojih vedenj in odgovoren za svoje izbire.
 • SAMOSTALNIK0+v+SAMOSTALNIK4 
  • Mnoge od glavnih usmeritev v psihologiji športa in športne rekreacije so bile pod vplivom njune »starševske« discipline, psihologije.
  • Vseeno pa mnogi psihologi menijo, da obstajata obe vrsti učenja in da ima Koehlerjevo pojmovanje učenja z uvidom v psihologiji svoje mesto.
  • Ko ga je še enkrat prebrala, se je zamislila nad globokim vpogledom v moško psihologijo, ki je nenapovedan privrel na dan izpod tipk pisalnega stroja.
Na vrh
 
1.1 izobraževalni program
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Dvajset let pozneje se je začel kot profesor psihologije temeljito poglabljati v krščanstvo.
  • Potočnikova se je na šoli zaposlila pred desetimi leti kot svetovalna delavka in profesorica psihologije, zadnjih sedem let je tudi pomočnica ravnateljice.
  • V zasebnem življenju se je posvetila študiju psihologije in je tik pred diplomo, čeprav sama pravi, da jo piše z veliko težavo.
 • SAMOSTALNIK0+iz+SAMOSTALNIK2 
  • V petek je imela še zadnji izpit iz klinične psihologije, za katerega se je dobro pripravila.
  • Med študijem v Ljubljani je uživala ob poslušanju predavanj iz mladinske psihologije in metodike prof. Gogale, kar se je kasneje brez dvoma odražalo tudi pri njenem poučevanju.
  • Marcia Cross, uspešna televizijska igralka, ima v žepu diplomo iz psihologije.
 • GLAGOL+iz+SAMOSTALNIK2 
  • Rodil se je v delavski družini v Brooklynu, diplomiral iz psihologije, kratek čas poučeval, potem pa se posvetil boju za delavske pravice.
  • V želji, da bi razumel svojo bolezen in poiskal pot v duševno zdravje, se je odločil in doktoriral iz psihologije.
 • SAMOSTALNIK0+za+SAMOSTALNIK4 
  • Znanstveniki z oddelka za psihologijo in genetsko tehniko londonske klinike Guys so poskušali s pomočjo posebne raziskave ugotoviti, kako bolniki reagirajo na poročila o genetskih vplivih na njihovo zdravje.
  • Profesorica za razvojno psihologijo v Mainzu Inge Krenke že deset let spremlja družine s kronično bolnimi ali invalidnimi otroki.
  • Oče Maks je na Filozofski fakulteti v Ljubljani redni profesor za klinično psihologijo, brat Matej je znani športni psiholog.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Curtis je študiral psihologijo, ki ni ravno najlažji predmet, in je bil med najboljšimi študenti.
  • Ko sem predaval razvojno psihologijo, ki raziskuje tudi puberteto in adolescenco, nisem nikoli pomislil, da obstajajo otroci, ki se ne razvijajo normalno, temveč zaostajajo v razvoju.
  • Poleg ravnateljevanja je Troha tudi poučeval, in sicer psihologijo in pedagogiko.
Na vrh
2 o delovanju uma
način, kako se posameznik ali skupina odziva ob določenih situacijah, kako jih dojemajo in kako razmišljajo
 • SAMOSTALNIK0+SAMOSTALNIK2 
  • Velika večina raziskav v psihologiji športa in športne rekreacije je kot vzorec uporabila mladostnike in študente.
  • Psihologija motivacije se ukvarja s proučevanjem tega, kaj so temelji naših dejanj: kako postanemo aktivni in katere vrste dejavniki vplivajo na nas, kadar smo aktivni.
  • Pri varovanju množičnih prireditev je zelo pomembno tudi poznavanje psihologije množic in psihološkega profila obiskovalcev.
  • Psihologija osebnosti se na področju športa ukvarja predvsem z vprašanji o specifičnem psihološkem profilu športnikov.
  • Seveda na teh področjih ne boste prišli daleč brez dobrega poznavanja psihologije človeka in njegovega obnašanja.
  • Psihologija ženske v moderni patriarhalni kulturi izhaja iz družbene delitve, ki ženski odreja mesto v sferi zasebnosti, kjer ji pripada vloga žene, matere, gospodinje.
  • Več zgledov ...
  • Metode dela z živalmi je Darja povzela po Lindi Tellington Jones, strokovnjakinji za psihologijo živali, ki je pri ustvarjanju filma Willy s svojimi metodami pripravila kita orko na zahtevno vlogo.
 • PRIDEVNIK0+SAMOSTALNIK0 
  • Čeprav so te risanke skozi očala sodobne otroške psihologije pogosto preveč nasilniške in celo krute, se otroci za te ugotovitve ne zmenijo kaj prida in nadvse uživajo v neverjetnih dogodivščinah kosmatih navihancev.
  • Potem ko so lastniki že skoraj obupali nad svojim ljubljenčkom, so ga odpeljali k veterinarki Monique Bourdin, ki se ukvarja s pasjo psihologijo.
 • GLAGOL+SAMOSTALNIK4 
  • Poleg tega je tudi sam malo kvartopirca, obvlada psihologijo dvoboja eden na enega.
  • Očitno je, da organizatorji dobro poznajo množično psihologijo, da natanko vedo, kakšne besede ljudje potrebujejo, da jih bodo prepričale.
  • Že v srednjem veku so vladarji in njihove finančne oprode razumeli psihologijo množice in so, ko je bila raja tiho, uzdo popustili, ko se je puntala, so jo pa privili.
Na vrh